FDC

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
312 B 330. Kr.1 1/2 hertugkrone på brev st "Oslo Tøyen 15.2.45" Prima kvalitet. 200 200
313 B 377-379. Kpl serie Kielland på¨rek luftpostbrev til USA. St."Oslo Bko 9.5.49". Ankst bak. Liten rift i nerkant konv. 100 100
314 B 425-17. Serie Nordkapp IV st."Oslo 15.6.53" i prima kvalitet på brev med Nordkapp-tegning (vignett). Adr til Sverige. 125 125