Brev og frimerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Håndskrevet "Loppen 8/8" (FI) på baksiden av brevomslag til Bergen. Prima sort "Tromsø 9.8.1850" som transittstempel. Meget god kval. 450 0
2 B "Hasvig 18.3.1869". (7pkt). Fint og rettv avtrykk på Postsag til Tromsøe. Datert inni Brevig 15.Marts 1869". 200 0
3 B "Alstahaug 31.3.1858". Luksus blå enringst på helbrev til Hemnæs. Kan ikke tyde avsenderstedet som er skrevet inni. 100 0
4 B "Lødingen 6.5.1860" i prima rettv kvalitet på helbrev til Ibestad. Kart 2-5. 100 0
5 B Frimerkeløst brev datert inni Hof i Solør 26/6-1864. Til Christiania. Har inneholt 5Spd som er påskrevet. Sendt "Leilighet" som er påskrevet. Bra obj og prima kval. 100 220
6 B "Svelvig 27.5.1868". Prima blå enringstempel (type 1b) på helbrev til Christiania. Bra obj. 125 220
7 B "Svelvig 19.2.1868". (type 2b). Luksus enringstempel på omslag til Drammen. 100 220
8 B "Hof i Jarlsb. 9.8.1864". Rettv bra enringstempel på helbrev til Christiania. Også luksus st."Laurvig 11.8.1864". Liten rift nerkant. 100 100
9 B "Sande i Jarlsb 3.8.1865". Rettv prima enringst på brevomslag til Svelvig. Transitt "Drammen". Prima. 75 0
10 B "Porsgrund 22.6.1870" i prima kvalitet på brevomslag til Sandefjord. Enringst og fin kvalitet. 40 0
11 B "Hjerkinn 22.II.03".(Op,5pkt). Lilla stempel i fin kvalitet på portofri sak. Konv fra Hjerkinn Høifjeldssanatorium. Bra obj. 100 121
12 B 4. "253" + blågrønn prima st."Sandefjord 29.6.1859". Brevomslag til Christiania. Svak brun flekk venstre hjørne/nede på frimerket. Ellers prima. Rimelig obj. 100 0
13 o 5. "25". Meget fint nrst på fint merke. 100 0
14 B 14. "Laurvig 22.1.1870". God kvalitet på helbrev til Holmestrand. Sidest er rettv. 100 0
15 B 18. "Selsøvig 2.8.1875". Enringstempel i flott kvalitet på helbrev til Bergen. Bak forsendelsepåskrift "Med egen Jægt Johan Bernhof sendt". Posthistorisk uvanlig bra objekt. 500 880
16 o 18. "Moss 20.6.1874". Omv luksus enringstempel. 40 55
17 B 22x3. 3 stk 1øre Skravert postk på trykksakbrev til Laurvig. Ujevnt enringst. "Sandefjord 12.7.1883". (Nk postal 850,-). 250 0
18 B 25. Håndskrevet "Tysfjorden 14/7-79" på brev med blekkrysset merke. Til Christiania. Fikk ikke datostempel før i 1891. Prima. Ikke notert i NK-postal. 500 750
19 Fb 30. 50øre Skravert posth på følgebrev pkst."Christiania 13.X.93". Til Løiten med ankst. Spydhull og brett. Rimelig. 150 0
20 B 41. Brev st."Christiania 2.III.86" til Lillehammer. Liten brett hjtg. Et rimelig obj. 75 0
21 Hs (52). "Loppen 20.3.1893" (7pkt) Rettv lett enringstempel på 5øre Brevkort til Bosekop pr.Alten. 250 0
22 B 53I. Luksus st."Christiania 25.X.87" på prima brev til Sannessøen. Litt avrundet hjtg, dog et fint objekt. 60 0
23 B 53VII type 2. 10øre 20m/m plate VII type 2 på brev til Opeide, Hammerø, ST."Christisnia 11.VIII.93". Dette merke på brev er ikke så helt vanlig. Konv litt avklippet n v hjørne, ellers meget god kvalitet. Rimelig. 100 0
24 B 58. "Rise 15.V.94". (ST,5pkt). Bankobrev til Dovre. Dette stempel er ikke så vanlig å finne. Postens lakksegel. 100 220
25 B 69. 20øre grovtg i prima kvalitet på brev til Skogn. Rettv st."Larvik 3.XI.98". Meget fin kvalitet. 60 0
26 B (76). "Kalfarnæs 30.8.1899" (TR, 6pkt). Rettv og bra enringstempel på 5øres Brevkort til Valdersund. 125 193
