Stedskort

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
300 x ARENDAL. Torvet med mye folk. Udelt baks. Hjbrett.(PMD)(3). 100 0
301 o BANGSUND. Parti av stedet med bebyggelse. St."Namdalseid 1925". (Skarbø 2794)(2). 100 143
302 x BODØ. Utsikt mot byen og kaien. Fra sjøsiden. (Mittet)(1). 50 0
303 x BORKENES i Kvæfjorden. Parti mot stedet fra sjøen. Udelt baks. (NK 605)(2). 70 0
304 o BYGLAND i Sætersdalen. Parti med hus. Brukt 1910. (PA 80)(2-3). 60 66
305 x BRØNNØYSUND. Parti av stedet på 1930-tallet. (Mittet 44)(1-2). 50 66
306 o "Hilsen fra Christiania". 1-bilders litho med bl a Grand Hotel. Brukt 1907. (Brevk autom 1550)(3). 50 0
307 o CHRISTIANIA. Bygdø All'e. Gatemiljø med bl a 2 damer i karjol, syklister, kiosk. Ikke så helt vanlig motiv. (Mogens Thorsens stiftelse 510/Abel)(3). 75 0
308 o DRAMMEN. Tangenkaia med flere skip. Colorert. St."Drammen 1912". (OEKull)(1-2). 100 100
309 x DRAMMEN. Hilsen fra Drammen. Parti. Udelt baks. (Jacobsen 704)(2). 70 0
310 o DRØBAK. Parti med bebyggelse set fra sjøen. Prima st."Drøbak 1936". (Gran 1200)(1-2). 100 100
311 x FAUSKE. Parti fra stedet med noen hus. Liten brett. (I.Christensen 11)(3). 45 83
312 o FLEKKEFJORD. Prima boligmiljø storf s/h. Bl a Skomakerforr til S.Tobiassen. Brukt 1952. (Horjen S 195)(2). 45 45
313 x FREDRIKSSTAD. Torvet med handlende og div butikker. Prima bymiljø. (JHK 2402)(1-2). 75 0
314 x FREDRIKSTAD. Gatemiljø fra Nygårdsgaten. Topp motiv med mange biler også. (A.Olsen)(1-2). 75 0
315 o FREDRIKSTAD. Parti av byen. Prima st."Sydbanen V.L.A. 4.V.31". Bra forside og bakside.(Mittet 14)(2). 75 0
316 o FREDRIKSTAD Ø. Nyveien med soldat-tropp som marsjerer. Brukt 1912. (Fuglesang)(2). 70 110
317 o FREDRIKSTAD Ø. Den nye Vei. Fargekort med barn i gata. Brukt 1913. (3). 50 0
318 x FREDRIKSVÆRN. Parti med bebyggelsen. (2). 50 0
319 o GEILO. Parti med jernbanest. Brukt 1929. (Grøvo)(1-2). 60 0
320 o GEILO. Vintermotiv. I forgr 2 hus og i bakgr stort hus (hotell)?. Uvanlig motiv. Brukt 1928.(Grøvo)(1-2). 60 0
321 o GJØVIK. Gateparti storgaten. Brukt 1924. (2159)(1-2). 75 0
322 o Utsikt fra Grefsenkollen. Brukt 1921. (Gran 822)(1-2). 50 0
323 o GRIMSTAD. Parti av byen med bebyggelsen og kirken.(JHK 2284)(1-2). 75 0
324 o GRIMSTAD. Parti set fra sjøen. Prima st."Grimstad 1935". (JHK 2288)(2). 70 0
325 o HALDEN. Oversikt byen og havn. Brukt 1931. (Norm 8675)(2). 70 0
326 o HAMAR. Fint gatemotiv fra byen. Brukt 1918. (Oppi 740)(2-3). 80 88
327 x HAMARØY. Parti med bebyggelse. Skrift ved kanter. (Skarbø 2747)(2-3). 100 0
328 o HAMMERFEST. Bymiljø med mye turister i byen. Brukt 1947. (Hagen 2750)(2). 60 0
329 x HAMMERFEST. Oscars Plass. Byen og havna. Fotokort 1938. (Hagen 3026)(1). 60 0
330 x HAMMERFEST. 3 stk ulike storf s/h. Hvorav den ene med lite motiv + påtrykket hva som skal meddeles. Har ikke sett dette kortet tidligere.(Papirtjenesten, H.fest)(2-3). 75 0
331 x HARSTAD. Kilbotn. Parti med hus, brygge og skøyter. (Mittet 74)(1). 100 0
332 x HARSTAD. Oversikt byen og havna. (Harstad Papirfor)(2). 75 0
333 x HARSTAD. Oversikt byen og havna med skøyter. (Oppi 27)(2). 75 0
334 x HARSTAD omr. I forgr stort hus og vei. Fjorden i bakgr. (Marie Lund/NK 4716)(2). 60 0
335 x HARSTAD. Utsikt mot byen. (CAE 10)(1-2). 60 0
