4.Ring.NRST

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
143 Fb 31,76. "71" (Nordre Sundene) Her på følgebrev phst."Kristiania 24.I.00" til Busktangen, Vrengen. Sendt med båtruta Tjømø-Tønsberg. 250 0
144 Pk 77. "127" ((Breifond Hotel) + sidest."Ryfylke Poetexp C 15.VIII.06" + linjest."Breifon Hotel". Postkort til England. Motiv: Kongefamilien "Alt for Norge"-kort. 150 275
145 Pk 100. "226" (D/S"Norefjeld"). Rute på Krøderen. Postkort datert 24.7.20 på Sandumseteren, Norefjel. Tydelig stempel. Litt kantslitasje på kortet. 200 0
146 Pk (99). "232" (D/S"Herløfjord"). Rettv meget bra stempel. Postkort datert 9.8.08. Brett i kortet, litt "smuss". Dette er et nokså bra obj. 200 0
147 Pk 99x2. "349" (Sunndalen i Åsen) + st."Aasenfjorden 5.1.20". Meget bra stempler på postkort til Kristiania. 200 0
148 B 119,98. "363" (Kalvenes) + transittst."Bergen-Fitjar 13.IX.32" + ankomstst. "Bergen 4 Tur 13.9.32". Et meget fint og noe uvanlig obj. 250 396
149 Pk (99). "395"( type 1). (D/S"Manger). Rute Bergen-Manger. Bra stempel på 5-øres Brevkort til Marøen. Datert "Bergen 27/12-07". Bra obj. 200 237
150 B 77. "429". (Eide i Olden) + st."Fjordenes Postexp C 17.1.10". Meget god kvalitet på brev til Nordfjordeid. 300 0
151 Pk 77. "438" (Lunde) + st."Midthordlands Posteksp B 29.III.09"(D2). Her på postkort til USA. Noen små kvalanm. Ankst "Brooklyn Apr. 8 1909". Dette er et bra obj. 300 605
152 K/O 100. "483" (D/S"Ole Bull") rettv på merket på brevklipp. Samt et julekort med svak stempel som er sendt til Lonevaag. "Ole Bull" gikk i rute Bergen-Sørfjorden-Osterfjorden 1900-24. 175 0
153 B Tj.4. "656" (Opstad Tvangsarbeidshus) + st."Nærbø 1.XI.27". Brev til Oslo. Litt svakt nrst. Ankst. Konv har pårtykket avsender Opstad Tvangsarbeidshus, Nærbø st. 200 0
154 Pk 143. "677" (Salbu). Prima kvalitet på Brevkort til Bergen med reklame for Ørnens Margarin. St."Fjordane E 13.X.29" + St."Bergen T 14.X.29 T Tur" og "Bergen 2 Tur 14.X.29". Påsatt et 15øres Løvemerke som straffeporto. Et fint obj. 250 0
155 Bk "706" (M/b "Kvamsøy") + st."Fjordane D 10.II.35".(D17). Meget god kvalitet på reklamekort for Ørnens Margarin. Påsatt 15øre Løve som straffeporto på dette. St."Bergen Tur 1 13.II.31". Datert i Høyanger. Prima obj. 250 0
156 Bk "804" (M/b "Vågsøy") + sidest. "Sogn B 8.I.34". (D14). Til Bergen. Ikke godkjent ufrankering, og påsatt 15øre porto st."Bergen Tur 1| 9.I.1934". Reklamekort fra Smørfabrikken Ørnen. Prima obj. 250 0