Brev og frimerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Ubetalt brev st."Skien 1868". Påstemplet portotall "5" (type 2) for porto. Helbrev med noe småkrøll. 100 138
2 B "Slidre 26.4.1868".(6pkt). Prakt/luksus enringstempel på helbrev til stortingsmand Brandt, Christiania. Betalt helbrev med innhold. 150 242
3 B "Østre Slidre 18.9.1869".(6pkt). Prakt luksus enringstempel på betalt brevomslag til Christiania. Meget god kval. 125 231
4 Pf "Porsgrund 22.6.1870" i prima kvalitet på brevomslag til Sandefjord. Fin kval. 50 0
5 Sb "Nordøyvaagen "9.X.06". (No, 6pkt). Rettv stempel på Skoleberetning til Søndre Aurdal. 75 193
6 Sb "Nordre Rømskogen 2.VII.06". (Øf, 6pkt). Prima kvalitet på Skoleberetning til Søndre Aurdal. Også st."Kristiania 3.VII.06". 75 193
7 Sb "Tullengen 4.X.06". (Tr, 7pkt). God kvalitet på Skoleberetning til Askvold. Fra Hillesø skolestyre. 100 0
8 B 4. "Skien 21.1.1862". Fin stempelkvalitet på brev til Kviteseid. 100 165
9 o 5. "25". Et fint merke og nrst. Dette er rimelig.(350). 100 0
10 B 18. "Vadsø 19.4.1873". Fin enringstempel på helbrev til Trondheim. 100 275
11 o 18. "Moss 20.6.1874". Omv slått stempel som da er luksus plassert. Enringst. 50 0
12 B 36. Enringst "Hamar 21.11.1882" på brev til Christiania. Meget rimelig "utrop".++ 100 138
13 B 41. 3øre posth på brev st."Christiania 2.III.86". Sendt til Lillehammer. Svak brett sees på hjtg., men rimelig "utrop". 90 0
14 Hs 53I(Bk31). "Hammerfest 26.VII.90" i lilla farge på brevkort til Tyskland. Transitt "Trondheim 29.VII.90". 100 121
15 B 53I. Luksus stempel "Christiania 25.X.87" på prima brev til Sannæssøen. Meget fint obj tross litt avrundet tg. 70 0
16 B 53VII type 2. 10øre 20m/m plate Vii type 2 på brev til Opeide, Hammerø. St."Christiania 11.VII.93". Dette merke på brev er ikke vanlig å finne. Konv er litt abklippet n.v.hjørne, ellers prima kval. (Hk 400)++ 125 0
17 B 69. "Bakke 1.XII.98". (Va, 7pkt). Sidev prima på bankobrev til Ekersund. Ankst."Egersund 4.XII.98". 150 231
18 B 69. 20øre grovtg i prima kvalitet på brev til Skogn. Rettv fin st."Larvik 3.XI.98". Et meget fint obj. 60 0
19 Pk 75. "Langfjorddalen 4.I.09". (Fi, 5pkt). Fint avtrykk på postkort til Vadsø. Motiv: Strands internat i Langfjorddalen - Passvik. Meget sjelden kort. 100 440
20 Pk 76. "Meisfjorden i Helgeland 14.VI.07". (No, 6pkt). Rettv prima stempel på kort til Mosjøen. 100 275
21 Pk 76. "Øverbygden 19.VII.05". (Tr, 6pkt). Bra stempel på kort til Narvik. 75 165
22 o 77. Luksus st."Brevik-Kristiansand S.D. 18.Iv.05". Prima merke. 50 0
23 B 77x2. "Follesø i Nordhordland 16.VII.09". (Ho, 8pkt). Tydelig avtrykk på bankobrev til Ytre Arne. Transitt "Bergen 17.VII.09". Postens lakksegel bak. Et nokså uvanlig stempel. 200 200
24 B 77x2. Par 10øre posth på brev til Tyskland. St."Kristiania 6.XII.99". Ankst. 50 0
25 Fb 77x5, 79x4. 2 følgebrev. Det ene med 5-stripe pkst."Kristiania 28.XI.02"Oppkravsfølgebrev. Det andre med 3-stripe + enkeltmerke st."Christiania 19.II.02". Spydhull (som vanlig for disse). En rimelg pris for disse 2. 100 0
26 Fb 79,100 + 80,83 + 79,100. 3 stk følgebrev. Med bra frankeringer. St."Aalesund 23.1.02, pkst"Kristiania" og "Kristiania V". Et bra og rimelig objekt. 100 0
27 Pk 96,97. "Steinnesvaagen 29.XII.11". (Ro, 6pkt). Bra stempel. Et merke defekt. Derfor her for stempel. 50 0
28 Pk 97,118. "Gardåsen 24.XII.33". (He, 8pkt). Meget bra og uvanlig stempel på julekort til Trysil. 200 375
29 Pk 97,118. "Veigsteinen 31.12.38". (No, 6pkt). (arabiske tall). Prima på postkort til Trondheim. 125 165
30 Pk 98. "Fiskodde 23.XII.11". (Te, 6pkt). Prima kvalitet på julekort til Bø. 100 193
31 Pk 98. "Sauøy 20,XII.16". (St, 7pkt). Rettv fin stempel på julekort til Bustviken. Omadr til Titran og på forsiden transittst."Bustviken". Bra obj. 125 125
32 B 100x4. Par + 2 single på rek brev st."Trondhjem 23.IV.10" til Tyskland. Transitt og ankst. Konv fra Simon Engen fotofor. Dekorativt og bra obj. 100 0
33 Pk 100. "Sanikedal 7.XII.20". (Te, 6pkt). Prima på kort til Syd-Afrika. 100 220
