Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
232 B 246. Brev til biskop Eivind Berggrav internert på sin hytte i Asker. Sendt via Lederen for Sikkerhetspolitiet. Stemplet "Blommenholm 13.XI.44". Påsatt sensurstempel med det norske Riksvåpen (noe svakt). Lederen av Sikkerhetspolitiet + signatur D. Einar Dønnum, som ble henrettet i 1947. Liten loddrett brett til venstre i konv. En uvanlig sak. 400 440
233 Bk Kort sendt til Fange på Ilebu Fengsel, Røa. St."Oslo 25.4.46". Sensurst. "Ilebu Fengsel/Postsensur" både på forsiden og baksiden over skrift. Et bra obj. 250 250
234 B 249. Brev til internert norsk student i Buchenwald (NZ-leir). St."Oslo 21.X.44". Luftpostbrev med 35øre Løve. Sensurert I Berlin. Brev til studenter er uvanlig. 250 275
235 B Krigsfangepost. Brev fra Østerrike 20.5.46. Adr til A.Neubauer Opdal Reservation 9 Lager 5. Sensurert Østerrisk frankering. Med innhold. Noe slitte kanter. Trolig et bra obj. Returnert til avsender. 200 0
236 K Svarbrevkort 15øre Løve til fange Oslo Kretsfelgsel avdeling A. St."Oslo 6.8.45". Påskrevet "D.39" med blåkritt. Noe uvanlig, men OK sak. 100 100
237 B Rek feltpostbrev til Oslo. St."Feldpost 199 24.9.43".- Fra fpnr. L 12256 = Ln.Rgt.55.12 kp. Titra, Trondheim. Bak st."Dombås 24.9.43". Fint obj. 200 200
238 B Rek feltpostbrev (posekonv fra krigen) til Oslo. St."Feldpost C 199 25.6.43". Fra Fpnr 30022 C = Mar Inf Dinestst, Molde. Også st."Dombås 25.6.43". Skal være et bra obj. 200 200
239 B Rek feltpostbrev st."Feldpost d 767 7.8.43" til Tyskland. Fra fpnr. 13863C = 10 kp.Gren.Rgt 357, Setermoen. God kval. 125 125
240 B Rek feltpostbrev til Trondheim st."Feldpost C 199 5.9.42". Fra fpnr. 20735 D = Heeres - verpfl. Dienstst, Opdal. St."Dombås 5.9.42". Bra obj. 150 150
241 B Rek feltpostbrev til Trondheim st."Feldpost 199 28.7.42". Fra fpnr. 41785A = Inf.Rgt. 359-Stab, Dombås. St."Dombås 28.7.42". Bra sak. Klaffen bak er borte. 150 150
242 B Rek feltpostbrev til Oslo. Fra Fpnr. 20375 = Mar.Art Abt. S10-Stab, Bodø. Datert 27/7 41 på forsiden. Fint obj. 150 150
243 B Portofritt tjenestebrev til Aalesund. Fra Fpnr. 36876 = Mar inT.Dienst, Ålesund. Påsatt V-Victoria merke. St."Ålesund 10.9.41". Sendt lokalt. Meget bra brev. 150 350
244 Pk 246. Norsk kontrollst fra Trondheim. Ovalt "Kontrollert nr 854" + st."Bodø 20.8.1945". Her på¨brukskort til Sverige. Et bra obj. 150 150
245 B Feltpostbrev fra Officer om bord på D/S"Rüdesheimer". Tidligere norsk skip D/S"Springfjord". Skipet ble "capret" av tyskerne i 1940. St."Feldpost b1 26.11.41" til Tyskland. Fra Fpnr. 39100H = Hafen-Kapitën Kristiansand. Medfølger en del dokumentasjon og bilde av skipet. Prima og uvanlig obj. 150 220
246 B Luft-Feldpost frankert med 2 stk tyske Luftfeldpostfrimerker. St."Feldpost 00620 = Geb.Div.7stab, Lappland. St Fpnr. 12940 = Feldlazaret 702 eller Stalag 330 - Aus.kad., Drag Tysfjorden. Dette er et høyst uvanlig brev. Til Tyskland. 200 220
247 B 221. "Hvalstad 3.2.41" rettv på innlands sensurert brev til Trondheim. Brun remse + ankst "Trondheim 1 Tur 7.2.41". Liten rift øverst på konv ved åpning. 200 0
248 B 220-221. "Romsdals Posteksp N 27.V.41" på sensurert brev til Danmark. Strimmel + "O" +stempel bak. Delvis fjernet strimmel på baksiden ved åpningen. Ikke så helt vanlig å se sensurerte skipsbrev. 150 150
249 B 246. "Eidet i Vesterålen 5.1.45" på sensurert brev til Sverige. Bak påstemplet "Forsinkelse i videreforsendelsen på grunn av manglende avsenderadresse". Et bra obj. 125 0
250 B 221. "Hamar 8.V.40" på brev til Sverige. Brun nøytral sensurremse og stempel "Åpnet ved tysk censur". Et bra obj. 150 150
