Div. etter 1910

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
12 B 96x3,97,125,128. Porto 70 øre i fin frankering som er riktig for rek brev til Sverige. St."Oslo Solli 18.III.26". Dette er et prima objekt. 150 0
13 B 96x10,97x4,98x4. Rikt frankert brev til Tyskland. St."Rjukan 7.VIII.35". Riktig frankering. Noen merker satt ved kanten og litt "skadet". Tror dette er et høyst uvanlig brev. 150 204
14 B 97x2,98x2,99,117,120x2,125. Porto 80øre som er riktig i denne tidsperiode. Rek brev st."Kristiania 4.X.23". Til Tyskland. Med div tyske stempler bakside. Meget fint obj. 150 187
15 Pk 99. "Bru paa Jæderen 15.IX.15". (Ro, 8pkt). God stempelkval på postkort. Kantbrett. Motiv: Voss. 200 231
16 Pk 99. "Børtnæsøen 21.IV.16". (Sf, 6pkt). Prima rettv på kort til Kistrand. Stemplet er meget uvanlig. 150 210
17 Bk (99). "Hoset 23.II.13" (Op,5pkt). Her på 5-øres Brevkort til Lesja. God kval. 75 0
18 B 99,103. "Salangsverket 3.XI.17".(Tr). Prima stempelkvalitet på rek brev til Ibestad. Rekst."Norge R". 75 0
19 B 102. 15øre posthorn på Postoppkrav Brevkort til Stange. St."Norge R" + "Postoppkrav". Dette er en meget fin og bra sak. 150 0
20 B 102x3. Porto 45 øre på bankobrev til Tønset. St."Rena 17.XII.19". Meget bra frankering, men rundt hj på det ene merket. Transittst "Nordb pxp II I". 100 198
21 B 103. "Gryllefjord 16.X.11". (Tr). Bankobrev til Børve. Bak st."Senjen-Tromsø pxp C" og "Nordlands pxp B". Litt kantkrøll. 100 165
22 B 108,109. Porto kr.1,10 på bankobrev til Tyskland. St."Kristiania Majorstuen 3.V.23". 2 prima lakksegler på baksiden. Transitt og ankst. Tyskland. Meget bra og rimelig obj. 150 165
23 B 108. "Lillestrøm 28.IV.23". På rek brev til Sverige. Riktig frankert og ikke så vanlig med dette merke som singelfrankering. 125 125
24 B 110,120. "Sarpsborg 29.V.22". På bankobrev til Østerrike. Et meget bra og uvanlig objekt, som er sendt til utlandet. God frankering og prima lakksegel + ankst. 200 220
25 Pk 118x2. "Sørvik i Trondenes 21.XII.24". På julekort til Harstad. Også NKS julkemerke 1924. (Tr, 7pkt). Svak brett nede i kortet. 100 175
26 B 118x6. "Gudvangen 18.VII.25" på postkort til Irland med ankomstst. Riktig frankering og ikke så helt vanlig adresseland. 150 275
27 B 119. 7øre Posthorn singel på brev som trykksak til Nederland og derfra sendt viderer til Batavia, Indonesia. Dette er sjeldne saker. Flere fine stempler. Meget rimelig. 100 121
28 K 121,140. 15øre posthorn + 45øre Svalbard på re oppktavskort til Klepp. St."Stavanger 25.X.27". Meget god frankering og påst. Postoppkrav . 150 0
29 B 127x3,120x2. 3-stripe 20øre Løve + 2 stk.10øre Posthorn på rek brev til Tyskland. St."Bergen 21.V.23". Nokså uvanlig kobinasjon porto å finne på brev. Riktig porto. Fra firma Eb.B.Giertsen A/S logokonv. Ankst. 100 154
30 B 128,138. 25øre Løve I + 15 øre Svalbard på rek brev med maskinst. "Oslo 5.X.28 Norge R". Til Sverige. God og riktig frankering og i rett tid. Fin kvalitet. 150 0
31 B 130-131,136. 2+3+25øre Polmerker på brev til USA. ST:"Oslo 5.XII.27". Bruksbrev med fin frankering. 150 248
32 B 133x2. 2 stk 10øre Polmerke på brev til Skien. Bruksbrev med innhold. Maskinst."Oslo 26.1.28" med tekst "Landsutstillingen i Bergen 25mai-9september 1928" 150 165
