Div. etter 1910

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
68 K 97,119. "Baadstad 3.X.12". (Øf, 4pkt).Lokalsendt bygdekort med 2øre posthorn. Samt "Båstad 2.XII.33" (Øf,5pkt).på kort. Her 2 ulike stempeltyper og god kval. 100 0
69 B 98,99,103,108. "Berlevaag 23.III.17". I prima kvalitet på bankobrev til Jennestad. Transittst."Tanaruten", "Nordlands Posteksp N" og "Svolvær". Med brevinnhold. Et meget bra obj. 150 193
70 Pk 98. "Øksningen 20.XII.11". (No,4pkt). 2-ringsstempel på julekort til Skaga, Helgeland. 100 121
71 Pk 98. "Indre Hornindalen 28.XII.12". (Sf, 5pkt). Rettv og bra stempel på julekort til Trondhjem. Motiv: Nisse drar kirkeklokke. Fint men ikke sign. 60 88
72 B 99x5. "Risøyhamn 8.V.18" på bankobrev til Jennestad frankert med 5 stk 5øre posthorn. Bak 2 prima st."Lofoten og Vesteraalens pxp D" + "Sigerfjord 10.V.18", 75 75
73 B 99x4. 4-stripe 5øre Posthorn på brev til USA. St."Nordbanernes Posteksp I 24.V.15". (T14). Et par tganm, ellers jevnt bra kval. Ikke så vanlig å se slikt brev. 90 90
74 Bk 99(Bk69). "Alten 7.IV.17". (Fi). Prima rettv stempel på Brevkort datert Kautokeino 4.4.1917. Til Alten. 60 60
75 B 99,100x4. Porto 45øre på bankobrev psima st."Lauksund 24.IX.20" (Hadsel, No). Bankobrev til Jennestad. Bak st."Lofoten og Vesteraalens pxp C". Meget fint obj. 90 0
76 Pk 100. "Berg i Helgeland 17.XI.13". Her på postkort til New Zealand. Dette er et bra objekt og destinasjon. 100 0
77 B 100. 10øre Posthorn på brev med innhold st."Gausvik i Senjen 12.VI.17" , til Jennestad. Feilsendt og på baksiden 2 transittstempler: "Hennes i Vesteraalen 16.VI.17"(7pkt) og "Kvitnes i Vesteraalen 16.VI.17"(5PKT). Begge i prima kvalitet. Intr innhold. 100 0
78 Pk 100. "Jersø 11.VII.07". (Vf). Prima kval på kort til Singapore.!!! Ankst. På baksiden. Meget bra obj og destinasjon. 100 110
79 B 100x4. Porto 40øre på bankobrev st."Næsne 16.III.99" (IIH-stempel, 5pkt). Et bra stempel på bankobrev til Jennestad. Bak st."Helgelands pxp B" (D2) som også er noe uvanlig. + "Nordlands pxp E"(D5) + "Lofotens og Vesteraalens pxp A". Postens lakksegel. Konv litt kantgnurr h.side. 100 165
80 B 100x2. "Bureau Reexp DE Kristiania I 30.V.20". Rettv stempel på¨par 10øre Posthorn på bruksbrev til USA. Med rikelig brevinnhold. Skrevet i Fredrikstad 25.Mai 1920. Prima obj. 75 75
81 B 100R. Rullemerke 10øre Posthorn på brev til Sverige. St."Bergen 134.IX.17". Skåret oppe og nede. Prima obj. 100 0
82 Fb 110II, 111x2,97,121x2. Uvanlig frankering med bl a 1 1/2 kr. Haakon 1910/18. Her på stor del av følgebrev til Tyskland. St."Kristiania S 16.XII.25". Ankst. Blankett på baksiden. Noen kantrifter, men en meget bra sak. 250 330
83 B 110 + 189. 1 kr. Haakon + 10øre Holberg på Postoppkravsbrev rek brev til Sverige. St."Oslo 23.III.36". Kort hjtg på 1kr.., dog er dette et bra og ikke så vanlig obj å se. 100 0
