FDC

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
265 B 289-292 ++ 10 stk. V-merker inkludert Kronemerkene 1-5 kr. På uadressert konv. St."Oslo-Elisenberg14.8.41". Konv har noen små kantrift høyre side. Rimelig. 1500 3025