FDC

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
274 B 225-228. Kpl serie Dr.Maud på rek 1.dagsbrev til Tyskland. "Oslo Førstedagsstempel 25.9.39". Ankst bak. Rimelig.(700). 125 220