Reisende Stempler

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
204 Hs (100)Bk77. St."Aamlibanen 25.V.20"(T1, 6pkt). Her på 10øres Brevkort til Aamli st. Rimelig. 75 275
205 B 76x4. "Bureau Reexp De Kristiania 31.V.01". (T10). Prima kvalitet på 4-stripe 5øre Posthorn på brev. Et høyst uvanlig brev sendt til Transylvania, Romania. Transitt + anksy "Torda" bak. 100 122
206 B 242x2. "Kongsvingerb Postexp C 20.XII.45". (T12, 9pkt). På brev til Sverige. Noe svak/ujevnt stempel. Dette stempel er meget uvanlig. Her på brev fra Oslo til Sverige. Det ene merke med brett ø.h.hjørne. Stemplet oppveier dette. 600 1111
207 B 222,346. "Oslo-Kornsjø 21.4.45 T141) som er transittst. På rek brev st."Fosser i Høland 20,4,45" adr til Sverige. Rek etikett "Fosser i Høland". Dette er nok et noe uvanlig brev. 130 154
208 B 354x3. "Oslo-Charlottenberg B 9.1.47 T1031" på express-brev til Sverige. Ankst. Dette er et meget uvanlig bruksbrev sendt på denne måte. 250 250
209 Pk 178. "Levangerbanen A 26.VII.30". (T6, 8pkt). Meget fin stempel på postkort til Sverige. Liten brett ved høyre del av kortet. Stemplet var bare i bruk 1930-33. 150 150
210 K "Bodø-Mo-Bodø L 15.12.62 T455". (T22, 7pkt). Fint stempel på Verdikart til Røsvik og ankst. 100 110
211 K 517. "Trondheim-Mo G 13.11.64 T 455".(T26,6pkt). Prima stempelkvalitet på kort til Sverige. 100 176
212 K 517. "Trondheim-Mo H 17.11.64 T455". (T27, 6pkt). Prima på kort til Sverige. 75 75
213 B 611,644x2,814. "Trondheim-Mo A 17.6.85 T455". (T31). Vanlig stempel, men meget uvanlig på rek brev som her. Reketikett "Trondheim-Mo A". 250 250
214 Pk 245. "Dovrebanen N G 14,1,41". (T5II, 8pkt). Et meget bra stempel bare brukt i 2 måneder. Brukskort til Oslo. Nokså uvanlig obj. Motiv: Parti ved Støren kirke. 250 450
215 B 246. "Dovrebanen K 16.III.43". (T9II, 6pkt). En meget pen stempel på bruksbrev til Moelv. Kort brukstid. Firmekonv fra "Lundemo Samvirkelag". 100 0
216 Pk "Murmansk 9.9.10". Russisk båtstempel på kort til Kristiania. Dette er stempel nr. 2E med avstand mellom tverrbjelker 10,75mm. Sendt fra en norsk dame trolig bosatt på Kola. Hun skriver at de fortsatt er i Russland, men at barna er i Vadsø for å gå på skole. Kommer fra en spesialsamling. Uvanlig og prima obj. 1000 3410
217 B "Fra Skib" + ankst maskinst."Kristiania 13.I.22". Portofritt brev fra Nesodden Ligningsnevnd. Stemplet er Type 1. Meget tidlig bruk av dette stempel som er i fiolett-aktig farge. Et meget bra obj. 200 220
218 B 127x2. "Fra Skib" i rød farge og prima kvalitet. Transitt "Kristiania 8.VII.24" på brev til Frankrike. Del av ankst bak. Konv litt uforsiktig åpnet. Et bra obj. 150 165
219 B 333-338. 10-60øre London med rød st."16 Dec 1943 - 113 Norsk skipspost Marinen" + rød censurst. Brev til London. Båt 113 = "Torodd". Dette er et meget bra obj. 250 341
220 B 333,334,335. "Norsk Skipspost Marinen 17 Feb 1944". Båtnr er fallt bort i stempel. Også påstemplet "From H.M.Ship Passed By Censor" med signatur 17/2-44. Brev til London. Rimelig. 100 121
221 B 339-341. Kpl serie Wergeland på brev st."22 Feb 1946 - 4 Norsk skipspost Handelsflåten" Konv adr til London. Båt nr 4 er Sir James Clark Ross. 100 100
