Frimerkeløse Brev

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Kongelig tjeneste. Helbrev til Kragerøe. Datert inni 28.April 1803. Meget fin kvalitet. 100 116
2 B "Vadsø 28.4.1861" i rettv prima kvalitet på portofritt brev til Vardø. Samt blå enringst "Vadsø 20.12.1858" også rettv prima kval på brev til Christiania. 300 300
3 B "Trøgstad Jernbst 1871"( utydelig dag/måned) Rettv enringst på helbrev til Kløften station. Datert inni 16.August 1871. Bra stempel. 100 110
4 B Portofri sak til Vardø. Rød st."Christiania Bypost 26.6.1865" + "Christiania 1.7.1865" + "Tromsø 10.7.1865" og "Hammerfest 12.7.1865". Et meget bra obj med full stempeldok. 100 193