Reisende Stempler

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
171 B 333. "Fra Tog" (T9). + linjestempel med dato "30 Aug 1945". På brev til Sverige st."Oslo 22.8.45". Underfrankert og påskrevet blå "20". Kontrollremse "Åpnet av kontrollør 1524". 150 231
172 B 100x2. "Nordenfj Reserveposteksp II 1.VII.20" (T2). Trolig brukt på jernbanen. Brev adr til Tyskland. 100 385
173 B 246. "Trondheim Reiseavd 6.11.44". (T3,8pkt). Prima kvalitet på transittstempel på baksiden av brev til Vardø. Maskinst."Oslo 10.10.44" På forsiden påstemplet "Retur/kan ikke sendes fram", Sensur. Et meget bra obj. Konv fra firma "Johan Grundt Tanum,Oslo.. 400 825
174 B 100x2. Transittst."Trondheim-Reisende 27.III.15" (T1,7pkt). I prima kvalitet på baksiden av bankobrev st."Kristiania H 25.III.15". Til Brønnøy. Et uvanlig transittstempel. Meget bra obj. 250 0
175 B 335. "Arendal-Nelaug 23.8.45". (T1,7pkt). Her er sidestemplet rettv og prima. På brev til Oslo. Omadr til Rena. Fint obj. 150 297
176 B 393. "Dovrebanen N F 24.V.51". (T19V, 8pkt). Litt ujevnt avtrykk av et nokså sjelden stempel. Her på bruksbrev til Lillestrøm. Litt uforsiktig åpnet konv. Tross dette et OK objekt. 250 250
177 K "Dovrebanen N.O. 27.X.41". (T15II, 6pkt). Som transittstempel på meldekort st Krp."Vålåsjø" Til Dovre. Bruksobjekt i bra kval. 150 0
178 B 246. "Lillehammer-Åndalsnes 1.12.44 T 5253".(T6C, 7pkt). Bruksbrev til Dombås. 200 550
179 B 127. "Reinsvold-Skreia 20.IV.26". (T2, 7pkt). Prima på brev til Dovre st. 150 0
180 Pk 96,97,164x3. "Romsdalsfjordb Posteksp 31.III.35". (T8II). Kort til Sverige. Dette er en tidlig bruk av dette stempel. Før notering i Tiemer. Et merke rundt hj. Motiv: Konnerud Turisthotel. 100 193
181 Pk Båtposten Norge-Russland. Kort påført stempel nr. 9 "2E Murmansk 28.6.15". Sendt av en latvisk arbeider til sin mor i Kurland (nå Pilten, Latvia). Arbeider trolig på Murmanskbanen og skriver at han har det bra til tross for hardt arbeide. Sendt via Vardø med båt langs kysten og til Latvia.Et temmelig uvanlig obj. Fra en spesialsamling. 1000 2200
182 Bk Bk(13). "Hammerfest 6.7.1882" i rettv prima kvalitet på 10øres Brevkort til Moskva, Russland. Sendt via Vardø. Sendt med D/S "Arkangelsk"på 7.tur i retur Vardø-Murmansk med avgang 7.juli fra Vardø. Ankst "Moskva 5.Jul 1882" = 17.Juli norsk tid. Topp objekt med full stempeldokumentasjon. Meget god kval. 1000 1760
183 B "Nordland 17.6.1863" (D/S "Nordcap") på den 16.turen sydover. Transittst på baksiden av helbrev enringst,"Bø i Vesteraal 2.6.1863". Sendt til Bergen: Liten brett i omslagets bakside. (Nær usynlig). 150 165
184 B 4. "Trondheim 20.6.1860" tydelig sidest på brev til Tromsø. Påført "pr.Nordcap" på omslaget. 100 275
185 B 519C. Par 30øre Bruksmerke 2-sidig tg. Ujevnt maskinst."Stavanger 9.9.65" + Linjest.M/K"Fisterfjord". Bruksbrev til Tromsø. Dette er noe uvanlig stempel også frankeringen. 150 220
186 B 306. Bruksbrev med Rikstinget. Konv fra Stavanger D/S påstemplet skipsnavn D/S"Bergen". Sendt fra Oslo 26.9.42 til Stavanger. Påskrevet av kapteinen på båten. 100 150
187 B 77. "Bergen 25.10.06" på konv fra NFDS med påtrykket båtnavn D/S"Olaf Kyrre". Sendt til Christiania. Fint brev. 150 150
188 B 178. "Sandefjord 8.VIII.31" på kort til Tjømø. Omadr til Oslo. St."Fra Skib" (type IV), og st."Oslo 17.VIII.31". Dette er et bra obj. Ikke gått med lokalbåtene i Oslo. 250 0
