Militær/Sensur

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
210 B 333-338. 10-60øre London prima st."Norwegian Army Field Post Office 17.May 1944" på konv til London. Brett nerkant konv. 100 0
211 Bk "Målsnes 6.VI.40" på 15øre Brevkort til Tuleng. Passert postkontrollen i Tromsø og påsatt rød linjest. "Passert/Postkontrollkontor nr.3" + signatur. Liten fuktskade n.v.hjørne. Dog et bra obj. 500 0
212 Pk 245. Postkort til Fange på Hjelpefelgslet - Grini, Viktoria Terasse 7. St."Stavern 10.IV.42". Også god stempel. "Der Befehlshaber der Sicherhetspolozei/ubd de SD-Oslo (7) Geprüft" med signatur. Et meget bra objekt da brev til fanger på Grini er høyst uvanlig. 300 0
213 Fb 231. 2 kr. Løve st."Skien 21.12.43" på ilpakke-følgebrev til Svenseid. Rødt rundt avsenderstempel "Nasjonal Samling Fylkesorg Propagandaleder Telemark". Et høyst uvanlig stempel - bra obj. 300 0
214 B 146. "Eidet i Vesterålen 5.1.45" på sensurert brev til Sverige. Bak påst."Forsinkelse i videreforsendelsen p g a manglende avsenderadresse". Bra obj. 150 0
215 B 220-211. "Romsdal Posteksp N 27.V.41" på sensurert brev til Danmark. Strimmel "o" + stempel bak. Delvis fjernet strimmel ved åpning. Meget uvanlig å se sensurerte brev fra båteksp. 200 0
216 B 221. "Hamar 8.V.40" på brev til Sverige. Brun sensurremse og st."Åpnet ved tysk censur". Bra obj. 200 0
217 B Rek feldpostbrev til Kiel. St."Feldpost d 459 21.7.43". Fra Fpnr. 17490 = Mar Art Abt 501-stap. Fp nr.39450 ( 4101-E). Seeverteldung Oslofjord-Kdt.Horten. God kval. Ankst. 150 0
218 B Lot 2 stk feldpostbrev til Oslo 1943/44. Fra 44749C = Heeres Verw.Dienst. Fauske. Og 50927A = Jäger.Rgt.28(L) stab 1 u 1.4.kp. Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. 125 0
219 B Svensk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral brun remse 36mm + st "Geprüft Deutsche Zensur". Bra kval. 75 0
220 B 246. "Vågaholmen 21.3.42" i prima kvalitet på sensurert brev til Danmark. 100 0
221 B 246. "Sandvær i Helgeland 7.VIII.45". God stempel på brev til Sverige. Passert postkontrollen i Trondheim. "Åpnet av kontrollør 884". God kval. Ankst. 100 0
222 B 335,339. "Strand i Namdalen 6.9.45". Prima kvalitet på brev til Sverige. Remse "Åpnet av kontrollør 903". Trondheimkontrollen. 100 0
223 B Feldpostbrev st."Feldpost b 31.1.45" til Oslo. Fra Fpnr. 1201A = Fstg Btl 654 - Stab n. 1-4 kp. = Ørlandet Zahlmeisterei. Liten brun flekk nede t.h. 80 0
224 B PP-brev st."Feldpost b 10.10.43" til Oslo. Fra Fpnr. 37605D = Pz.Gren.Rgt. 146-Stab II u 5-8 kp. Lakselv. Prima brevstempel "Ab" fra Berlin som ikke er så vanlig. 100 0
225 B Feltpostbrev med innhold. St."Feldpost b 2.5.41" til Østerrike. Fra Fpnr. 39424 = Heeres-Verpl.stelle, Kirkenes. Briefst fra Fp 30364= Armee-Verpl-u Bekleidungslager, Kirkenes. 100 0
226 B Prima brev fra "Ortskommandantur Posgrunn" (Flott stempel). Til Eidanger. Maskinst."Porsgrunn 5.II.42". Meget uvanlig sak, og prima kval. 150 0
227 B 377,379. "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 8.8.49". Prima kval på rek trykksakbrev til Sverige. Bak st."Oslo Ank Utland 8.8.49". 125 0
228 Pk 99. "Ski Feltpostkontor 21.XII.19" (AK, 6pkt). Rettv litt ujevnt avtrykk på julekort sendt lokalt. Bare brukt 1919-20, og brukt istedenfor regulært poståpneri. Nokså uvanlig sak. 125 0
229 Pk 648. "Feltpost 16.9.76". God kval. Stemplet ble brukt ca 14 dager under høstøvelsen i Nord-Trøndelag (Namsos). Brukskort til Oslo. Ikke enkelt å finne. 100 0
230 Pk 99. "Feltpostkontoret Helgelandsmoen 12.VII.11". I god kval på humorkort til Sogn. Motiv: "Jod paa hæla" Sign. SX. 80 0
231 B 99x2. "Feltpostkontoret Oscarsborg 19.XI.15". Prima kvalitet på brev til Rjukan. 100 0
232 B 99x2. "Feltpostkontor No 10 6.X.11". (Kirkenes). God kvalitet og ikke så helt vanlig. Her på konv fra Kirkenes Bok-og Papirhandel til Hardanger. 100 0
233 Pk 245. "Feltpostkontor Nr 15 1.8.51". Nord-Norge Målselv - Bardu. Kort til Røros. Motiv: Målselvdalen. 100 0
234 Pk 99x2. "Feltpostkontor No 25 4.1.20" (Sauda). På postkort til Auklandsvik. God kval. 100 0
235 Pk 390. "Heistadmoen Feltpoståpneri 18.12.56". Rettv prima stempel på brukskort til Burud. 100 0