33 B 138x4. 4 stk.15øre Svalbard på bankobrev st."Kristiansand 8.VI:26" til Fredrikstad. En temmelig uvanlig frankering som er riktig. Ankst. 150 165
34 B 140,164,117,97x3. 45øre Svalbard,5øre på 25øre, 4øre Portoprov + 3 stk.2øre Posthorn på rek brev til Sverige. En uvanlig frankering riktig porto. Dobbelvektig rek brev st."Oslo 14.XI.31". Fint obj. 100 0
35 B 141.10øre Løve singel på brev til Færøyene. Trykksakbrev. St. "Bergen 28.XII.26". Konv fra A/S Bergens Revisionsinstitutt. Mskinst."Bergen 28.XII.s6". Litt svak kantgnurr. Riktig frankert. Ankomstdatert "2.jan 1927". Et nokså uvanlig objekt. 100 100
36 B 143. "Follesøy 31.12.31. (Ho, 8pkt). God kval på kort til Skotfoss. 175 303
37 B 143x2. 2 stk 15øre Løve II på brev st."Oslo 23.VIII.32" til Panama !! Som ikke er så vanlig adresseland. Div stempler og returnert til avsender med stempel 17.Sep 1932. Litt kantgnurr som kan aksepteres. 125 149
38 B 143x2+145(bak). "Eidsvoll 30.9.32" på meget fint bankobrev til Sverige. Med lakksegel fra posten. Lakksegelgebyr betalt ved Nk145 st."Eidsvoll" på baksiden. Rimelig. 75 0
39 B 145. "Nypan 15.III.32". (Sf, 7pkt). Rettv og fint avtrykk. På brev til Trondheim. Litt småkrøll i konv. 125 138
40 B 145. "Lundargaard 9.III.31". (Ro, 7pkt). Meget bra stempel på brev til Haugesund. Ankst. 75 138
41 B 145,175. 20øre Løve + 30øre Abel st."Lyngdal 30.XI.29" på bankobrev til Sverige. Fint og bra obj. 150 0
42 B 149x2. 2 stk 35øre Løve II på bankobrev til Sverige. St."Voll på Jæren 6.XI.32". (5pkt). Postens lakksegel. Fint obj. 100 121
43 B 154. 60øre Løve II på rek brev til CHILE !!. St."Oslo 18.X.29". Meget bra kval og objekt. Ankst bak 10.5.30 så brevet har brukt lang tid til Chile. 125 187
44 B 154. 60øre Løve II på rek brev til Brasil !!. St."Oslo 20.2.23". Ankst bak. Konv er fra "Det Kgl Utenriksdepartement. Litt stor konv, men riktig frankert. Et høyst uvanlig brev. 100 0
45 B 155II,253x2. 45øre Luftpost II + 45øre Luftpostx2 på expres/luftpostbrev ti Bøhmen & Mähren, Tyskland. St.Bergen Minde 15.3.43". God kval og frankering. 150 200
46 B 162,141x3. 30øre Ibsen + 3-stripe 10øre LøveII på rek brev til Sverige. St."Stavangen Bk 16.X.28". Fin og bra frankering på dobbelvektig rek brev. 100 0
47 B 164-166,171. 4+10+15+200 øre Portoprovisorier på fint rek brev til Østerrike !!. Fint st."Oslo Majorstuen 9.II.29". En meget fint objekt med nokså uvanlig frankering. 125 275
48 B 174.193. 20øre Abel + 10øre Nansen I på brev til Schweitz. Maskinst."Oslo 19.12.1938". En noe uvanlig frankering. 125 0
49 B 185-188. Kpl serie Bjørnson på rek brev til Sverige. St."Oslo Grünerløkken 19.XII.32". Prima kval. 100 132
50 B 188x2. Par 30øre Bjørnson på rek brev til Tyskland. St."Bergen Bk 6.V.33". Prima obj. Konv fra J.M.Svendsen, Bergen. Ankst. 100 165
51 B 192. 30øre Holberg maskinst."Bergen 5.XII.34". Fint bruksbrev til Port Said, Egypt !!. Ankst linje 12 Dec 1934 påforsiden, og ankst bak. Nokså uvanlig med 30øre Holberg singel på brev. NKS julemerke 1934 bak. 100 0
52 B 193x2,196. Par 10øre Nansen I + 30øre Nansen I på prima brev til London. St."Oslo Stortinget 23.III.38". Dobbelvektig bruksbrev. Ørliten kantrift. 150 161
