Stedskort

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
400 o "Hilsen fra Bergen". 4-bilders fargekort. Litho. Brukt 1906. Og som et slaks "reiseadvis" av firma "I.E.HUSE, Bergen". Et meget bra objekt. (Brevk aotom 1526)(1-2). 150 303
401 o "Hilsen fra Tromsø". Prima 3-bilders lithokort. PÅ baksiden st."Hammerfest 1903" + "Spitzbergen". Sendt til USA ikke utlevert. Påstemplinger baksiden. Prima obj. 2 sider.(Brevkortautom 1513)(2). 150 176
402 x "Hilsen fra Tromsø". 5-bilders litho farger. Tysk utg. (W.Holmoen)(1-2). 150 303
403 x "Hilsen fra Tromsø". 3-bilders litho fargekort. Hjbrett. (Brevkortautom 1513)(2-3). 100 132
404 O "Hilsen fra det Nordlige Norge". 3-bilders fargekort. Rensdyr, Lapper, Lappefamilie. Brukt 1901. Meget bra obj. (Hagen 1899)(2). 125 275
405 x "Hilsen fra Hammerfest". 3-bilders litho fargekort. (Brevkortautom 1517)(2). 100 165
406 o HAMMERFEST. 5-bilders fargekort av "Hilsen fra-"typen Udelt baks. Brukt 1904. Ørliten kantrift nerkant. Et meget bra kort.(Hagen 1897)(2). 100 154
407 o BAASTAD kirke, Østfold. Prima. St."Baastad 1913" - også NKS julemerke 1913, (Mansrud)(1-2). 60 77
408 x BUVIKEN (Tønsberg). Fabrikk og lasteskip ved kai. Prima motiv. (u/utg)(1-2). 75 125
409 o DRAMMENS Sømandshjem. Beboere/betjening utenfor. Meget bra kortmotiv. Brett. Brukt 1909: (E.Jacobsen 202)(3). 75 100
410 o DRAG i Salten (Tysfjord). Fredly skole (?). Stort hus. Brukt 1925. Spor etter stempel foran. Uvanlig motiv. 60 90
411 o EIDSVOLD "Sundgaarden". Prima bymiljø med folk og butikker. St."Eidsvold 1910". Vintermotiv.(L-Norm 119)(1). 100 363
412 o FAUSKE. Prima gateparti. Butikker og folk. Meget dfint motiv. Ørliten hjørneskade. Brukt 1912.(Helgesen 116642)(2-3). 100 103
413 o HASVIK, Finnmark. Parti med bebyggelse og kirken. Vinter. St."Hasvik". Til Oslo.(Andersens forl)(1-2). 75 275
414 x/o HAVNÆS Lyngen. 5 stk ulike kort. 4 småformat og 2 colorert. 1 storf s/h luftfoto 1961. Flere med havna og bebyggelse. Rimeliug. Bl a (NK1907, JF 143, Mittet 936, CAE 328). 100 101
415 o HERLAND. Her med lokaldampskip ved kai. Svak hjbrett. Fint motiv. St."Skyggestrand 25.VIII.22". Bra stempel - også.(Herland 478)(2-3). 100 193
416 x HORTEN. Havna med flere marinefartøyer. Prima kort.(1). 100 132
417 o HØNEFOSS. Søndre Torv. Prima bymotiv. Biler, buss og folk. Fint st."Randsfjordbanen A 1949". (Mittet 103)(1-2). 100 121
418 x KIRKENES. Fotomappe med 11 detaljerte foto. Trykket i dyptrykk fra N.B.Børjeson, Kirkenes. Mange flotte motiver. Bl a Telegraf og Postkontor, Separasjonsverket, Kaien, Gatepartier. Uvanlig obj og rimelig. (Ikke postkort). 150 150
419 o KRISTIANSUND.Parti av byen. St."Nordlands Posteksp E 1939". (Mittet 16)(1-2). 60 0
420 x KRØDSHERAD. Dampskip på fjorden for full damp. Sjelden og prima motiv.(LKØdegaard 447)(1-2). 100 0
421 x LILLESTRØM. Prima bymiljø med Conditori, gate og noen personer. Topp motiv.(Brødr H 624)(1). 125 165
422 x LILLESTRØM. Hj.Solheimsgaten, Voldgaten. (gatekryss). Prima bymiljø med bl a "Tobak og Cigarer"-butikk. Folk. Topp kort.(Brødr H 619)(1). 125 160
423 x LILLESTRØM. Storgaten. Prima gatemotiv med folk. Topp kort.(Brødr H 621)(1). 100 121
424 X LILLESTRØM. Parti fra Vigernes. Prima bymiljø. (Brødr H 601)(1). 100 193
425 x LOPPEN, Finnmark. Parti av stedet med bebyggelse. (Oppi)(2). 75 297
426 x LYNGSEIDET, Troms. 2 meget bra kort. Stort skip (hurtigruten ?) med robåt ved siden.(Henter gods/passasjerer ??)(u/utg)(2-3),. Samt colorert kort med skip på fjorden. (Mittet 223)(3). 90 90
