Div. etter 1910

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
21 B 92x2,96x10,100. Par 15øre/4skilling + 8-blokk og par 1øre Posthorn. På 40grams rek brev st."Kristiansand S 19.6.15" til Schweitz. Ankst bak. På forsiden påført 2 spesialstempler - og hvor det ene har tekst: "Insignis Civitatis Christianssandia". Også motiv av Løve + busk. Antagelig er ikke dette noen vanlig sak. Bra kvalitet og frankering. 200 248
22 B 96,99,109. = porto 66øre på Bankobrev til Leitzip, Tyskland. St."Kristiania H 1.VI.14". 5 lakksegler bak + ankst."Leipzig 3.6.14". En meget uvanlig portosats og bankobrev til Tyskland. Bra obj.++ 250 385
23 B 97. 2øre posthorn st."Lysøysundet 31.XII.14" på lokalsendt bygdebrev. God kval. Motiv: 8 gutter lager snøiglo. 4 har røde luer. (JHK 2107). 75 0
24 Pk 97,98. "Gaasøen i Finmarken 19.XII.17". (Fi,7pkt). Rettv og nokså sjelden stempel på kort til Harstad. 125 149
25 K 98. "Elgsnes 20.XI.15".(Tr,6pkt). Prima på kort til Bodø. Denne stempeltypen var i bruk til 1934. Brett i kortet n v hjørne. Burde vært noe høyere pkt. 150 220
26 Pk 99B1+B2. 2 stk heftemerker skåret høyre og venstre side. St."Kristiania G 13.II.12 (type2). Her på postkort med motiv Christiania set fra Ekeberg. Kortet kan åpnes og trekke ut 12 bilder. (trekkspill-type). Litt slitt i kanter. Dog nokså uvanlig obj. 125 242
27 B 99,103. "Salangsverket 3.XI.17". (Tr). Prima stempelkvalitet på rek brev til Ibestad. Rek stempel "Norge R". 100 0
28 B 100R. Rullemerke 10øre Posthorn på brev til Sverige. St."Bergen 13.IX.17". Øvre og nedre kant skåret. Ikke så vanlig å finne. Prima obj. 100 0
29 B 100x2. "Bø i Vesteraalen 6.X.11". Prima på bankobrev til Børve. Transitt "Lofoten og Vesteraalens pxp A" og "Bergen-Trondheim D". Konv fra firma A.Pedersen, Fjærvold, Bø i Vesteraalen. 100 0
30 B 100. "Smalfjorden 7.VIII.16". (Fi). Prima rettv stempel på brev til Jennestad. Ujevn tg nede på merket. Flott inntrykk totalt. 100 165
31 Pk 100. "Veblungsnæs 17.VIII.10"(Mr). Prima kvalitet på postkort til Frankrike. Ankst.Flott motiv. Motiv: Aandalsnes med nært motiv av Posthus, Handel og Hotell. 2 turistskip på fjorden. Mange hester klar for turister. Flott.(Sødal 79). 100 0
32 B 103. "Jøvik i Lyngen 15.VII.24" (Tr, 4pkt). Postens segel bak. Adr til Bakkeby pr Svendsby. 100 132
33 B 103. "Gryllefjord 16.X.11" (Tr. 4pkt). På banbkobrev til Børve. Bak st."Senjen-Tromsø pxp C" og "Nordlansa pxp B". Lett kantkrøll konv-kant v side. 100 0
34 B 103. "Torsvaag 19.IV.21" (Tr, 6pkt). Bra stempel på brev til Lyngen. Liten rift i konv ø h hjørne. 100 122
35 B 104. "Skarnes 7.II.19". Rettv stempel på bankobrev til Kongsvinger. Bak st."Kongsvingerb pxp D". 25øre posthorn som singelfrankering er nokså uvanlig. Bra obj. 100 176
36 Fb 104x6. 2 følgebrev med 6 stk 25øre posthorn på hvert.Merkene har tydelig ulike fargenyanser. Begge st."Frederikshald" 9.1.14 og 11.VIII.16. For pakker til Gurskø. Dette er et nokså uvanlig obj. 100 0
