Div. etter 1910

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
30 Pk 96,97,98,99,100. 1-10øre Posthorn = Porto 20øre prima st."Nordkap 15.VIII.21" på brukskort til Tyskland. Motiv: Nordkap. 100 121
31 B 96x5,97,98,118x2. Maskinst."Stavanger 7.VII.25 Havbruksutstillingen Stavanger 29Sept-5Okt 1925". Prima frankert brev til Tyskland. På baksiden et uvanlig filatelistisk avsenderstempel. "A.M.Pisani…". 100 100
32 B 96x7, 97x3,119. En uvanlig frankering på brev st."Onsøy 8.III.33" til Oslo. (ØF,5pkt). Fint og meget bra obj. Ankst. Rimelig. 90 132
33 B 96x4,101x3. Meget uvanlig frankering på brev til Wien. Korrekt for dobbelporto. St."Stavanger 29.I.24". 90 90
34 B 96x5,143,145x2. = porto 40øre på rek brev til Oslo. St."Båsheim 26.XI.34". Jevnt bra brev og stempel. 100 0
35 Bk (99). "Ulvik ved Tjeldsundet 15.V.15". (NO). Dette er et vanskelig stempel - uansett. Sjelden. På 5øre Helsakbrevkort til Harstad. Spydhull. 200 220
36 Bk (99). Bk69. "Lovunden 9.IX.17", (No, 5pkt). Rettv prima kval på Brevkort til Trondheim. 60 275
37 Bk Bk76 + Nk100. "Rombak 4.VI.21" på 5øres halsak Brevkort oppfrankert med 10øre. Totalt 25øre som er riktig. Til Tyskland. Både Brevkortet og stemplet er ikke vanlig å finne. 200 237
38 B 100. "Moi 20.III.15". (Ro). På bankobrev til Egersund med ankst. Konv fra "A/S Moi Stolfabrik". 50 0
39 Pk 101,98. "Trondheim Budavd 31.12.39". Rettv og noe uvanlig stempel på postkort til Danmark. Motiv: Lysholmgården med gaten og biler. 2 fine sider her. 100 121
40 B 103. Maskinst."Stavanger 11.1.17" på sensurert brev til Wien. Østerisk sensurstempel + uvanlig sensurmerke. Dette sees ikke ofte. Bra sak. 100 0
41 B 104. 25øre Posthorn som singel frankering på bankobrev st."Arendal 7.IX.17". Til Kristianssand. 75 88
42 B 110IIb, 126. 1,5kr. Haakon 1910/18 + 10øre Løve I på bankobrev til Budapest. Uvanlig både frankering og adr.-land. St."Bergen Bk 21.VII.26". Postale segel bak. Prima og meget uvanlig obj. 125 125
43 B 115,116. Relativt uvanlig frankering på dobbelvektig brev til Tyskland. Fin stempel "Bergen Solheimsviken 18.VII.14". 90 165
44 B 127x4, 118x2. 4-stripe 20øre Løve I + par 5øre Posthorn = porto 90 øre som er riktig for rek brev til Tyskland. St:"Bergen Bk 25.IV.25". Ankst. Bra kval. 100 110
45 B 130,131,164,96. "Oslo 20.VI.29 Olavsjubileet 1030-1930 Trondheim". Tekstmaskinstempel på bra frankert brev til Saude i Ryfylke. 125 125
46 B 137,138,82. "Bergen Minde 3.3.39" på bankobrev til Bekkelagshøgda. Bra frankering, men noe sent brukt 35øre. Ankst. 75 75
47 Pk 143. "Gratangen Turiststasjon 7.9.33". (TR, 6pkt). Bra stempel på kort til Sverige. 100 121
48 B 145. Maskinst."Bergen 5.III.34" på brev til Mandal. Sendt i retur. Påskrevet "Antagelig et selskap som er opløst". Konv. Fra Høyesteretsadvokat Emil Mohr. Også påstemplet "Utlevering forsinket paa grund av mangelfuld adresse". Brukt i Mandal eller Bergen. Ikke sett et slikt brev før. 100 0
49 B 145. "Drammen T. 12.XI.36". På brev til Revelsøy. God kval. Konv fra "Th.H.Bærendsten, Drammen". Bra brev. 75 0