27 B 76,77,79. "Frederikshald 11.XI.09" på verdibrev til Kornsjø. 50 0
28 Fb 76,77,83 + 80,83 + 79,100. 3 stk følgebrev med bra frankeringer. St."Aalesund 23.1.02", Pkst."Kristiania" og "Kristiania V". Et nokså bra obj. Rimelig. 90 0
29 o 77. Luksus "Brevik-Kristiansand S D 18.IV.05". Prima obj. 40 0
30 B 77x2. Par 10øre posth på brev til Tyskland. St."Kristiania 6.XII.99". Ankst. 45 0
31 Fb 77x5, 79x4. 2 følgebrev. 5-stripe pkst."Kristiania 28.XI.02" på Oppkravsfølgebrev. Samt Nk79 i 3-stripe + enkeltmerke på følgebrev pkst."Christiania 19.II.02". Spydhull. Rimelig obj. 90 138
32 Pk 98. "Ulsberg 3.1.10". (He,6pkt). Rettv prima stempel på kort til Thingvold. 60 0
33 B 99,104. "Ersfjord i Senjen 25.IX.19". (TR, 9pkt). Tydelig, men litt ujevnt avtrykk. Noe stor konv til Rakkestad. Meget sjelden stempel, og for dette. 150 880
34 Pk 99. "Aagotnes 4.I.13". (Ho, 7pkt). Rettv prima stempel på kort til Bergen. Kortet noe slitte kanter. 60 165
35 B 100. "Lavangen 17.X.11". (TR). Prima kvalitet på brev til Hardanger. 75 220
36 B 100x2. "Sigerfjord 17.X.11" På bankobrev til Hardanger. Transittst."Lofoten og Vesteraalens Posteksp B" og "Nordlands Postexp B". Bra obj. 100 0
37 B 100x2. "Langhavn 1.XII.11" (TR) på bankobrev til Børve, Hard. Bak transitt "Senjen-Tromsø pxp C", "Nordlands Posteksp U" og "Hardanger-Søndhordlands pxp D". Prima obj. 100 0
38 B 100x2. "Drangsholt 16.VIII.18". Type 1.(A.A. 8pkt). Prima stempel. Noe lang konv. For stempel. 100 248
39 Pa 100x2,102. "Mosjøen 12.VI.20" på Innenriks Postanvisning til Bergen. En fin sak. 100 0
40 Pk 101.98. "Trondheim Budavd 31.12.39". Rettv og sikkert et uvanlig stempel. På postkort til Danmark. Motiv: Lysholmgården med gaten og biler i Trondheim. Prima kortmotiv. 150 0
41 B 103. "Bogen i Ofoten 3.XI.11". Prima på¨bankobrev til Hardanger. Postens lakksegler. Bak st."Saltens Pxp B", "Nordlands Pxp U" og "Hardanger-Søndmørs pxp B". Prima obj. 100 193
42 B 105. "Tromsø 4.II.25". 30øre posthorn som singel på Rek trykksak. Denne er riktig bra. 150 165
43 B 109. "Kirkenes 7.1.28" rettv prima på rek brev til Oslo. Fra Kirkenes Toldkontor. Fint obj. 75 0
44 B 114,142,163. "Sjøholt 5.X.34" på fint frankert brev til Aalesund. Rimelig. 100 138
45 B 118,217. "Oslo 22.11.38" på verdibrev til Danmark. Har tydeligvis inneholt mynter. Adressat ukjent. Returnert med en mengde stempler. Etikett:"Til Returpostkontoret". Intr og uvanlig sak. 150 176
46 Pk 119. "Bygstad 22.XII.35". (Sf, 5pkt). Nær luksus kvalitet på julekort til Sunnfjord. 50 0
47 Pk 121. "Solsvik paa Sotra 19.XII.23". (Ho, 7pkt). Bra avtrykk på julekort. Merket -tgr. 50 83
48 B 127. "Dovre 10.III.25". Her med blåaktig farge på stempel. Brev til Sakshaug. Vanlig stempel, men ikke i denne farge. 75 0
49 B 130,131,138. "Heggenes 16.X.34" på bra frankert brev til Ø.Aker. Transitt Oslo på baksiden. Rimelig. 100 138
50 B 141,145. "Sæbø i Sunnmør 24.VII.32". (MR, 5pkt). Prima på brev til USA. 100 220
51 Pk 143. "Kvinesdal 23.7.38". (TA-stempel, 7pkt). Prima kvalitet på postkort. Motiv: Kvinesdal - parti fra Faret. 150 150
52 Pk 143. "Hankesund 9.7.36". (SA-stempel, 7pkt). Rettv på postkort til Ullevål Sykehus. Der st."Ullevål" og omadr til Oscarsgt i Oslo. Motiv: Hankø Bad - Regattakontoret. Merket er skadet i tg høire side. 125 0
