Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
210 B 333-338. 10-60øre London prima st."Norwegian Army Field Post Office 17.May 1944" på konv til London. Brett nerkant konv. 100 0
211 Bk "Målsnes 6.VI.40" på 15øre Brevkort til Tuleng. Passert postkontrollen i Tromsø og påsatt rød linjest. "Passert/Postkontrollkontor nr.3" + signatur. Liten fuktskade n.v.hjørne. Dog et bra obj. 500 715
212 Pk 245. Postkort til Fange på Hjelpefelgslet - Grini, Viktoria Terasse 7. St."Stavern 10.IV.42". Også god stempel. "Der Befehlshaber der Sicherhetspolozei/ubd de SD-Oslo (7) Geprüft" med signatur. Et meget bra objekt da brev til fanger på Grini er høyst uvanlig. 300 630
213 Fb 231. 2 kr. Løve st."Skien 21.12.43" på ilpakke-følgebrev til Svenseid. Rødt rundt avsenderstempel "Nasjonal Samling Fylkesorg Propagandaleder Telemark". Et høyst uvanlig stempel - bra obj. 300 396
214 B 146. "Eidet i Vesterålen 5.1.45" på sensurert brev til Sverige. Bak påst."Forsinkelse i videreforsendelsen p g a manglende avsenderadresse". Bra obj. 150 0
215 B 220-211. "Romsdal Posteksp N 27.V.41" på sensurert brev til Danmark. Strimmel "o" + stempel bak. Delvis fjernet strimmel ved åpning. Meget uvanlig å se sensurerte brev fra båteksp. 200 0
216 B 221. "Hamar 8.V.40" på brev til Sverige. Brun sensurremse og st."Åpnet ved tysk censur". Bra obj. 200 0
217 B Rek feldpostbrev til Kiel. St."Feldpost d 459 21.7.43". Fra Fpnr. 17490 = Mar Art Abt 501-stap. Fp nr.39450 ( 4101-E). Seeverteldung Oslofjord-Kdt.Horten. God kval. Ankst. 150 242
218 B Lot 2 stk feldpostbrev til Oslo 1943/44. Fra 44749C = Heeres Verw.Dienst. Fauske. Og 50927A = Jäger.Rgt.28(L) stab 1 u 1.4.kp. Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. 125 165
219 B Svensk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral brun remse 36mm + st "Geprüft Deutsche Zensur". Bra kval. 75 0
220 B 246. "Vågaholmen 21.3.42" i prima kvalitet på sensurert brev til Danmark. 100 165
221 B 246. "Sandvær i Helgeland 7.VIII.45". God stempel på brev til Sverige. Passert postkontrollen i Trondheim. "Åpnet av kontrollør 884". God kval. Ankst. 100 110
222 B 335,339. "Strand i Namdalen 6.9.45". Prima kvalitet på brev til Sverige. Remse "Åpnet av kontrollør 903". Trondheimkontrollen. 100 193
223 B Feldpostbrev st."Feldpost b 31.1.45" til Oslo. Fra Fpnr. 1201A = Fstg Btl 654 - Stab n. 1-4 kp. = Ørlandet Zahlmeisterei. Liten brun flekk nede t.h. 80 0
224 B PP-brev st."Feldpost b 10.10.43" til Oslo. Fra Fpnr. 37605D = Pz.Gren.Rgt. 146-Stab II u 5-8 kp. Lakselv. Prima brevstempel "Ab" fra Berlin som ikke er så vanlig. 100 165
225 B Feltpostbrev med innhold. St."Feldpost b 2.5.41" til Østerrike. Fra Fpnr. 39424 = Heeres-Verpl.stelle, Kirkenes. Briefst fra Fp 30364= Armee-Verpl-u Bekleidungslager, Kirkenes. 100 0
226 B Prima brev fra "Ortskommandantur Posgrunn" (Flott stempel). Til Eidanger. Maskinst."Porsgrunn 5.II.42". Meget uvanlig sak, og prima kval. 150 0
227 B 377,379. "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 8.8.49". Prima kval på rek trykksakbrev til Sverige. Bak st."Oslo Ank Utland 8.8.49". 125 0
228 Pk 99. "Ski Feltpostkontor 21.XII.19" (AK, 6pkt). Rettv litt ujevnt avtrykk på julekort sendt lokalt. Bare brukt 1919-20, og brukt istedenfor regulært poståpneri. Nokså uvanlig sak. 125 154
229 Pk 648. "Feltpost 16.9.76". God kval. Stemplet ble brukt ca 14 dager under høstøvelsen i Nord-Trøndelag (Namsos). Brukskort til Oslo. Ikke enkelt å finne. 100 250
230 Pk 99. "Feltpostkontoret Helgelandsmoen 12.VII.11". I god kval på humorkort til Sogn. Motiv: "Jod paa hæla" Sign. SX. 80 165
231 B 99x2. "Feltpostkontoret Oscarsborg 19.XI.15". Prima kvalitet på brev til Rjukan. 100 150
232 B 99x2. "Feltpostkontor No 10 6.X.11". (Kirkenes). God kvalitet og ikke så helt vanlig. Her på konv fra Kirkenes Bok-og Papirhandel til Hardanger. 100 143
233 Pk 245. "Feltpostkontor Nr 15 1.8.51". Nord-Norge Målselv - Bardu. Kort til Røros. Motiv: Målselvdalen. 100 220
234 Pk 99x2. "Feltpostkontor No 25 4.1.20" (Sauda). På postkort til Auklandsvik. God kval. 100 121
235 Pk 390. "Heistadmoen Feltpoståpneri 18.12.56". Rettv prima stempel på brukskort til Burud. 100 138