34 B 103. "Dagalid 2.VIII.21". (Bu, 6pkt). Stempeltype IIL. På brev til Kristiania. Litt småkrøll n h hjørne konv. Dog et bra obj. 100 0
35 B 104,100. "Sommerøy i Vesteraalen 13.X.17". (No, 6pkt). På bankobrev til Jennestad. Relativt kort brukstid. 100 165
36 B 105,99. "Feltpostkontoret Stange 2.VI.20" på bankobrev til Tangen st. Konv fra Stange Sparebank med tilsv lakksegler bak. 150 262
37 Fb 106x2. "Jøssinghamn 26.IV.24". (Ro, 8pkt). Meget bra stempel på følgebrev til Hauge i Dalane. Ankst. 200 0
38 B 109. "Erdal 6.IX.24". (Ho, 6pkt). Prima kvalitet på bankobrev til Ytre Arne. Postens lakksegel. 125 125
39 B 110IIb. "Heidal i Gudbrendsdal 20.XII.21" på bankobrev til Lillehammer. Singel merke på brev !!! 100 110
40 Pk 118,141. "Brøstadbotn 13.VIII.36". (Tr). Rettv og bra stempel på postkort. Motiv: Parti fra Innlandsveien og Øsevann. (JB 547). 75 75
41 B 125. "Lonevaag 15.VI.26". (Ho, 4pkt). Et bra stempel på bankobrev til Ytre Arne. Postens lakksegel. 75 121
42 B 126,127x2. "Trondhjem 13.1.26" på rek brev til Danmark. Ankst. Et bra objekt. Logokonv fra Overretssakfører Olaf Smedal, Trondhjem. 100 0
43 B 127. "Øvergaard 30.X.23". (Tr, 6pkt). Prima kvalitet på brev til Sverige. 100 100
44 B 140,208. 45øre Svalbard + 35øre Løve på rek brev til Tyskland. St."Nesbyen 24.III.39". Ankst. Prima obj. 70 77
45 B 141x2. "Olderdalen 20.VI.31". (Tr, 6pkt). Rettv og meget bra stempel på brev til Harstad. 100 100
46 B 145. "Høyheimsvik 1.IX.36". (Sf, 6pkt). Prima på brev til Rylandspollen. God stempelkval. 100 193
47 B 145. "Kleiva i Vesterålen 2.XII.29". (No, 7pkt). Tydelig, men litt svakt stempel på brev til Finlandsnes. 100 0
48 B 148. Maskinst."Narvik 31.III.32" i god kvalitet på brev til Sverige. Intr innhold. Ankst. Et bra obj. 100 0
49 B 152x2. "Trondheim Bko 27.4.33" på rek postoppkravsbrev til Sverige. Ankst. Et meget bra brev og i god kvalitet med 2 stk 40øre Løve II. 100 0
50 B 166,181,185. Et rek brev med bra frankering bl a 15øre Nordkapp I. Str."Nesttun 1.VII.33". Noen brune tgr på Nk166. Et bra objekt og rimelig. 100 0
51 Fb 170,141. "Nidaros 23.2.31" (arabiske tall). På følgebrev til Nordøyan i Namdalen. Bak ankst."Nordøyan i Namdalen 26,II,31" (8pkt)++ Også postal pakkeetikett "Nidaros". Uvanlig frankering + gode stempler begge sider. Ikke noe vanlig obj.+++ 250 250
52 B 200x4. "Ålvundfjord 27.IV.39" (MR, 6pkt). Rettv og prima på brev med 4 stk 5øre posth. 100 0
53 b 205. "Skrova 6.XII.39". (NO, 5pkt). Prima brev til Trondheim. 75 75
54 B 205. "Ulsberg 13.IV.39". (HE, 6pkt). Rettv prima på logokonv fra "Kennel Norrønna - Michael Holtermann" Til Trondheim. Uvanlig og meget fint brev. 100 0
55 B 205,209. "Narvik 2.12.39" i prima kval på rek brev til Trondheim. Konv fra Ofotens d/s, samt Nk205 st."Stokmarknes 5.10.39" på logokonv Vesteraalens d/s. 2 fine brev. 100 220
56 B 211. "Årnes på Nordmøre 6.12.39". (Mr, 8pkt). Her på bankobrev med etikett til Kvanne. Litt ujevnt slått stempel, men meget uvanlig. 200 231
57 Fbk 215x3,213,202. Følgebrevklipp med 3-stripe 2 kr. Haakon 1937 + 1 Kr. + 10øre Løve. St. "Oslo Tollpost 22.XII.39. Fra pakke sendt til Tyskland. Flere stempler. Et merke med liten skade. En slik frankering er slettes ikke vanlig å finne. Rimelig "utrop". 150 0
58 B 221x3. "Austvatn 16.9.-43" (HE) på dobbelvektig rek brev til Oslo. Sendt fra lensmannen Nord-Odal (IIA-st). Tror dette er et nokså bra obj/stempel. 100 132
59 B 225-26-27. 10-15-20 øre Dr.Maud på luftpostbrev med prima st."Drammen 23.20.39" og sendt til Sverige. En god frankering på bruksbrev. 200 260
60 B 242,251x2,330. Luftpostbrev til URUGUAY st."Sandefjord 9.II.46". Ankst. Et bra brev. 100 100
61 B 246."Ringedalsvatn 25.5.43" (Odda kommune). Prima kvalitet. Et svært sjelden stempel. Stedet hadde bare stempel i 1 år 1942/43. Bruksbrev til Sogn. Har registrert at tilsv stempel på brev har vært solgt for temmelig høy pris for noen år siden. Dette skal være i penere kvalitet. Anbefales !!!!! 500 2970
62 B 247,248x2. "Staubø 3.III.41". God kvalitet på luftpostbrev til USA. På baksiden sensurremse + stempel. 125 0
63 B 254,237x5. Hålogaland + 5-stripe 1øre posth st."Holmsbu 12.6.41" i prima kvalitet. Brev til Drammen. 100 100