84 Pa 118x2, 121. Her på "Innenriks avispostanvisning" for forsendelse av kr. 5,-. Til Bergen og st."Skjerjehamn 11.X.23". Meget uvanlig obj. Disse fantes bare i tiden 1/9-21 til 31/12-24. 150 165
85 B 119. 7øre Posthorn på trykksakbrev til Tyskland. Rettv og bra st."Nidaros-V 25.9.30". Ørlite småkrøll ved kanten konvolutt som betyr like her. Et nokså uvanlig brev. 80 0
86 Pk 119. "Steinnesvåg 22.XII.36". (Ro,6pkt). Rettv fin stempel på julekort. Hull fra brevordner ø.v.hjørne. 60 0
87 B 122x2. Brev til Mexico. !!. St."Kristiania 31.VII.22". Ankst bak. Ingen vanlig destinasjon. 75 100
88 B 125. "Myrlandshaugen 28.IV.24". (Tr). Prima kvalitet på bankobrev til Brandstahatten. Postens lakksegel. 100 0
89 B 137. 10øre Svalbard på brev med prima maskinst "Oslo 14.XII.28 Roald Amundsen 14.Desember 1928". Dette stempel var bare i bruk denne dag. 100 121
90 B 140,141,146. God frankering med bl a 45øre Svalbard på rek brev til Tsjekkoslovakia. St."Skien 26.11.36". Dobbelvektig rek brev. På baksiden er satt 3-stripe NKS julemerke. Fin kval. 150 0
91 Pk 143. "Ytre Stadlandet 31.VII.37" (Sf,5pkt). Prima rettv stempel på postkort. Motiv: Selje klosterruiner.(Enger). 100 125
92 B 145, 154. 20 + 60 øre Løve st."Bergen Solheimsvik 22.III.34" på bankobrev kr.100,- til Budapest, Ungarn. Ankst 26.3 bak. Dette er en meget uvanlig sak med bankobrev til Ungarn. 200 220
93 B 145. "Bogøy 24.VI.33". (No). Prima kvalitet på brev til Revelsøy med innhold. 100 0
94 B 145,152. "Storsjøen 10.III.35" på bankobrev til Oslo. God kval. 75 99
95 B 148. "Bekklagshøgda 11.I.34". Luksus stempel på merke + tilsv sidest. På brev til Berlin. Konv er fra Ekebergbanen. Litt patina ved kanter. Ellers topp kvalitet. 100 0
96 B 148. "Fredrikstad 25.1.32" på brev til Argentina !!. Intr notering om flyvepost foran. God kval. Ankst. 100 0
97 B 149x2. "Eidsvoll 30.9.32" på bankobrev til Sverige. Bak påsatt Nk 145 for lakksegel/tellegebyr. God kval. Postens lakksegel. 100 0
98 B 149x2. "Rakkestad 9.XII.32" på bankobrev til Sverige. Etikett for pengetelling påsatt foran med linje datostpl. Fint obj. 85 154
99 B 152. "Årsandøy 1.III.32". (No). På rek brev til Leirfjord. Konv fra Joh.Breivik, Landhandel. 100 253
100 B 154. "Oslo-Majorstuen 17.XII.34" i fin kvalitet på rek brev til London. Ankst. God singelfrankering og obj. 100 0
101 B 145x3. "Lillehammer 12.VI.37" i prima kvalitet på bankobrev til Vinstra. 75 75
102 B 177-180. Kpl serie Hellig Olav på rek brev st."Stiklestad 29.VII.30". Til Horten og ankst. Meget fint obj.med kombinasjon merker+stempel. 125 154
103 B 179. "Blommenholm 9.V.30" på brev adr til Nidaros - og dette er meget sjelden. Påstemplet "Retur". Bak st. "Ukjent av postbudene i Nidaros" samt "Adressaten er flyttet.Nuværende adresse ukjent. Også st."Nidaros 1 Tur 10.5.30". En høyst uvanlig sak.+++ 200 385
