Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
226 Fb 3 stk kvitteringer for Postanvisninger hvorav 2 er NØDKUPONGER Disse er st."Hammerfest 16.8.40" og "Øksfjord 2.4.41". Samt en kvittering med stor del av kontrollst. "Post Kontrollkontor nr.10" = Vardø. Denne er st."Båtsfjord 3.6.40". Dette er et høyst uvanlig objekt å finne.+++ 500 935
227 B 221. "Oslo 8.4.40 Bruk Dronning Maud Merke". Adr til Alta. Omadr til Tangen. Bak påsatt rød kontrollremse. "Passert/Kontrollkontoret/MPK/H" (Hammerfest). Denne har en skade venstre kant som følge av uvørent åpnet brev. Rimelig for dette. 400 0
228 B 242x2. Maskinst. "Oslo 9.5.45" på brev til Danmark. Dansk og norsk etterkrigskontroll. "Åpnet av kontrollør 302" + "Udenlandskontrollen Danmark 303". Meget fint og bra brev. 300 0
229 B 202x4. 4-blokk 30øre Turistmerke = porto Kr.1,20 på Ilbud - luftpostbrev til Danmark. St."Trondheim 5.9.42". Sendt av dansk "lager"-arbeider (U1634) ved Lager Lade i Trondheim. Tysk sensurremse O og ankst Kjøbenhavn 11.9.42. Prima obj. 300 300
230 B 249,252 = porto 95 øre på rek.ilbud/luftpostbrev til Danmark. St."Trondheim-Lademoen 26.11.42". Med rek.lapp. Sendt av dansk "lager"-arbeider (U1974) ved Lager Lade i Trondheim. Tysk senrurremse O = Oslo. Også påsatt 6 stk julemerker NKS og 3stk for Røde kors. Dekorativt og meget bra obj. 300 0
231 B 253,248. Rek luftpostbrev til Frankrike. Sendt av OT-arbeider. St."Saudasjøen 13.1.44" med innhold. Sensurert i Hamburg. Noe ujevnt stempel/kval. 200 385
232 B 314,240,242,246. "Årdalstangen 14.8.43" på luftpostbrev til Frankrike. Fra fransk OT-arbeider. Sensurstempel "Ab" fra Berlin. 150 413
233 B Portofri militær forsendelse/konvolutt fra amerikansk soldat i Norge. Påskrevet "Free". St."U.S.Army Postal Service Oct 9 1945/544". Som er det amerikanske feltpostkontoret Oslo. Adr til California USA. Prima og meget bra obj. 300 358
234 B Portofri militær forsendelse/konvolitt fra Britisk soldat i Norge. Merket "O.A.S" = "On active service". St."Field Post Office 7 AU 45/150". Som er det britiske feltpostkontoret i Bergen. Adr til England. Prima og uvanlig obj. 300 550
235 B 237,238,239,240,241,243. På brev til ansatt ved Drammen Sykehus. Prima st."Norwegian Army Field Post Office 14.Aug.1945". Sendt av soldat i Norske Brigade & Stab i Bodø i frigjøringsåret. Klaffen bak liten rift. 200 200
236 B Gb 21/2 D på brev til London. Større st."Norwegian Army Field Post Office 20 May 1943". (Sanne type F5). Brukt ved Royal Hotel Dingwall, Scotland. Meget bra. 150 0
237 B GB 2 1/2 D på brev st."Norwegian Army Field Post Office 19 Oct 1945" (Sanne type F4). Brukt ved Royal Hotel, Dingwall. Adr til Mrs. G.Barlaup. 150 0
238 B Tj.71x3. 3-stripe O.S. på rek brev st."Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 13.4.53". Her på fortrykket konvolutt fra Tysklandskommandoen i Oslo. Stum reketikett. Uvanlig sak. Adr til Oslo men omadr til Økeren. Bak st."Refstad 15.4.53". 150 242
