Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
182 B Feltpostbrev fra Fpnr. 07082 27.3.44" Til Trondheim. Fra en norsk frontkjemper Sturla Bråtteng som falt 26.6.44 i Karelen. Var i SS-skijäger Bttl, Norge 2 kp. Også rød "FNI" stempel. Et uvanlig obj. 400 0
183 K "Ilebu fengsel Postsensur". På ufrankert kort til Fange. Også samme sensurstempel på bakside. Datert 20.5.1946. En relativt bra sak. 200 225
184 B 242x2. Formularbrev sendt fra Fangeleiren Grini. St."Oslo 2.8.44" og adr til Familien på Røros. Sensurert av sikkerhetspolitiet med signatur + litt svakt stempel. Kvaliteten er bra. 300 0
185 B 295. 15øre Snorre st."Larvik 28.4.42" og adr til fange på Grini. Sensurst."Der Befelshaber der Sicherhetspolizei und des SD-Oslo Geprüft 29 Apr 1942" + signatur. Bra obj. 300 413
186 Bk (242). 10øre Brevkort st."Oslo 23.4.44" og sendt til norsk kvinnelig fange på Grini. Sensurstempel fra SS-sikkerhetspoliti på forsiden. Et bra obj. 300 0
187 B 246. Brev til norsk fange i fangeleiren Grini. Maskinst."Tønsberg 25.2.42". Uten sensurst. Meget fin kval. 200 0
188 B 333-338. 10-60øre London st."17 May 1944 - 113 Norsk skipspost Marinen" "Torodd". Også sensurert "Passed P 94". Adr til Royal Norwegian Ministry og foreign Affars", London. Meget fint obj. 200 0
189 B 242x2. Maskinst."Oslo 9.5.45"" på brev til Danmark. Dansk og norsk etterkrigskontroll. "Åpnet av kontrollør 302" + "Udenlandspostkontrollen Danmark 303". Meget fint og bra brev. 250 275
190 B 229,249. Porto kr. 1,35 på rek expres luftpostbrev til Frankrike. St."Saudasjøen 22.9.43". Fra fransk OT-arbeider A/S Nordag. Tysk sensur fra Hamburg. 200 275
191 B Rek brev til Drammen. St."Hurdal i Romerike 12.1.45". Fra Abteilung Lebensborn. Prima forhåndstrykket konvolutt fra "Der Høhere SS- und Polizeiführer. Sendt som portofreie Dienstsache. Prima kval. 150 0
192 B Fransk frankering og stempler på expresbrev 21.6.43 til fransk OT-arbeider A/S Nordag, Saudasjøen. Med innhold. Tusk sensur i Hamburg. Uvanlig å finne brev til leiren. 150 275
193 B Feltpostbrev 28.12.43. Fra Fpnr. 20927 = Inf.Div.Smalfjorden - Tana. Rød st. "FNI" i sirkel. Til Grimstad. Bak st. "Oslo 6.1.44". Meget bra obj. 200 286
194 B 240x3,246. På luftpostbrev til Tyskland. St."Årdalstangen 8.2.43". Avsender A/S Nordisk Cyklop, fra oppbyggingen av Aluminiumsverket under den tyske Okkupasjon og tysk Krigsopprustnig. Tysk sensur i Berlin. 150 165
195 B Rek feltpostbrev st. "Feldpost e 765 4.2.42" til Grimstad. Fra Heeres Unterkunftsverw Inf.Div 230, Lakselv Finmark. Meget tiltalende med 2 ulike enhetsstempler. 150 0
196 B 246x2. Maskinst."Oslo 27.5.44" på brev til Finland. Nøytral lukkeremse med st "Ao" + finsk sensurst. Ankst bak. Luftpostbrev. 150 0
197 B Feltpostbrev fra Fpnr.10159 4.9.41" til Drøbak. Påst. "Kan leveres ut Oslo Postkontor Brevavdelingen". Ankst."Drøbak 5 IX.41". Prima kval. 100 0
198 B 335,337,341. "Oslo 18.7.45" på rek expressbrev til Sverige. Riktig frankert med 20+40øre London + Wergeland. "Åpnet av kontrollør 595". En kort hjtg. Dog et bra bruksbrev. 150 0
199 B 246. "Bremnes 11.6.45".(Ho,6pkt). Type 2. På brev til Sverige. Kontrollremse "Åpnet av kontrollør nr.652". Fra PKK nr.1,Oslo. På baksiden oblat."Gjenreisningsfondet". Prima. 75 193
200 B 332,335,336,337. "Trondheim-Bergen B 20.7.45". Her med dobbelsensur. "stum ring" i Norge + Dansk remse med nrst "314". Luftpostbrev til Danmark. 100 220
201 B 317,311,239,237x2. Fin frankering på rek expres-brev til Sverige. St."Oslo 27.10.43" Påst."Kontrollert av Oslo Filatelist-klubb" + "Ao". Også et svansk uvanlig stempel + etikett "Tullgods" på forsiden Et prima og uvanlig obj. 125 0
202 Pk "Retur/Forbudt" påstemplet på postkort st."Skåtøy 20.VII.42" til Sverige. Også påskrevet med blåkritt "Retur". Morivet er Jomfruland, og slike kort var ikke lovlig å sende på denne tiden til Sverige. 100 310
203 B 221. "Tistedal 13.VII.46" i prima kvalitet på brev til Sverige. På baksiden brun nøytral remse + tysk stempel. Uvanlig og fint sensurbrev. 100 0
204 B 333-338. 10-60øre London på brev med prima st."Norwegian Army Field Post Office 17.May 1943". Adt til London med sensurstempler. Fin kval. 125 210
205 B Tj.42. 10øre Offentlig Sak prima st."Feltpostkontor nr. 4 28.1.41". (Bardufoss Lufthavn), og sendt lokal. Konv fra Lensmannen i Målselv, Moen i Målselv. Prima obj., og kval. 200 385
206 Bk Militært Tjenestebrevkort med svar. St."Feltpostkontoret Gardermoen 29.VI.17". Påstemplet "Retur" og "Ukjent". God kval. 100 176
207 B Tj.71. 30øre O.S. på brev til Oslo. Prima st."Helgelandsmoen Feltpoståpnert 8.5.52". 75 0
208 B Tj.71. 30øre O.S. på brev til Økern p.å. St."Kjevik Feltpoståpneri 29.4.52". Bruksbrev fra Luftforsvarets tekniske skole. Litt uforsiktig åpnet ø.h.hjørne. 75 0