Luftpost

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
394 K 194. "Luftpostruten Harstad-Ofoten-Lofoten-V-ålen 7.6.1936 1ste Tur". Rød firkantstempel. + prima st."Harstad 7.6.36" på NansenI 15øre. Adr til Sverige. Meget bra obj. 400 400
395 B 150x2. Luftpostbrev til Rabat, Marokko. St."Romsdals Posteksp N 30.X.35" + "Dovrebanen K" + "Oslo Br III 31.10.35". Påskrevet "Via Paris/ France". Ankomstst. "Rabat Maroc 2.XI.35". Dette er et meget bra og sjelden luftpostbrev. Ikke mange av dette. Har gått "hele veien" med fly. 350 891
396 B 154,155II. "Oslo 27.10.34" på express/luftpostbrev til Schweitz med etiketter for dette. Rød st. "Mit Luftpost Beførderet Luftpostamt Berlin C 2" Bak st. "Berlin C2 28.10.34" og "Basel 29.X.34". Korrekt frankert. Bruksbrev. Meget bra sak. 250 358
397 B 165,102. Luftpostbrev til Danmark. "Luftpost Oslo-Gøteborg-Køpenhamn 1 tur 1929" er påskrevet. Prima st."Bureau D'echange D'Oslo 28.V.29". Bak st. "København OMK 28.5.29". Prima kval. 200 200
398 B 112,155IIx2. 2 kr. Haakon 1910/18 + par 45øre Luftpost II på brev til Argentina. Prima st. "Bergen sa XI.36" + rød "Deutsche Luftpost C Europa-Südamerika". Bak flere stempler. Meget bra obj. og god frankering. Loddrett brett i konv. 250 275
399 B 176x2,165,163x2. Luftpostbrev til Hamburg. St."Oslo.6.VII.29 Prima objekt." Sendt med luftposten Oslo-Kjøbenhavn-Hamburg. Rød st."Mit Luftpost Beførdert Hamburg 1". Bak st."Lübeck-Ravemunde Flughafen 8.7.29". Et meget bra brev i prima kvalitet. 200 275
400 B 195,197x2. 20øre Nansen I + par 1øre Posthorn st."Oslo 1.6.39. På brev til Rotterdam. Prima grønn st."Luftpostruten Oslo-Amsterdam 1-6-1939 1ste Tur". Ankst bak + div påskrifter vedr flyvningen. 200 0
401 B 143x3. 3-stripe 15øre Løve st."Oslo 8.IV.31" på luftpostbrev til Leipzig, Tyskland. Rød st."Mit Luftpost Befordert Berlin Zentralflughafen". St."Berlin" og "Leipzig" på baksiden. God kval. 175 0
402 B 118x5,145. "Oslo Br I 3.10.34" på luftpostbrev til Ungarn via Berlin. Rød st."Mit Luftpost Beførdert Berlin C2". Bak st."Berlin C2 4.10.34", og Ungarsk luftpoststempel "Legiposte 4 okt Budapest 72" + "Budapest Lbk 4". På forsiden også 4-kant luftpoststempel "Legipostaval/Erkezett". Et meget bra obj. 200 440
403 K 384. "Oslo 29.5.51" og lilla st."First Polar Airmail Oslo-Fairbaks Oslo May 29 1951". Kort adr til Fairbanks. Prima kval. 75 0