Stedskort

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
300 o Hilsen fra Mehavn. 2-motivers kort. Udelt baks. Dette er et høyst uvanlig kort. (Østlyngen 206)(3). 100 413
301 x Hilsen fra Balsfjorden, Finmark. 2-bilders kort. Udelt baks. Brukt 1903. Uvanlig kort og utgiver. (Østlyngen 33570)(1-2). 100 330
302 o Hilsen fra Mo i Ranen. 3-bilders blåtonet kort. Brukt 1903. Meget sjelden kort. (Østlyngen/L.A.Meyer)(2-3). 100 454
303 o Hilsen fra Nordkap. Blåtonet kortmotiv. Udelt baks. Brukt. Uvanlig utgiver. (Østlyngen 14)(2). 70 110
304 x ALTA Gjestgiveri. Storf s/h- (Aune 55 B/1)(2). + kort med parti av Øvre Alta. Storf s/h. (Anna Johansen)(1-2). 75 75
305 o ARENDAL. Gatemiljø 7.juni 1905. Mye folk. Reklamestolpe for "Stomatol". Litt skrift foran. Dette er et fint motiv. St."Arendal 12.12.05 og sendt til England. (u/utg)(3). 75 110
306 x BALSFJORD. Luftfoto av stedet med havna. Storf s/h. (Norrønnafly 76269)(1-2). 50 0
307 x BALSTAD, Lofoten. Oversikt med bebyggelse og havna med fiskebåter. (Mittet 906)(2). 65 0
308 o BARDU. Hellberg i Sørdalen. Gårdsbruk. Meget bra obj. Brukt 1933. (NB 101)()2). 75 138
309 x BARDO Kirke og kirkely som er på vei fra kirken. (u/utg)(2). 60 88
310 o BARDO. Kort med 2 motiver. Det ene med mann i robåt på Sætervandet. Udelt baks. (Abelsen, Bardo)(2). 60 110
311 o BARDU. Sponga bru med folk. Noe uvanlig kort. Hjbrett. (D.Abelsen, Gryllefjord 11)(2-3). 75 84
312 o BODØ. Parti fra byen. Et prima kort og motiv. Brukt 1910.(Kiosken, Bodø)(1-2). 100 165
313 o BOSSEKOP, Alta. Markedsplassen med noen biler og hus. St."Masi 1959". Prima storf s/h.(Anna Johansen)(2). 50 99
314 o BERGEN. Starvhusgaten. Prima gatemiljø. Bl a "Bennets Turistbureau". Liten kantrift nerkant. ST."Bergen-Fedje Posteksp 1912". Bra obj. (Bergen 45)(3). 60 60
315 O BERGEN. Murhvælvingen. En del folk. Plakat i vindu for utsalg av Brændevin. Brukt i Holland 1908.(Svanøe 103). 50 0
316 o BERGEN. Parti fra Sandviken. Lasteskip på fjorden. Storf s/h.- Brukt 1949. (Mittet S1)(2). 50 0
317 x BJØRNØYA. 2 ulike postkort med fjord og fjell. (Mittet 18/7 og 18/43)(1-2). 100 110
318 o BODØ. Aabningen av kaien Bodø. 3 dampskip ved kai og mye folk Brukt 1904. Udelt baks. Dette er et meget bra kort. (AM)(2-3). 100 0
319 o BRATHOLMEN -Laksefjordbunden. 2-bilders kort med handelsstedet og Offersten med noen personer. St."Laksefjordbunden 13.X.09"(Fi) Her er det 2 gode sider,sjelden obj. 100 287
320 x BURFJORD Djestgiveri. Mann og bil. Storf s/h. Prima. (Mittet 2933/13)(2). 50 0
321 o CHRISTIANIA. Seet fra Hovedøen. Bak prima st."Vestbanernes P.eksp A3 1912". (Mittet 117)(2). 60 0
322 o DIGERMULEN. Fargekort med tegnet motiv av hus og båter. Signert. Trolig høyst uvanlig kort. Udelt baks. Brukt 1902 til Sulitjelma. (Tysk utg).(2-3). 75 0
323 x DRØBAK. Parti av stedet. (Mittet serie III nr.30)(1-2). 50 0
324 o EIDSVOLD. "Skibladner" ligger ved kai. Utsikt mot stedet. Udelt baks. Brukt 1902. Litt skrift. (Narvesen kioskkompagni)(3). 75 0
325 o EIDSVOLD. Parti med Stensby Sykehus. St."Minnesund 1923".(Norm u/nr.)(2). 60 95
