Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
278 B 250. "Tjørvåg 10.IV.40".(Mr). Prima på rek brev til Tromsø. Påsatt kontrollseddel i grønn farge "Postkontrollkontor nr 8 M.P.K.) i Tromsø. Dette brevet er sendt fra sted som er Syd og Vest for Trondheim, og kommet fram til mottaker før postforbindelsen ble brutt. Dette er et meget uvanlig objekt. Konv pent åpnet 3 sider for montasje. 400 3520
279 B 250. "Valøy i Vikna 9.4.40"(Nt). Krigsutbruddet. Luksus på rek brev til Tromsø. Passert kontrollkontoret i Bodø som ble ivaretatt av Telegramkontrollen fram til 15.April. Her er det påstemplet en blå 4-kantstempel "Kan Passere/Kontrollkontor nr.6/Kontrollør nr" På baksidenhvit kontrolletikett "Åpnet av Postkontrollen". Temmelig sjelden sak dette. Konv pent åpnet 3 sider. 400 4565
280 B 250. "Sørarnøy 16.IV.40" i prima kvalitet på rek brev til Tromsø. Påført "Passert Det/Militære/Postkontrollkontor No 13" på forsiden som var Postkontrollkontoret i Bodø. Bak transitt "Bodø 17.IV.40". Et meget bra objekt - uvanlig. Konv pent åpnet 3 sider. 400 3190
281 B 221x2. "Loppa 30.IV.40" (Fi) i prima kvalitet på rek brev til Tromsø med fiolett kontrollstempel "Passert/Kontrollkontoret/M.P.K./H." som er fra Post kontrollkontoret i Hammerfest. Meget fin kvalitet. Konv pent åpnet 3 sider for montasje. 300 726
282 B 250. "Skjånes 10.4.40". (Fi). Prima på rek brev til Tromsø. Kontrollseddel i gul farge."Postkontrollkontor nr. 8(M.P.K)" som er i Tromsø. Konv pent åpnet 3 sider 300 660
283 Bf 246x2. "Korsfjorden 3.6.40" (Fi) på brevforside fra rek brev til Tromsø. Kontrollstempel rød "Passert Postkontrollkontor nr 8" (type 2), som er fra Postkontrollkontoret i Tromsø. Bra obj. 150 150
284 B 259. 20øre Legion på konvolutt merket Feldpost og st,"Bergen 1.VIII.41". Sendt til Fp nr 24056 = Gren Reg 256 Bergen. Strimmel Tysk feldpostprüfstelle på baksiden. Et ekte postgått brev. Konv har loddrett brett og liten flekk ved øverkant. Merket er prima. Ikke noen vanlig sak dette. 250 660
285 B 221. "Steinsgård 9.IV.40" (Ak).Krigsutbruddet !!!. Usensurert. Meget bra obj. Slike brev sees ikke ofte. 200 200
286 B 253,248. 45øre Luftpost + 30øre Løve = porto 75øre på rek luftpostbrev til Frankrike. Sendt av fransk OT-arbeiter. St."Saudasjøen 29.1.44". Sensurert i Hamburg + kjemisk sensur. Ankst.bak. Med innhold. Litt smuss. Uvanlig sak. 200 330
287 Sa 335. 20øre London på Souvenirark Påtrykket. "Free Norwegian Postal Service Resumed". St."Norsk Skipsfart Handelsflåten 2.Jan 1943 - 59" M/S "Bestik". Også rød feltpostetikett "Norwegian Field Post". Prima. 200 220
288 B 242x2. "Skien 28.1.44" maskinst på brev til Røde Kors, Geneve. Sensurert i München + kjemisk sensur. Prima brev, men underfrankert med 10øre. 150 0
289 B Tysk teltpostbrev st."Feldpost J 5.11.41" og sendt til Oslo. Maskinst "Trondheim 10.11.41 V m/eikeløv. Avsender: Dienststelle Fpnr. 04044 = Batteri Bromesneset, Bodø. Meget pent obj. 100 0
290 Pk 76. "Feltpostkontoret Sætermoen 21.VI.09". Prima stempelkvalitet på kort til Tromsø. Motiv: Soldathjemmet Sætermoen med flere personer. Meget bra kort - også. 150 150
291 Pk 99. "Feltpostkontoret Værnes 21.VI.12". Nær luksus kvalitet på kort datert Værnes til Trondheim Motiv: Øyanmoen, Stjørdal med soldater.(AOMI 4016). 100 100
292 B 100. "Feltpostkontoret AUR 28.V.16". Rettv fin stempel på brev til Kongsvinger. Konv fra AUR Soldathjem. 100 176
293 B 220,240. "Feltpostkontor Nr.9 P.Å.I. 27.3.40" i prima kvalitet på brev til Finnsnes. Brukt under øvelse i Bardu. 150 220
294 B Tj42x2. "Feltpostkontor No 9 6.X.45". Brukt i Tromsø 1945. Prima kvalitet på brev fra Marinekommando Nord-Norge, og sendt til Sjøforsvarets Ovekommando, Oslo. Påskrevet "Fly" på forsiden. Prima. 250 451