222 Hs (43). "Bureau De Mer De Norvege 9.8.1888". Noe svak, men tydelig enringst. På 10øres Brevkort til Hamburg. Datert Stavanger 7.Aug 1888 og ankst."Hamburg 11.8.88". Det er stor avstand mellom D og E i stemplet. 200 0
223 B 8. "Vadsø 27.3.1870" på helbrev påskrevet "pr.Nordstjernen". Sendt til Trondhjem. Litt svak datostempel ellers bra kval. 200 341
224 B 18. Håndskrevet p."Nordland" på helbrev st."Throndhjem 21.6.1873" (noe ujevnt) til Kjerringø. Transitt "Hmrfst A.Hmbrg 25.6.1873". (D1). Et meget bra objekt. 150 150
225 B Påstrevet "p " Halden" på forsiden av helbrev til Fredrikshald. Sendt fra P.Herfold, Moss 8.8.1854. Loddrett brett, men sendt med skip. Noen intr påskrifter foran ved nerkant - ikke tydet. 100 0
226 Kb 52IV. "Hmrfst A Hmbrg 8.IV.93". (D10). Litt svak rettv stempel på Korsbaand til Tyskland med 5øre 20mm. Trykksakporto. 100 165
227 B 8. "Hadsel 25,5,1867" på omslag for rek brev til Throndhjem. Transitt "Hmrfst E. (Hmb)rg 28.5.1867" (D5). Brevet gikk med "Throndhjem" på den 17.turen. Et meget bra obj. 250 250
228 B 8. "Hmrfst F.Hmbrg 7.8.1866" (D6). Prima på brev til Kjerringø. Gikk med den 27.turen med "Throndhjem". Medfølger fotoattest. 250 330
229 B 77. "Hammerfest-D-Hamburg 9.XII.97". ( D13, 6pkt). Rettv fin stempel på bruksbrev med flott logotegning for "Landsutstilling. International Fiskeriudstilling Bergen 1898". Et riktig fint obj. 150 330
230 Kb 52II. "Hammerfest E Hamburg 19.XI.90".(6pkt). Stempel nr.4 Prima på Korsbaand til Tyskland. Meget bra obj, men loddrett brett ved venstre kant. 250 385
231 B 53III. "Hammerfest F Hamburg 20.2.1899". (6pkt). Stempel nr.9. Brev til Tovik med innhold. Sidest er meget fint. Litt smågnurr ved kanten, dog et bra objekt. 250 550
232 B 77. "Nordlands Postexp C 14.XII.07". Prima rettv på konvolutt fra "Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab S/S"Erling Jarl" med rederiflagg". Sendt til Bø i Vesteraalen. 125 125
233 B 246x4. "Trondheim-Kirkenes C 18.8.41" på rek brev fra Båtsfjord til Oslo. Reketikett "Båtsfjord". Litt svak båtstempel, men dette er et noe uvanlig brev. 100 100
234 Pk 189,118. "Varangerfjorden 24.12.35". (D1b, 7pkt). Bra stempel på kort sendt fra Vadsø til Holmsbo. Litt ujevnt slått stem,pel, men nokså sjelden. 200 385
235 B 191. "Vestfinnmark B 2.XII.31"(D5). Prima kvalitet på brev fra Alta til Tromsø. Flott objekt. 150 150
236 Pk 240,279. "Vestfinnmark C 14.12.41". (D6). Bra stempel på julekort til Harstad. Nokså kort brukstid. 100 121
237 Bk "Vestfinnmark E 5.4.53". (D16). Prima kvalitet på 20øre Brevkort til Bergen. Fra Kjøllefjord. 100 165
238 B 439. "Tanaruten A 12.6.61". (D3). Flott objekt og stempel. Brev adr til Tyskland. 100 0
239 B/K 102+178. "Altenfjord 31.X.19". (Fi,D1) + "Altafjord 18.VII.30". (D2). Meget bra obj. 1 brev + 1 postkort. Motiv: Bossekop marked. Et meget bra kortmotiv. Flott.(Alta Bokh). 200 440
240 Bk 52.(Bk30). "Hmrfst B Hmbrg 23.7.1890". (D2). Fint stempel på Brevkort til Bosekop. 125 275
241 B 100x2. ""Hammerfest-Skjervøy Posteksp 19.V.17" som transittstempel på bankobrev st."Borøen 11.V.17". Prima stempler: Sendt til Bosekop. Et merke rundt hjørne. 125 149
242 Pk 75. "Dpsk "Tromsø" Expd 20.XII.08". (D4, 6pkt). Bra stempel på julekort til Mjelde. Ikke så helt vanlig. 150 165