189 B 144. "Fra Skib" (type 1) i lilla farge + maskinst."Oslo 20.1.27". Fra Arendal til Oslo. Bak påsatt brevmerke fra "Den norske sjømandsmission 1926". God kval. Fint. 150 150
190 B 129. "Bergen-Newcastle Posteksp A 6.V.37". (D5,7pkt). Prima stempel på brev til Tyskland. Loddrett nær "usynlig"brett i konv. 150 150
191 Pk 221. "Bergen-Newcastle Posteksp D 20.VI.39". (D7a). Kortet er skrevet om bord på skipet. Prima obj med 2 gode sider. Motiv: D/S"Venus" for full damp. Adr til England. 150 0
192 Hs Bk56I. "Bureau de Mer de Norwege II 31.VIII.02". (D3, 7pkt). Brevkort til Kjøbenhavn med ankst. 150 0
193 Hs 52 (Bk27II), "Mjøsens Postexp 11.XIII.89". (D2b). 5øres Brevkort til Lillehammer Datert Hamar 10.12.1889. God kval. 125 165
194 Fb 88. 30øre/Syv skilling på følgebrev pkst."Kristiania 13.VII.06" og "Bandaks Posteksp C 14.VII.06". Tidlig stempel på frimerket. Brett i følgebrevet berører ikke merket. 200 0
195 Pk 100. "Indre Nordfjords Posteksp 9.VIII.11".(D1,7pkt). Prima rettv stempel på kort til Tyskland. Ø.h.hjtg mangler Tross dette et pent inntrykk. Motiv: Oversikt Sandene i Nordfjord. 200 550
196 B (67). 5øre Brevkort med prima st."Hardangers Postexp 21.VI.97" til Odda. Kortet er skrevet om bord på S/S"Folgefonden" 21.6.1897. Et meget bra obj. 150 303
197 Pk 67x2. Par 5øre grovtg på flott postkort til Tyskland. St."Hardangers Postexp 16.VII.18". Ankst. Motiv: 4-bilders fargekort fra Handanger. Utgitt av Hardanger-Søndhordlands Damskpbsselskab. Dette er trolig en sjelden sak.++ 175 385
198 Sl 353x14,450. 2 stk. sekkelapper som hører sammen. På den ene 12-blokk 5kr, Haakon 1946 !! st."Oslo 13.12.57" På den andre påsatt par 5 kr. Haakon + 65øre Geofysisk år. Med samme stempel. Gjelder en pengeforsendelse på kr, 130000,. Til Bremanger Smelteverk, Svelgen. Også st."Fjordane B 14.XII.57. Lakksegel "Fjordane B" på den en og Lakksegel "Oslo Postkontor Bankoavd 2" på den andre sekkelappen Begge med snøre. Sendt av Den norske Creditbank, Oslo. Dette er et meget spesielt og høyst uvanligobj som er sendt med båt. 350 990
199 B 240x3. 3-stripe 5øre Posthorn på brev til USA. St."Fjordane L 12.8.50" (D27) + linjest.D/S"Gula" 12.Aug 1950". Et høyst uvanlig brev i god kval. 250 297
200 PK 77. "Indre Sogn Postexp 2.VII.06". Noe ujevnt stempel på postkort til Argentina !!. Et relativt bra obj. tross kort hjtg. 100 231
201 B 110IIb x2,148x3. "Åndalsnesruten 6.V.36" på luftpostbrev til Brasil. Frankert med par 1kr Haakon + 3 stk 30øre Løve. Riktig porto. Noen kvalanm men dette er ikke et vanlig brev. Transittst fra luftpost i Paris. Kpl stempeldok på baksiden. 250 303
202 B 100. "Orkedalsfjordens Posteksp 21.VI.13". (D1). Prima stempelkval på brev til Christiania. Ankst. 100 0
203 B 76x4. 4-blokk 5øre Posthorn på brev til Hamburg. St."Sjøpostkontoret NR 3 10.VI.08". (D5,5pkt). På en meget fin vignettkonv fra Alexandra Hotel, Molde. Ankst. Litt uforsiktig åpnet ø h hjørne konv. Dette er ikke et vanlig obj å finne. 200 248
204 Pk 72,73. "Søpostktr No 3 B 26.VII.06". (D4b, 7pkt). På kort til Holland. Meget kort brukstid for stempel. Noe ujevnt slått stempel og en avrundet tg. Rimelig. 100 100
205 B '53III. "Indherreds Postexpd B 14.10.89". (D2). Dette er ingen vanlig stempel. Tidlig avtrykk og fint brev til Trondhjem. Første kjente dato er 4.IX.89. 100 220
