Skipsmotiver

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
456 x D/S"Herlaug". Mannskap på dekk. Også robåt. Lokaldampskip mellom Rørvik-Namsos. Bygget i 1891 for Namdalens Aktie D/S, Namsos. Et Topp skipskort. Ørlite nålehulll helt ved øvberkant - uten betydning her. 250 1485
457 o D/S"Dyrø" (Troms Fylkes D/S) Lokaldampskip for full damp. Et flott og uvanlig kort. St."Senjen-Tromsø Posteksp A 1925". (1-2). 250 800
458 x Slagskipet "Harald Haarfagre". Kunstnerkort også med motiv av Chr. Michelsen. "Hilen fra Norge"-type kort. Trolig nokså uvanlig.(Abels Kunstforl 29)(2). 150 0
459 o Om bord på S/S"Mira". 2-bilders Litho-kort. "Hilsen fra Norge". (Brevkortautomaten 1553)(2). 150 199
460 x "Skibladner" ved Minne Bro. Et flott og prima kortmotiv.(Norm 160)(1-2). 125 165
461 o "Skibladner" opover Vormen. Motivet fra passasjerdekket og mange mennesker. Båtens skorstein også. Prima og trolig nokså uvanlig kort. St."Eidsvoll 1925",(Wilse foto 24755)(2). 100 220
462 o "Telemarken" i Bandakkanalen ovenfor Vrangfors. Dampen er oppe. Et topp kort. Også passasjerer. Brukt 1911. (P:a:Kunstforl 1425)(1-2) 100 341
463 x S/S "Prinsesse Ragnhild" NFDS. Prima kunstnerkort i farger. Signert. (NFDS)(2-3). 100 193
464 o D/S "Andenes" VDS. Full damp i Trollfjord. ST:"Lyngseidet 1922" Skrevet av passasjer og adr til GB. Kantbrett ved hj som ikke skjemmer. (Mittet 34)(3). 100 275
465 x D/S "Finnmarken" (VDS). På vei ut fra ekspedisjonskaia i Lødingen. Lokalbåt fra VDS ved kai. Også andre skip. Prima kort. (Kanstad)(1-2). 100 220
466 x D/S "Richard With" VDS. Passerer Olafs Pir i Trondheim. Full flaggføring. (Mittet 871)(1-2). 100 286
467 o D/S "Sigurd Jarl" (NFDS). For full damp i Nordlandsleden, Dels colorert. St."Kongsvik 1911". Til Ålesund. (NK 1734)(3). 75 110
468 o S/S "Thorolf Kveldulfson" Helgelands D/S, Sandnessjøen. For full damp. Kortet adr til Kristiansand. St."Midtre Helgelands pxp B 1914". Kantbrett og skrift ved øverkant. Dog er dette et nokså bra kort. Begge sider. (Emil Hansen)(3) 75 352
469 x M/S "Venus" BDS. For full damp. Prima kort.(KK)(1-2). 100 0
470 x Polarskuten "Sylphide" av Ålesund. På havna. Et flott kort. Båten ble bygget i 1889 ved Rosenberg. Forliste 13/7-1920. (Mittet 194)(1-2). 125 187
471 x D/S "Lodølen" på Loenvannet med mye folk om bord. Sleper en mindre båt hvor det også er mange passasjerer. Tror dette er nokså uvanlig kort.(Normann 1927)(2). 100 138
472 x 2 stk vignettbrevkort S/Y "Meteor" og S/S"Jupiter" med S/S"Leda". På baksiden vignetter av skipene. Type "The Vignette Letter Card og S/S"Meteor" og RMS "Jupiter". Har ikke vært borti slike før. Trolig meget uvanlig obj. Ligner et dobbelt Brevkort - åpnes for å skrive inni. 100 231
473 o/x "Stella Polaris" i Bergen med 3 havnebåter. Bl a "Hele". Brukt 1932.(KK 2404). Samt et fargekort av skipet under svensk flagg. Clipper Line. Kinstnerkort utg i Malmø. 100 0
474 o S/Y "Meteor" i Ulvik. Brukt 1932. (KK2513)(1-2). 60 0
475 o Fergen ved fergestedet i Lyngseidet. Buss og biler om bord. Storf S/H. Brukt 1956. (Aune 49A1)(2-3). 50 58
476 x Krigskipet "Tirpitz" med bunnen opp. Mindre skip + stor kran. Opphugging ?. Storf s/h. (Harstad 14X24)(2). 60 248