50 Pk 145. "Svartisen 14.VII.31". (No,6pkt). Rettv stempel på kort til Tyskland. 75 0
51 B 145. "Foldals Verk 9.3.34". (7pkt) i god kval på brev til Kirkestuen. Konv fra "The Foldal Copper & Sulphtur Co Ltd. Konv liten skade ø v hjørne. 80 165
52 B 145. "Leangen i Strinda 3.VII.29". (ST,4pkt). Blålilla stempelfarge på brev til Lillehammer. Rettv og god kvalitet. 70 0
53 B 145. "Lundargard 9.II.31". (Ro, 7pkt). Meget bra stempel på brev til Haugesund. Ankst. 75 0
54 B 147x2. "Navaren 24.XII.37". (Tr, 6pkt). Prima stempel på rek brev til Sverige. Ørliten rift i konv ved åpning. Ikke så vanlig frankering med 25øre lys brun Løve. 100 165
55 B 148x3. 3-stripe 30 øre Løve på rek brev st."Hammerfest 10.XII.36". Til Tyskland. Meget fint obj. På baksiden sensurremse og Bahnpoststempel + ankst. Nokså bra obj. 150 220
56 Fb 152. "Kviteseid IX.35" på oppkravsfølgebrev for Medicinpakke til Øyfjell. Fra Kviteseid Apothek. Påst."Medicin". Vekt 0,2 kg, og da redusert porto = 40øre. Bra sak. 75 0
57 B 155,163,164,193,195. "Sarpsborg 3.V.37" på rek luftpostbrev til Tyskland. Ankst. Luftpostmerket har litt svak rammelinje. Bra obj. 150 0
58 B 155II. "Oslo 25.6.36" på luftpostbrev til Wirn. Ankst dager etter (26.VI.36). Et bra objekt. 100 0
59 B 176,130,164. "Jessnes 26.III.32". Et bra stempel på brev til Ski. Frankeringen er også bra. 125 125
60 B 185,187. 10 og 20øre Bjørnson + påsatt oblat fra Norges Vanførelag på forsiden av brev til Tyskland. Bindes til konv med maskinst. "Oslo 14.XII.32". Ikke så vanlig med oblat på forsiden. 125 125
61 Fb 188x2, 118x2. "Mosby 29.IV.33" på følgebrev for pakke sendt lokalt. Lodrett par 30øre Bjørnson og 5øre Posthorn. Ankst."Konsmo 2.V.33". Ørliten rift i følgebrevets øverkant. 90 110
62 B 189-192, 164, 96. Kpl serie Nansen I + 1øre Posthorn + 4øre Portoprov på rek brev til Schweitz. St."Bergen 4.1.36". Riktig porto for dobbelvektig brev. Nokså uvanlig obj. Ankst. 150 0
63 B 189x4. "Kyte 13.VIII.37" i prima kvalitet på brev med loddrett 4-stripe 10øre Holberg. Til Stavanger og ankst. 75 75
64 Pk 201x2. "Russhaugen 6.I.41". (NO). Rettf flott stempel på 2 stk 7øres Posthormerker . = porto 14øre. Kort til Rævelsøy. Meget fint obj. 100 165
65 B 201,205. "Oslo 12.III.41" på rek trykksakbrev til Fiskaabygd. Konv fra "A/S Norsk Medicinsk Varehus". Et nokså bra obj. 100 100
66 B 205. "Søroffersøy 11.10.38". (NO, 6pkt). Meget bra og rettv stempel på brev til Rævelsøy pr. Lødingen. 100 275
67 B 220,222. 15 + 30øre Turistmerker st."Odda 2.9.43" på rek brev til Sverige. Sensurert. 75 149
68 Fb 222x2. "Lundenes 10.1.46" (Tr)Senja. Prima på følgebrev med par 30øre Turistmerke. Adr til Kautokeino. PÅ baksiden blyantskrevet ankomstdato 20/1 og tilsv skrevet utleveringsdato 26/1. Også påskrevet "Ulevert til Isak Turi. Kvittert i protokollen". Levert av landpostbud uten stempel (?). En meget uvanlig sak, som ikke er sett tidligere. 200 220
69 B 222x2. "Oslo 12.VII.39" på rek brev til Tsjekkoslovakia. Konv fra "S/S Stemme Uldvarefabrik, Rakkestad". Et bra obj. 100 0