336 o HOLMESTRAND. Bilet. Bymiljø - meget bra motiv. Litt skrift nerkant. Brukt 1916. (PHD)(2-3). 85 94
337 x HOLMESTRAND. Melkefabrikken. (JHK 1959)(1-2). 50 61
338 x HOLMESTRAND. Boligmiljø. (Schrøder 11)(1-2). 55 0
339 o HVALSMOEN Leir med telt. St."Hvals Station 1913". Skrift. (Bye, Hønefoss)(3). 40 75
340 o HVIDSTEEN. Parti med bebyggelse. Noen hus som er "merket" med kryss hvor beboere er angitt med påskrift nerkant. Brukt 1905. (Nordisk Tobak og Stykvaremagasin /K 5006)(2-3). 80 138
341 x KIRKENES. Parti fra byen med industri og lasteskip ved kai. (M.Nilsen 22)(1-2). 70 0
342 x KONGSVINGER. Parti av byen. Udelt baks. (NK 86)(2). 65 0
343 x KRAGERØ. Parti fra Skaatøy. Prima kort. (Oppi 145/Kristiane Johnsen)(1-2). 100 0
344 o KRISTIANSAND. S.Otteraaen. Parti. Brukt 1929. (Haugland 110)(1-2). 75 0
345 x KRISTIANSAND S. Flyvefoto. (oppi 175)(1). 60 72
346 o KRISTIANSAND. Dronningensgade. Bymiljø med folk, hestekjerre, butikk. Brukt 1909. Noe slitte kanter. Men motivet er prima. (Blazeks Forlag)(3-4). 55 0
347 o KRISTIANSUND N. Festivitetsbygningen med vei og barn. Brukt 1916. (Erichsen 63)(2). 65 65
348 x LANGANGEN. 2-motivers kort. Kirken og noen hus. (LN 15+16)(1). 100 100
349 o LARKOLLEN. Parti med Støtvigs Hotell og omgivelser. Colorert. Brukt 1911. (Bratli/Sæbbøs 34)(1-2). 75 0
350 x LARVIK. Felumbgården med gaten og biler. Butikker. Svak brett. Motiver er prima.(JHK 5205)(2-3). 80 0
351 x LARVIK. Parti fra Nanseth. Prima. (BH)(1). 80 0
352 x LARVIK. Havna med flere skip ved kaier. (Oppi 90)(1-2). 75 0
353 o MERAAKER. Set fra Gudaa. Parti. Bak svakt krpst."Nustadfoss" + "Meråker 1938". (Norm 11495)(2). 60 128
354 o MOSJØEN. Parti med jekt på elva. Brukt 1927. (Skarbø 3546)(2). 60 220
355 o MYSEN. Susebakke. Parti med hus + trebro over elv. Brukt 1909. Litt slitte kanter. (JHK 2874)((3). 60 73
356 o NARVIK. Parti av havn og LKAB kaianlæg. St."Ofotbanens Posteksp 1922". (NB 12)(3). 55 0
357 o NARVIK. Prima bymotiv med mange busser, biler, campingvogn og folk. Brukt 1954. Storf s/h. (Carl Knudsen)(2). 40 0
358 o NES. Parti ved Stavsjø kirke. Div hus. Brukt 1916.(Norm)(2). 100 131
359 o NORE. Berger Kafe, Norefaldene. De ansatte + eiere utenfor. Et prima kort.(LKØdegaard 327)(1-2). 100 123
360 o ODDA. Hotellet innfelt i tegning med bl a våpenskjold. Signert C.v.Hanno, Odda. Glanset. Brukt 1932. Dette er vel et uvanlig kort ?. 100 220
361 o OPDAL. Parti med bl a Samvirkelaget. Brukt 1938. (Jotramo 287)(2). 60 0
362 x OS. Parti med noe bebyggelse. Bra kort.(Mortensen)(1-2). 75 0
363 x OS. Parti med bebyggelsen og kirke. Brygger. St."Os 1933". (Mortensen)(2-3). 75 110
364 o Hilsen fra Ringerike. 5-bilders s/h kort. Brukt 1899. Ørlite stifthull, dog er meget bra kort. (Wæring kunstforl 1)(3). 100 100
365 o RISØR. Kragsgaten. Prima bymiljø med folk. Liten flekk øverkant. Brukt 1914. (Gunleikson)(3). 60 0
366 o RØROS. Parti av stedet med kirken. På baksiden 15øre Ibsen st."Røros 1928". (Norm 72)(1-2). 80 110
367 x SAAHEIM. Parti med bebyggelse + stort hus (fabrikk +). Bra obj. (Abel)(1-2). 75 0
368 o SANDE. Sande Tresliperi samt andre hus. Del av st."Sande i Vestfold 39". Svak hjbrett. Dog meget bra kortmotiv.(2-3). 100 220
369 o SANDERSTØLEN. Prima kort. St,"Aurdal 1916". (NL&R 60)(1-2). 60 165