37 B 105. "Vardø 11.X.25" på rek firmakonv til Oslo. Sendt som korsbånd i åpen konv. Konv fra Overrettssakfører Sigmund Walen. 100 165
38 B 105,108. Porto 80øre på bankobrev til England. St."Korgen 10.VII.27" (No) på baksiden postens lakksegel "Korgens Postaabneri" + transitt "Hemnesberget 19.VII.27". Ankst .Et rødt firkantstempel med tekst som ikke kan tydes sikkert. Med signatur.(??). Meget spesiellt obj."det kan muligen stå Ûber Køln" (???). 250 495
39 B 108,109. Porto kr. 1,10 på bankobrev til Tyskland. St:"Kristiania Majorstuen 3.V.23". Bak 2 prima lakksegel fra posten. Transitt + ankst Tyskland. Meget bra objekt. Litt "patina". 200 0
40 Fb 110IIa, 103. Porto kr. 1,20 med bl a 1kr. Haakon i blålig grønn nyanse. På pakke til Sauland. Maskinst."Kristiania 24.IV.18". Noen små kantbrett/krøll. En nokså uvanlig frankering. 100 0
41 B 110IIb + 189. 1 kr. Haakon + 10øre Holberg på Postoppkravs rek brev til Sverige. St."Oslo 23.III.36". Kort hjtg på 1kr. , men et bra og ikke så vanlig obj. 100 0
42 B 117x8. 8 stk Provisorie 5øre/25øre på brev til Tyskland. St."Stolmen 30.IX.22". (Ho). Riktig frankert. 1 merke satt ved kanten ø v hjørne og skadet i posten. Dette er uansett et meget uvanlig frankering på brev. På baksiden påsatt 3 tyske frimerker. Logokonv fra firma Jan Pettersen,Kvalvaag. 200 600
43 B 118x8. Porto 40øre på rek brev til Nakkerud. St."Skien 26.II.24". Noen små kvalanm på 1 merke og kant konv. Dette er et høyst uvanlig frankert brev. Firmakonv fra Blakstad Hotel & Co. 125 275
44 B 119,148. 7øre posthorn + 30øre Løve II på rek brev til Tyskland. Maskinst."Tønsberg 14.V.32". Logokonv Høyesterettsadvokat Odd Nedrum, Tønsberg. Nokså uvanlig brev. 150 0
45 B 120x8. 8 stk 10øre posthorn på rek brev til Tyskland. St."Kristiania 4.III.22". Ankst. Høyst uvanlig frankert brev. Noen ujevne tg. Konv fra firma Gustaf Aspelin, Kristiania. 150 165
46 Pk 121. "Smelror 11.XII.21". (Fi, 8pkt). Rettv lett stempel på postkort til Kristiania. Meget bra obj. 100 177
47 B 124. "Porsgrund V 25.IV.27". Bra singelfrankering på brev til Langesund. St."Langesund 26.IV.27" og omadr til Island. Adr til maskinist på S/S"Rødskjær". 150 150
48 B 127x3,120x2. 3-stripe 20øre Løve I + 3 stk 10øre Posthorn på rek brev til Tyskland. St."Bergen 21.V.23". Uvanlig kombinasjon å finne på brev. Rikrig porto. Fra firma Eb.B.Giertsen A/S. Ankst. 150 0
49 B 130x2,131x2,132x2,108. Par av 2+3+5øre Polmerker + 50 øre Posthorn på rek brev til Sverige. St."Oslo Solli 9.IX.25". Bra obj. 150 248
50 B 138,160. 15øre Svalbard og 15øre Ibsen på brev til Schweitz. St."Oslo Elisenberg 11.II.32". Meget fint og riktig frankert brev. Konv fra Anton Holmboe. 125 165
51 B 140,141,146. God frankering med bl a 45øre Svalbard på rek brev til Tsjekkoslovakia. St."Skien 26.11.36". Dobbelvektig brev. På baksiden 3-stripe NKS julemerke. Fin kval. 150 0