70 B 226,240. 15øre Dr.Maud + 5øre Posthorn maskinst."Asker 7.6.40" på brev til Sverige. Brun nøytral remse."Åpnet ved Tysk Censur" + signatur. God kvalitet og obj. 150 165
71 B 227x2,221. Par 20øre Dr.Maud + 20øre Turistmerke st."Hønefoss 6.2.40" prima kvalitet. Her på expresbrev til Finland. Finsk sencurstripe + stempel + ankst. Dette er meget uvanlig bruksbrev. Fint obj. 150 198
72 B 237x10,242. "Ryfylke Postekspedition A 2.X.42". (D7,2pkt). Nokså vanlig stempel, men her på sensubrev til Danmark.Frankert med 9-blokk + enkeltmerke 1øre posthorn + 10øre Løve. Høyst uvanlig frankering. 100 160
73 B 237,238x3. "Strømmen 20.10.45". Prima på banderoll for "Valkyriens Bulletin" til Lillehammer. En frimerkebytteklubb. Riktig frankert, og nokså uvanlig obj. 100 0
74 Hs 240x4. Maskinst med tekst. "Oslo Vika 23.3.62 Støtt Norsk Revmatiker Forbund Forbundet med Behandlingsbilene". Denne tekstmaskinst ikke registrert brukt i Vika i 1962. På kort sendt lokalt. 100 0
75 B 242x2, 246x2. "Fåvang 11.10.44" på bankobrev med par 10øre Løve og 2 stk 20øre Løve. Fint objekt. På baksiden påsatt provisorisk postoblat som ikke har posthorn/eller farge = "stum". Denne er linjest. "Fåvang Samvirkelag". 100 121
76 Pk 242. "Spjotsod 22.XII.50". (Te, 7pkt). Rettv og nokså bra stempel på julekort til Høydalsmo. 70 121
77 B 244x4, 238x2. 4 stk 14øre Løve og 2 stk 2øre Posthorn på rek brev st."Oslo 12.6.45" til Fiskåbygd. Meget uvanlig frankering å finne. På baksiden Postverkets oblat med lilla oblatnrst "4241". Fra Postverkets Frimerkesalg. 100 100
78 B 245. "Revsneshagen 31.8.50". (St, 6pkt). Bra stempel på brev til Fævaag. 75 0
79 B (245). "Garli 12.VII.40". (ST,6pkt). Prima på 15øres Løve Brevkort til Trondheim. 90 0
80 B 246. "Bestun 14.III.45". (AK, 5pkt). Prima på brev til Sverige. Nøytral lukkeremse + "Ao". Bra obj. 100 0
81 B 246. "Dagsland 23.VII.41". (Ro, 6pkt). Prima på brev til Sverige. Sensurert med strimmel og stempel. 100 300
82 B 246x3. "Dombås 8.10.44". På bankobrev til Lillehammer med 3 stk 20øre Løve. Fint obj. 75 0
83 B 246. "Palmafossen 9.1.45". (Ho, 6pkt). Sidest er rettv og prima. Brev til Danmark. 60 0
84 B 246. "Dølemo 26.6.45". (AA, 5pkt). Prima på sensurert brev til Sverige. "Kontrollør 571". God kval. 75 110
85 B 246. "Kjørsvikbugten 5.II.42". (MR, 5pkt)+. På brev til Danmark. Sensurstrimmel + stempel + dansk stempel. 75 116
86 B 246. "Ulefoss 17.7.45". (TE). Prima stempel på konv fra Telemark Landbruksbibliotek, Søve, Ulefoss. Til Sverige. "Kontrollør 581". Prima obj. 75 75
87 B 246. "Vallesverd 31.7.43". (AA,6pkt). Prima på brev til Sverige. Sensurert med strimmel + stempel + st."Stockholm". Meget bra obj. 100 0
88 B 246. "Viggja 18.VII.45". (ST, 5pkt). Meget fint stempel på brev til Sverige. "Kontrollør 859" fra Trondheim. 75 0
89 B 246. "Vågaholmen 27.1.41". (NO). Rettv og flott stempelkvalitet på brev til Danmark. Brun sensurstripe + stempel + dansk stempel. Et flott obj. 75 100
90 B 249. Maskinst."Tromsø 9.XI.42" på luftpostbrev til Tyskland. Tysk sensurstrimmel OKW i Berlin. God kvalitet. Konv fre "Tromsø Farvehandel". 75 88
91 B 250x2. "Spangereid 25.9.49"(Va) på bankobrev til Oslo. Transittst "Mandal" baksiden. 75 94