53 B 145. "Foldals Verk 9.3.34" (7pkt). God kvalitet på brev til Kirkestuen. Konv fra "The Foldal Copper & Sulphur Co Ltd". Konv liten skade ø.v.hjørne. 100 0
54 B 145x2. "Øvre Lårdal 14.III.30". (TE, 8pkt). God stempel på litt lang konv med par. For stempel. 100 220
55 B 145x2. "Glomsetbygd 28.XI.29". (MR, 8pkt). Nokså uvanlig stempel i god kval. 20øre par hvor det ene merket har rundt hj. Noe lang konv. For stempel. 100 495
56 B 145x2,152. "Rabben 19.IX.33". (Ho,5pkt). Bankobrev til Firjar. Bra stempel. Svak brett i konv. 100 0
57 B 148,119. "Oslo 18.II.31" på rek trykksakbrev til Tyskland. Bra obj. Klaffen bak er borte. Porto 37øre som er korrekt. 100 0
58 B 155II. Luftpost I på prima rek brev st."Trondheim V 26.1.32". Til Finland. Transitt "Oslo". Ankst."Helsinki". 150 150
59 B 163x2,164,176. Bra frankert brev maskinst."Hamar 11.VII.31" til Ski st. Konv liten rift ø.h.hjørne ved åpningen. 150 220
60 B 166,181,185. Bra frankering på rek brev til Oslo. St."Nesttun 1.VII.33". Noen brune tgr på et merke. Men et bra objekt. 90 110
61 B 176. "Sandnes 14.10.42". Uvanlig og riktig frankering på dobbelvektig trykksakbrev. Noe sent brukt, og derfor rimelig pris. 150 220
62 B 184. "Nordkapp 20.VII.31" i prima kval på korrekt frankert kort til Tyskland. 100 132
63 B 187. "Kolbjørnsvik 12.I.33". (AA,5pkt). Flott kvalitet på brev til Kristiansand. 50 50
64 B 201,205. "Oslo 12.III.41" på rek trykksakbrev til Fiskaabygd. Konv fra "A/S Norsk Medicinsk Varehus". Et nokså bra obj. 150 0
65 Fbk 215x3,213,202. Klipp fra følgebrev med 3-stripe 2 kr. Haakon 1937 + 1 kr. + 10øre Løve. St."Oslo Tollpost 22.XII.39". Pakke til Tyskland. Flere stempler. Et merke liten skade. Et rimelig obj. 100 0
66 B 221x3. "Kråkstad 5.VII.42" (Ak). Rettv og bra stempel på rek bankobrev til Oslo. Provisorisk reketikett med håndskrevet navn. Nokså uvanlig. 100 110
67 B 222x2. "Oslo 12.VII.39" på rek brev til Tsjekkoslovakia. Konv fra A/S Stemme Uldvarefabrik, Rakkestad. Et bra obj. 100 0
68 B 222,220. Maskinst."Oslo 29.6.42" på bruksbrev til Tyskland. Strimmel + stempel. Luftpostbrev. Konv fra O.Sørensen, Oslo. 100 0
69 B 222,306. "Oslo 23.10.42" på luftpostbrev til Tyskland. Sensur "Ab". Bruksbrev. 100 0
70 B 225,228. 10 og 30øre Dr Maud st."Oslo 6.3.40" på rek brev til Fiskåbygd. Prima kvalitet og riktig frankering. 200 248
71 B 229,240. Maskinst."Oslo Solli 21.4.41" + "Oslo Bureau D'echange" på il - luftpostbrerv. Bak sensurstrimmel + stempel + st."8" + ankst. 100 0
72 B 237x8,240-41. "Mo 11.VIII.44" på riktig frankert brev til Danmark. Brun lukkeremse + "Ao"-stempel. 125 220
73 B 246. "Nordøyan 8.3.40". (NT, 7pkt). PÅ brev til Trondheim med ankst. Bra kval. 125 154
74 B 246. "Brennhaug 5.6.44"(Op). Rettv og bra stempel på brev til Dovre st. 80 0
75 B 246. "Røysing 22.2.45" på prima brev til Sverige. Lukkeremse + "Ao"-stempel. 75 75
76 Fb 248x2. "Øverlands Stasjon 17.12.43". (TE, 7pkt). God kvalitet på følgebrev til Svenseid PO. 100 259
77 B 249,252. "Offersøy 8.X.48".(Lødingen NL). Rettv prima stempel på verdibrev til Trondheim. Postens lakksegel. Bra sak. 100 0
