Frimerkeløse Brev

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Kongelig Tjeneste. Helbrev til Kragerøe. Datert inni "28.April 1803". Meget fin kvalitet. 100 0
2 B Prefrim. Kongelig tjeneste-brev til Frederikshald. Datert inni "Christiania 10.6.1828". Helbrev i meget god kvalitet. 75 0
3 B Prefrim. Kongelig Tjeneste-brev til Dahli i Skoger.(?). Helbrev datert inni "Drammen 12.Marts 1823". God kvalitet. 75 110
4 B Prefrim. Betalt helbrev til Christiania. Datert inni "Frederikshald 1838". Bak påskrevet "521"/"52". God kvalitet. 75 0
5 B Betalt helbrev fra Christiania 21.sept 1840 til Porsgrund. Porto 15 skilling. Prima kvalitet. 75 0
6 B Prefrim. Portofri Sag med attest. Nær luksus "Frederiksstad 4.10.1849". Kpl helbrev i prima kvalitet. 150 308
7 B Brevomslag brev fra Hamburg til Christiania. St."KDOPA Hamburg 13.2.1856" (type 2). Samt transittst.blå "Svinesund 21.2.1856". Bak påskrevet "7-21". Loddrett brett, men rimelig pris. 200 0
8 B Håndskrevet "Xania 4/6.1860" på helbrev st."Christiania 4.6.1860" og ankst. "Brevig 8.6.1860". Meget intr helbrev. Litt "småkrøll" som i dette tilfelle kan aksepteres. 100 0
9 B Håndskrevet "Sande 31/3"(1858) på portofritt brev til Vaale. Helbrev datert inni "Bø i Sande 30/3-1858". Meget bra objekt. 150 242
10 B Meget fint ubetalt brev fra Helsingør til Tønsberg. St."Helsingør 20.11.1860". Transitt sort "Svinesund 23.1.1860".(type 2a).Porto for brev gjennom Sverige vinterstid = 15skilling for enkelt brev. Meget bra obj., og prima kvalitet. 150 0
11 B "Melsomvig 25.7.1878". (Vf, 7pkt). Rettv meget fint enringstempel på portofritt brevomslag til Eik. Stemplet var bare i bruk 1875-1881, og er nokså sjelden å finne på brev. 300 385
12 B "Mo i Thelm 30.6.1860". (Te,7pkt). Enringstempel på portofritt omslag til Moland. 100 0
13 B "Karasjok 15.8.1872". Prima enringstempel + transitt enring "Alten 29.8.1872" i prima kvalitet på baksiden. Påstemplet "FRANCO" foran. Sendt til Karesuando, Sverige. Riftr ved øverkant. Brevet er sendt med mellomriksruten Alta-Karesuando. Et sjeldent objekt. ++++ 750 1430
14 B "Lyngen 3.9.1863" + "Alten 11.9.1863" Begge prima enringstempler på helbrev til Karesuando, Sverige. Gått med mellomriksruten Alta-Karesuando. Dette er også et sjeldent objekt. Liten skade i n.v.hjørne - betyr ingen ting her. 750 0
15 B "Bodø Landsogn 29/2-1860" og "28.4.1860". 2 slåtte enringstempler av et ytterst sjelden stempel. På portofritt helbrev som er skrevet og datert inni 2 ganger. Sendt til Hemnes Fattigstyre. Datert inni 29.Feb 1860 og April 1860. Et meget sjeldent objekt i god kval. 500 500
16 B "Lofoten 17.11.1858" i blå farge og prima rettvendt på brev st."Christiania 19.10.1858" også noe svakt st."Nordland". Portofritt brevomslag til Gloppen Fyr, Lofoten. På baksiden påskrevet "Moskenæs". Litt "kantkrøll". 200 275
17 B Håndskrevet "Eidsvold 11" + enringst."Eidsvold 11.12.1859" + transitt "Christiania 11.12.1859". Alle prima kvalitet på portofritt helbrev til Aas. Prima obj. 150 0
18 B Enringst."Moskenæs 2.2.1880" (No,7pkt) i prima kvalitet. Samt hullst.""Moskenæs 2.III.84" (No). Begge på portofrie brevomslag til Lødingen. Meget bra objekt. 300 440
19 B Brevomslag for portofritt brev adr til Fyrvogter på Gloppens Fyr, Moskenæs. St."Christiania 14.7.1870" og feilsendt til Gloppen (SF). Der st."Gloppen 19.7.1870" videre st."Aalesund 24./7.1870", "Trondhjem 27.7.1870" og "Hmrfst A.Hmbrg 28.7.1870". Omslaget har noen kvalanm., men dette er et høyst uvanlig objekt med full stempeldok. 200 0
20 B "Svolvær 10.12.1870" (type 1). Prima rettv kvalitet. Luksus. På helbrev datert inni "Skraaven 7.12.1870" til Kjerringø. Påskrevet med blåkritt foran "10/" i ø v hjørne. Blåkryss også påført på baksiden. Prima kval. 150 341
21 B "Svolvær 20.9.1864". (type 2). Rettv enringstempel på o,mslag fra portofritt brev til Vardø. 100 132
22 B "Hurdal 24.9.1867" enringstempel på betalt brev til Ullensaker. Helbrev i god kval. 75 0
23 B Enringst. "Jevnager 6.11.1876" i rettv prima kval på portofritt helbrev til Granå. 100 0
24 B "Nannestad 18.2.1870". Rettv enringst på helbrev omadr fra Lillestrøm til Grorud og st. "Christiania 19.2.1870". Portofritt helbrev. 100 0
25 B "Sandvigen 8/1-74" rettv enringstempel med blekkskrevet dato. Samt ankst."Christiania Bypost 9.1.1874" (type 1) i prima kvalitet på portofritt helbrev til Christiania. 75 116
26 B Luksus enring "Hatfjelddalen 19.3.1897" (No, 6pkt). På portofri sak. Del av skoleberetning. 75 110
27 b 2 stk portofri-sagbrev. Begge prima st."Maalselven 7.1.09" (2-ring) og luksus schwst."Moen i Maalselven 18.XII.16". Begge sendt lokalt. (Dødsanmeldelser). Begge fin kvalitet. 100 100
28 B Prima enringst."Leganger 15.10.1874" på omslag fra bankobrev adr til Brække. Påskrevet "Indlagt 72/-". 80 0