64 xx 259. Legion med arkmarg i postfrisk 3-stripe. Det venstre merke med brett en side. Priset som par. Rimelig. 600 600
65 xx 260. Universitet. 1x3-stripe + 2 enkeltmerker. Små kvalanm på de 2 enkeltmerker Postfriske. Svært gunstig pris.(2500) 450 0
66 B 277x3,279x2,286. Maskinst "Mandal 23.10.41 V m/eikeløv" på luftpostbrev til USA. Hvit sensurstrimmel + stempel + stempel Frankfurt. Noe kantkrøll, men ellers god kval. Trolig et nokså bra objekt.+ 75 275
67 Fb 286. 40øre V-merke på Fylgjebrev st."Ytre Vinje 18.X.41". Medisinpakke 0,2 kg med nedsatt porto. 100 220
68 B 296. "Øksnes 13.5.42" prima stempel på sensurert brev til Danmark. Litt fliset åpnet. Sensurstripen fra Oslo. Bra obj. 100 111
69 B 297,326-329. 30øre Snorre + kpl serir Landshjelp II på express-ilbrev med luftpost til Sverige. St."Odda 2.12.44". Sensurstrimmel + stempel. 150 330
70 B 310x2. Par 30øre Postforeningen på expres-brev til Sverige. Maskinst."Drammen 15.12.42". Sensurstrimmel + stempel. Nokså uvanlig frankering. 100 110
71 B 321. 40øre Landshjelp I singel på rek brev til Oslo. St."Hokksund 15.3.44". Ikke så helt vanlig. Kvaliteten er god. 150 198
72 B 322,323x2. Krigsforlis 10øre + 2x15øre (par) på rek brev til Danmark. St."Mysen 23.IX.44". Sensurert. Ankst. God kval. 150 237
73 B 323x2,141. Par 15øre Krigsforlis + 10øre Løve st."Hokksund 12.3.44" på rek brev til Oslo. 150 150
74 B 323,238,239. 15øre Krigsforlis + 2 og 3øre posth maskinst."Mo 8.8.44" på sensurert brev til Danmark. God kval. 150 176
75 B 323,240. 15øre Krigsforlis + 5øre posth st."Mandal 29.1.45" på pent brev til Kristiansand. 150 165
76 K 323. 15øre Krigsforlis singel på kort til Håkonshella. St."Bergen 20.5.44". 100 187
77 B 326,323. 5øre Landshjelp II + 15øre Krigsforlis meskinst."Hamar 7.II.45" på brev til Oslo. Ikke så helt vanlig frankering. 150 150
78 Pk 328. 15øre Landshjelpen st."Lesja 18.12.44" på kort til Heradsbygd. Også Røde Kors oblatmerke. Uvanlig singelfrankering. 150 330
79 B 328,237x2,239. 15øre Landshjelp II + par 1øre og 3 øre posth. St."Strand i Namdalen 31.3.45". Prima kvalitet på brev til Sverige. 150 150
80 B 333x2. "Sør-Tverrfjord", Finnmark. Rettv prima provisorisk linjestempel som ble brukt for annullering av merker etter krigen -før systemene var kommet i drift. Sjelden sak og fin kvalitet. 200 5500
81 K 346. "Røn 31.10.46". Luksus plassert på merke på H7-lotterikort til Oslo. Bra og rimelig obj. 60 60
82 B 354x3,240x3. "Vadsø 28.5.49" på luftpostbrev ti URUGUAY !!. Ankst. Et temmelig uvanlig adresseland og brev. 100 110
83 B 354. "Porsangmoen 25.9.50" i prima kvalitet på brev til Oslo. Flott objekt.!! 75 0
84 B 369,361. "Sortland 3.7.47" på bankobrev til Tromsø. Bra frankering med verdietikett. 100 100
85 Pk 445,388. "Nordkapp 16.7.64" + gradetall. Postkort til Sverige. 60 60
86 B 508,520. "Trondheim 13.5.64" på rek brev til Tsjekoslovakia. Sensurert ved brun strimmel + grønnt stempel fra Praha CSSR. Returnert til avsender. God frankering og dekorativt. 200 200
87 B Tj.48. "Sandane 19.,5.44" på lokalbrev fra Gloppen Forsyningsnemd med 5øre Solkors. Prima. 100 369
88 Hs Tj.75. Oppfrankert på 20øre OS helsakkort. Meget uvanlig stempel. "Innsetfalla 12.7.56". (HE) i prima kvalitet. Her på Svarkort til Bergart.bat nr 2, Voss. 100 185
89 Fk 76. "28" (type 1), Nalum + st."Frederiksværn 20.XII.03". Lilla farge på nrst. Her på kort til Porsgrund. 100 231
90 K "29". (Manvik) Brunlanes/Vf + st."Frederiksværn 3.VII.08". Kort til Drøbak. Et bra obj. 150 715
91 Pk 99. "50" (D/S"Ringerike"). Rute: Svangstrand-Sundvolden. Prima kvalitet på postkort til Kristiansand. Obs kortets motiv!!! Motiv: D/S"Ringerike ved kai med besettningen ute på dekket. Et usedvanlig flott kortmotiv. Her er det 2 svært gode sider.!!! 200 620
92 B 77x2. "90" (Fiane) Gjerstad/AA + st."Søndeled 15.1.00". Tydelig avtrykk på brev til USA - styrmann på Bark "Crown". Omadr til England. Litt smågnurr i konv. Et uvanlig nrst.++ 250 578
93 K (99). "95" (D/S"Alværsund"). Gikk i rute Hopshavn-Bergen. På Brevkort datert 9/5-16 til Bøvaagen. God kval. 150 150