53 B 196. 30øre Nansen I på brev til Schweitz St."Blindern 3.1.41". Også slått et tysk sensurstempel på merket for å "sverte" Nansen ??. Protest ??. Høyst uvanlig. På baksiden tysk sensur i Frankfurt. "Usynlig" brett i øverkant konv. 100 110
54 B 196. 30øre Nansen I singel på prima brev til Tyskland. St."Fredrikstad 17.10.39". Meget fin kval. 100 0
55 B 196,155II,98,97. 30øre Nansen I + Luftpost 45øre +2-3øre posthorn på rek brev til Østerrike. St."Nesbyen 26.XI.36". Riktig og uvanlig frankering. 150 150
56 B 204x7. Porto 105øre. 3 par + enkeltmerke 15øre Løve. Express/luftpostbrev til Nederland. Riktig frankering og fin kvalitet. Ankst. Amsterdam og st."Oslo Br.II 26.2.40". 200 231
57 b 205. "Uløybukt 1.4.39". (Tr. 8pkt). Meget bra stempel på brev til mannskap på M/B "Liv" av Rotsund, Breivik. Brett i øverkant konv. Dog et meget bra objekt. 200 660
58 B 206,211. 25+60øre Løve st."Grimstad 2.12.40" på brev til USA. Sensurstripe bak. God kval. 100 110
59 B 209,212. "Bergen 4.7.41" på brev til USA. Påskrevet "via Portugal". Luftpost. Sensurstripe bak + transittstempel. 45øre Løve + 45øre LuftpostII som frankering. 75 0
60 B 220x2. Par 15øre Turistmerke st."Galterud 21.3.412. (He,5pkt). På brev til Hawaii. Tysk sensur i Berlin. Postrute: Oslo-Berlin-Moskva-Transibirske jernbane til Vladivostok. Amerikansk båt til Hawaii via Japan. Sjelden destinasjon. DET ENE MERKETHAR KORT HJTG., DOG BRA OBJEKT TOTALT. 150 165
61 B 221. 20øre Turistmerke på brev til Hagfors, Sverige. Ikke stemplet i Norge, men sendt fra Magnor. Ankst."Hagfors 31.3.40". Grensebrev. Ikke så vanlig å finne. Prima kval. 75 110
62 B 222,234,236,240. 30øre Turist + 15 og 30øre Nansen II + 5øre posthorn på luftpostbrev st."Stavanger 3.2.41". Til Tyskland. God og korrekt frankering. Tysk sensur i Berlin. Noen svake flekker på konv. Dog et bra obj. 200 200
63 B 222. 30øre Turistmerke singel på brev til USA. St."Jørpeland 3.3.41" Konv fra Lyder O.Alvær, Jørpeland, Postrute; Oslo-Berlin-Moskva-Transibirsk jernbane-Vladivostok og båt til USA via Japan. Bra obj. 100 121
64 B 225-228. Kpl serie Dr.Maud på brev til Schweitz. St."Oslo 22.9.39 Bruk Dronning Maud Merker". Meget fint obj. 100 132
65 Bk 229,252,318 som oppfrankering på Bk100B som express til Tyskland. St."Saltdal 26.8.43". + "ab" passerstempel. Prima. 100 121
66 B 233-236. Kpl serie Nansen II på rek dobbelvektig brev sendt med luftpost til Finland. St."Oslo 7.4.41". Korrekt porto. Sensurert med tysk sensur + finsk sensurst. Ankst. Prima objekt. 150 0
67 B 233x4. 2par 10øre NansenII = porto 40øre på brev til USA. Maskinst."Oslo 1.4.41". Tysk sensur i Berlin. Postrute: Oslo-Berlin-Moskva-transsibirske jernbane til Vladivostok, og båt til USA via Japan. Litt smuss på et merke. Rimelig. 100 110
68 B 234,236. 15øre + 30øre Nansen II st."Stavanger 3.2.41" på luftpostbrev til Tyskland. Bruksbrev med riktig porto. Tysk sensur i Berlin. Konv med tegning og reklame fra Sola Strand Hotel, Jæren på baksiden. 150 0
69 B 236x2. Par 30øre Nansen II på rek brev til Danmark. St."Oslo 21.11.40" + "Ao"passerstempel + dansk sensur. Prima obj. 150 0