78 B 250. "Salangsverket 27.6.42" (Tr) + rød provisorisk linjestempel "Salangsverket". Bankobrev til Oslo. På baksiden liten rød postoblat med tilsv linjestempel og signatur. 200 227
79 B 252. "Mindresunde 24.1.44".(SF,5pkt). God kvalitet på bankobrev til Innvik. 100 100
80 Fb 252. "Øvre Lårdal 14.3.45". (TE, 6pkt). På følgebrev til Svenseid med ankst. Sidest foran er i god rettv kval. 100 0
81 B 252,240 + 354. 2 fine luftpostbrev til Island !! Begge maskinst "MO" 17.10.46 og 30.5.47. Det ene med NKS oblat Julen 1946 med Kong Haakon. Ikke så vanlig sak. 100 0
82 B 253x4. "Mo 26.II.44" på 4-blokk Luftpost III. Luftpost,expres-brev til Danmark. Ankst. Strimmel + stempel. 150 275
83 B 257x4. "Oslo Elisenberg 21.9.43" i prima kval på rek luftpostbrev til Danmark. 4-blokk Redningsselsk. Tysk sensur. 100 275
84 B 258x4. 4-blokk 30ø+10ø Redningsselskap st."Stavern 25.IX.41" på rek brev til Frankrike. Ankst. Sensurstrimmel og stempel. Nokså uvanlig frankering. 150 330
85 xx 260. Universitetet i 3-stripe + 2 løse merker. Alle er postfriske. Små anm på de 2 enkeltmerker. Gunstig pris. 350 0
86 B 269(?). 30øre V-merke singel på brev med maskinst."Bergen 27.10.41 V m/eikeløv". Til Tyskland. Sensurert med strimmel + stempel. 75 0
87 B 275x4,276x4. 4-blokk 2øre V og 4-blokk 3øre V-merker maskinst. "Stavanger 27.X.41 V m/eikeløv". Prima stempelkval. Bruksbrev. Brett i konv. Korrekt porto. 100 220
88 B 279x2. 10øre V-merke i par på brev maskinst "Ålesund 17.9.41 V m/eikeløv". Til Fiskåbygd. Konv fra firma Peter Strømsheim, Aalesund. 100 0
89 B 286. "Sarpsborg 3.XI.41" på bankobrev til Opstad Tvangsarbeidshus. Singel 40øre V-merke. God kval. 100 0
90 B 297,279x3. "Sandvika 30.10.41 V/med eikeløv". På fint frankert ilbrev til Sverige. Sensurert i Oslo med strimmel. 100 250
91 B 301. Quisling på brev til Fiskåbygd. Konv fra Postverkets frimerkesalg til samlere. St."Oslo 1.7.42". Dette merke sees ikke så ofte alene på brev. 100 187
92 B 306x2,257. Rikstinget + Redningsselsk. På rek luftpostbrev st."Sarpsborg 15.5.43" til Sverige. Tysk sensur i Oslo. Overfrankert med 5øre. Dog god frankering og kval. 150 220
93 B 309-10,307,303. Flott frankering på rek luftpostbrev til Danmark. St."Mysen 23.X.42". Ankst. Sensurert. Noe overfrankert, dog uvanlig å se. Fin kvalitet. 100 165
94 B 314,297. "Tønsberg 9.X.44" på prima rek brev til Danmark. God kval. 100 0
95 B 315. "Furset 8.7.43". (RO, 5pkt). Stemplet er nok mer uvanlig. På sensurert brev til Sverige. Noe ørsmå brett i konv. 75 105
96 B 318,315. Frontkjemper + Grieg på rek brev til Danmark. St."Tønsberg 11.X.43". Ankst. Sensurert. Bra obj. 100 0
97 B 319,320x2,321. Landshjelp I + ekstra 20øre på rek ilbudbrev st."Mysen 17.XI.43" til Danmark. Påsatt tysk sensurremse fra Oslo og en uvanlig stor "il-etitekk"(Bl39c). Prima. 150 250
98 B 319-321. Kpl serie Landshjelp I på rek brev st."Thamshamn 19.II.43" til Tyskland. Tysk sensur "Ad" (München). Ankst. Fint obj. 125 125
99 B 320. 20øre Landshjelp I på brev til Finland. St."Stabekk 31.1.44". Tysk og finsk sensur. Fin kval. 100 0
100 B 320. "Fiskåbygd 4.3.44" på brev til Aalesund. 100 138
101 B 321. 40øre Landshjelp I singel på rek brev st."Drammen 25.1.44" til Trondheim. Korrekt frankering. Prima. 100 193
102 B 322x2. "Landeskogen 6.V.44". (AA). PÅ brev med par 20øre Krigsforlis. Bruksbrev. 100 248