94 B 77. "163"(type 2). Etun(Vang/Op). Rettv flott avtrykk på brev til Christiania. Ankst."Kristiania 23,3,1900" på baksiden. Tror dette er et uvanlig stempel. Konv fra Endre E.Holien, Skogstad Valdres. 300 935
95 K 143. "174" (type 2) Fagerstrand, Nesodden Akershus. + st."Oslo" + datert 17/1-1933. Militært tjenestekort til Tofte i Hurum. Meget god kval. 200 261
96 Pk 99. "232" (D/S"Herløfjord"). God kvalitet på kort. Også NKS julemerke 1911. 150 150
97 B 77. "250" (D/S"Harald Haarfager"). Litt svakt, men tydelig. Rute på Randsfjorden. Konv til Christiania. Ankst."14.6.1898. Tror dette er et nokså uvanlig stempel å finne. 200 5500
98 Pk 76. "274" (Halle) Brunlanes/Vf. Sidev helt tydelig stempel på postkort til Skien. Ankst."Skien 17.10.1906. Datert 14.10. Motiv: Dronningens gate, Thorstrand. 200 385
99 B 145. "276" (Bådstø) Røyken/Bu. Tydelig stempel på brev med sidest."Røyken 12.VII.34". Bra obj.++ 200 0
100 B 145. "310". (Botten)Sel/Op. PÅ brev til Oslo med ankst Oslo 17.XII.29 på baksiden. 125 125
101 B "377" (D/S"Seimstrand"). Ruten Bergen-Manger. Prima kvalitet på 5-øres Brevkort fra Herla 4.10.05 til Bergen. Ankst."Bergen Tur 2 6.X.05". Prima obj. 250 250
102 Pk 98. "417" (Flaat) Hølandet/Nt. Tydelig og klart på julekort til Terråk. Motiv: Nisser danser rundt juletre. Signert Chr.Magnus. 2 gode sider. 175 0
103 B 77. "484" (Kirkhusmoen)Aalen/St + st."Reitan 5.V.02". Brev til Kristiania med ankst. Stemplet er litt ujevnt slått. Rimelig. 125 0
104 Pk 99. "793" (Gols Jernbanestation) Gul/Bu. 2 avtrykk på postkort datert Oset Sæter 15/7-1914. Kort brukstid noen sesonger. Meget bra obj. Motiv: Fra Oset og Omegn. Topografi. 200 468
105 Bk "864" (Heimsmoen)Sand/Ro. + st."Sand 5.X.33". Rustflekk fra binders. Sendt til Klepp. 100 0
106 B 246. Krp. M/B "Bjerkvik" (No,5pkt). Rute: Vågan-Brevik i Skjerstad. Rettv og 2 flotte avtrykk på bruksbrev til Oslo. Stempel i bruk 1939-43. 150 264
107 B 401. Krp. D/S"Erfjord" (5pkt). Rute: Stavanger-Ryfylke. 2 flotte stempler i blå farge !!! På brev til Tyskland. Prima kvalitet. 150 150
108 Vk Krp."M/S"Føyken")(5pkt). Lokalruter fra Namsos 1956-60. På Verdikart. I tillegg et Verdikart med linjest. M/K"Føyken". Begge med datost. "Åstfjorden i 1956. 2 Verdikart med god stempelkvaliteter. Bra obj. 200 0
109 B 246. Krp "M/b"Havgolla" (5pkt). Rute i Vesterålen og Gimsøy. Prima kvalitet på bruksbrev fra Sortland til Stokmarknes. 150 150
110 B 331x2. Krp. "D/S"Hølefjord" (7pkt). Et meget bra avtrykk på konv til USA. Gikk irute Stavanger-Ryfylke. 225 495
111 B 377x2,240. Krp. D/S"Skogøy" (type 2) + sidest."Ofoten A 20.7.53" (5pkt). Rute: Rombak-Herjangen-Skjomnes. Stempler i prima kvalitet på konv til USA. Fin komb. Krp - reisende. 200 200
112 B 237x5,242. Krp. "Sogn II)(4pkt) + linjest."M/B"Svanøy" i lilla farge på brev til USA. God komb. Krp + linjest. Også frankeringen med bl a loddrett 3-stripe + 2 enkeltmerker 1øre posth. 150 150
113 K 392. Krp. "Dørdal"(Te) + del av datost 26.12.56. Kort til Ødegardens Verk. 75 75
114 K 431. Krp. "Heibøsletta" (Te). Bra stempel på julekort i 1957. 75 121
115 K 242. Krp. "Holgjum" (Vf, 5pkt). God kvalitet på kort til Tjølling. 100 220
116 K 392,240. "Krp. "Høgeset sæter" (Op,7pkt). Sesongbetonet stempel. + st."Fagernes 29.V.59". Postkort til Røa i god kval. Motiv: Høgeset Sæter. 150 286
117 K Tj13. Krp."Lensbygda"(Op). Bra kvalitet på Militært tjenestekort til Oslo. 9.1.1937. 75 84
118 B 246. Krp. "Meråker Jarnvegsstasjon" (Nt) Bra stempel på brev til Larvik. 100 132
119 B 460. Krp. "Nordleirvåg" (Fi, 6pkt) Sør-Varanger. 2 fine rettv avtrykk på konv til Tromsø. Merket rundt n h hjørne. 150 495
120 B 647. Krp."Ongeltveit"(type 2)(Fjell/Ho)(6pkt). Et nokså sjelden stempel. Sidest."Bergen 3.5.72". Brev til Stabekk. Meget bra obj. Stempel brukt 1969-72. 250 250
121 Kl 381. Krp. "Rundhaug) (No/Rana, 8pkt). Meget uvanlig stempel. Her på brevklipp med del av datost 11.1.49. Litt ujevnt slått stempel. 100 198
122 Pk 118x3. Krp."Selsverket"(Op, 7pkt). Bra kvalitet på postkort til Vinderen. Motiv: Parti av Otta. Her er det 2 bra sider. 200 352