243 Hs (Bk 7). "Dampsk Senjens Expd 17.10.1879". (D2) + transitt "Tromsø 18.10.1879" på brevkort til Bergen. 125 523
244 B 246. "Senja-Tromsø D 1.9.41". (D17a)(6pkt). Er mer uvanlig. Litt svakt avtrykk på brev til Mortenhals. Stempel bare brukt 1940-42. 150 0
245 B 145x2. "Senja-Tromsø E 9.X.31". (D12). På rek brev fra "Hans Grimstad, Målsnes" til Malangen Fattigstyre, Keianes. Fint obj. 150 0
246 B 246. "Lødingen-Svolvær 30.VI.44". (3pkt). Denne er nok noe sjeldnere. Brevkort til Tind i Lofoten. 75 165
247 B "Nordland 18.11.1849". (type 1). Rettv fint stempel på brev datert "Valsnes 17.November 1949" til Søndre Helgelands Prosti. (Brønnøysund). Antar dette brevet må være sendt med båt sørover, men siste turen skulle vært 17/10 (?). Helbrev. 300 358
248 B "Nordland 11.1.1860". (type 2). "Prinds Gustav" 1.tur nordover. På brevomslag st."Christiania". Portofritt brev til Moskenæs. God kval. 150 330
249 B Brev fra Christiania 23.5.1862" TIL Moskenæs, Lofoten. Transitt "Nordland 29/51862" (Type 2). Prinds Gustav" 15.turen nordover. God kvalitet. Portofriheten er attestert av Løitnant i Marinen. 150 440
250 B 69x2. "Lofoten og Vesteraalens pxp B 31.VII.97" på Bankobrev til Tromsø. Bra frankering med 2 stk Grovtg 10-ører. Fra Aa i Lofoten. 200 275
251 B 246. "Lofoten og Vesterålen D 25.4.44" (5pkt). Prima på konv fra Vesteraalens Dampslibsselskab til Oslo. Klaffen bak skadet. 100 226
252 B 68. "Saltens Postexp 8.V.97". Her på bankobrev til Tromsø. Bak 5 prima lakksegel "Saltens Postexp" + transitt "Nordlands Postexp E 11.V-97". Et meget uvanlig brev. Banko med Postale segel fra båt. 300 831
253 B 246x2. "Namdalens Posteksp B 19.8.43". (D4). På rek brev fra Ottersøy til Oslo. Bra obj. 150 226
254 B 246. "Trondheim-Bergen E 14.2.41". (4b, 6pkt). Prima på brev til Stokmarknes. Konv fra "De Norske Melkefabrikker", og på baksiden Logo for "Viking Melk". 75 110
255 B 68. "Søpostkontor No 3 4.VII.97". (D1a). Rettv flott stempel på brev til Tromsø. Konv fra Carl E.Rønneberg & Sønner, Aalesund. Prima objekt. 150 0
256 Bk 50x2,65,67. "Søpostkontor No 3 14.VII.99". (D1c). Prima på Brevkort med fin frankering til Tyskland. Sendt fra Geiranger. Ankst. Motiv: Prima 2-bilderskort fra Geiranger. 200 200
257 Pk 76. "Aalesund 18.V.05" på postkort til Trondheim. Både stpl. "Søpostktr No 3A 19.V.05" og "Søpostktr No 3 B 19.VI.05". (D3a+4b). Det ene stempel har feilstillt måned i stemplet. Ankst. Trondheim 19.V.05. Høyst uvanlig objekt. 200 0
258 B 119. "Nordmøre B 17.1.36". (D12)(6pkt). Prima kvalitet på brev til USA.Også påskrevet "P.T.D/S"Hankø" MFR Kr.Sund N". Trykksakbrev. 100 231
259 B "Nordmøre F 26.IV.34". (D8)(7pkt). Brukt 1931-34. Her på Postsakbrev til "Dovrebanen-…"Rimelig. Konvolutt fra "Det norske Postvesen 5A". 75 341
260 F "Søndre Romsdal Dpsk 21.VI.85" (D1)(9pkt).Dette er et særdeles sjelden stempel. Her på Fortegnelse over Banko fra Ladden (?) til Vold. Litt svak rettv stempel, men helt tydelig. 350 468
261 Bk "Fjordene B 9.1.24". (D13, 7pkt). Prima på Brevkort fra Sandane med reklame for Smørfabrikken Ørnen. Meget bra obj. 200 220
262 K 698. "Sunnhordland B 30.4.73". + linjest M/S"Sunnhordland". (D37, 8pkt). Uvanlig stempel på kort til Sverige. Prima kval. 250 391