92 B 252. "Molde 23.2.44" prima på expresbrev til Danmark. Sensurstrimmel + stempel. Påsatt express-etikett Bl.39c som er meget uvanlig på brev, vanligvis brukt på pakker. 75 110
93 B 253,229. Luftpost III + 1kr. Løve st."Halden 25.2.46" = porto Kr. 1,45 på luftpostbrev til Uruguay. Ankst. Uvanlig og meget bra obj. 100 100
94 B 254. Haalogaland på brev til Dale i Bruvik. St."Hamar 27.8.41" + "Den Ambulerende Hålogalandutstilling 26.8.41". God kval. 100 198
95 B 255x2. Par 10øre Redningselskapet st."Sørlandsbanen B II 20.7.41". Til Sverige. Sensurstripe + stempel. God frankering og kvalitet. 100 100
96 B 258x4. 4-blokk Redningsselskapet 30øre med prima st."Brevik 25.5.45". Her på rek expressbrev, luftpost til Sverige. "Kontrollør 263" er fra Oslo. 150 231
97 B 263x18, 236. 18-blokk 3øre V-merke + 30øre Nansen II st."Blindern 28.11.41". Rek brev til Danmark. "Ao" og "Ak". En 3øre skadet hjtg. Men dette er selvfølgelig et høyst uvanlig brev Nk-verdi bare for merkene = kr. 1800,-. 500 770
98 B 276,278,255. 3øre og 7øre V-merker + 10øre Redningsselskapet = porto 20øre som er korrekt på brev til Oslo. St."Skøyen 30.1.42". En nokså uvanlig frankering og god kval. 100 171
99 B 279x2. "Seljås Stasjon 22.9.41". (AA, 6pkt). Rettv stempel på par 10øre V-merke på brev til Arendal. Meget bra obj. 100 220
100 B 279x2. 10øre V-merke i par på brev maskinst "Ålesund 17.9.41 V m/eikeløv". Til Fiskåbygd. Konv fra firma Peter Strømsheim, Aalesund. 80 165
101 B 282. 20øre V-merke på brev maskinst."Stavanger 3.IX.41 V m/eikeløv". Brev til Blindern. Logokonv. "A/S Graverens Teglverk" med foto av fabrikken. Meget fint obj. 100 0
102 B 283,285. 25øre V-merke og 35øre V-merke på følgebrev st."Høvik 5.11.41" til Onsøy st. Ankst."Onsøy". Meget god frankering med 2 V-merker - ikke så vanlig å finne. 150 300
103 B 294,295,296,243,237,101. Rikt frankert og fargerikt rek brev til Sverige. St."Norheimsund 26.3.43" "Ao" + st."Tullfritt 7.Apr 1943 Brevtullen Stholm" med ovalt lilla farge. Sensurstripe og stempel. Også posatt Postoblater på baksiden, men ikke stemplet med Nr. 100 100
104 B 295x3. "Volda 27.IV.42" på loddrett 3-stripe 15øre Snorre. Det ene merket med variant: Hvit oppstrek på R i Norge. Meget bra på brev med variant i frankeringen. 100 160
105 B 295,303. 15øre Snorre + 15øre Nordraak st."Egersund 24.6.42" på brev til Danmark. Sensurstripe + stempel + dansk stempel. Bra kval. 75 122
106 B 297,276,241. 30 øre Snorre + 3øre V-merke + 7øre Posthorn på rek brev til Oslo. St."Grimstad 16.4.42". Et uvanlig og fint frankert brev. 125 0
107 B 300x4. 4-blokk 20øre Quisling prima st."Sandnes 7.4.45" på express, rek brev. Reketikett fra "Sviland". "Ao". Korrekt porto 80øre. Uvanlig sak. 200 275
108 B 300. 20+30øre Rikstinget på brev til Drammen. Maskinst."Oslo 16.5.42". Bruksbrev. Rimelig pris. 100 0
109 B 303,240. "Vikebygd 17.12.42" i prima kvalitret på brev til Danmark. "Ao" og "Ak" - stempler. 100 165
110 B 303,304,237,238x2. Porto 40øre som er korrekt for rek brev til Danmark. Prima st."Tønsberg 12.VI.42" + "Ao" og "Ak". Ankst. 80 80