123 B 354. Krp. "Skardsgardshagen" (Bu) + st"Leveld 11.3.47". God kvalitet på brev til Oslo. (5pkt). 90 90
124 K/B 241. Krp. "Skilrud" (Te). Et nokså vanlig stempel, men her rettv og prima på kort. Samt Nk393 på brev med Krpst."Gravdal i Andebu" + st."Tønsberg 1951". Jevnt bra kval. 1 brev + 1 kort. 75 75
125 B 397. Krp. "Skøelva" (Sørreisa,Tr)(5pkt++). Prima på brev til Tromsø. Kort brukstid 1954-58. 200 200
126 B 502: Krp. "Stabbursnes"(type 2)(Kistrand/Fi)(6pkt++). Prima kvalitet på brev til Tromsø. Bare brukt 1960-66. 200 440
127 B 460. Krp. "Ystrand"(Sørfold/No)(5pkt). Prima kvalitet på brev til Oslo. 150 242
128 B 2 stk. ulike krpst på brev. Tj.87 krp."Ølmedal" oh Tj.78 krp."Hyttebø" Begge Rogaland. 2 brukbare ++ brev til Finnvik frankert med tjenestemerker. 100 100
129 xx Rjukanbanen. Her postfrisk 4-blokk Kr.5,- pr.merke. Betaling av frakrgods (?). Prima kvalitet. Ikke sett dette før. 100 220
130 B 145. "Fra Tog" + "Oslo 6.VI.31". PÅ brev sendt lokalt st."Oslo 6.VI.31". "ankst" baksiden.Stemplets mål: 37 x 25 mm. Ikke lik noen avbildet i Tiemer. Tydelig avtrykk. 75 121
131 B Håndskrevet "Jernbanen 21/6" på helbrev til Skedsmo i 1876. God kvalitet. 200 231
132 B 14. Blekkrysset merke og håndskrevet "J.banen 15/11" begge samme blekkfarge på helbrev til Elverum. Datert inni "Vik 13/11-67". Et bra objekt. 250 385
133 Hs Bk5. "Bureau Reexpediant De Christiania 17.7.1878". (T5, 6pkt). Her på 6-øres Brev-kort til Sverige. Et riktig bra obj. 150 242
134 B 246. "Østfoldbanen II Ø.L. 7.7.412. (t4ii, 9PKT). Rettv og prima kvalitet på brev til Høland. Dette er det vakkreste vi har sett av dette stempel. 500 550
135 Hs (42). "Sydbanens Postexp I 19.III.84". (T3I, 6pkt). Litt svak, dog er dette et bra stempel i denne periode. 5-øres Brev-kort til Christiania. 100 100
136 B (141) 98x3,96. "Dovrebanen M 7.XI.33". Her på 10øres Brevkort oppfrankert med 3 stk 3øre posth + 1øre Posth. Adr til Düsseldorf. Flere påskrifter. Returnert. Avsendt fra Trondheim. Dette er en "artig" sak.!! 100 110
137 B 122. "Nordbanernes Posteksp II C 29.XII.21". (T10II, 7pkt). Prima stempelkvalitet - slått omv - på merket på konv fra Kristiania Havnelager med dekorativt innhold. Til Trondhjem. Konv litt småkrøll ved kant. 125 0
138 Hs (79). "Nordbanernes Posteksp II F 30.VI.15". (T15I, 7pkt). Et ikke så vanlig stempel. Litt ujevnt slått på 5-øres Svar-Brevkort til Bjørgen st. Sendt fra Tolga. 100 100
139 Pk 145. "Nordlands Posteksp O 28.VII.32". (D27a). PÅ kort til Tyskland. Datert om bord på M/S"Midnatsol" 28.VII.32. Fin dokumentasjon stempel + båt. 100 220
140 B 279. "Nordbanen A 6.10.41". (T1III,7pkt). På brev med 10øre V til Frogner st. Litt svakt/Ujevnt slått stempel. Dog er dette en bra sak. Oslo-Eidsvoll. 200 330
141 B/K "Bergensbanens Posteksp A-F-G" (T1,7,12). Alle stempler i prima kvalitet. 2 kort + 1 brav. Billig for denne kvalitet. 75 75
142 K 100. "Tønsberg-Eidfossbanen 27.III.20". (T1,6pkt). Lær luksus stempelkval på kort til Holmestrand.2 små kantrift.(ørlite). Et meget pent objh.++ 100 605
143 B 432. "Nordagutu-Lunde 31.8.60 T 2152"(T3,7pkt). Meget bra kvalitet på brev til Larvik. Med innhold. 75 230
144 Pk 521. "Kongsberg-Rødberg 29.12.66 T 2198".(T6, 7pkt). Litt ujevnt slått stempel på postkort til Holmestrand. 75 88
145 B 246. "Lillehammer-Åndalsnes 13.6.45 T 5704". (T6B, 7pkt). Sidestemplet er rettv og prima. Brev til Oslo. 150 165
146 B Tj.117,118x4,126. "Oslo-Åndalsnes D 23.12.77 T 395". (T18). Her som transittstempel på maskinst brev "Narvik 21.12.77" til Lillehammer. Konv fra Bergartbataljon nr. 3, Narvik. Artig sak dette. 80 80
147 K Svensk frank. "St."Oslo-Kornsjø 14.8.62 T142" på kort fra Sverige til Drammen. Påskr. "Kassebrev/fra Sverige" i firkant. Brukskort. Ikke så helt vanlig og bra kval. 100 138
148 B 246x3. "Oslo-Lillehammer 26.6.45 T 5704". (T6AI, 6pkt). På brev med innhold til Sverige. Norsk etterkrigskontroll ved lilla sirkelstempel. 150 0
149 B "Oslo-Stavanger H 10.9.72 T706". (T63,6pkt). Bruksbrev til Oslo med et meget bra stempel i god kvalitet. 100 0
