Straffeporto/kassabrev

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
153 B Tysk frank. Brev til Trondheim st."Hamburg 23.2.34". Påskr. "12" + st"T" i firkant.Ankst."Trindheim 2 Tur 26.2.34". Satt i porto med Nk 97 + 2 stk 118 = 12øre. St."Trondheim .T. 26.2.34". Bra og rimelig obj. 75 0