Straffeporto/kassabrev

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
125 B 3cent Canada frim på brev til Norge. St."Halifax 25 oct 1921". Påskr. "56" blåkritt + st."T70" i ring. Satt i porto med 2 par 4øre "at betale" + par 20øre "at betale". St."Kristiania 10.XI.21". Dette er et bra obj. 100 0
126 Pk Kort fra "Suure-Jana 2.10.27" (??) til Oslo. Satt i porto med 12øre posth (NK 101) og st."T" i ring + "Oslo". Skrevet i Jaska !!. Trolig et bra obj.++ 100 165
127 Pk 76. "Kristiania 14.9.08" på dobbeltkort til Nittedal. Påskr "10" i blått og satt i porto med 10øre "at betale" st."Nittedalen 15.IX.08". Motiv: Slottet i Krania. Dobbelkort. 100 138