111 B 303,237x5. 15øre Snorre + 3-stripe + 2 stk 1øre Posthorn. St."Ørsdalen 29.VII.42". (RO, 5pkt). Her på brev til Danmark. "Ao" og "Ak". Klaffen bak er borte. 75 132
112 Bk 306. 20øre Rikstinget oppfrankert på 10øre Løve Brevkort. St."Trondheim Lademoen 26.9.42". Pålimt tilsv reketikett. 75 132
113 B 308,316. Bankobrev frankert med 20øre Wesset + 40øre Grieg til Oslo. St."Lillehammer 25.6.45". Bak st "Nektet mottagelse/Refuse" + "Oslo 27.6.45". 100 0
114 B 309-10,240. Porto 55øre på rek luftpostbrev st."Blindern 12.10.42" til Danmark. Korrekt porto. Med sensur og ankst. 100 0
115 B 309+310x2. Rek expresbrev til Sverige. 20øre + par 30øre Postforeningen. "Ao" . St."Oslo Bko 25.11.44". Fint obj. 100 100
116 B 312,354,242. 20øre NordkappIII + 25øre Løve + 10øre Løve st."Nordkapp 14.7.48". Dette er et nokså uvanlig brev. Luftpost til Schweitz. 100 132
117 B 314,297. "Tønsberg 9.X.44" på prima rek brev til Danmark. God kvalitet. 80 110
118 B 318x4. Frontkjemper i 4-blokk på prima rek brev til Danmark. Rettv og flott stempel "Porsgrunn 22.9.43".Sensur "Ao". Ørliten rift i konv ved åpningen. Ubetydelig. 150 150
119 B 318,242. "Sakshaug 6.VIII.43" (NT, 5pkt). På brev til Schweitz. Sensurremse fra München. Frankert med Frontkjemper + 10øre Løve. Bra brev. 100 120
120 B 318,315. Frontkjemper + Grieg på rek brev til Danmark. St."Tønsberg 11.X.43". Ankst. Sensurert. Et bra obj. 80 132
121 B 319. 10øre Landshjelp I singel på rek brev til Volden. St."Fiskåbygd 9.5.45". Like før disse merker var ulovlig til frankering. 150 242
122 B 319-321. Landshjelp I kpl på rek brev til Sverige. St."Kolbotn 9.XII.43" + "Ao". Bruksbrev som er prima. 100 165
123 B 320. "Hamar 23.IX.1944" på bruksbrev til Oslo. Bra kval og rimelig. 75 160
124 B 321,322x2,323x2,324. Rikt frankert brev med dyre merker. Rek til Danmark. St."Sandnes 8.2.45", "Ao". Ankst. Konv fra "Ludvigsen & Pettersen, Frimerkeforretning, Sandnes". Meget bra. 200 297
125 B 322-324,242. Serie Krigsforlis + 10 øre Løve på rek brev til Sverige. St."Moss 20.9.44". Luftpostbrev. "Ao"-stempel. Korrekt frankering. 125 143
126 B 324x4. 4-blokk 20øre Krigsforlis på rek brev til Danmark. St."Hinderåvåg 5.6.44". "Ao" og "Ak". Transitt "Stavanger 6.VI.44" + ankst i Danmark. 100 121
127 B 325x2. 2 stk Trygve Gran 40øre på Verdibrev st."Oslo 31.7.44". Dager etter FDC. Til Sande i Vestfold. Påsatt postverkets oblat og oblatnrst "4242" i lilla. Fra Postens Frimerkesalg. 150 0
128 B 325. Trygve Gran på brev til Oslo. Maskinst."Grimstad 4.8.44 Knut Hamsund 1859 4.8.1944". Prima kval. 100 132
129 B 325. 40øre Trygve Gran på rek brev til Danmark. St."Kristiansand S 1.VIII.44" + "Ao". Prima kval. 75 0
130 B 327x2+4 og 328x2. 4-blokk + par 10øre Landshjelp II + par 15øre. På rek expressbrev, luftpostbrev til Danmark. "Ao". St."Oslo 23.1.45". Underfrankert med 5øre. Kvaliteten er fin. 100 175
131 B 333x2, 335x2. Par 10øre London og 2 stk 20øre London på expresbrev til Sverige. St."Tonsåsen 8.VIII.45". Norsk kontrollremse 633 fra Oslo. Rundt hjørne på en 10øre. 125 176
