Reisende Stempler

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
150 Bk (24). "Hovedjernb Postexp 29.1.1883". (T1). Prima kvalitet på denne enringstempel på 5-øres Brevkort til Gjøvig. Datert Kløfta 29/1-83. Prima objekt. 100 220
151 B 96,97,102. "Trondheim 18.1.20" på brev til Sverige. Påst."Rørosbanens Fragtgodseksp Trondheim". Konv fra Statsbanen. Dette er et uvanlig brev som burde være av interesse for jernb.-samlere. 125 248
152 B 207. "Fra Tog" stempel nr. 9. + st."Oslo 30.9.39" på brev til London. God kval. 100 170
153 B 246. "Dovrebanen K 16.III.43". (T9II, 6pkt). Prima rettv på brev til Moelv. 100 165
154 Bk "Gjøvikbanens Posteksp B 4.X.17". (T1). Luksus stempelkvalitet på Militært Tjenestebrevkort til Kristiania. Fra Raufoss. 100 182
155 Pk 99. "Rjukanbanerne 23.XII.18". (T3I). Et vanlig stempelavtrykk, men her i luksus kvalitet på merke på kort til Fredriksværn. Ikke så vanlig å finne i denne kvalitet. 70 110
156 B 127. "Reinsvold-Skreia 20.IV.26". (T2,7pkt). Prima på brev til Dovre st. 100 209
157 B 246. "Østfoldbanen Ø.L.II 20.11.40". (T4II). Fint og bra bruksbrev til Trondheim. Ankst.21.11.40. Ikke reg i Tiemer i 1940 i denne periode. Sjelden. Med innhold. 350 350
158 B 563. "Oslo-Larvik-Skien B 5.4.67 T 803". (T22, 5pkt). Prima bruksbrev til Oslo. 75 121
159 B Håndskrevet pr."Bergen" på brev til Tyskland. Blå st."Bergen 5.4.1856" og ankst."Altona 9.4.56". Også påskr "24". 150 0
160 B Brev til Tyskland. Håndskrevet pr. "Hakon Jarl" + sort st."Bergen 4.5.1859" og ankat."ALTONA 8.5.1859" Helbrev i meget god kval. Rød "24" påskrevet. 150 193
161 B 103B. Heftemerke på brev til Oslo. Stemplet "Fra Skib" type 1. Avsendt fra Kolbjørnsvik + st."Oslo 3.IV.26". Både frankering og obj er bra. 200 220
162 Pk 178. "Fra Skib" type IV.på kort til Tjømø st."Sandefjord 8.VIII.31". Omadr til Oslo og st."Oslo 17.VII.31". Dette er et bra obj. Ikke gått med lokalbåtene i Oslo. 200 0
163 K 241. "Ryfylke II A 24.12.44". (D1). Rettv og prima stempel på julekort med dansende nisser signert "ek" (Erik von Krogh). 2 prima sider. 125 165
164 B 513x2,520. "Sogn og Fjordane B 16.10.69" (D6) + linjest. M/S"Sognefjord" konv til Tyskland. Fin kvalitet. 100 100
165 B 160x2. "Nidaros-Bergen C 2.10.30". (7pkt). Bare i bruk ca. 1 år. Sidest nær luksus kval. Her på par på brev til Canada. 400 0
166 Pk 221. "Bergen-Newcastle Posteksp D 20.VI.39". (D7a). Kortet er skrevet om bord på skipet. Prima obj. med 2 gode sider. Motiv: D/S"Venus" for full damp. 150 385
167 K 66. "Vestenfjeldske Reservepxp 3.1.99". (D1). Rettv prima på reiseadvis fra Bergen til Sandshavn. Intr og uvanlig sak. Brukt på båt. 150 330
168 K 77. "Nordenfj.Reserveposteksp II 6.III.02". På 10øre Brevkort til Frankrike. Ankst. Postkort med motiv fra Lyngen. Har trolig vært sendt med hurtigrute (?). Et bra obj. 150 506
169 B 100x2. Transittst. "Trondheim-Reisende 27.III.15" (T1,7pkt) på baksiden av bankobrev st."Kristiania H 25.III.15". Til Brønnøy. Et uvanlig stempel og tidlig. Meget bra. 200 200
170 Pk 241. "Trondheim-Kirkenes L 11.7.40". (T8b). Rettv og topp stempelkval på postkort til Tyskland. Uten sensur. Kunstnerkort av Storfjord per Stamsund. Lojal utgiver. Prima obj. 100 220
171 B 308,314. 20øre Wessel + 10øre Grieg st."Trondheim-Kirkenes O 28.3.43" (D10b) på brev til Frankrike. Konv er fra "Det Stavangerske Dampskibsselskab" Sensurert i Berlin med nøytral remse (Landsman BV58) med sjeldenhetsgrad E + kjemisk sensur. 150 374
172 B 630x2. "Trondheim-Kirkenes P 21.6.79". (D47). Her på verdibrev 10 kroner til Tyskland. Påsatt reketikett "Oslo Postterminal Verdiavdelingen" En nokså spesiell sak. 5 lakksegler baksiden. 125 0
173 B 605,619,641,642x2,646. Porto kr.6,50 på verdibrev st."Trondheim-Kirkenes O 18.1.77". (D46).Prima kvalitet. Også dato-linjest. "18 Jan 1977". Adr til Trondheim Postkontor Trafikkseksjonen. Bak 5 små lakksegler. Riktig porto for verdi over 1000kr. 100 242
174 Hs "Nordlands Amb Postexp 31.8.1886". Et bra enringstempel på 5øres Brevkort datert "Mosjøen 30/8-86". Til Christiania. Fint obj. 150 248
175 B 152. Krp. "Mølnarodden" (5) + transittst."Lofoten og Vesteråen 2.VII.37". Her på rek bankobrev til Elvegårdemoen. Reketkett med tilsvarende reisendetekst. Et meget uvanlig og fint obj. 350 677
176 Bk "Tromsø Amts Dpsk Postexp" (D5) på kort datert "Kvitenes (pr.Karlsø) 30.12.1891. Sendt til Horten. 5øres Bravkort. Et relativt bra obj. 150 825
177 Pk 77. "Nordkapp 23.VII.06" + ovalt prima lilla st."Nordkapp Kong Harald 22. Jul 06". Postkort til Østerrike. Ankst. 100 0
178 Pk 99. "Bureau Reexp De Kristiania 31.VII.12" + prima st."Turistskibet Trondheim Nordkap Kong Harald" i rød farge. På postkort til Belgia med ankst. Prima kval. 100 100
179 Pk Tysk frank. "Paquebot" lilla farge i ramme som er temmelig sjeldent. På postkort stemplet på tysk turistskip 5.8.38 + st."Kopervik 6.VIII.38" Sendt til Berlin med motiv av havnen i Bergen. Et høyst uvanlig objekt. Skal bare være reg.dette året. 200 347
180 Pk 768. "Paquebot Norwegian M/S "Skyvard". Litt uklart datost."Miami… nov 76". Et uvanlig stempel med kort brukstid. Skrevet om bord på båten. 100 0
181 B 2 fine brev med ulike Paquebot-stempler. I blå og rød farge. Begge med Oslo-stempel. Og adr til England. Det ene fra Danmark og via Oslo. 125 0