Jernbane

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
403 o Auma stasjon. Godsvogner og sporet med stasjonen. Parti. Brukt 1939. (Per K.Lien, Alvdal)(1-2) 100 264
404 x Hell stasjon. Sett fra sporsiden. S/h kort. Hjbrett. (NK 195)(3). 80 0
405 o Holmenkollen station med sporvogn. Folk på perongen. Hjbrett. Udelt baks. Til Drammen med ankst. "Drammen Tur 2 1904". (JF)(3). 60 132
406 o Kongsberg jernbanestasjon. Inngangssiden med Godslageret. Brukt 1925. Ørliten skade n h hjørne. (Oppio/B Willm)(3). 100 100
407 o Nykirke stasjon. Brukt 1913. (Mathiesen)(1-2). 100 715
408 o Slemdal station. Vinter med mye folk og sporvogn. Hjbrett. (NJ 12)(3). 100 220
409 o Støren stasjon fra sporsiden. Prima. Brukt 1914. (NK 906)(2). 100 110