52 B 140,164,97x3,140,117. 45øre Svalbard+5øre/25øre portoprov +2øre posthorn +4øre Portoprov.- Rek brev til Sverige med uvanlig og riktig frankering. Dobbelvektig rek brev. St."Oslo 14.XI.31". Fint obj. 150 0
53 B 141. 10øre Løve på brev til Færøyene. Trykksak. Maskinst."Bergen 28.XII.26". Konv fra A/S Bergens Revisionsinstitut. Litt kantgnurr. Riktig frankert rek trykksak. Ankomstdato "7.Jan 1929". Et uvanlig objekt. 150 0
54 B 145. "Bogøy 24.VI.33". (No). Prima kvalitet på brev med innhold til Revelsøy. 75 0
55 B 145. "Gåsøy 16.VII.37". (Fi,5pkt). Prima kvalitet på brev til Sandnes. 100 0
56 B 145x3. 3-stripe på rek brev st."Bergen 23.VII.35" til USA. Bak transittst. "Bureau de Mer B Bergen-Newcastle 14.IX.35" som ble slått ved returen av brevet til Bergen. Ellers flere st i USA. Påst. "Insufficient Adresse - Unclaimed sep 5 1935". Noe kantgnurr, men intr brev. 100 0
57 B 145x2. Par 20øre Løve II maskinst."Oslo 18.X.32". På brev omadr fra Tyskland til Chile Sydamerika. På baksiden transitt og ankst i Chile. Nokså uvanlig adresseland. Bruksbrev. 150 0
58 B 147x2. 2 stk 25øre Løve II lys brun på bankobrev til Sverige. St."Lyngdal 27.XI.30". Transitt "Kristiansand S 28.II.30". Uvanlig og god frankering. Konv fra "Amtsagronom Rødland, Lyngdal". 250 0
59 B 148.Maskinst."Bergen 2.VI.34"på brev til matros på M/S"Hallanger" i Bombay, India !!. Tankbåt bygget i 1928 for Westfal-Larsen rederi Bergen. Uvanlig og bra sak. 150 165
60 B 149x2. 2 stk 35øre Løve II på bankobrev til Sverige. St."Voll på Jæren 6.XI.32" (Ro, 5pkt). Postens lakksegel. Fint obj. 150 0
61 Fb 149x2. Par 35øre Løve II på følgebrev til Espenes i Senja. Fint st."Berlevaag 27.1.33". Ankst på baksiden i prima kval. 100 0
62 B 152. 40øre Løve II på rek brev til Sverige. St."Øvre Namsskogan 11,11,36" (Nt,5pkt). Prima obj. 125 166
63 B 153. "Haga 26.V.23". (Ak). Prima 2-ringst på rek brev til Sverige. Transitt "Oslo 26.V.23" bak. 100 121
64 B 154. 60øre Løve II på rek brev til Brasil. !! St."Oslo 20.2.23". Ankst bak. Konv er fra "Det kgl Utenriksdepartement". Litt stor konv, men riktig frankert. Nokså uvanlig brev å finne. 150 0
65 B 154. "Skudeneshavn 1.XI.37" i prima kvalitet på bankobrev til Oslo. 100 0
66 B 162,141x3. 30øre Ibsen + 3-stripe 10øre Løve II. Rek brev til Sverige. St."Stavanger Bk 16.X.28". Fint og bra frankering på dobbelvektig rek brev. 150 0
67 B 163-171. Kpl serie 1-200 øre Portoprovisorier. (9merker). Prima st."Oslo 11.IV.29". Prima kvalitet på brev som er adr til "Rostock a/m". 200 275
68 B 176x5,164x2,163x2. 5-blokk 14øre/2skill + par 4øre og par 1øre Portoprov. Her på rek brev st."Norheimsund 7.X.29". Til USA og div ankoststempler baksiden. Overtrykket på Nk176 virker å være forskjøvet noe til venstre på alle merker. 250 440
69 B 177-180. Hellig Olav i kpl serie på rek brev til USA. St."Oslo 30.IV.30". Ankst på baksiden. Ørliten kantbrett v.side konv. 100 0