263 Pk 75. "Bergen-Stavanger Indre Led 20.XII.12". (D1, 6pkt). Rettv meget bra stempel på kort til Valevaag, og der st."Valevaag" og omadr til Odda. Motiv: Oppdals kirke. 125 286
264 Bk "Bergen-Stavanger Ytre Led A 12.V.32". (D2, 8pkt). Rettv stempel på kort som kunne sendes ufrankert. Men påskrevet "15" og påsatt 15øre Løve og st."T Bergen T Tur 1 13.V.1932". Sendt fra Melingsvåg. Reklame for Ørnen Smørfabrikk. Prima. 250 250
265 Bk "Midhordland B 26.VI.32". (D6, 6pkt). Her på brevkort som ikke skulle frankeres. Men påskrevet "15" og påsatt 15øre Løve st. "T Bergen T Tur 2 27,VI.1932". Reklamekort for Smørfabrikken Ørnen. Prima og ikke så vanlig obj. 150 150
266 Vk "Bandaks Posteksp C 31.5.47". (D6, 7pkt). Stempel bare brukt 1946-48. Her på Verdikart til Øyfjell. Rimelig. 100 220
267 Bk Bk45. 5øre Brevkort oppfrankert med 5øre Nk61 st."Bureau De Mer II Norvege II 29.III.95".(D2, 6pkt) Til Hamburg og ankst. Er også datert om bord på S/S"Nyland" 29/3-95. Sidest er rettv og prima. Meget bra obj. 250 275
268 Hs Bk56I. 5øre Brevkort st."Bureau De Mer De Norvege II 31.VIII.02". (D3, 7pkt). Til Kjøbenhavn og ankst. 200 0
269 Hs Bk78Iv1. "Moss-Kristiania 13.VII.23". (D1, 7pkt). Prima på 15øres Brevkort til Kristiania. Ørliten hjbrett i kortet. Stempel bare brukt 1919-24. 250 0
270 Bk Bk30II. "CHR A-BERGEN 12.7.1890". (D1a, 6pkt). Sidev litt svakt avtrykk på Brevkort datert "Risør 11.Juli 1890". Adr til Danmark. Ankst."Marstad 13.7". Et bra objekt. Rimelig. 200 200
271 B 161x3. 3-stripe Henrik Ibsen med gjennomhulling "ÆOLUS" (som er god) på rek brev st."Bergen-Newcastle D 25.4.28". Med tilsv rek etikett. Til USA. Konv fra "Norsk Forsikringsselskap ÆOLUS". Hele baksiden på konv med bilde fra Ole Bulls plads, Bergen. Et høys uvanlig objekt.+++ 250 330
272 Fb "Kristiansand_Hirtshals B 29.7.39" (D2, 8pkt). Her på følgebrev fra Danmark tilNorge. Adr til Fru Harald Bjørnson, Aulestad, Norge. Frankert med Danske frimerker og st."Aalborg 19.7.39". Også tollstempel fra Oslo. Også påskrevet forsendelserute "Hirtshals-Kristiansand" i Hjørring.St. "Follebu 26.7.39". Hentet og signert av Torgerd Bjørnson, Follebu 27.7.1939. En meget uvanlig sak dette. 500 678
273 B 165,166x2. Porto 40øre Luftpostbrev til Stavanger. St."Schiffsbrief Paquebot Hamburg" + st."Hamburg 28.6.29". Dette er et riktig bra brev. Bak st."Oslo 1Tur 29.VI.29" og ankst."Stavanger 1Tur 1.VII.29". 350 396
274 Pk 77. "Paquebot" + merket st."London 10.My.15" på postkort datert Natvig 7.5.15. Til Liverpool. 150 150
275 Pk Tysk frank. Postkort med 4-kantst."Paquebot" med rammemål 61x31mm. St."Hammerfest 24.VII.39". Oaquebot-stemplet er ikke registrert dette året. Jfr."Lille bibliotek bind 5 2021". 150 0
276 B Islandsk frankering 20Aur. Maskinst."Bergen 18.7.38 Paquebot" Prima på brev til Oslo. Første gang vi ser dette stempel. Ankst.Oslo. 150 187
277 B Lot 5 stk VDS-konvolutter hvor alle har påtrykket rederiflagg + Dampskipet/Motorskipet. Alle brukt i 1942 og sendt fra Oslo til VDS iStokmarknes. En påstemplet M/S"Andenes", en påskrevet "Andenes", påst. M/S"Senja", påskrevet "Mosken" påtrykket. "Nordland". Frankert med Nk242 og 246. Variabel merkekval, ellers meget bra lot. 150 497