239 o 336. Souvenirark "Free Norwegian Postal Service Resumed" st."Norsk Skipspost Handelsflåten 2 Jan 1943 - 59". (M/S"Bestik"). Påsatt feltpostetikett "Norsk Feltpost" i stort format. Adr til "J.Anderssen, Norwegian Army P.O.". Prima. 200 210
240 B 335,337,341. "Oslo 18.7.45" på rek express/ilbudbrev til Sverige. Riktig frankering. 20+40øre London + 20øre Wergeland. "Åpnet av kontrollør 595". Kort hjtg,. Dog bra obj. Bruksbrev. 200 0
241 B 308. 20øre Wessel på bruksbrev til Sverige. St."Trondheim.Kirkenes K 22.4.43". Firmakonv fra Bennetts Reisebureau. Bak påsatt blå postoblet med firmestempel i prima kval. Tysk sensurremse + stempel på baksiden. Prima kval. 200 0
242 B 306. 20øre Rikstinget oppfrankering på 15øres Brevkort st."Oslo 1.3.43" til Berlin. Sendt luftpost med "Ab" sensur. 200 314
243 Pk 220,221,243,244,250,253. Oppfrankering på 20øre Kortbrev til Tyskland. St."Kirkenes 12.8.43". Avsender er FP-40322-L Ln Stelle d.lw.Petsamo". Tysk flysoldat. Skrevet inni. Også påsatt 60øre Grieg inni. Dette er et dobbelkort. Kan være en brukbar sak. 150 330
244 B 240,246x6,250. Rek luftpostbrev til USA. St."Trondheim Bko 30.7.45" og tilsv ministempel som er slått på et 20øres Løve. Remse "Åpnet av kontrollør 887" (Trondheim) samt USA-sensur "Examined By 6449" + flere stempler. 150 220
245 B 332,335,336,337. Londonmerker 7+20+30+40 øre på luftpostbrev til Danmark. St."Trondheim-Bergen B 20.7.45". Dobbelsensur. "Stum ring" i Norge og Dansk remse med nrst 314. Bra obj. 150 0
246 B 331-338. Serie London på rek(?) brev st."Postkontoret NL Stockholm 9.7.45". "Åpnet av sensuren 1018". "Feltpost Nr 934"(litt uklart nr). Ankst 10.7.45. Kvaliteten er meget god. 200 0
247 B (204). Portoavklipp fra 15øre Brevkort. Pålimt som porto på sensurert brev til Finland. Maskinst."Oslo 16.3.40". Godtatt (?) av posten som reell porto. Lukkeremse "Sotasensuuri/Krigscensuren" i Finland.Er nok et høyst uvanlig objekt. 200 248
248 B 246,247. "Stavanger 9.1.41" maskinst på luftpostbrev til Italia !!. Sensurstrimmel fra München. Ikke så vanlig med sensurbrev til Italia. Ankst. 100 0
249 B 241x2. "Oslo 27.2.43" på Banderole til Røde Kors i Schveitz. Tysk sensurstempel. Frankert med 7øre Posthorn x2. 100 0
250 B 221,222. 20øre + 30øre Turistmerker på luftpostbrev maskinst."Oslo 21.1.44 Mot Lysere Tider". Til Tyskland med tysk sensur "Ab" og nøytral brun remse. God kval. 100 0
251 B 245x2. 246x2. = porto 70øre på luftpostbrev til Berlin. Maskinst."Oslo 5.4.44 Svarthandlere er Samfunnsfiender". Berlinsensur "Ab". 100 0
252 B 253. 45øre Luftpostmerke st."Oslo Majorstua 3.7.42" på luftpostbrev til Tyskland. Fra tysk okkupant. Gått med norsk sivil post. Strimmel + stempel på baksiden. 100 0
253 o Benkremisse for sjekkhefte st."Norges Bank, Vardø 11.II.42". For et "hefte" med 25 sjekker utlevert til tysk avdeling. Tysk feltpoststempel fra "Dienststelle 45985" i Øst-Finnmark. Høyst uvanlig sak. 100 0
254 B 99x2. "Feltpostkontor No 8 5.X.16". Gimlemoen. Brukebrev til Bergen. 150 0