FDC

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
385 B 259. Legion på FDC til Danmark. St."Oslo Førstedagsstempel 1.8.41". Ytterst svak brett i konv. 200 275
386 B 330. Kr 11/2 "Hertugkrone" på brev st."Oslo Tøyen 15.2.45. Prima kval. (700). 200 0
387 B 357-358. 55 og 80 øre Løve på rek luftpostbrev til Tsjekkoslovakia. St."Sarpsborg 4.11.46". Prima kval. Ankst.bak.(1500). 450 900
388 B 359-369. Serie Postjubileum på luftpostbrev til Schweitz. St."Sandnes 15.4.47". Transitt "Kristiansand 16.4.47". 125 125
389 B 371x4. 4-blokk Haakon 75år på rek FDC st."Hvittingfoss 2.VIII.47". Til USA. Prima kval. Bak 3 stempler fra USA. 100 165
390 B 377-379. Kpl serie Kielland på rek luftpostbrev til USA. St."Oslo Bko 9.5.49". Ankst bak. Liten rift i nerkant konv. 125 0
391 B 413x4. 4-blokk 20 på 15øre Posthorn st."Oslo Bko 18.11.52". Rek FDC til USA. Ankst. Illustrert konv. Prima. (1600). 450 578
392 B 414x2. Par "Landsforeningen mot kreft" st."Hvittingfoss 1.6.53".(FDC). På illustrert konv til Canada. Prima kval. 75 0
393 B 415-17. Serie Nordkapp IV st. "Oslo 15.6.53". Prima på brev med Nordkapp-tegning. Adr til Sverige. 150 0