427 x LØDINGEN. Ekspedisjonskaien med 3 passasjerskip ved kai.- Prima kortmotiv.(Kanstad/NL&R 458)(1-2). 75 0
428 x LØDINGEN. Dampskibsekspedition. Hurtigruten legger fra kai. + annen passasjerbåt fra OVDS ved kai. Dessuten et mudringsfartøy (?). Meget bra kort. (Kanstad)(2). 75 165
429 x LØDINGEN. 2 prima kort. Et med oversikt.(Mittet 15)(1). Samt parti med hus,kai og havn.(Kanstad)(2). 90 193
430 x MELSOMVIK. Parti med bebyggelse. Ørlite nålehull helt ved øverkant. Ubetydelig. (Norm 7004)(2). 70 110
431 o MÅLSNES, Troms. 2 kort. Et er fra Moen i Maalselv med div hus. St."Moen i Maalselven 1915".(Abelsen)(1-2). Samt parti med Gaarden Myreng, Målsnæs. Flere hus - også. Skrift foran. Brukt 1906. (u/utg)(3). 90 90
432 x OKLUNGEN. Parti med bebyggelse. Perima kort. (R.Larsson)(1). 100 352
433 x OKSFJORD Handelssted, Finnmark. Colorert motiv. Meget bra kort. (B&H Kunstforl 4)(2). 75 396
434 o RANHEIMS Handelsgartneri, Trøndelag. Dette er trolig et meget bra kort. Brukt 1910. (Stvger for fotogr 7906)(2-3). 60 177
435 o SAND i Ryfylke. Parti av stedet med bebyggelsen. Skrift foran ved øverkant. Frimerke påsatt på forsiden og stemplet 1902.(Mittet no 416)(2-3). 75 0
436 x SEVEREIDE. Parti med bebyggelsen. Meget bra kort.(Ingebrigtsen)(1). 100 0
437 o SKJERVØ, Troms. Brødrene Endresens mek.Verksted & Patentslip. En båt til reparasjon. St."Skjervøy 1913". Sjelden forekommende kortmotiv.- (Strandenæs)(1-2). 90 855
438 x SKJERVØ. 2 helt ulike kortmotiv. Et er glanset og farger. (JHK 1141)(2). Samt parti av stedet og havna. (M.Kiil)(1-2). 100 165
439 x SKJØTINGBERG, Finnmark. Parti med bebyggelse samt fisk til tørk. Prima kort.(u/utg)(1-2). 100 193
440 o SPAANGNÆS i Lyngenfjord. Et nokså uvanlig og slanset kortmotiv. 2 mann arbeider "med noe"?. 3 damer + fisk på hjell. Flott motiv.(M.M.Lohne 523)(1-2). 70 0
441 x STAMSUND. Havna med fiskeskøyter, kai og fabrikker. Et prima og uvanlig kortmotiv. Også god utgiver.(O.Fagerbach)(1). 100 171
442 x STAMSUND. Prima parti med fiskeskøyter, hus og et stort hus. Meget fint og nokså uvanlig kortmotiv og utgiver.(O. Fagerbach)(1). 100 385
443 x STAMSUND. 2 fine kort. Uvanlig kortmotiv med "fjell" av fiskehoder og flere arbeidere ved Stamsundfabrikken. Samt parti med fiskehjeller med fisk og noen hus. Rester etter albumfeste bak. (O.Fagerbach)(1-2). 100 220
444 o STAMSUND. Parti med fisk på hjell, fiskeskøyter og mange hus. Brukt 1926. (O.Fagerbach)(1-2). 90 231
445 o STENKJÆR. Parti fra Tranabakken. Fint kortbotiv med bebyggelsen. Brukt 1913.(NK 4375)(2). 100 106
446 x STRØMMEN. Gisledals Mølle og Spinderi. Vintermotiv. Prima. (L-Norm 80)(1). 100 264
447 x STRØMMEN Trævarefabrik. Prima vintermotiv.(Norm 79)(1). 100 165
448 o SVOLVÆR. Flott gateparti i byen. Skrevet og datert D/S"Richard With 15/8-31" av passasjer. St."Nordlands Postexp E" Meget bra obj. Begge sider. (Nahlin)(1-2). 100 0
449 o TROMSØ. Arth.Storstads Barber forretning. Interiør med frisører etc. Bak også påsatt julemerke "Belgiske Børn 2øre 1916". St. "Tromsø 6.XII.16". Dette tror vi er et nokså sjeldent kort. (3). 100 440
450 o VALDRES. "Hilsen fra Fagerli Valdres". 3-bilders s/h kort. Brukt 1906. Kantbrett sees kun på baksiden. Trolig meget bra kort. (3). 75 128
451 x VEINES I Kongsfjord, Finnmark. Prima colorert motiv. Noen hus + båter. Meget uvanlig kort. (Bergh & Høghs Kunstforl. 13)(2). 100 418
452 x ØKSFJORD. Hilsen fra Øksfjord. 3-bilders s/h kort. Uvanlig og prima obj.(u/utg)(1-2). 100 200
453 x ØKSFJORD, Finnmark. Parti sett fra sjøsiden. Prima kort. (Benonisen/Anersens forl 68715)(1). 75 231