70 B 237x2,238,242,244,371. Fint frankert brev til Finland. St."Naustbukta 17.1.48"(Nt,5pkt). Fint obj. og på baksiden ankst."Orivisi 24.1.48". 125 125
71 B 240,246x2. Porto 45øre på luftpostbrev til London. St."Fjøsanger 8.3.40". Britisk sensur P.C.66/2000. Sendt med luftpostruten Oslo-Amsterdam-Kjøbenhavn. God kval. 100 0
72 Hs 240x4. "Oslo Vika 23.3.62 Støtt Norsk Revmatiker Forbund. Forbund med Behandlingsbilene". Tekstmaskinstempel som ikke er reg. brukt i Vika i 1962. På privat helsak sendt lokalt. 100 0
73 Pk 242. "Vestrefjord 10.12.49". (Mr, 7pkt). Prima på julekort med NKS julemerke 1949 til Flatdal. 125 144
74 B 242x2. Maskinst."Skien 28.1.44" på brev til Geneve. Underfrankert med 10øre. Sensurert i München og en uvanlig fin kjemisk sensur. 150 0
75 B 242,246. 10 + 20øre Løve på brev til Brasil. !!. Maskinst "Halden 14.IX.41" V m/laurbærkrans". Litt svakt. Sensurert i Berlin. Postvei: Oslo-Berlin-Lisboa og båt til USA og videre til Brasil. Et bra objekt. 150 150
76 B 243x5. 5-stripe Posthorn på expresbrev til Danmark. Riktig frankering. St."AK" passerstempel + semsurstempek bak + ankst. Et høyst uvanlig brev. 150 0
77 Pk 244,237. 14øre Løve + 1øre posthorn prima rettv st."Skudeneshavn 22.IV.40". På postkort med intr. Tekst og adr til Førland. Datert i Blikshavn. Et meget bra obj og kval. 100 122
78 B 244x2,243. Par 15øre Løve + 12øre posthorn på rek brev til Sverige. St."Drammen Tangen 13.3.44". "Ao" passerstempel. Prima. 100 121
79 B 250,252. "Skrautvål 26.20.46" på et uvanlig kort til Mr. Trygve Lie, FN New York. Kortet har en usedvanlig tegning påforsiden. Må vel sies å være spesiellt obj. 150 360
80 B 274,276x2,295.1øre+2og3øre V-merker + 15øre Snorre på brev til Kristiansand S. St."Nelaug 26.II.42. (4pkt). Bra frankering og brev. 100 110
81 B 275,276,295. 2+3øre V-merker + 15øre Snorre på pent sensurert brev til Sverige. Maskinst."Oslo 10.3.42". 75 0
82 B 279x3. 3-stripe 10øre V-merker på rek brev st."Arendal 5.11.41". Sendt lokalt. 100 100
83 B 283,288. 25 + 60øre V-merker på luftpostbrev til USA. St."Farsund 5.II.41". Bak transitt "Frankfurt 9.II.41" og sensur i Frankfurt. Meget bra obj. 150 0
84 B 286. 40øre V-merke på bankobrev st."Risdal 2.10.41". (AA,6pkt). Til Arendal. Postens lakksegel bak. Prima. 150 330
85 B 286,248,240. 40øre V-merke + 30øre Løve +5øre posth. På express/luftpostbrev til Danmark. Passerstempler "Ao" og "Ak". St."Oslo Bko II 6.5.42". Korrekt frankering. Ankst. God kval. 150 0
86 B 298,242. 50øre Snorre + 10øre Løve st."Sandnes 26.1.42" på rek brev til Sverige. Sensurstripe + stempel. Nokså uvanlig frankering. 150 0
87 B 300-01. Serie Quisling på rek brev st."Oslo 3.6.42". Til Schweitz. Sensur + ankst bak. Prima kval. 150 220
88 B 301. 20øre Quisling singel på liten visittkonv. St."Oslo Br.II 2.2.42". Sendt lokalt. 150 220
89 B 305. 30øre Nordraak st."Imsland 15.3.44" på brev til Sverige. På baksiden pålimt 3 oblater. Sensurert. 75 94
90 B 306,Tj.52. Rikstinget + 20øre Solkors på luftpostbrev til Tyskland. Maskinst."Oslo 3.10,42". Sensur "OKW". Meget spesiell og uvanlig objekt. 150 390