105 Pk 182. "Nordkapp Le Cap Nord 23.7.37". Prima stempelkval på brukskort til Holland. Motiv: D/S"Stella Polaris" ved Nordkapp. 150 0
106 B 184. "Bardu 9.VII.31" . Prima 2-ringst på Radiumhospitalet på brev til Tromsø. Bruksbrev med innhold. 100 0
107 B 193. "Nordkapp Le Cap Nord 30.7.38" prima på brev til Finland: Konv er fra NFDS. Frankert med 20øre Nansen I. Ankst. "Rovaniemi 3.VIII.38". Liten rift i konv ved åpning. Et nokså uvalig obj og frankering. 100 0
108 B 205,208x2. Bankobrev til Oslo. St."Drammen 18.5.40". Konv fra A/S Solberg Spinderi, Drammen. God kval. 80 138
109 B 211. "Salhus 15.2.39" på rek brev til Tsjekkoslovakia. Ankst. Meget fint obj. Konv fra A/S Salhus Tricotagefabrik. 100 100
110 B 217,219. "Oslo Lufthavn 8.6.38" på luftpostbrev til Schweitz. Ankst. Svak brett i konv. Opprettet i 1937 som utvekslingskontor på Gressholmen. Trolig ikke så vanlig obj. 75 300
111 B 222x2,229. 2 stk 30øre Turistmerke + 1kr. Løve st."Ranheim 18.7.45" på luftpostbrev til USA. Norsk kontrollremse nr.879 fra Trondheim. Litt småkrøll ved åpningen som ikke skjemmer . 100 100
112 B 225-228. Kpl serie Dr.Maud på rek brev til Danmark. St."Harpefoss 11.1.40". Ankst. Prima kval. 125 125
113 B 237,241,243. 1øre + 7øre +12øre Posthorn på brev til Danmark. St."Hakadal 21.7.41". Fin frankering med 12øre fiolett. Sensurstripe + stempel på baksiden. 100 110
114 B 237,244,246. 1øre posthorn + 14 og 20øre Løve på luftpostbrev til Sverige. St."Bergen 19.V.41", Sensurstripe + stempel på baksiden. Konv fra A/S Sunde & Larsen, Bergen - også tegning av motor på forsiden. Prima obj. 100 171
115 B 239,240,241,247. 3+5+7øre Posthorn + 25øre Løve på rek brev til Trondheim. St."Sortland 9.III.43". Ankst. Konv fra "Christoffersen & Bjørneberg, Sortland". Meget bra obj. 100 165
116 B 238x3,239x3,296x3. 2 og 3øre Posthorn + 20øre Snorre som alle er i 3-striper på rek luftpostbrev til Bøhmen. Korrekt porto. St."Oslo 24.1.42". Sensurert i Berlin. Prima kvalitet. 100 286
117 Pk 240x2. "Skårvågen i Vesterålen 19.12.49". (No,7pkt)++. Stemplet har omvendt datobro (opp/ned). Dette er tidligere ikke omtalt !!!. 1 merke er skadet. Julekort til Fauske. Sjelden sak. 200 330
118 B 242. 2 stk 10øre Løve III fra frimerkeautomat (utagget i øverkant). Her på prima bruksbrev sensurert til Sverige med innhold. Maskinst."Oslo 6.5.44 Svarthandlerne er Samfunnsfiender". 100 100
119 B 246. "Komagfjord 20.4.43". Fi, 7pkt). Prima på brev til Sandnes. 75 0
120 B 246. "Forvik i Helgeland 8.IV.44". (No). På brev til Sandnessjøen og omadr til Mosjøen. Transittst bak. 100 100
121 B 246. "Årdalstangen 11.6.45". Rettv prima stempel på brev til Sverige. Passert Postkontrollen i Oslo og påsatt Kontrollremse nr. 1243. Prima kvalitet. Brevet er sendt av en lennsmannsbetjent. 100 220
122 B 246x3. 3 stk 20øre Løve på rek brev til Fredrikstad. Prima st. "Kjøpsvik 17.5.44". Konv fra "Asm. Grunnvoll handelsforretning". Prima kval. 100 0