70 B 184. "Bardu 9.VII.31". Prima 2-ringst på Radiumhospitalet på brev til Tromsø. Bruksbrev med innhold. 100 0
71 B 188x2. Par 30øre Bjørnson på rek brev til Tyskland. St."Bergen Bk 6.V.33". Prima obj. Konv fra J.M.Samuelsen, Bergen. Ankst. 100 0
72 B 192. 30øre Holberg maskinst."Bergen 5.XII.34". Her på bruksbrev til Port Said, Egypt.!!.Ankst dato i linje "12 Dec 1934", og på baksiden svakt ankst. Meget uvanlig brev med 30øre Holberg singel. Også NKS julemerke 1934 på baksiden. 125 0
73 B 193x2,196. Par 10øre Nansen I + 30øre NansenI på prima brev til London. St."Oslo Stortinget 23.III.38". Liten hjørneskade på konv ved åpning. Dobbelvektig bruksbrev !!. 200 0
74 B 196. 30øre Nansen I på prima brev til Tyskland. St."Fredrikstad 17.10.39". Meget fint obj. 150 0
75 B 196x4,195. Et høyst uvanlig brev å finne. 4 stk 30øre Nansen I + 20øre Nansen I. St."Oslo 13.I.38". Verdibrev sendt som Postoppkrav til Gøteborg. Vekt 32 gram. Absolutt sjelden sak, og bra kval. 250 275
76 B 197x2,200. "Kongshus 29.7.39". (Fi, 6pkt). Prima på brev til Sandnes. 125 0
77 Pkr 200x3,205x2. 3 stk 5øre Posthorn og par 20øre Løve prima st."Hafrsfjord 4.VIII.38".(Ro). Prima kvalitet på ikke innløst postinkassasjon. 75 110
78 B 203x2,201. Par 14øre Løve + 7øre posthorn på luftpostbrev st."Bergen 5.III.41" til Sverige. God frankering og tysk sensurst i Oslo. Konv fra A/S Sunde & Larsen, Bergen med tegning av "Solo" motor. 100 100
79 B 205. "Ifjord 30.I.40". (Fi, 6pkt). Rettv prima stempel på brev til Oslo. Firmakonv fra Ifjord Handel. 150 231
80 B 205. "Oksfjordhamn 29.VI.41". (Tr). Prima stempel på brev til Tind i Lofoten. 100 0
81 B 205x2. 2 stk 20øre Løve st."Morud 4.4.41" (Bu, 5pkt). På rek brev til Sverige. Ingen sensur på brevet. Konv fra Norsk Magnesitindustri A/S Morud. Nokså uvanlig sak. 100 138
82 B 205x2. "Bodø 20.5.39 3T" på brev til Trondheim. 1 merke skadet. Her for et meget uvanlig stempel. Konv fra Bodø Aktiebryggeri. 75 121
83 B 205,211. 20 + 60øre Løve på bankobrev til London. St."Oslo Solli 3.III.38". Lakksegel "Oslo Postkontor Solli III". Påsatt gebyr ved 20øre Løve med minist."Oslo Solli 3.III.38":(type 3). + St. "Registered London E 38". Prima og ikke så vanlig obj. 250 385
84 B 206,211. 25øre + 60øre Løve på luftpostbrev til USA. Maskinst."Stavangen 28.VIII.40". Brevet er uten censur. 100 110
85 B 208,209. 35 + 40 øre Løve på rek postoppkravsbrev til Bergen. St"Haugesund 12.2.41". Konv fra "Karmsund Sorenskriverembede".Liten rift i konv på høyre side bak. Et bra obj. 100 0
86 Pk 221. "Tjenndalsbre 4.8.39" (TA-stempel, 9pkt) Sjelden stempel og god kval. Motiv: Turister ved Kjendalsbræ. 300 825
87 B 225-228. Kpl serie Dr.Maud på brev til Schweitz. St."Oslo 22.9.39 Bruk Dronning Maud Merker". Meget fint obj. 125 0
88 B 228. 30øre Dr.Maud singel på brev til Belgia. St."Ullevål Haveby 2.9.39". Fint bruksbrev. 150 198