103 B 322-324,242. Serie Krigsforlis på rek brev til Sverige. St."Moss 20.9.44". Luftpostbrev "Ao"-stempel. Korrekt frankering. 150 0
104 B 322-324. Serie Krigsforlis på luftpostbrev til Danmark. St."Kristiansund N 7.6.44" og ankst. Sensurstrimmel + stempel. 100 248
105 B 322x4. 10øre Krigsforlis i 4-blokk st."Hinderåvåg 5.6.44" på rek brev til Danmark. Tysk "Ao" stempel + transitt og ankst. En bra sak. 150 275
106 B 325. "Bestum 2.VIII.44".(Ak, 5pkt). Rek brev til Danmark. God frenkering og kvalitet. 100 165
107 B 326-29,239,241. Landshjelp II + 3øre og 7øre posth = porto 60øre på korrekt ilbrev til Danmark, St."Oslo 16.1.45". Ankst + tysk sensur. Meget bra obj. 200 385
108 B 326-29. Kpl serie Landshjelp II på rek brev st."Ålesund Verdi 16.1.45". 150 275
109 B 326x2, 329x4. Porto 90øre på rek ilbudbrev til Sverige. St."Oslo Bko 28.2.45". "Ao"-stempel. Logokonv fra "A/S Post-Foto,Oslo". Et prima obj. 200 605
110 B 326,328. 5øre + 15øre Landshjelp II st."Kristianssand S 1.12.44" på korrekt frankert brev til Ålefjer. 100 220
111 B 326-328,163,164. 5ø + 10ø + 15ø Landshjelp II + 10ø og 4ø Portoprov = 35øre som er korrekt frankert luftpostbrev til Sverige. St."Hønefoss 23.1.45". Tysk sensur i Oslo. Et uvanlig brev. 150 385
112 B 327. 10øre Landshjelp II alene på lokalsendt brev. Maskinst. "Oslo 24.1.45". Et bra obj. 100 138
113 B 336,331x2. "Egersund 25.8.45" på prima rek brev til Danmark. 75 0
114 B 339x2. "Stuguflåten 19.II.45". (Op,6pkt). Fint brev til Dombås. 125 165
115 Bk 345 oppfr. "Otrøy-Heggedal 16.XI.46".(MR). Prima på kort til Oslo. H7-lotteriet. 100 143
116 Bk 346. "Smalåsen 15.10.46". (TR). Meget bra stempel fra Trøndelag. 100 182
117 B 350,240. "Skaun 15.9.49". (ST). Rettv stempel på verdibrev til Trondheim. Postens lakksegel. 75 0
118 B 354. "Bjelland 3.XII.48". (VA). Nær luksus kvalitet. Et flott obj. 40 0
119 B 354. "Ringøy 12.X.49". (HO). Rettv. Prima kvalitet på brev til Oslo med innhold. Trolig er ganske bra obj. 50 0
120 B 362. "Børresrud 27.VI.47". (ØF, 5pkt). Rettv nær luksus på brev til Oslo. Dette er nok et ganske bra obj. 60 0
121 B 362. "Gjerstad 9.6.47". (AA). Fint stempel og brev til Kristiansand. 40 0
122 B 373,245. "Narvik 20.8.48" på verdibrev til Trondheim. God frankering. Bak påsatt Nk242x2 st."Narvik" for lakksegelgebyr. Postens lakksegel. 100 0
123 B 379,354. "Sør-Fron 27.8.49". Rettv og bra kvalitet på¨verdibrev med postens lakksegel. 80øre Kielland ikke ofte å se på brev. Bra obj. 100 165
124 B Tj.33. "Nesna 20.IV.41" på rek brev til Mosjøen. Brevet er ikke sensurert - noe det burde være. Fra Lensmannen, og adr til Infanteriregiment nr 14. 75 138
125 B 3cent Canada frim på brev til Norge. St."Halifax 25 oct 1921". Påskr. "56" blåkritt + st."T70" i ring. Satt i porto med 2 par 4øre "at betale" + par 20øre "at betale". St."Kristiania 10.XI.21". Dette er et bra obj. 100 0
126 Pk Kort fra "Suure-Jana 2.10.27" (??) til Oslo. Satt i porto med 12øre posth (NK 101) og st."T" i ring + "Oslo". Skrevet i Jaska !!. Trolig et bra obj.++ 100 165
127 Pk 76. "Kristiania 14.9.08" på dobbeltkort til Nittedal. Påskr "10" i blått og satt i porto med 10øre "at betale" st."Nittedalen 15.IX.08". Motiv: Slottet i Krania. Dobbelkort. 100 138