123 B 277. 5øre V-merke singel å lokalsendt trykksakbrev. Maskinst."Trondheim 25.10.41 V m/eikeløv". Et prima obj. 100 132
124 B 282x4,294. 4-stripe 20øre V-merke + 10øre Snorre på expres-brev til Hamburg. St."Oslo Br II 20.10.41". Korrekt porto. Ankst 25.10 og Tysk sensur i Berlin. Bra obj. Konv fra "Holby & Jensen - Oslo". 100 242
125 B 282x2. 2 stk 20øre V-merke st."Oslo 7.11.41" på rek brev til Danmark. Prima kvalitet. Sensurstripe bak + ankst. 100 0
126 B 282,294,297. 20øre V + 10 og 30øre Snorre på Expres/ilbud- brev til Sverige. Maskinst."Oslo 17.11.41 V m/eikeløv". Sensurstrimmel + ankst bak. Bra obj. 125 0
127 B 295. 15øre Snorre med variant 1: "Hvit oppstrek på R i Norge". Her på konv prima st."Haugesund 7.4.45". Uvanlig å finne varianter på brev. Prima kval. 100 121
128 B 296x2. 2 stk 20øre Snorre på bankobrev til Trondheim. St."Moss 7.10.42". Sendt av og på konv fra "Underfogden i Moss". Prima lakksegel bak. 85 0
129 B 302. "Harstad 18.2.42" i prima kvalitet på bruksbrev med Quisling og sendt til Narvik Dampskipsselskap, Narvik. Prima. 100 200
130 B 310. 30øre Postforeningen som singelfrankering (rett porto) st."Trondheim Øya 6.1.43" på sensurert brev til Holland. Konv. Ørlite klippet øvre kant. Et bra obj. 100 0
131 K 318. Frontkjemper på kort til Schweitz. FDC-stempel "Oslo 2.8.43". Kjemisk sensur. 75 0
132 B 320. 20+10øre Landshjelp I singel på brev til Oslo. Prima st."Sortland 16.11.43". 100 100
133 B 320. 20+10øre Landshjelp I singel på brev til Sande. Maskinst."Oslo 4.8.44 Knut Hamsun 1859. 4-8-1944". 100 100
134 B 322,240. Et fint og uvalig brev. St."Oslo 15.4.47" og sendt lokalt. Nk 322 vak ikke tillatt som frankering i 1947. Brevet har alikevl gått gjennom Postverket. Meget uvanlig og bra sak. 150 231
135 B 324. 20+10øre Krigsforlis på bruksbrev til Oslo. God stempel "Ovågen 21.5.44".(Ho). 2-ringstempel. Et meget bra obj., og ekte brukt i rett tid. 150 220
136 B 325. 40øre Trygve Gran på rek brev til Jessnes. Rettv prima at."Folldal Verk 21.5.45". (He, 6pkt). Fint obj. 150 150
137 B 325x2. Par 40øre Trygve Gran på rek ilbrev st."Oslo Grünerløkka 31.7.44" til Danmark. Korrekt porto. Tysk "Ao" sensurst foran. Fin kvalitet. 150 0
138 B 326-329. Kpl serie Landshjelp II st."Stavanger 1.12.44" på brev til Danmark. Brun nøytral lukkeremse + "Ao". 125 0
139 B 352,399. 2kr.Haakon 1946 + 50øre Haakon på rek brev til Uruguay !!!. Prima st."Oslo Solli 2.10.51". Ankst bak (noe svak). Et meget uvanlig brev/frankering og destinasjon. 100 308
140 B 354. "Nedrevatn 27.10.43". (Fi). Et meget sjelden stempel. Bare brukt noen måneder i 1949. Fikk nytt navn høsten 1949 til Porsangmoen. Bruksbrev til Arendal. Klaffen bak skadet. 350 715
141 B 357. "Badderen 8.4.49". (Tr). Prima 2-ringstempel på rek brev til Oslo. 60 83
142 B 357. "Olderdalen 13.7.58" (Tr). Prima 2-ringstempel på rek brev til Oslo. Meget bra obj. 75 0