206 K 76. "Trondheim-Namsos B 22.IV.03". (D3b, 4pkt). Flott stempelkval på kort til Trondheim. Ankst."Trondhjem 22.4.1903 Tur 3". 100 0
207 B 354. "Lofoten og Vesterålen D 21.3.47". (D13). Rettv prima stempel på brev fra Melbu til Bergen. 100 0
208 B 79. "Guvaag 19.X.11" i god kvalitet på bankobrev til Børve, Hardanger. Brevet ankom båt men var da utilstrekkelig forseglet. Posttjenesten om bord påførte 4 lakksegler fra "Lofotens og Vesteraalens Posteksp A. 22/10.11. Samt div påskrifter fra postbetjenten om bord på båten. Dette er et meget uvanlig brev. 300 440
209 B 79. Bankobrev til Børve, Hardanger. Rettv st."Lofotens og Vesteraalens Posteksp C 9.XI.11". På baksiden 4 stk ulike skipsstempler hvor 3 er i prima kval. 200 0
210 Pk 99. "Ofotfjordens Posteksp 4.VII.18". (D1). Prima kvalitet på kort til Sjomen. 100 121
211 Pk '99. "Varangerfjorden 23.XII.14". (D1a). Litt ujevnt slått stempel på kort til Vadsø. 75 358
212 B 145. "Vestfinnmark B 31.III.05". (D5,5pkt). Rettv prima på brev til Oslo. Konv fra Sorenskriveren i Alta. Rift i konv ø.v.hjørne. Ankst. 100 100
213 B 246. "Vestfinnmark C 9.5.41". (D6). Rettv prima stempel på brev til Oslo. Meget fint obj. 125 125
214 B 145. "Vestfinnmark D 4.10.35". (D7). Bra stempel på brev til Oslo. Brukstid 1933-41. Ankst. 100 100
215 B 145x2. "Senja-Tromsø E 9.X.31". (D12).på rek brev (logokonv) fra Hans Grimstad, Målsnes. Sendt til Malangen Fattigordfører, Keianes. Fint obj. 150 220
216 Hs Bk78Iv1. "Moss-Kristiania 13.VII.23". (D1, 7pkt). Prima på 15øres Brevkort til Kristiania. Ørliten hjørnebrett på kortet. Bare brukt 1919-24. 250 250
217 K 52IV. "Hammerfest-D-Hamburg 25.10.93". (D13, 6pkt). Rettv på korsbaand til Tyskland. Arkivhull v,kant. 200 0
218 B 27. "Sund 19.1.82". (No,5pkt). Svak enringst på rek. Brev til Bergen. St."Hmrfst E Hmbrg (type5) og "Fjordene Postexp Fj 21.1.83". Et nokså bra obj. Til tross ujevnt slått stempler. 200 200
219 Hs (24). Bk4IIIb(T2). 5øres Brevkort st."Hmrfst C Hmbrg 23.12.1878". (D/S"Nordstjernen") Meget bra obj. 150 150
220 B Helbrev til Senjens Fogderi, Havnvigen. Påskr .rød "5" og st."Christiansund 26.9.1868" og "Hmrfst D. Hmbrg 30.9.1868". Intr brev da det på denne tiden skulle vært st."Nordland F" iflg. Tore G.Loddrett brett Intr obj. 150 150
221 B Portofritt brev til Lekø. St."Bergen 12.7.18" (mangler dag/månedtall i stpl). Transitt "Hmrfst B Hmbrg 18.7 1867". Dette er den 26 turen (D/S"Jupiter") iflg Tore G. 200 200
222 B "Christiania 25.11.1852" på poftofri sak til Dverberg. Transitt "Nordland 29.11.52" (type 1). På denne tid ble stemplet bare brukt på land. Intr innhold. Meget bra obj. 300 300
223 B 333-338. 10-60øre London st."17.May 1944-113 Norsk skipspost Marinen" ("Thorod"), Også rød sensurst "Passed P94". Adr til "Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs, London". Meget fint objekt. 250 0
224 K 68. "Schiffsbrief/Paquebot/Über Hamburg". Meget pen 4-kantstempel på merket på postkort til Hamburg. Ankst. 5.8.1897. Her på et prima 3-bilders fargekort (ikke litho)"Hilsen fra Kristiania".Utgitt av Grimsgaard & Malling. Et høyst uvanlig objekt og i fin kval. 200 303
225 Pk Tysk frank på postkort. Prima st. "Kais Deutsche Marine Schiffspost No 46 14.7.08".Dette er fra Keiser Wilhelms Norgesbesøk 1908. Motiv: Hjærtøen, Molde 100 0