Reisende Stempler

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
129 xx Rjukanbanen. Her postfrisk 4-blokk Kr.5,- pr.merke. Betaling av frakrgods (?). Prima kvalitet. Ikke sett dette før. 100 220
130 B 145. "Fra Tog" + "Oslo 6.VI.31". PÅ brev sendt lokalt st."Oslo 6.VI.31". "ankst" baksiden.Stemplets mål: 37 x 25 mm. Ikke lik noen avbildet i Tiemer. Tydelig avtrykk. 75 121
131 B Håndskrevet "Jernbanen 21/6" på helbrev til Skedsmo i 1876. God kvalitet. 200 231
132 B 14. Blekkrysset merke og håndskrevet "J.banen 15/11" begge samme blekkfarge på helbrev til Elverum. Datert inni "Vik 13/11-67". Et bra objekt. 250 385
133 Hs Bk5. "Bureau Reexpediant De Christiania 17.7.1878". (T5, 6pkt). Her på 6-øres Brev-kort til Sverige. Et riktig bra obj. 150 242
134 B 246. "Østfoldbanen II Ø.L. 7.7.412. (t4ii, 9PKT). Rettv og prima kvalitet på brev til Høland. Dette er det vakkreste vi har sett av dette stempel. 500 550
135 Hs (42). "Sydbanens Postexp I 19.III.84". (T3I, 6pkt). Litt svak, dog er dette et bra stempel i denne periode. 5-øres Brev-kort til Christiania. 100 100
136 B (141) 98x3,96. "Dovrebanen M 7.XI.33". Her på 10øres Brevkort oppfrankert med 3 stk 3øre posth + 1øre Posth. Adr til Düsseldorf. Flere påskrifter. Returnert. Avsendt fra Trondheim. Dette er en "artig" sak.!! 100 110
137 B 122. "Nordbanernes Posteksp II C 29.XII.21". (T10II, 7pkt). Prima stempelkvalitet - slått omv - på merket på konv fra Kristiania Havnelager med dekorativt innhold. Til Trondhjem. Konv litt småkrøll ved kant. 125 0
138 Hs (79). "Nordbanernes Posteksp II F 30.VI.15". (T15I, 7pkt). Et ikke så vanlig stempel. Litt ujevnt slått på 5-øres Svar-Brevkort til Bjørgen st. Sendt fra Tolga. 100 100
139 Pk 145. "Nordlands Posteksp O 28.VII.32". (D27a). PÅ kort til Tyskland. Datert om bord på M/S"Midnatsol" 28.VII.32. Fin dokumentasjon stempel + båt. 100 220
140 B 279. "Nordbanen A 6.10.41". (T1III,7pkt). På brev med 10øre V til Frogner st. Litt svakt/Ujevnt slått stempel. Dog er dette en bra sak. Oslo-Eidsvoll. 200 330
141 B/K "Bergensbanens Posteksp A-F-G" (T1,7,12). Alle stempler i prima kvalitet. 2 kort + 1 brav. Billig for denne kvalitet. 75 75
142 K 100. "Tønsberg-Eidfossbanen 27.III.20". (T1,6pkt). Lær luksus stempelkval på kort til Holmestrand.2 små kantrift.(ørlite). Et meget pent objh.++ 100 605
143 B 432. "Nordagutu-Lunde 31.8.60 T 2152"(T3,7pkt). Meget bra kvalitet på brev til Larvik. Med innhold. 75 230
144 Pk 521. "Kongsberg-Rødberg 29.12.66 T 2198".(T6, 7pkt). Litt ujevnt slått stempel på postkort til Holmestrand. 75 88
145 B 246. "Lillehammer-Åndalsnes 13.6.45 T 5704". (T6B, 7pkt). Sidestemplet er rettv og prima. Brev til Oslo. 150 165
146 B Tj.117,118x4,126. "Oslo-Åndalsnes D 23.12.77 T 395". (T18). Her som transittstempel på maskinst brev "Narvik 21.12.77" til Lillehammer. Konv fra Bergartbataljon nr. 3, Narvik. Artig sak dette. 80 80
147 K Svensk frank. "St."Oslo-Kornsjø 14.8.62 T142" på kort fra Sverige til Drammen. Påskr. "Kassebrev/fra Sverige" i firkant. Brukskort. Ikke så helt vanlig og bra kval. 100 138
148 B 246x3. "Oslo-Lillehammer 26.6.45 T 5704". (T6AI, 6pkt). På brev med innhold til Sverige. Norsk etterkrigskontroll ved lilla sirkelstempel. 150 0
149 B "Oslo-Stavanger H 10.9.72 T706". (T63,6pkt). Bruksbrev til Oslo med et meget bra stempel i god kvalitet. 100 0
150 B 144. "Merakerbanen B 17.VIII.27". (T3III, 8pkt). Tydelig, men litt ujevnt slått stempel. Brev til Oslo. 200 770
151 B 145. "Levangerbanen A 20.II.31". (T6,8pkt). Ikke så vanlig stempeltype. Her er sidest i prima kvalitet. Bruksbrev til Oslo. 200 200