370 o SANDNES. Parti av Stranden. Bebyggelsen. Bra motiv. Brukt 1913. (I.Dahle)(1-2). 85 154
371 o SAULANDS Uldspinderi, Omnæsfossen. Meget bra kort. Brukt 1908. (2-3). 100 150
372 o SIGDAL. Parti fra stedet. Litt skrift. Brukt 1912. Hjbrett. (L.K.Ødegaard 522)(3). 40 40
373 o SKIEN. 3-motivers meget fint kort. Colorert. Brukt 1908. (PA 1424)(1-2). 100 150
374 o SKIEN 4. Parti fra del av byen. St."Larvik 1911". (Bogh Nilssen 217)(1-2). 80 0
375 o SKIEN. Parti med fabrikk og bebyggelse - havna. Prima. Brukt 1919. (JAKrogh 764)(1-2). 80 0
376 x SLEMDAL. Villa Lunden. Stort hus. (Fot Holmsen)(1-2). 60 0
377 x STANGE. Bank og Kommunelokalet "Tingvoll". Flott bygg. (L.Norm 127)(1-2). 75 83
378 o STEINKJER. Luftfoto. Storf s/h. Brukt 1950. (Widerøe 16464)(2). 50 50
379 x SULITJELMA. Ny-Sulitjelma Gruber med flere byggninger. Prima. Udelt baks. (NK 402)(1-2) 100 132
380 o SVELVIK 1. Parti med dampskip ved kai. Brukt 1917 og st."Vaagaamo". (H.Lyche)(2). 100 220
381 x SVOLVÆR. Colorertkinstnermotiv av brygger/havn. Slitte hjørner. Ikke så helt vanlig kort. (PA 1)(3). 55 0
382 o TINOSET, Telem. Parti med noen hus. St."Bolkesajø 1910". Bra. (Mittet 311)(1-2). 100 198
383 o TITRAN. Parti med gammel brygge og stort hus. Storf s/h. (K.Aune 26)(2). 45 66
384 x TOFTE i Hurum. Prima vinterparti med bebyggelse. (2). 100 198
385 x TRETTEN. Parti med E.Solheim butikk. Veiviser til div hoteller. Vinter. Storf s/h. (Norm 6-11-89)(2). 40 66
386 o TROMSØ. Folkeskolene. St."Nordlands pxp F 1926". (JHK 276)(2). 60 0
387 o TROMSØ. Parti av byen og Sundet. Udelt baks. Brukt i Sverige. Ingen utgiver. (2). 60 80
388 o TROMSØ. Post- og Telegrefbygningen med gaten og folk. Frimerker påsatt på forsiden og st."Tromsø 18.1.29". (Mittet 2)(3). 50 88
389 o TRØGSTAD. 2 stk ulike luftfoto. Det ene med butikker. Stenbys Blomster og Papirhandel + kafe. (Aero-Foto 5301, 5311)(2). 50 110
390 o TVEDESTRAND. Parti av bebyggelsen. Prima. Brukt 1927. (JHK 2506)(2). 100 176
391 o TRÆLEN og Husøsund. Utsikt fra Nøterøveien. Parti med noen hus. Colorert. Brukt 1912. (JMJohannesen)(1-2). 100 0
392 o ULEFOS. Hollen kirke + noen hus ellers. Colorert. St."Hollen 1906" som nok er et bra stempel - også. (PA 2475)(1-2). 75 99
393 x VADSØ. Luftfoto av stedet. Prima. (Vadsø bok & Papir 1)(1-2). 60 88
394 x VAKSDAL. Utsikt mot stedet. (NL&R 965)(1-2). 50 0
395 o VALDRES. Parti ved Strand N.Aurdal. Hus og kirke. Brukt 1938. (Neste)(2). 60 138
396 x VASSER. Parti Vaholmen med noen hus. (R.Hansen 497)(1-2). 50 0
397 o VENNESLA. Luftfoto storf s/h. Brukt 1961. (Widerøe 106186)(1-2). 40 40
398 o VINGELEN Hedemark. 2-bilders kort. Kirke og Prestegård og Esten Eggen m/frue og sønn utenfor huset. Litt slitte kanter. (NN.M.Nielsen)(3). 100 187
399 o AALESUND. "Hilsen fra det nye Aalesund". Fargekort. St."Søpostktr No 3 A 1906". Til Finland. (Rønneberg 17)(2). 75 330
400 o AALESUND. Havnen. Colorert motiv med skip, jækt og andre båter. Fint motiv. Brukt 1916. (A.Walderhaug)(2-3). 60 193
401 o AANDALSNES. Hotel Holgenaes. Udelt baks. St."Søndmøre Posteksp B 1904". Prima bakside. (2). 50 0
402 x AASGAARDSTRAND. Parti med div hus + havn med robåter og liten dampbåt. Et meget bra motiv. (Norm 327)(1-2). 75 138