Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
174 B 246. "Kistrand 1.6.40" til Vadsø. Sensurstrimmel "Kontrollert/Postkotrollkontor nr.11/kontrollør nr. 7". Brett i konv og merke + liten rift i brett. Dog er dette er meget bra obj.+++ 1000 1265
175 Bk "Viderebefordring tillatt Tysk Censur". Prima kvalitet på brukskort 29.5.1940 til Sverige. 100 165
176 B Krigsfangepost til norsk offiser i Polen med innhold. Maskinst."Oslo 12.2.45 Norsk Front". Leirstempel "Geprüft 1" på konv og på innhold. Bra obj. 200 200
177 B Meget uvanlig tysk tjenestebrev fra Hafeninspektur Porsangerfjord. St."Indre Billefjord 1.III.44". Uvanlig brev. 300 451
178 B Rek feltpostbrev st."Feldpost 765 5.3.43" til Tyskland. Fra Fpnr. L 15427 = Flak.Abt: 421(v)-3Battr, Billefjord Finmark. Ankst. 200 330
179 B Kirkenes. Feltpostbrev 1.4.44 fra Fpnr. 23238D = Kriegmarine Marinenhaupstelle Kirkenes. Sendt via Berlin med kontrollst."Ab" og til Trondhjem, 100 110
180 B Svansk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral bruk lukkeremse (36mm) + st. "Gepruft Deutrsche Zensur". Kvaliteten er god. 100 0
181 B 255. Singel 10øre St."Trondheim Ila 18.8.41" på brev til Sverige. Med Trondhjems-sensur ved brun remse + stempel. Brevet er underfrankert. Bra obj. 150 150
182 B Feltpostbrev med innhold st."Feldpost 21.9.44". Fra Fpnr. 11414C = Füsilier Btl.199 Stab v. 1-3Bttr, Narvikområdet. 100 121
183 B Portofritt tjenestebrev st."Feldpost 25.9.43". Fra Fpnr. 17629AB = Heeres Unterk.Verw 258, Narvik. Sendt til Oslo. 100 110
184 B Feltpostbrev st."Feldpost b 3.5.44" til Trondheim. Fra Fpnr. L21411 = Flg.horst kdtr. 105/111-Platzkdo, Hattfjelldal +++. Meget bra sted for feltpostst. 125 176
185 B Feltpostbrev st."Feldpost f 13.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 36226 = Naclsch. Tr 14, Bodø. Prima og ikke vanlig. 100 122
186 B Feltpostbrev st."Feldpost a 29.4.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 04553 = H.Kü. Art.Rgt.974-Stab II, Sandnessjøen. Ankst. Prima kval. 125 220
187 B Feltpostbrev st."Feldpost f 8.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 58379 = San.Kp 14, Bodø-Fauske. Uvanlig obj. Ankst. 100 122
188 B Feltpostbrev st. "Feldpost f 3.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 26673 = Art.Reg. 14 Stab Iv 1-3 Bttr, Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. Et nokså uvanlig brev. 100 220
189 B Feltpostbrev st."Feldpost e 14.6.44" til Trondjheim. Fra Fpnr. 26781 = Verpl. Amt 233, Mosjøen. Meget bra brev. 125 220
190 B Feltpostbrev st."Feldpost e 15.4.44". Til Trondheim. Fra Fpnr. 09282 = Gren Rgt. 362 Strb III v.9-12 kp, Mosjøen. Bra brev. 100 248
191 B "Trondheim Ila 23.11.40" i prima kvalitet på tjenestebrev fra Fpnr. 00435(?. Sendt lokalt. 100 0
192 B "Brevik 25.6.41" i prima kval på portofritt brev til Porsgrunn. Fra Fpnr. 02672A = Gren.Rgt.388, Stab II u.5-8kp., Stavern. God kval. 100 121
193 B "Feltpostkontor No 1 7.VII.07" (Gardermoen). Vanlig stempel, men har på bankobrev som er sendt portofritt. Ikke vanlig obj. Litt småbulk i konv. Ankst. 100 0
194 B Tj.71." Feltpostkontor Nr.16 3.10.52". (Trandum), Prima kvalitet på brev til Halden. Kort brukstid. Konv påst "1.divisjon,Oslo". 100 100