128 Pk 76. "71. (Nordre Sundene). Tjømø/Vf. + st."Vrengen 24.XII.08" på kort til Kristiania. Ruten Tjømø-Tønsberg. Rettv og meget bra kval. 100 0
129 Pk 99. "220" D/S"Norefjeld". Gikk på Krøderen. God kvalitet på postkort skrevet på Fjeldhvil Hotel. Adr til Eina st. Motiv: Fjeldhvil Hotel med gjester utenfor. 2 bra sider her. 200 440
130 B 145. "238" (Visnes i Nordmør) Eide/Mø. Tydelig og klart avtrykk på brev til Oslo. Litt fliset kanter på konv. Nokså bra stempel. 200 275
131 B 99x2. "310" (Botten)Sel/Op + prima st."Otta 28.IV.11". Brev til Dovre. Dette nrst er ikke så helt vanlig. Litt ujevnt slått. 150 0
132 Pk 99. "377" (D/S"Seimstrand") Båtrute Bergen-Manger. Lett men tydelig på julekort. Hjbrett. 50 50
133 Bk 76. "531" (Raael) Sem/Vf + st."Tønsberg 4.VI.10". Skrevet på Raael. Meget bra. 200 330
134 B 145. "706" M/b "Kvamsøy" + st."Fjordane G 24.II.35". Fin kvalitet. 125 0
135 B 127x2. "751" (Fjeldstad)S.Odalen/He. Her på bankobrev til st."Skarnes 13.XII.27" Sendt til Oslo. Meget fint og ikke så helt vanlig. 250 413
136 B 99x2. "792". 4-ringst. (Oslo-Lillestrøm jernbane). Bra stempel på brev til Danmark. Ankst 25.8.16. 150 248
137 B 432. Krp. "Bolmen" (MR, 5pkt). Sidev klart avtrykk på bruksbrev til Andebu. Med innhold. 100 0
138 B 350,434,388x2. Krp."Brattfjord" (NO) + st."Bodø 24.6.58" og verdietikett "Bodø Postkontor" på verdibrev til Tromsø. Postens lakksegel på baksiden som er glassklart stemplet krp "Brattfjord". Å se et slikt stempel på lakksegel er meget sjelden - for å si det forsiktig. 400 660
139 Pk 650. Krp."Bøvertun" sidest på kort st."Bøverdalen 16.7.70". 75 165
140 B 700. Krp."Eikå" (MR, 6pkt). Brev som er omadr til Minde. Maskinst."Oslo 26.1.73". Krpst ved omadresseringen. Filatelistisk sak, dog bra. 100 165
141 B 988. Krp."Fæmund II" + st."Røros 16.7.86". Prima kvalitet på brukskort til Sverige. 100 0
142 Pk 143. Krp. "Gålå Høgfjellshotell" + sidest."Harpefoss 24.VII.36". Postkort til Oslo. Motiv: Golaa Høgfjellshotel. (Wilse 21352). 100 100
143 Pk 241. Krp. "Hadselsand". (No,8pkt). Meget god kvalitet på julekort til Åsebakken. 250 550
144 B 354. Krp. "Hafsås" (MR) + st,"Gjøra 16.3.50" Rettv og meget bra kval. På bruksbrev til soldat i Tysklandsbrigaden. Bra sak. 50 106
145 B 145. Krp. "Halle" (VF, 6pkt) + st."Larvik 6.XII.35". Prima kvalitet på brev til Oslo. 200 330
146 B 141x2. Krp. "Nordsæter" (Op, 6pkt). Meget fint brev til Lillehammer. 150 275
147 Pk 143. Krp. "Nustadfoss" (NT) + del av datost "Meråker 27.VII.38". Brukskort til Aasgaardstrand. Noe ujevnt avtrykk. Motiv: Stor gård.(Schrøder). 100 220
148 B Tj.61. Krp. "Nylund" (RO,3pkt). Bra avtrykk på bruksbrev fra Skjold Forsyningsnemd til Haraldseidvågen. 75 330
149 B 611. Krp."Rotneim" (BU) + st."Gol 31.7.70" på brukskort til Danmark. Motiv: Fargemotiv fra Gol. 75 0
150 Bs 377. Krp. "Rundhaug" (Rana No, 8pkt) + st. "Grønnfjelldal 1.10.49". Her på større brevklipp. 100 200
151 B 460. Krp. "Silvalen" (NO) + st."Herøyholmen 19.1.59". God kvalitet. Krpst brukt 1958-63. Bruksbrev. 100 100
152 B 377x2,240. Krp. D/S "Skogøy" + st."Ofoten A 20.7.53". Prima kvalitet på konv til USA. 150 150
153 Fb Krp. "Smoge" (MR). Her som ank og utlevst på følgebrev fra Ytterdal 21.I.43 til Smoge. Bra obj. 100 0