150 B 144. "Merakerbanen B 17.VIII.27". (T3III, 8pkt). Tydelig, men litt ujevnt slått stempel. Brev til Oslo. 200 770
151 B 145. "Levangerbanen A 20.II.31". (T6,8pkt). Ikke så vanlig stempeltype. Her er sidest i prima kvalitet. Bruksbrev til Oslo. 200 200
152 B 185x2. "Levangerbanen A 8.5.33". (T7, 6pkt). Prima på brev med vertikalt par 10øre Bjørnson. Bruksbrev til Opdal. 125 144
153 B 127. "Fra Skib" (type 1) i rød farge på brev fra Helvik til Kristiania. Maskinst."Kristiania I IX.24". Dette er et bra obj. 200 220
154 B 145. "Fra Skib" (type IV). Lilla stempel på brev med innhold som er datert Drøbak 15.1.1930. St. "Oslo 27.I.30". Adr til Stjørdal. Bruksbrev og bra obj. 150 220
155 Pk 76x2. "Mjøsens Posteksp 31.VII.02". (D3b). På Brevkort til Cognac, Frankrike. Det ene merket er dessuten med perfin "O.M.&S" (O.Mustad & Søn). Nokså spesiell sak, og i god kval. 150 396
156 B "Nordland 4.7.1858" (type IV) D/S"Æger". Transitt på helbrev st."Namsos 4.7.1858" til Kjerringøen. Helbrev i god kval. Blågrønn stempelfarge. 250 250
157 B "Nordland 29.12.1859" (type IV) D/S"Gler" 36.turen. Transitt på helbrev st."Namsos 23.12.1859". Til Kjerringø. Sort stempelfarge. 250 250
158 B "Nordland 26.3.1860" (type IV) D/S"Nordcap". Begge sort farge. Innhold er pris-Courant fra Neeraas Christianssund. Med bl a priser på Vin. Til Lofoten. En bra og artig sak. 200 200
159 B "Nordland 18.8.1862" (type VI). Som er fra D/S"Æger" siste turen. + st."Trondhjem 13.8.1862". Helbrev til Kjerringø. Begge sort farge. God kval. 200 341
160 B 8. "Hadsel 29.6.1867" + transitt "Hmrfst C. Hmbrg 3.7.1867". Her på brev til Trondheim. Et meget rimelig "utrop". 150 330
161 B 205. "Trondheim-Kirkenes E 19.5.39". (D4a). Stemplet er av en bra type som var i bruk 1934-39. Kort tidsrom. 100 231
162 B 218. "Trondheim-Kirkenes R 23.2.40". (D12a). Rettv og relativt bra stempeltype. Konv fra Leif Hauge, Vadsø. Sendt til Trondheim med ankst. 100 220
163 Fb 463x3,453,240x2. Følgebrev for pakke til mannskap på Hurtigruteskipet "Nordstjernen". St."Trondheim-Bergen D 21.12.61". (D10). Dette er nok meget uvanlig obj. Kupongen for følgebrevet er ikke med (Vanlig). 200 352
164 Fb 471. "Alsvåg 21.3.61" på følgebrev til mannskap på M/S"Harald Jarl" NFDS, Sortland. På baksiden st."Trondheim-Kirkenes F 22.3.61" samt linjest M/S"Harald Jarl" ved utlevering av pakken. Et høyst uvanlig bruksobj.+++ 150 220
165 B 282. "Vestfinmark C 5.11.41". (D6). Rettv og bra stempel på brev med 20øre V til Trondheim. 125 209
166 B 362. "Salten F 23.5.47". (D13). Fint brev fra Mårnes i Salten til Trondheim. 100 132
167 B 246. "Nordmøre E 12.5.44" (D21). Prima kvalitet på brev til Trondheim. Brukt 1940-44. 150 225
168 B 29x2. "Aalesund 8.VIII.08" på bankobrev til Hellandsjø. Full stempeldokumentasjon for brevets rute på baksiden. Et uvanlig og meget bra obj hvor "baksiden" er best. 125 275
169 Fb 88. "Bandfaks Posteksp C 14.VII.06". (D5). Transittst på følgebrev fra Kristiania 13.VII.06 til Øifjeld. Frankeringen er bra med 30øre/7skilling. Sees ikke så ofte. 150 275
170 B 54I. "Bergen 28.V.87" på brev til Paris.Merket har skade n.v.hjørne. Påskr "Via Newcastle" på st."Newcastle On Tyne/Ship letter" + "Newcastle On Tyne 30.Ma 87" + ankst. Pennsplitten har laget en rift i konv ved understryking av "Via…". Dette skal være et svært uvanlig obj iflg expertise. 300 0
171 B 145. Luksus "Brevik-Kr-Sand S.C. 23.VIII.34". Bruksbrev fra Grimstad Gartneri. Prima kvalitet. 50 55
172 B 98,101,118. "Bergen-Reisende 28.VIII.26" (D2). Prima kvalitet på brev. Tross lang bruksperiode er dette er riktig bra obj. 250 330
173 B 649. "Skibladner 7.8.70" + linjest "D/S Skibladner". Her på brev til Rakkestad. Tror dette er ganske bra obj. 100 176
174 B 246. "Kistrand 1.6.40" til Vadsø. Sensurstrimmel "Kontrollert/Postkotrollkontor nr.11/kontrollør nr. 7". Brett i konv og merke + liten rift i brett. Dog er dette er meget bra obj.+++ 1000 1265
175 Bk "Viderebefordring tillatt Tysk Censur". Prima kvalitet på brukskort 29.5.1940 til Sverige. 100 165
176 B Krigsfangepost til norsk offiser i Polen med innhold. Maskinst."Oslo 12.2.45 Norsk Front". Leirstempel "Geprüft 1" på konv og på innhold. Bra obj. 200 200
