4.Ring.NRST

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
173 Pk 76. "26".(Værdalens Meieri) + st."Værdalen 29.XII.05". Prima på postkort til Beistaden. Motiv: Værdalsøren Sørgaden med hus og folk. Meget bra kortmotiv - også. 200 0
174 Pk 75. "95" (D/S"Alværsund"). Rute Hopshavn-Bergen. Tydelig, men litt svakt på postkort til Sunnhordland. Liten rift i kortet. 125 125
175 Pk 76. "127" (Breifond Hotel) + sidest."Ryfylke Posteksp A 5.VII.09".(D1). Prima objekt. 4-ring + reisende st. Til Holland. 150 220
176 Pk 100. "226". (D/S"Norefjeld") på postkort til Tønsberg. Datert Norefjell 24.7.20. Motiv: Sandumsæteren, Norefjeld. 150 176
177 Pk 76. "229" (D/S"Søndhordland"). Tydelig og prima nrst. + datert 14/7-08. Til England. Motiv: Parti fra Ulvik. 150 330
178 o 77. "398". (D/S"Varanger". 4-ringstempel. Det midterste nr i stemplet er utydelig, men tydbart. Tallene i dette stempel et helt identisk med eks i kataloger. Karakteristiske 3 og 8 tall. Dette er nok "garantert" brukt på båten. Ikke sett dette tidligere. Var bare i bruk kort tid 1898-1901. 200 781
179 Pk 76. "419". (Brevik-Skien jernbane) + st."Vestbanernes pexp AII 24.VIII.06". Fin kvalitet på postkort til Fredrikstad. Brett høyre kant i kortet som går under merket. Motiv: Motiv fra Brevik. Colorert. 150 165
180 O Tj.2x2. "438" (Røssøvaagen) Otterø/Mø. Fint 4-ringst. På 2 merker på klipp. Dessuten Tj.4x2 på klipp st. "799" (Betten) Hasle/Mø. Fint avtrykk på par. Rimelig. 150 232
181 Pk 143. "706" (M/B"Kvamsøy"). Rettv og prima stempel på postkort til Slagen. Datert Fjærland 8.6.28. Motiv: Fjærland med skip ved kai. 125 165
182 B Tj.4. "804". (M/B"Vågsøy"). Her er sidest rettv og prima. På brev fra Hyllestad til Indre Kvamsøy. Klaffen bak er noe skadet. 150 150
183 Pk 100. "833" (Asker) (10pkt). Her et 4-rings hjelpestempel på postkort til Vaage. Datert Asker 21/12-19. Stemplet ble bare brukt noen dager i årsskiftet 1919/20. Er extremt sjelden. Stemplet er klart og tydelig - slått opp/ned på merket også tilsv sidest. Prima objekt. Motiv: Ved Blakstad Brygge. 600 825