154 B 396. Krp. "Snarset". (Bø/No) (5pkt). + st."Bø i Vesterålen 16.4.53". Meget god kval. Brev til Kråkberget. Brukt noen få år. 125 341
155 B 306. Krp. "Strand i Bærum". Prima kvalitet på sensurert brev til Sverige. 150 150
156 B 242,245. Krp. "Svisdal" (MR,5pkt). Tydelig og bra avtrykk på bruksbrev. Litt fliset ved åpning venstre side konv. 100 193
157 K 345x2. Krp. "Tørnby" (Øf,6pkt) + st. "Rømskog 15.10.46". Meget god kval på kort til H7-lotteriet. 150 220
158 K Krp. "Vålåsjø" (Op) + st."Dovrebanen N.O."(T15,6pkt). God kombinasjon av stempler. Her på Privat Meldekort for familie med husfolk. Krigstiden. Trolig uvanlig obj. 125 350
159 Pk 396. Krp. "Vatnahalsen" (T-1). Rettv og fin stempel på kort til England. 100 100
160 Pk 242. Krp. "Vattedal" (HO, 5pkt). Prima på julekort til Bergen. 125 0
161 Bk "237" 3-ring nrst. Dette stempel ble brukt på båt i ruten Brevik-Kristiansand. Datert "Kragerø 14.juli 1898". Til Kristiania og ankst."Kristiania Tur 1 15.7.1898". 2 arkivhull ved kanten, men dette nok en nokså sjelden sak. 300 781
162 Pk 143. "Fra Tog". (T2 ?)(28x7mm). + maskinst."Oslo 24.X.27". Postkort påskrevet Gjeilo 23.10.27 til Sverige. Motiv: Tuftebroen Geilo. 125 220
163 B 205, "Fra Tog". (T6?). Lokalsendt bruksbrev maskinst."Oslo 14.3.38". Bra kval. 100 286
164 Bk Bk7."Hovedjernb Postexp 29.4.1880". På 5-øres Brev-kort til Christiania. Datert Feiring 29.4.1880. 100 220
165 B 246. "Lillehammer-Åndalsnes 20.8.44 T402". (T6A, 7pkt). Rettv og meget bra stempel på bruksbrev fra Hundorp til V.Aker. 100 275
166 Pk 242. "Hønefoss-Roa 28.XII.44". (T1). Prima kvalitet på postkort til Begna Bruk. Kortet har signatur foran. 50 57
167 B 246. "Drammen-Oslo 26.6.45". (T1,9pkt). Brev med innhold til Sverige. Noe ujevnt vtrykk, men tydelig. Merket rundt ø.h.hjørne. Remse "Åpnet av kontrollør 294". En rimelig pris for dette obj. 400 0
168 B 246Bv. "Trondheim Bureau D'echange 30.7.45". (8pkt). Et uvanlig stempel på brev fra Trondheim til Sverige med innhold. Remse "Åpnet av kontrollør 880". 200 250
169 Pk 143. "Merakerbanen B 1.VII.27". (T3III, 8pkt). Noe ujevnt avtrykk på postkort til Stockholm. Et nokså uvanlig stempel bare brukt noen måneder i 1927. Motiv: Trondhjem. 250 550
170 B 122. "Nordbanernes Posteksp II C 29.XII.21". (T10II, 7pkt). Prima stempelkvalitet slått omv på merket på konv fra Kristiania Havnelager. Dekorativt innhold. Til Trondhjem. Konv litt småkrøll ved kanter. 100 220
171 K 241,242. "Nordlandsbanen H 9.7.45".(T19). På brevkortformular til Svenska Norgeshjälpen. Prima kontrollst. Fra Trondheim "Kontroll nr. 866". Meddelelse om pakke som er ankommet til Levanger i 1945. 150 270
172 B 251,354. "Bergensbanen A 8.1.51". (T17). Rettv stempel som er av vanlig type. Men her på ilbrev fra Jernbane som ikke er så vanlig. Logokonv fra A/S Sunde & Larsen, Bergen. 75 495
173 B 255-258. Serie Redningsselskapet på ilbrev st."Vestfoldbanen B 19.8.41" til Danmark. Konv fra Hotel Atlantic, Sandefjord. Tysk sensur fra Oslo. God kval. 100 165
174 B 221. "Rørosbanen S.A. 21.1.41". (T1). Rettv og uvanlig flott stempel på sensurert brev fra Rena til Sverige. Intr påskrift på baksiden av konv. Prima sak. 75 116
175 B 246. "Solørbanen A 12.2.44". (T6, 5pkt). Meget pent brev til Moelv. 100 0