326 x ELVEBAKKEN med Altagaard. Storf s/h.(Benonisen)(3). Samt kort med parti av Bossekop bebyggelsen. Storf s/h.(Anna Johansen)(2). 2 kort. 85 187
327 o FOLDVIK, Gratangen. Parti av stedet. Nokså uvanlig kort. (Wilse 35655)(1-2). 90 165
328 x GRATANGEN Turiststasjon. Prima. (J.Brekke 321)(2). Samt 6-motivers storf s/h med turiststasjonen og omegn. (NB 218)(2). 2 kort. 90 0
329 x GRATANGEN Turiststasjon. Gammel bil på innlandsveien. Bra kort.(J.Brekke 530)(1-2). 50 0
330 o Hilsen fra verdens Nordligste by. Hammerfest. Oversikt. Grønntonet kort brukt 1900. Liten skade ø v hjørne. En sjelden utgiver. (Østlyngen 15)(3). 75 75
331 o HANKETANGEN, Sandøen. Prima motiv. St."Vestre Sandøya 12.8.40" !!. Til Danmark med både tysk og dansk sensurst. Prima.(Danielsen 150)(1-2). 100 100
332 o/x HAVØYSUND. Øytun Ungdomsskole 1918-19. Elever og lærere. (u/utg)(3). Samt et storf s/h med parti fra stedet også men Øytun ungdomsskole. Brukt 1955. (Mittet)(2-3). 2 kort. 100 400
333 o HØNEFOSS. Prima parti fra byen og torget. Bil, syklister, gående. Kiosk. Hotel Fønix. Fint moriv. Brukt 1928. Liten kantbrett. (Norm 358)(3). 90 120
334 x JØRAHOLMEN, Alten. Vinter. Stort hus og beboere. Meget bra kort. Hjbrett. (u/utg)(2-3). 75 330
335 o KAUTOKEINO. 3-bilders prima kort. St."Kautokeino 27.VII.13". 2 fine sider på kortet. (NL&R 826)(1-2). 100 319
336 o KAUTOKEINO. Parti av stedet noen hus. Vinter. Brukt 1914. (Hagen 145)(1-2). 80 300
337 x KAUTOKEINO. Hotellet. (Fi). Prima kort.(KH)(1-2). 75 193
338 x KAUTOKEINO kirkested. Vintermotiv. (Hagen 146)(1-2). 60 165
339 o Hilsen fra Kaafjord. Parti med noen hus. Svak hjbrett. (LH 9 / NL&R)(2). 100 100
340 o Hilsen fra Kaafjord (Fi). Parti av stedet med bebyggelse + havna. Prima st."Nordlands Postexp C 1905". Hjbrett. (3). 60 165
341 x KIRKENES. Parti av byen. (M.Nilsen 272)(1-2). 65 0
342 x KIRKENES. Lot 12 stk postkort. 7 er småformat. Flere fine bymiljø. Kortene har vært innlimt i album og har albumrester på baksiden. Bildesiden er OK. 300 0
343 x KOPERVIK. Parti fra bebyggelsen og havna med broen. Meget bra motiv.(Skarbø 905)(1-2). 100 100
344 x LILLESTRØM. Skolegaten. Prima bymiljø.(Brødr H 604)(1-2). 100 187
345 x LILLESTRØM. Konservative Arbeiderforening. Stort hus. Bra obj. (Brødr H 618)(1). 60 132
346 x LØDINGEN. 2 stk prima kort. Parti med fjorden og lokaldampskip. (NL&R 458). Samt kai og noen hus og noen personer. (NLR)( God kvalitet. 90 110
347 x LØDINGEN. Oversikt stedet. (Kanstad)(2). 50 125
348 x LYNGSEIDET. 2 prima kort med partier av stedet. (Mittet 912 og u/utg)(1-2). 100 0
349 o MAALSNESGAARD i Sogn. Parti med noen hus. St."Sogns Posteksp D 21.XII.14". Liten blekkflekk foran. Dog et meget bra obj. (J.Kjølvik)(2). 75 75
350 o MOLDE. Alexandra Hotel farger. På baksiden Nk77 med nrst. "563" i 1908. Noe utflytende blekk på baksiden. (H.Werner 4)(2). 75 75
351 o MOSJØEN. Vefs folkehøgskule + noen andre hus. St."Midtre Helgelands Posteksp C 1910". Prima objekt. (Angell 20)(1-2). 70 80
352 x MAALSELV. Fredriksberg Fergestaed. Gammel bil på fergen + 2-3 mann. Prima motiv. (J.Brekke 561)(2). 70 0
353 x NAMSOS. Oversikt byen. Prima kort. Glanset.(J.J.Gjerp 2)(1-2). 90 90