177 B Meget uvanlig tysk tjenestebrev fra Hafeninspektur Porsangerfjord. St."Indre Billefjord 1.III.44". Uvanlig brev. 300 451
178 B Rek feltpostbrev st."Feldpost 765 5.3.43" til Tyskland. Fra Fpnr. L 15427 = Flak.Abt: 421(v)-3Battr, Billefjord Finmark. Ankst. 200 330
179 B Kirkenes. Feltpostbrev 1.4.44 fra Fpnr. 23238D = Kriegmarine Marinenhaupstelle Kirkenes. Sendt via Berlin med kontrollst."Ab" og til Trondhjem, 100 110
180 B Svansk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral bruk lukkeremse (36mm) + st. "Gepruft Deutrsche Zensur". Kvaliteten er god. 100 0
181 B 255. Singel 10øre St."Trondheim Ila 18.8.41" på brev til Sverige. Med Trondhjems-sensur ved brun remse + stempel. Brevet er underfrankert. Bra obj. 150 150
182 B Feltpostbrev med innhold st."Feldpost 21.9.44". Fra Fpnr. 11414C = Füsilier Btl.199 Stab v. 1-3Bttr, Narvikområdet. 100 121
183 B Portofritt tjenestebrev st."Feldpost 25.9.43". Fra Fpnr. 17629AB = Heeres Unterk.Verw 258, Narvik. Sendt til Oslo. 100 110
184 B Feltpostbrev st."Feldpost b 3.5.44" til Trondheim. Fra Fpnr. L21411 = Flg.horst kdtr. 105/111-Platzkdo, Hattfjelldal +++. Meget bra sted for feltpostst. 125 176
185 B Feltpostbrev st."Feldpost f 13.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 36226 = Naclsch. Tr 14, Bodø. Prima og ikke vanlig. 100 122
186 B Feltpostbrev st."Feldpost a 29.4.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 04553 = H.Kü. Art.Rgt.974-Stab II, Sandnessjøen. Ankst. Prima kval. 125 220
187 B Feltpostbrev st."Feldpost f 8.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 58379 = San.Kp 14, Bodø-Fauske. Uvanlig obj. Ankst. 100 122
188 B Feltpostbrev st. "Feldpost f 3.6.44" til Trondheim. Fra Fpnr. 26673 = Art.Reg. 14 Stab Iv 1-3 Bttr, Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. Et nokså uvanlig brev. 100 220
189 B Feltpostbrev st."Feldpost e 14.6.44" til Trondjheim. Fra Fpnr. 26781 = Verpl. Amt 233, Mosjøen. Meget bra brev. 125 220
190 B Feltpostbrev st."Feldpost e 15.4.44". Til Trondheim. Fra Fpnr. 09282 = Gren Rgt. 362 Strb III v.9-12 kp, Mosjøen. Bra brev. 100 248
191 B "Trondheim Ila 23.11.40" i prima kvalitet på tjenestebrev fra Fpnr. 00435(?. Sendt lokalt. 100 0
192 B "Brevik 25.6.41" i prima kval på portofritt brev til Porsgrunn. Fra Fpnr. 02672A = Gren.Rgt.388, Stab II u.5-8kp., Stavern. God kval. 100 121
193 B "Feltpostkontor No 1 7.VII.07" (Gardermoen). Vanlig stempel, men har på bankobrev som er sendt portofritt. Ikke vanlig obj. Litt småbulk i konv. Ankst. 100 0
194 B Tj.71." Feltpostkontor Nr.16 3.10.52". (Trandum), Prima kvalitet på brev til Halden. Kort brukstid. Konv påst "1.divisjon,Oslo". 100 100
195 Pk 680. Hjelpest."Bjarkøy 20.12.75" på julekort til Sandefjord. Prima stempelkval., men merket skadet n h hjørne. 50 121
196 Fb Tj2x2.47. Hjelpest."Feltpost 69 6.10.52" som ankst. På følgebrev for pakke. Dessuten hjelpest."Feltpost 70 9.10.52". Pakken ble omadr fra Feltpost 69 til Feltpost 70. Ble avsendt fra "Oslo 4.8.52" med adr. Feltpost 69 (Brigade 4). Megt uvanlig objekt. 275 430
197 B 384x4. Hjelpest. "Bryn 18.12.50" i god kvalitet på luftpostbrev til USA med 4-stripe 45øre Oslo 900 år. Også julemerke 1950. Liten brett i konv ø h hjørne som berører 1 merke. Sees lite. Et meget bra obj. 200 275
198 Hs Bk18. Hullst "Moldøen 5.X.83". Her i nær luxus kvalitet på 5-øres Brevkort til Kristiania. Nokså vanlig hullst., men ikke i denne kvalitet. 150 150
199 B 100. Gjhull. "S.B." (Storm Bull & Co). Meget bra, og her på brev fra Storm Bull, Ltd A/S, Christiania, og sendt til Sverige. Prima st."Bureau Reexp De Kristiania II 23.XII.15".(T19). Et prima obj. 150 220
200 Pk 77. Gjhull "CB&K" (Christiania Bank og Kreditkasse). Prima st."Kristiania 29.III.00" på Brevkort til Belgia. Et bra obj.+++ 100 100
201 B 252. "Svolvær 6.5.46" på bankobrev til Oslo. Bak påsatt Nk246 for gebyr og st."Svolvær". 2 store røde postoblater med grønn oblatntst. "4086". Et meget bra obj. 250 330
202 - "Makkaur 2.11.42" (Fi, 7pkt). Et uvanlig stempel. Her på kupong fra Postanvisning. Arabiske tall i st. 100 242