143 B 357. "Sausvatn 14.XI.49" (No), i prima kvalitet på rek brev med 55øre Løve. Til Oslo. 100 138
144 B 357. 55øre Løve på rek brev st."Toftesundet 11.9.50". Prima kvalitet til Oslo. 100 165
145 B 359,361,366,368. 5+15+50+60 øre Postjubileum på rek luftpostbrev til Tsjekkoslovakia. St."Oslo 30.5.47". Seddel for valutakontroll på baksiden. Avsender er Oslo Postmester (Fredrik Torp) med tilsv oblat påsatt bak. Brun åpningsremse st."Praha". 150 275
146 B 359,363,368,245x2. 5+30+60øre Postjubileum + par 15øre Løve på bankobrev st."Straumsjøen 12.VII.47". Til Tromsø. Postens lakksegel. Fin kvalitet. 90 0
147 B 360,362,368. 10+25+60øre Postjubileum på bankobrev til Tromsø. St."Kjeldebotn 28.VI.47". Fin kval. 100 121
148 B 361,366,248. 15 + 50øre Postjub + 30øre Løve på bankobrev st."Kjøpsvik 9.6.47". Postens lakksegel. 75 0
149 B 361,367. 15 + 55øre Postjubileum på bankobrev til Moelv. St."Dombås 8.5.47". Postens lakksegel. 75 120
150 B 361,369. 15 + 80øre Postjub på bankobrev st."Dragnes 14.6.47". Prima objekt med postens lakksegel. 75 110
151 B 362,364,365 + 362og240 (bak). Bankobrev prima st."Finnsnes 22.4.47" til Tromsø. Nk 362 litt avrundet hjtg. Bak påsatt 25øre Postjub + 5øre med samme stempel.Posthorn for gebyr. Bra obj. 100 121
152 B 364,367. 40 + 55øre Postjub på bankobrev med prima 2-ringst."Bø i Vesterålen 8.7.47". Til Tromsø. Fin kval. 75 88
153 B 367. "Nordmannvik 13.4.48". (Tr). Prima stempel på rek brev til Oslo. Ikke så vanlig å finne. 100 165
154 B 367. "Sørkjosen 6.VIII.48". (Tr). Prima stempel på rek brev til Oslo. 75 0
155 B 378x2. 2 stk 40øre Kielland på rek trykksakbrev til Tsjekkoslovakia. St."Oslo Bko 4.7.49". Rett porto. Firmakonv fra Per G.Thømte, Oslo. 125 154
156 B 396x2,397. 2 stk 30øre + 35øre Haakon på Bankobrev til Skien. St."Bardu 17.11.54". Mottager har ikke hentet brevet, som er returnert. St."Skien 7.12.54" + "Retur" foran. Bak også påsatt 20øre Posthorn for gebyrer. Postens lakksegel. 100 165
157 B 402,422x2. 60øre Haakon og par 20øre Telegrafjub. Begge disse merker med var 1: "Passmerke under R" (Se Nk). St."Sortland 5.1.55" på rek til Tromsø. Prima obj. 100 165
158 B 407-09. Kpl serie Olympiade 1952 på brev til DDR.!! ST:"Kristiansund Brev 1.10.51". Ikke så vanlig destinasjon. 100 132
159 B 431. "Narvik 27.3.57 Festival Narvik 23-31 Mars 1957". Prima tekstmaskinstempel på brev til Jar. 100 0
160 B 437,388. St."Mo 14.11.57" med stempeltype I22. Rek brev til Oslo. Trykksakbrev. Meget bra obj. 90 110
161 B 460x4,237x3. Meget fint brev som luftpost til USA. St."Oslo 2 18.5.60" I22. 2-tall nede i stemplet der det vanligvis er stjerne. 90 90
162 B Tj.29. "Kirkenær i Solør 12.10.42". Rettv prima stempel på trykksakbrev til Kirkenær. Sendt av "Kontrollnemda i Grue". Konv fra "A.Enger - kjøtt og Fiskehandel". Prima og korrekt brev. 100 193