354 o NARVIK. 2 kort. Utsikt fra Fjellheim. Brukt 1937. (NB 85)((2). Samt oversikt bebyggelsen med Ofoten Tidende hus.Storf. (J.B.B61)(2-3). 60 0
355 o NESFLATEN. Oversikt med bebyggelse. St."Hardanger Sunnhordland H 1925". Til Holland. (KK 1148)(2). 60 0
356 o NÆSNA. Parti av stedet. Brukt 1912. Hjbrett.(John Hals)(3). 60 121
357 o OPPEGAARD Skole. Prima kort. Brukt 1932. Frimerket på baksiden er delvis avrevet. (Gtan 629)(2). 70 128
358 o SALANGEN. 2 prima kort. Salangsværket og Langneset. Brukt 1908 og 1911. Flotte motiv. (J.Lind og NL&R 1251)(1-2). 100 176
359 o SANDVIK, Gyl. Oversikt med bebyggelse. Udelt baks st."Nordmøre Posteksp S 1904. (Marie Normann 67825)(/2). 70 70
360 x SELJESTAD Skydsstasjon. Hester og kjerre utenfor. Fint motiv. Udelt baks. (Svanøe 17)(1-2). 75 0
361 o/x SKIBOTN. 2 fine kort. Et med gamle hus. (Johan Back,Skibotn)(1) og storf s/h med parti. Brukt 1958. (Mittet 2926/6)(2). 75 138
362 x SKJÆRVØY. Parti med lokaldampskip ved kai samt bebyggelse. Prima.(Skarbø 3833)(1-2). 100 341
363 o SKJØTINGBERG, Finmark. Parti med fisk på hjell + hus. St."Altenfjord 26.X.09". Kort fra en uvanlig utgiver og bra stempel. (Østlyngen 203)(2). 100 450
364 x SOLOVOMI fjellstue, Finmark. Prima storf s/h. (Aune 633 a/2)(1-2). 50 0
365 x SPITSBERGEN. Hotellet med 6 mann utenfor. Prima kort. (u/utg)(1). 75 250
366 x STAMSUND. Parti med fiskeskøyter i havn. Brygger og noen store hus. Topp kortmotiv. Uvanlig.(O.Fagerbach)(1-2). 100 165
367 x STAMSUND. Parti mot fabrikkene og fiskeskøyter på havna. Et flott kortmotiv. Sjelden.(O.Fagerbach)(1-2). 100 154
368 x STRØMMENS Trævarefabrik. Prima vintermotiv- (Norm u/nr)(1-2). 85 130
369 x STRØMMEN. Parti med noen store hus. Tror dette er et uvanlig motiv.(Norm 553 ?)(2). 75 125
370 o SÆTERMOEN. Parti med Exercerpladsen. Brukt 1907.(u/utg)(2). 60 60
371 o SØRKJOS, Nordreisa. Parti fra stedet med bebyggelse og kai. St."Sørkjosen 1937".Meget bra kort.(u/utg)(1-2). 75 75
372 o TRONDHJEM. Parti med Lademoen Skole og Kirke. Svak hjbrett. St."Uttrøndelagens Posteksp C 1919".(Johan P Svendsen)(2). 70 70
373 o TUFJORD, Finmark. Parti fra fiskeværet. Udelt baks. St."Tufjord 1906". Skrift foran. (u/utg)(3). 60 200
374 o VADSØ. Kirken og Amtmandsgaarden. Prima kort. St."Vadsø 1913".(Oppi))(2). 85 0
375 x VADSØ. Gateparti fra byen. Prima motiv. Rivekant 2 sider. (Kildahl Olsen 240)(1-2). 75 89
376 o VARDØ. Bymiljø i prima kval. Udelt baks. Butikker. St."Vardø 1902". (u/utg)(2). 100 110
377 o VARDØ. Prima kortmotiv. 5-børinger satt på land. Kai med folk og noen byggninger. St."Vardø 1906".(u/utg)(1-2). 100 308
378 o VESTBY. 2 kort. Parti med bebyggelse. (Schibwegs kunstforl R631)(2-3). Samt Vestby kiorke og Prestegaard. (Norm)(2). 100 117
379 o VOSSEVANGEN. 2 kort. Colorert parti med oversikt. Udelt baks. (PA 2671)(2-3). Samt parti om vinteren. (Bentzen 157)(2). 75 0
380 o VÅLEBU. Myhrs Gården. Fine bygg. St."Ringebu 1934". (håndskrevet Elstad 5918)(2). 100 100
381 o ØISTESØ. Parti med kirken og noen hus. Brukt 1917. (Torst.Lofthus)(3). 60 60
382 o AALESUN. Colorert byparti med broen. Brukt 1912. (No 3950)(2-3). 75 94