152 B 185x2. "Levangerbanen A 8.5.33". (T7, 6pkt). Prima på brev med vertikalt par 10øre Bjørnson. Bruksbrev til Opdal. 125 144
153 B 127. "Fra Skib" (type 1) i rød farge på brev fra Helvik til Kristiania. Maskinst."Kristiania I IX.24". Dette er et bra obj. 200 220
154 B 145. "Fra Skib" (type IV). Lilla stempel på brev med innhold som er datert Drøbak 15.1.1930. St. "Oslo 27.I.30". Adr til Stjørdal. Bruksbrev og bra obj. 150 220
155 Pk 76x2. "Mjøsens Posteksp 31.VII.02". (D3b). På Brevkort til Cognac, Frankrike. Det ene merket er dessuten med perfin "O.M.&S" (O.Mustad & Søn). Nokså spesiell sak, og i god kval. 150 396
156 B "Nordland 4.7.1858" (type IV) D/S"Æger". Transitt på helbrev st."Namsos 4.7.1858" til Kjerringøen. Helbrev i god kval. Blågrønn stempelfarge. 250 250
157 B "Nordland 29.12.1859" (type IV) D/S"Gler" 36.turen. Transitt på helbrev st."Namsos 23.12.1859". Til Kjerringø. Sort stempelfarge. 250 250
158 B "Nordland 26.3.1860" (type IV) D/S"Nordcap". Begge sort farge. Innhold er pris-Courant fra Neeraas Christianssund. Med bl a priser på Vin. Til Lofoten. En bra og artig sak. 200 200
159 B "Nordland 18.8.1862" (type VI). Som er fra D/S"Æger" siste turen. + st."Trondhjem 13.8.1862". Helbrev til Kjerringø. Begge sort farge. God kval. 200 341
160 B 8. "Hadsel 29.6.1867" + transitt "Hmrfst C. Hmbrg 3.7.1867". Her på brev til Trondheim. Et meget rimelig "utrop". 150 330
161 B 205. "Trondheim-Kirkenes E 19.5.39". (D4a). Stemplet er av en bra type som var i bruk 1934-39. Kort tidsrom. 100 231
162 B 218. "Trondheim-Kirkenes R 23.2.40". (D12a). Rettv og relativt bra stempeltype. Konv fra Leif Hauge, Vadsø. Sendt til Trondheim med ankst. 100 220
163 Fb 463x3,453,240x2. Følgebrev for pakke til mannskap på Hurtigruteskipet "Nordstjernen". St."Trondheim-Bergen D 21.12.61". (D10). Dette er nok meget uvanlig obj. Kupongen for følgebrevet er ikke med (Vanlig). 200 352
164 Fb 471. "Alsvåg 21.3.61" på følgebrev til mannskap på M/S"Harald Jarl" NFDS, Sortland. På baksiden st."Trondheim-Kirkenes F 22.3.61" samt linjest M/S"Harald Jarl" ved utlevering av pakken. Et høyst uvanlig bruksobj.+++ 150 220
165 B 282. "Vestfinmark C 5.11.41". (D6). Rettv og bra stempel på brev med 20øre V til Trondheim. 125 209
166 B 362. "Salten F 23.5.47". (D13). Fint brev fra Mårnes i Salten til Trondheim. 100 132
167 B 246. "Nordmøre E 12.5.44" (D21). Prima kvalitet på brev til Trondheim. Brukt 1940-44. 150 225
168 B 29x2. "Aalesund 8.VIII.08" på bankobrev til Hellandsjø. Full stempeldokumentasjon for brevets rute på baksiden. Et uvanlig og meget bra obj hvor "baksiden" er best. 125 275
169 Fb 88. "Bandfaks Posteksp C 14.VII.06". (D5). Transittst på følgebrev fra Kristiania 13.VII.06 til Øifjeld. Frankeringen er bra med 30øre/7skilling. Sees ikke så ofte. 150 275
170 B 54I. "Bergen 28.V.87" på brev til Paris.Merket har skade n.v.hjørne. Påskr "Via Newcastle" på st."Newcastle On Tyne/Ship letter" + "Newcastle On Tyne 30.Ma 87" + ankst. Pennsplitten har laget en rift i konv ved understryking av "Via…". Dette skal være et svært uvanlig obj iflg expertise. 300 0
171 B 145. Luksus "Brevik-Kr-Sand S.C. 23.VIII.34". Bruksbrev fra Grimstad Gartneri. Prima kvalitet. 50 55
172 B 98,101,118. "Bergen-Reisende 28.VIII.26" (D2). Prima kvalitet på brev. Tross lang bruksperiode er dette er riktig bra obj. 250 330
173 B 649. "Skibladner 7.8.70" + linjest "D/S Skibladner". Her på brev til Rakkestad. Tror dette er ganske bra obj. 100 176