Hjelpest./Hullst./Perfins

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
236 B 241. Hjelpest."Bagn 2.4.45" (Søndre Aurdal). Meget god kval på konv fra Alf Brustad Bokhaldel og sendt til Oslo. Iflg info var stemplet bare i bruk Mars-April 1945. Uvanlig. 200 506
237 Fb 252. Hjelpest."Gransherrad 20.12.43". Prima kvalitet på følgebrev til Svenseid. Ankst. Meget bra obj. 200 385
238 B 250x2. Hjelpest."Oslo-Rodeløkka 23.1.47". Rettv prima kvalitet på rek brev til Kråkstad. Litt lang konv med nokså lett loddrett brett, Dog er dette et bra obj. 200 275
239 B 246x2. Hjelpest."Ås 2.10.43" i prima kvalitet på rek brev til Oslo. Konv fra Herredskassereren i Ås. Har trolig inneholt en sjekk på kr. 138,95. Meget bra obj. 200 270
240 B 127. Hullst."Vestre Gausdal 30.V.24". Rettv og fin kvalitet på brev til Øyer. 75 0
241 B 125. Gjhull "D.N.F."+ maskinst."Oslo 7.X.25". På brev til USA. Denne er nok uvanlig. 150 220
242 B 145. Gjhull "FB/B" (F.Beyers Papirvarefabrik) + maskinst "Bergen 15.VI.34". Vinduskonv fra firmaet. 100 0
243 B 187. Gjhull "S" (Skattevesenet) + st."Fiskåbygd 28.II.32". Konv fra Lensmannen i Vannylven. God kval. 75 0