Diverse/Loter

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
481 o Bataljonsleiren i Bardo. Mange telt. Brukt 1907. Skrift ved øverkant. (D.Abelsen, Bardo)(3). 60 60
482 o Sætermoen. Parti med soldater fra Kongebesøket 1907. Brukt 1926. (2-3). 60 79
483 x Adolph von Tangen. Reklamekort for Victoria Te. Prima kort. (1-2). 75 110
484 o KARESUANDO Kyrkeby med Finland i bakgr. Et sjelden kort. Stemplet i "Karesuando 8.4.19122 med prima enringst. Sendt via " Skibotn 11.IV.12" med dette stempel, og adr til Kristiansand. 100 715
485 o Ryvingen Fyr. Udelt baks. Brukt 1903. (PA 1603)(3). 100 0
486 o Færder Fyr. Prima. Brukt 1941. (Mathisen)(1-2). 100 121
487 x Vinterolympiaden 1952. Hopper i svevet, Ol-ringer, Skjold, Flagg. Storf tegnet fargekort. Godkjent av Ol-kommiteen.(1). 100 143
488 o Hilsen fra Ulven. Parti av militærleiren. Udelt baks. Skrift. St."Feltpostkontor No5 1905". (G.Berg)(2). 100 0
489 o Traverbanen, Frognerkilen. Hest med "vogn" i "full fart". Udelt baks. Brukt 1904. (M&Co 205)(2). 75 0
490 x Hvalfangst ved Sotra. Litt colorert. Mye folk i arbeide. (O.Th.O.O.)(1-2). 75 110