89 Fb 229x2,250. Følgebrev for pakke st."Oslo St.Hanshaugen 26.II.43" til Nordsinni. Her ankst."Nordsinni 1.3.43". Her påført blå etikett nr.85 og anført 240øre i ny porto for omadressering til Heggenes. St."Nordsinni 3.3.43".Ny porto for omadr/ettersending tilbakesending av pakken må betales av mottaker respektive avsender. Et korrekt frankert og behandlet følgebrev. Dette er uvanlig å finne. 250 250
90 B 233-236. Kpl erie Nansen II på dobbelvektig rek brev sendt luftpost til Finland. St."Oslo 9.4.41". Korrekt porto. Sensurert ved tysk strimmel og stempel og finsk stempel. . Ankst. Prima obj. 200 0
91 B 234,236. 15øre + 30øre Nansen II st."Stavanger 3.2.41" på luftpostbrev til Tyskland. Bruksbrev med riktig porto. Tysk sensur i Berlin. Konv med tegning og reklame for ""Sola Strand Hotel, Jæren". 200 0
92 Tr 238,252. Postoppkravs trykksakkort til Hinderåvåg. St."Oslo 22.XI.40" og "Stavanger 2.,XIII.40" 8transitt). Gjelder for kontingent for Norsk Historisk Tidsskrift. Korrekt porto 62øre. Uvanlig sak. 125 125
93 B 241. 7øre Løve st."Grimstad 4.8.44 Knut Hamsun 1859*4-8.1944". Bra stempel i Grimstad. Fortrykket posekonv fra krigen. Adr til Oslo. Nokså uvanlig å finne. 100 0
94 B 241. "Oslo 4.8.44 Knut Hamsun 1858* 4-8-1944". Prima kvalitet. Stempel bare brukt denne dag. Bruksbrev til Narvik. Logokonv fra Hagens Sportsforretning a/s, Oslo. 75 0
95 B 244,237x2,307x3. 3 stk 30øre Snorre + 14øre Løve + 2 stk 1øre Posthorn på rek brev til Belgia. St."Bergen 16.III.43". Nokså uvanlig frankering. Sensurert i Hamburg. Konv fra firma "A.Mohn & Søn A/S, Bergen". 200 200
96 B 246. "Skjervøy 2.10.44". (TA-stempel 6pkt). Stemplet gikk tapt under nedbrenningen av Nord-Troms høsten 1944. Brev til Jøvik i Ullsfjord. 100 100
97 B 246,250. "Målsnes 28.6.46" på rek luftpostbrev til Oslo. Med innhold. St. "Oslo" 0g omadr til Klepp st. og ankst. "Klepp stasjon 11.7.46". Stum reketikett. 100 100
98 B 246. "Helgådalen 19.2.41". (Tr, 6pkt). TA-stempel. Med innhold. Svake spor etter lakkavsmitting i høyre stempel. (Usynlig). 75 0
99 B 250. 40øre Løve st."Nesna 27.11.43" + linjest."Nesna" påskr rød "R 289". Som skal erstatte mangel på reketikett. Sendt til Gjøvik. Dette er en meget bra sak i god kval som ikke er vanlig å se. 150 330
100 B 253,239x5.45øre Luftpost + par og 3-stripe 3øre Posthorn på ilbrev/expres til Danmark. St."Ålesund 3.7.45"Strimmel: "Åpnet av kontrollør 1238". Konv fra firma Rolf Muriaas, Ålesund. 100 0
101 B 253. " Bjørkelangen 11.VII.46". Rettv på rek brev til Sverige. Logokonv fra "Valkyrien International Stamp Exchange Club". 100 110
102 Pk 264,242. 5øre V-merke + 10øre Løve prima st."Sigerfjord 20.12.41" på Postkort til Talvik. Pent. 100 127
103 B 277x2. 2 stk 5øre V-merke på lokalbrev maskinst. "Trondheim 13.II.41 V m/eikeløv". God kval. 100 138
104 B 277,240. Nokså uvanlig frankering med 5øreV + 5øre Posthorn. Maskinst"Narvik 16.12.41" til Danmark. Underfrankert og påskr "T20Øre". Dansk og tysk sensurst. Liten konv. 125 138