203 K "Snilstveitøy 25.11.48".(Ho, 6pkt). Et meget bra stempel og her på Søknadskort for arbeidsklær. Sendt til Dimmelsvik. 125 0
204 - "Vika 8.XII.21" (Ho, 6pkt). Rettv prima på Postsak - Tjenestemeddelelse til Postmesteren i Haugesund. Intr obj. 100 100
205 B 180x3. 3 stk 30øre Hellig Olav st."Oslo 27.II.31" på luftpostbrev - bruks til Nairobi. På spesialkonv: By Imperial Airways First Air Mail England-Africa". Ankomststemplet på baksiden. Et meget bra obj., og utmerket frankering. 200 286
206 B 194,198,199. "Luftpostruten Tromsø-Kirkenes 2-7-1938 1ste Sydtur". + st."Kirkenes 1.VIII.38". Konv til Øksnes. Prima kval. 100 121
207 B 186,201. "Luftpostruten Oslo-Stockholm 21.6.1937 1ste Tur" + st."Oslo 21.6.37". Brev til Finland med ankst. 75 0
208 Pk 99. Bv-Bv-Dvn. Loddrett par+enkeltm(3-stripe) fra hefteblokk 5øre heftemerker på postkort st."Kristiania 23.VII.23". Sendt lokalt. Trolig er dette hel venstre stripe fra heftet. Motiv: Musikkpaviljongen. 100 0
209 Fb 351x2. Minist."T.heim P.P. 20.III.57" som ankst for pakke st."Mo 19.3.57" til elektriker på M/S"Erling Jarl". Hurtigruten Bergen-Kirkenes". Utleveringst."Trondheim-Kirkenes 25.3.57". Dette er et høyst uvanlig obj. Minist + reisende stempel. Ank.etikett fra Trondheim - også. 250 550
210 Fb Minist. "T.heim P.P. 6.V.35" på følgebrev fra Tyskland til Trondhjem. Medheftet innholdsforteglelse for pakken som er st."Trondhjem Budavd 6.5.35". Et merke er fjernet fra følgebrevet av mottaker som har signert for dette. "Mk 6 A.Sivertsen". Bra obj. 150 330
211 Fb Tysk følgebrev til Salhus pr.Bergen. Minist."Krs.Frh D 30.IV.28 PP" + pkst."Bergen 5.V.28". Signert utlevert Salhus 8/5-1928. 200 200
212 B 425x2,426x2,427x2. 3 stk vertikale par Frimerkejub på rek postoppkrav adr til Ålesund. St."Oslo 3.1.55" som er 1.dag. Har også minist "Oslo Bko 12.1.55". Er brevet returnert (?). Påskr."R35". Spesiell sak. 200 248
213 Fb Minist."Os 27.4.43" som utleveringsstempel på følgebrev st."Bergen Nordnes 20.IV.43" til Os. Også ankst. "Os 21.4.43". Dette er et nokså uvanlig ministempel. 400 580
214 Bk 248. Minist."Oslo Mj 15.VII.42" på 30øre Løve som straffeporto på Brevkort st."Ullevål Hegeby 14.7.42". 100 100
215 - Minist "Oslo Bud 26.X.44" på Postkart til Vinderen. St."Vinderen 26.10.44". God stempelkval. 100 100
216 Pk P11x2. "Narvik 24.2.25" datering på postkort som ikke er frankert. Adr til Bergen. Sendt med Ofotbanen til Kiruna og st." Från Norge". Påsatt straffeporto ved ankomst og st."Bergen Tur 2 27.2.24". Også Svensk jernbanest. Dette er et svært bra obj iflg expertise. Rimelig. 150 150
217 B 468. "Longyearbyen 25.5.66 *". Prakt/luksus enringstempel med stjerne (I22) + sidest."Longyearbyen 25.5.68 gradetall". Har på konv til Belgia. 100 100
218 - 200. Avisbanderole (omslag) st."Trondheim 19.10.39" i god kvalitet. Prima og uvanlig. 75 75
219 B 392. "N.S.P.F. Landsleir 5.7.61 Ringerike". Prima kval på konv. 50 0
220 K 2 stk postkort. Nk453."Mo 30.6.1961 Polarsirkelfestivalen Bergverksutst i Mo 29 juli - 6 Aug". Samt Nk521 "Bodø 6.6.1966 Bodø 150 år" 2 stk tekstmaskinstempler i god kval. 75 88
221 B 432. "Mysen 13.8.57" Momarkedet 24.aug. 1 sept". Et meget uvanlig maskinstempel med tekst. Konv fra Momarken Travselskap med logo. Til Halden. (Aune 3000,-). 750 750
222 B 420. "Kongsvinger 23.6.1954 Kongsvinger By 1854-1954 Utstillingen 25.6 - 11.7". Prima maskinstempel med tekst. Konv fra "Glåmdalen". (Aune 200). 100 0
223 B 2 konv med flotte logoer. En st."Bergen 6.2.39" logo Monopol fabrikkerer lakk og maling. Den andre st."Trondheim 6.5.44" logo Firmaet Skibs og Fiskeriutstyr. 75 110
224 B 246. Hedemark. 3 stk prima brev med logo: "Folldal 6.6.44" (H.Gruntvedt, Folldal), "Tolga 11.VI.40" (Tolga Forbruksforening), og "Tynset 1.IV.40" (John. T.Hagen, Tynset). 75 0
225 B 205,246. Sør-Trøndelag. 3 fine brev. St."Fevåg 10.5.44", "Hasselvika 28.II.40", og "Svellingen 14.X.39". 100 0
226 B 205. Nord-Trøndelag. 3 stk prima brev. St."Frosta 3.11.39", "Abelvær 16.XII.39", og "Salsbruket 16.1.40". Alle god kval og til Trondheim. 100 100