251 B Portofritt tjenestebrev til Brann Stadion, Bergen. st."Feldpost e 30.10.40". Avsender: Sportsoffizier des territorialbereiches Fpnr.18159. Litt småbulk i konv, men trolig bra obj. 100 0
252 B Tysk frankert brev Til Postdirechtion, Oslo. St."Feldpost b 11.11.41". Fra Fpnr. 14652 = Geb.Jäg. Rgt. 137 lu kd. = Lappland, Finnmark. (Nord-Front). Ankst."Oslo V 20.11.41". Et bra obj. 100 132
253 B Gjenbrukskonv fra Fpnr 31459K = Heeres-Unterkunftsverw 250, Lillehammer. St."Lillehammer 27.9.43" til Oslo. 100 0
254 B Tjenestebrev til Oslo. St."Feldpost b 6.1.44". Fra Fpnr.17629 AB = Heeres Unterkunftsverw, Narvik. Prima brevstempel også. 100 0
255 B Feltpostbrev til Tyskland. St."Feldpost d 2.8.43". Fra fpnr. 01387 = 2.Batt HKAR 980, Nevlungshavn. Bra obj. 100 0
256 B "Tromsø 12.10.40" på portofritt tjenestebrev til Finnsnes. Fra Wehrwirtschaft-Offizier, Tromsø. Fint og ikke så vanlig. 100 100
257 B Brev til Oslo st."Feldpost c 26.22.44". Fra fpnr. 40116 = H.Jü. Art. Rgt 792 - 4 Bttr., Langli, Lyngen, Troms. 75 0
258 B Feltpostbrev til Svolvær. St."Feldpost g 1942". Fra fpnr. =2603B = Marine Haupt-Ausrüstungsstelle, Tromsø. Prima brevstempel. God kval. 100 100
259 Pk Postkort st."(Feld)post b 25.1.41" til Tyskland. Fra fpnr. L68261 - litt uklart men trolig Røros. Motiv: Kunstnermotiv fra Røros. 75 0
260 B Maskinst."Lillehammer 13.6.41" + "Feldpost 461 13.6.41" på brev til Gjøvik. Fra fpnr. 41623 = Heeres Unterkunfsverw 240, Lillehammer. Fint brev. 100 100
261 B 297. Maskinst."Stavanger 26.VIII.43" på bruksbrev til Schweitz. Sensurert med brun strimmel med OKW-stempel. Påstemplet flere nr. Konv fra "Orris-Produkter -Parfymeri, Stavanger. 100 0
262 B Brev til Svolvær st."Feldpost b 2.3.42" og "Hammerfest 3.3.42". Fra fpnr. 10528 = Fstg.Pr.Stab 18-- 100 100
263 K Feldpostkort st."Feldpost b 12.5.42" til Tyskland. Datert 11.5.1942. Fra fpnr. 16223 E = Fstg.Btl. 659 230 1D, Alta, Lakselv. Bra obj. 100 100
264 B Feltpostbrev til Berlin. St."Feldpost 10.3.43". Fra Fpnr 01182 = Inf. Rgt 341 stab, Narvik. 75 0
265 B Feltpostbrev til Tyskland. St."Feldpost 14.12.44" Fra fpnr. 09645 C = Jäger regiment 501-stab, Andøya. Uvanlig og fint brev. 100 0
266 B Feltpostbrev til Oslo. Maskinst. "Elverum 3.4.45". Fra fpnr. 31459 A = Heeres Verw Dienstst, Elverum. Nokså bra sak. 100 121
267 B Prima brev fra "Ortskommandantur Porsgrunn" (stempel) adr til Eidanger. Maskinst."Porsgrunn 5.II.42". Et temmelig uvanlig brev i prima kvalitet. 100 0
268 B Feltpostbrev til Norheimsund - Vikøy Sparebank. St."Feldpost f 25.6.41". Fra fpnr. L35009 = Et regiment i Tromsø. 75 110
269 B Portofreie Dienstsache. St."Oslo 22.10.40" til Gardermoen. Prima brevstempel fra Luftgaukommando Norwegen". 75 0
270 B Portofritt tjenestebrev st."Trondheim 16.2.42" til Oslo. Fra fpnr. 09248 = Høh-kdo.z.b.V.XXXIII, Zahlmeisterei, Trondheim. Fin kval. 75 0
271 B Portofritt Tjenestebrev til Oslo. Maskinst."Skien 10.4.45". Fra fpnr. 31459M = Heeres. Verw. Dienstst, Skien. Dokumentert av brevstempel. 75 0
272 K Feldpostkort fra Fpnr. 21851L = Grong Soldathjem. Som er påskrevet avsender. Til Dahls Bryggeri, Trondheim. Med brevstempel feltpost 11.4.44. Bra. 100 0
273 B "Deutsche Dienstpostamt Oslo C 18.12.42" på bruksbrev med tysk frankering til Frankfurt. Blått kryss på forsiden av konv med blåkritt. Uvanlig og rimelig. 75 110
274 B Britisk frankert rekomandert brev. Feldpost 911 st."Fieldpos Office 911 6.4.56". På baksiden påtrykket "Den Norske Militærmisjon Berlin W 35". Ikke noe vanlig brev å finne. 75 0
275 B 432. "Haslemoen Feltpost 6.12.56" på brev sendt til Kongsvinger. Brukt i kort tid. Frankert med 35øre Haakon. 100 193
276 B 354. "Helgelandsmoen Feltpoståpneri 21.2.51". Rettv stempel på brev til Arendal. Loddrett brett i konv. Frankert med 25øre Løve. 75 0