105 B 278. 7øre V-merke singel på trykksak til Danmark. St."Oslo 24.9.41 V m/eikeløv". Passerst. "Ao" + "Ak". Et nokså bra obj. Omhandler regler for innførsel av varer fra Danmark. 150 165
106 B 282x2. 2 stk 20øre V-merke st."Oslo 7.11.41" på rek brev til Danmark. Prima kvalitet. Sensiustripe bakside + ankst. Meget bra obj. 100 138
107 B 282,294,297. 20øre V + 10 og 30øre Snorre på Expres/ilbudbrev til Sverige. Maskinst."Oslo 17.11.41 V m/eikeløv". Sensurstrimmel + ankst. Bra obj. 125 138
108 B 301. Quisling på brev st."Trondheim 1.2.42". FDC. Sendt lokalt. 125 0
109 B 306x2. Par Rikstinget på rek brev til Sverige. St."Nordstrand 21.1.43". Sensurstempel + strimmel. Bruksbrev i prima kval. 150 0
110 B 309x2,301x4,315. Par 20øre Postforening + 4-blokk 15øre Nordkapp III + 20øre Grieg st."Lysaker 21.3.44". På rek ilbudbrev til Frankrike. Sensurert i Hamburg. Riktig porto og høyst uvanlig brev. 250 275
111 Fb 310,240,252. 30øre Postforeningen + 5øre Posthorn + 60øre Løve på oppkravsfølgebrev til Øifjell. St."Skien 7.12.12". Frankeringen er temmelig uvanlig. Spydhull venstre kant. Et fint objekt med denne frankering. 150 0
112 B 318. Frontkjemper på ekte bruksbrev til Oslo. St."Sjønstå13.8.43". Med innhold. Meget uvanlig objekt. 125 385
113 B 319x2 246. Par 10øre Landshjelp I + 20øre Løve på rek brev st."Oslo Majorstua 27.5.44". Korrekt porto. Ankst."Bekkelagshøgda". Konv klippet opp venstre side. 150 0
114 B 321. 40øre Landshjelp I singel på rek bruksbrev til Sverige. St."Moss 30.12.43". "Ao". Rikig porto og meget fin kval. 200 260
115 B 325x2, 40øre Trygve Gran på rek ilbrev st."Oslo-Grünerløkka 31.7.44" til Danmark. Korrekt porto. "Ao"stempel foran. Fin kvalitet. 150 0
116 B 325. Trygve Gran på rek bruksbrev st."Finnsnes 6.4.45" Til Tromsø. Konv fra "Finnsnes Filialapotek". Prima obj. 100 165
117 B 329x2. Par 20øre Landshjelp II på rek bruksbrev til Oslo. Maskinst."Eidsvoll 14.1.45". Fin kvalitet og objekt. 100 0
118 B 331x2,333. 2 stk 5øre London + 10øre London st."Tvedestrand 9.8.45" på bruksbrev til Oslo. Fin kvalitet. 100 132
119 B 331x2,333,325,329,240x2. Par 5øre London + 10 og 20øre London + 10øre Wergeland +par 5øre Posthorn. Uvanlig og riktig porto på expresbrev til Danmark. St. "Oslo Br II 15.II.45". Ankst. Lett brett som ikke berører merker. Fint bruksbrev 150 0
120 B 333,335. 10 + 20øre London på luftpostbrev til Ålesund. St."Postkontrollkontoret N-L-Stockholm 24.7.45". Strimmel "Åpnet av kontrollør 888" i Trondheim. Bra obj. 100 138
121 B 333,336. 10 + 30øre London st."Stavanger 14.VII.45" på rek brev fra Kristiansand S til Danmark. Kontrollstempel fra Stavanger. Ankst bak. 150 165
122 B 337. 40øre London st."Oslo Bko 10.7.45" på brev til Sverige. Sensur ved stum sirkel fra kontrollkontoret i Oslo. Dato er FDC. 100 0
123 B 338,249. 60øre London + 35øre Løve på sensurert luftpostbrev st."Tønsberg 25.7.45" til USA. "Åpnet av kontrollør 305", Oslo + USA sensur "Examined BY 6564". 100 0