132 B 334x4. 2 stk par 15øre London på rek brev st."Ringebu 28.9.45". Dobbelvektig brev med korrekt porto. Nokså uvanlig obj å finne. 100 176
133 B 335., 20øre London st."Songe 19.11.45". (AA, 6pkt). Prima og god stempel på brev til Elverum. 100 110
134 B 335. "Spro 17.VIII.45". (ØF). Prima på brev til Sverige. Tror dette er et ikke så helt vanlig stempel "Kontrollør 564". Fint obj. 75 132
135 B 340x2,332,239. Par 15øre Wergeland + 7øre London + 3øre Posthorn på rek brev st."Lillehammer 2.10.45". Riktig frankering i rett tid. God kval. 100 100
136 K 345,240. "Reitstøa 24.10.46". (ST,6pkt). På kort til Oslo. Et bra stempel. 75 0
137 K 346. "Sørburøy 30.10.46". (ST,6pkt). Prima på Tjenestekort til Oslo. Postverket Bl.73. 80 165
138 K 346. "Elda 18.X.46". Rettv prima stempel på kort til Oslo. 50 0
139 B 348,253,242. 30øre Nasjonalhjelpen + Luftpost II + 10øre Løve = porto 75øre. Korrekt porto på rek luftpostbrev st."Trondheim Ila 4.9.46" til Tsjekkoslovakia. Ankst. 125 143
140 B 55øre Løve på rek brev st."Hol i Tjeldsund 8.5.47". (NO). Meget god kval på stempel og brev til Stavamger. 75 121
141 B 357,246x2. 55øre Løve + 2 stk 20øre Løve på bankobrev st."Harpefoss 27.5.47" til Moelv. En bra frankering. 75 0
142 B 364,356. "Laksvatn 9.XII.47" (Tr). Her på brev til Tyskland. Også påsatt NKS julemerke. 75 110
143 B 382x2,381,240x2. Par 40øre UPU + 25øre UPU + 5øre Posthorn x 2 stk, På luftpostbrev til England. Ilpost. Maskinst."Oslo 19.10.49". Et 5øres merke defekt - klippet fra arket. Et jevnt bra obj. 100 0
144 Pk 392. "Ulsberg stasjon 1109 23.12.60". Meget bra stempel på julekort til Kårstad. Nokså uvanlig stampel. 150 391
145 B 409. 55øre Olympiade 1952 på brev til Tyskland. Maskinst."Oslo 19.12.51 Hjelp Dem Selv Spar på Strømmen". Tekstmaskinstempel med nokså uvanlig singelfrankering. Bruksbrev. 100 100
146 B 415-17. Kpl serie Nordkapp IV på NFDS-konv st."Trondheim-Kirkenes Nordkapp 9.6.54" til Oslo. Sendt av passasjer på skipet. 90 120
147 B 424,425,390. God frankering på luftpostbrev til USA. St."Sandnes 23.II.55". Portokontroll "1". Logokonv fra "Jonas Øglænd, Sandnes" med tegnet sykkel. 100 110
148 B 432x4,240. 4 stk 35øre Haakon + 5øre Løve = porto Kr.1,45 på expressbrev st."Trondheim Br III 17.9.56". Til Tyskland og ankst. Flott logokonv fra Hotel Phoenix med tegnet hotell. Prima. 100 176
149 B 435,388,240. St."Grindaheim 7.XI.56" (Op). Prima kvalitet på rek brev til Oslo. Flott logokonv fra Grindaheim Turist-Hotell. På baksiden av konv flott foto av hotellet. Bruksbrev. 100 220
150 B 445-447,479. Serie Nordkapp V + 45øre Blomster I på rek brev til Tyskland. St."Oslo Majorstua 17.2.60" + "Oslo Bko 17.2.60". Prima kvalitet. 100 110
151 B Tj. 40 + 42 + 246 i par. Blandingsfrankatur Tjeneste + ordinære frimerker på rek brev st."Fjelldal 21.IV.48" (NO). Konv fra Tjeldsund Forsyningsnemd sendt til Ulvik i Tjeldsund. Noen kvalanm på konv, men en uvanlig sak dette. 100 220
152 B Tj.50x2. 10øre Solkors i loddrett par st."Vestre Gausdal 11.6.45". Prima brev til Lillehammer. Dette er bare 7 dager før ulovlig bruk av merkene. 100 220