Frimerkeløse Brev

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Håndskrevet "Loppen 8/8" (FI) på baksiden av brevomslag til Bergen. Prima sort "Tromsø 9.8.1850" som transittstempel. Meget god kval. 450 0
2 B "Hasvig 18.3.1869". (7pkt). Fint og rettv avtrykk på Postsag til Tromsøe. Datert inni Brevig 15.Marts 1869". 200 0
3 B "Alstahaug 31.3.1858". Luksus blå enringst på helbrev til Hemnæs. Kan ikke tyde avsenderstedet som er skrevet inni. 100 0
4 B "Lødingen 6.5.1860" i prima rettv kvalitet på helbrev til Ibestad. Kart 2-5. 100 0
5 B Frimerkeløst brev datert inni Hof i Solør 26/6-1864. Til Christiania. Har inneholt 5Spd som er påskrevet. Sendt "Leilighet" som er påskrevet. Bra obj og prima kval. 100 220
6 B "Svelvig 27.5.1868". Prima blå enringstempel (type 1b) på helbrev til Christiania. Bra obj. 125 220
7 B "Svelvig 19.2.1868". (type 2b). Luksus enringstempel på omslag til Drammen. 100 220
8 B "Hof i Jarlsb. 9.8.1864". Rettv bra enringstempel på helbrev til Christiania. Også luksus st."Laurvig 11.8.1864". Liten rift nerkant. 100 100
9 B "Sande i Jarlsb 3.8.1865". Rettv prima enringst på brevomslag til Svelvig. Transitt "Drammen". Prima. 75 0
10 B "Porsgrund 22.6.1870" i prima kvalitet på brevomslag til Sandefjord. Enringst og fin kvalitet. 40 0
11 B "Hjerkinn 22.II.03".(Op,5pkt). Lilla stempel i fin kvalitet på portofri sak. Konv fra Hjerkinn Høifjeldssanatorium. Bra obj. 100 121