Luftpost

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
266 B 229,252,335. "Oslo 30.10.45" på luftpostbrev til USA. Dette er før direkteflyvningene startet. Brevet er sendt med "NO 20 Transport Squadron" til London og derfra med fly til USA. Et meget bra objekt. 200 0
267 B 141x3,145x3. "Bureau Amb.Oslo-Ed II 24.VIII.27". Meget fint luftpostbrev til Belgia. 3dobbelvektig + luftpostavgift 85øre. Otal frankering 90øre. Iitt ujevntg, men tross dette et fint obj.- Konv fra Regina Hotel, Oslo. 200 0
268 B 316x4,315,242. 4-blokk 40øre Grieg + 20øre og 10øre Løve. Her på luftpostbrev til USA. Prima st. "Oslo Elisenberg 9.XI.46". Riktig porto. God kvalitet. Luftpostavgiften 75øre/5g i en kort periode fram til 31/12-46. Dette er et fint obj og god frankering. 150 0
269 B 350,388,389,397x2. 1kr. Haakon + 10 og 15øre Posthorn + par 35øre Haakon på prima luftpostbrev til Uruguay. St."Oslo Solli 28.2.52". Meget bra sak og frankering. 150 248
270 B 362x4. 4 stk 25øre Postjubileum prima st."Harstad 29.1.48". På luftpostbrev til mannskap på M/K "Hinden", Uruguay. Ankst bak. Et meget bra obj. Litt smågnurr av mindre betydning. 150 308
271 B 186,188. 15+30øre Bjørnson på prima luftpostbrev til Scotland. St."Oslo Majorstuen 2.VIII.34". Goid frankering som er riktig = 45øre.. 125 0