124 B 338,251x2. 60øre London + par 50øre Løve maskinst."Oslo 3.8.45" til USA. Strimmel "Åpnet av kontrollør 601" (Oslo). Litt fliset ved åpning konv. 100 0
125 B 339-341. Serie Wergeland på brev st."Raudeberg 12.VII.45" (Sfj, 5pkt). Kontrollremse "Åpnet av kontrollør 582" (Oslo). Bak pålimt brevmerke "Esperanto" med skipsmotiv. 100 0
126 K 345,240. "Elgsnes 21.10.46".(Tr, 5pkt).Litt for lav pkt. Rettv på H7-lotterikort. Bra. 100 100
127 B 360,363. 10 + 30øre Postjubileum på brev til Tyskland Sovjet Sone. St."Kristiansund N 22.3.45". Rett porto. Påsatt "Stemplingsvignett" for fin stempling. 100 143
128 B 361,369. 15øre + 80øre Postjubileum st."Bø i Vesterålen 13.6.47" på bankobrev til Tromsø. Fint obj. 100 110
129 B 364,367. 40 + 55øre Postjubileum st."Vadsø 27.6.47" på prima frankert bankobrev til Tromsø. Postens lakksegel. Gebyr påsatt ved 20øre Løve st."Vadsø" -hjtg på dette. Dog et fint objekt. 100 110
130 B 382x2,381,240, 240R. Air Mail konvolutt frankert med 40øre UPU + 25øre UPU +5øre posthorn og 5øre Rullemerke posthorn. Dette er bra. På luftpostbrev /Ilpost til England. Maskinst."Oslo 13.10.49". 100 0
131 B 407-09. Kpl serie OL-merker på rek. Konv. Reketikett "Hotel Viking". Også påplimt Ol-oblat. Konv. Er "påmalt" (?) 2 skistaver med det norske flagget på den en , og Ol-flagget på den andre. Meget fin kval. Trolig gjort privat og bare på denne ene konv (?).. Men en høyst uvalig sak - uansett. Er adr til Oslo. Og på baksiden ankst."Oslo-Grünerløkka 26.2.52". For Ol-samlere tror vi dette er fint obj. bl a. 300 468
132 B 427,440. 55øre Frimerkejub + 55øre Regjeringsjub på expressbrev til Danmark. St."Mosjøen 19.11.56". Logokonv fra "Fru Haugans Hotel Mosjøen". Ankst. Et prima objekt. 100 330
133 B R1y. Pent fargefriskt Returmerke på brev returnert fra Fredriksstad 29.XI.81" tilbake til Christiania. Merket er blekkrysset + sidest."Christiania 11.X.81". Merket satt ved kanten på konv, og derfor noen korte tg denne side. Medfølger fotoattest fra "The Royel Philatelic Society", London fra 1981. 500 520
134 B Tj.-42 og Tj.50. 10øre Solkors og 10 øre Offentlig Sak på brev til Oslo. St."Hattfjelldal 25.XI.44". EN meget uvanlig frankering. Konv fra "Hattfjelldal Forsyningsnemd". Noen tg.-skader øverkant på 10øre Solkors. Dog er dette et høyst uvanlig brev å se. 150 418
135 B Tj.43,61x4,68x2,83. Verdibrev med porto kr. 2,70 med 4ulike utgaver Tjenestemerker. Verdibrevet sendt fra Botsfengslet. St."Oslo Gamlebyen 4.6.58" + linjest."Botsfengslet". Verdietikett "Oslo-Gamlebyen (O.GB). Prima lakksegler fra Botsfengslet på baksiden. 100 0
136 B Tj.48. 5øre Solkors på trykksakbrev st."Trondheim 5.4.45 Norsk Front". Sendt til Elgesæter Apotek. Fra Trondheim Forsyningsnemd. 100 200
137 B Tj.49. 7øre Solkors st."Vikersund 8.9.44" på trykksak med innhold vedr. Kontrollbøker for skogsarbeidere. Avsender er Modum Forsyningsnemd. Loddrett brett. Bruksobj. 100 165