91 B 310x2. Par 30øre Postforeningen st."Glomfjord 7.XII.42" + "Ab" passerst. Luftpostbrev til Schweitz. Fint og ikke så vanlig frankering. 125 220
92 B 311,312. 15 + 20øre Nordkapp III på luftpostbrev st."Ålesund 7.5.45" til Jar. Prima kval. 100 110
93 B 318x2. 2 stk.Frontkjempel på rek brev st."Trondheim Bko 21.11.44". Til Uthaug. Prima kvalitet. Og ikke så vanlig obj. 100 220
94 B 319x2,246. Par 10øre Landshjelp I + 20øre Løve på rek brev st."Oslo Majorstua 27.5.44". Korrekt porto. Ankst. "Bekkelagshøgda". Konv klippet opp venstre side. 100 0
95 B 322,323,324. Kpl serie Krigsforlis st."Trondheim 18.11.44" på brev til Uthaug.. Nær usynlig brett i konv venstre side. 100 220
96 B 324x2. Par 20øre Krigsforlis på rek brev st."Grogud 11.9.44" til Hinderåvåg. Prima kvalitet på bruksbrev. 150 292
97 B 326,328. 5 + 15øre Landshjelp II på bruksbrev til Bergen. Prima st."Stavanger 22.IV.46 Norsk front.". 150 220
98 Fb 330x2. 1,5 kr Hertugkrone x2 st."Hornindal 12.1.46" på følgebrev til Økern, men videresendt til Nittedal. Bak st."Økern 16.1.46" og "Nittedal 22.1.46". 100 0
99 B 331x2,333,325,329,240x2. Par 5øre London + 10+20øre Londn + 10øre Wergeland + par 5øre posthorn. Riktig og uvanlig frankering på expresbrev til Danmark. St."Oslo Br II 15.11.45". Ankst. Lett loddrett brett i konv berører ikke merker: Fint bruksbrev. 100 0
100 B 333-338. 10-60øre London på uadr konv st."Oslo Bko 12.2.43". Dette må være høyst uvanlig å finne. Skulle ikke vært brukt i Norge på dette tidspunkt. Intr og uvanlig.(?). 200 330
101 B 338,249. 60øre London + 35øre Løve på sensurert luftpostbrev til USA. St."Tønsberg 25.7.45". "Åpnet av kontrollør 305"(Oslo) + USA-sensur "Examined" 75 0
102 B 338,251x2. 60øre London + par 50øre Løve maskinst."Oslo 3.8.45" til USA. Strimmel "Åpnet av kontrollør 601" (Oslo). Litt fliset ved åpningen konv. 75 0
103 B 342x3. 3-stripe 25+10øre Rode Kors på korrekt frankert expresbrev til Sverige. St."Oslo 26.9.45". Kontrollremse 1690 fra PKK nr.1 Oslo. Bak påskrevet "Søkt kl. 1355 - Kalmar 27.9.45". Rask postgang. Svak loddrett brett i konv. 150 0
104 B 342,345,346,348,245. 20øre Røde Kors + 10-15-30øre Nasjonalhjelpen + 15øre Løve st."Oslo 21.2.47" på luftpostbrev til Brasil !. Ankst. Bak.Svak horisontal brett i nerkant konv. Dog meget fint obj. 150 0
105 K 346. "Elda 18.8.46". Rettv prima stempel på kort til Oslo. (Nt, 4pkt). 50 50
106 Fb 359,367,358,246,Bl.85. Følgebrev for pakke st."Tyssebotnen 5.7.47" (4). Adr til Hammerfest. Omadr til Langstrand,Sørøy. St."Langstrand 23.7.47" og omadr til Kautokeino. Påsatt postverkets blå etkett Bl.85 for porto 80øre å betale ved Nk246,359,367. Pakken utlevert i Keutokeino 16.VIII.47. Noen bretter i følgenrevet, men et posthistorisk intressant objekt. 100 193
107 B 382. 40øre UPU på sensurert brev til Østerrike. Maskinst."Oslo 30.6.50 Oslo 900 år". God kval. 75 75
108 B 520x2. 35øre x2 på luftpostkort. Maskinst."Otta 6.VII.56" til mannskap på M/S "Titania" Wilhelmsens rederi. Oppfrankert av rederiet med 35 øre + uvanlig stempel. For å unngå forsinkelse er tilleggsfrankering foretatt av rederiet"Deb.." om bord med 35øre Unngå så vidt mulig trekk/ bruk "Aerogram" luftpost". Dette er påstemplet med 4-kantstempel.. 100 0