Hjelpest./Hullst./Perfins

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
195 Pk 680. Hjelpest."Bjarkøy 20.12.75" på julekort til Sandefjord. Prima stempelkval., men merket skadet n h hjørne. 50 121
196 Fb Tj2x2.47. Hjelpest."Feltpost 69 6.10.52" som ankst. På følgebrev for pakke. Dessuten hjelpest."Feltpost 70 9.10.52". Pakken ble omadr fra Feltpost 69 til Feltpost 70. Ble avsendt fra "Oslo 4.8.52" med adr. Feltpost 69 (Brigade 4). Megt uvanlig objekt. 275 430
197 B 384x4. Hjelpest. "Bryn 18.12.50" i god kvalitet på luftpostbrev til USA med 4-stripe 45øre Oslo 900 år. Også julemerke 1950. Liten brett i konv ø h hjørne som berører 1 merke. Sees lite. Et meget bra obj. 200 275
198 Hs Bk18. Hullst "Moldøen 5.X.83". Her i nær luxus kvalitet på 5-øres Brevkort til Kristiania. Nokså vanlig hullst., men ikke i denne kvalitet. 150 150
199 B 100. Gjhull. "S.B." (Storm Bull & Co). Meget bra, og her på brev fra Storm Bull, Ltd A/S, Christiania, og sendt til Sverige. Prima st."Bureau Reexp De Kristiania II 23.XII.15".(T19). Et prima obj. 150 220
200 Pk 77. Gjhull "CB&K" (Christiania Bank og Kreditkasse). Prima st."Kristiania 29.III.00" på Brevkort til Belgia. Et bra obj.+++ 100 100