176 B 256,264. "Sørlandsbanen G.V. 14.12.41". (T16A, 8pkt). Fint brev fra Arendal til Oslo. 300 0
177 Pk 143. "Sørlandsbanen D 1.12.35". (T10, 8pkt). Meget bra stempel på brukskort til Oslo. Motiv: Gjerstad - parti fra. (Melaas). 250 341
178 B 455,3923. "Kongsberg-Rødberg 12.7.63 T2191". (T6,7pkt). Bra kvalitet på brev til Gran. 100 117
179 Pk 241x2. "Horten-Skoppum 23.12.42". (T4, 5pkt). God kvalitet. 75 193
180 Pk 245. "Brevik-Skienbanen 16.VII.48". Bra stempelkval på brukskort til Haugesund. Motriv: Luftfoto Porsgrunn. 100 110
181 B 333-338. "Norsk Skipspost Marinen 17 May 1944 - 113" (Torodd). God kvalitet på sensurert konv med 2 ulike sensurstempler. Et er lilla og et er rødt. Med innhold. Fra norsk soldat til familien. Meget bra , men litt uforsiktig åpnet som sees på baksiden. 150 330
182 B 333-338. 10-60øre London med prima st."Norsk Skipspost Handelsflåten 3.Aug 1943 14". D/S"Ara". Prima kvalitet på konv adr til Liverpool. 100 0
183 B 246. "Bodø xx 29.3.39". Dette stempel skal ifølge info bare være brukt om bord på D/S"Tøtta". (9pkt). Brev fra Bodø til Trondheim. Ankst. 400 495
184 Bs "Nidelven 4.4.1866" dampskipsstempel som transitt på del av brevfront med enringst "Sund 26.3.1866". Fra brev til Bergen. Begge stempler i meget bra kvalitet. God kombinasjon. 200 0
185 B "Nordland 17.9.1857 samt håndskrevet "Rødø 16/9" på helbrev til Østerdalen. Transitt "Trondhjem 19.9.1857". Har gått med Prinds Carl på 26. Sydturen. 400 715
186 B 4. "Bodø 24.3.1860" + transitt "Nordland 26.3.1860". Prinds Gustav 5.Sydturen. Helbrev i fin kvalitet til Christiania. 350 660
187 B "Nordland 5.7.1860" D/S"Nordcap" 19.Nordtur.(Type 1). Ujevnt st."Christianssund 2.7.1860" også datert inni. Helbrev til Kjerringø. 150 468
188 B "Næsne 17.7.1878" + transitt "Nordlands Amb.Postexp 18.7.1878". Helbrev til Norddalen Søndmøre. Også transitt "Aalesund 22.7.1878" på baksiden. Intr brev Litt ujevne stempler. Rimelig. 150 275
189 B 18. "Alstahaug 21.10.1872" + transitt "Hmrfst G-Hmbrg 24.10.1872". Brev til Christiania med ankst. Stemplene er relativt bra. 200 0
190 B 359,380. "Trondheim-Kirkenes I 15.1.51". + linjest."M/S"Vertserålen" på konv til England. 75 0
191 B 205. "Trondheim-Kirkenes V 3.9.39".(D16b). Prima kvalitet på brev til Trondheim. 100 220
192 B 77. "Nordlands Posteksp I 10.VII.03". (D10). Brukt 1898-1906. Brev til Jennestad. 125 0
193 B 246. "Mid-Helgeland A 7.II.44". (D6). Vanlig stempel, men her på sensurert bruksbrev til Danmark. Sensurert skipspost er uvanlig. Noen småbretter i konv dog bra sak. 75 451
194 B 306,243. "Namdalens Posteksp B 1.12.44". (D4). Prima kvalitet på brev til Sverige. Brun remse + "Ao". Sensurerte skipspostbrev er uvanlig. 100 165
195 Pk 143. "Vestfinmark B 27.V.36". (D5). Rettv og bra stempel på postkort til Halden. Motiv: Parti av Bossekop, Alta. Bra kortmotiv - også. 100 303
196 B 125. "Altenfjord 18.IX.24". (D1). Rettv bra stempel på brev til Stavanger. 75 138
197 Pk 119. "Nordmør G 21.XII.31". (D9,7pkt). Meget bra stempel på kort til Ålvundeid. 200 238
198 - "Nordmøre A 22.12.39" på sekkelapp for postsekk sendt med Nordg.Hurtigrute. Obs. Har vært brukt 2 ggr. Intr sak. 100 308
199 Pk 141. "Nordmøre E 22.12.35". (D15,7pkt). Kort til Nordheim(M&R). St."Nordheim" og omadr til Gullstein. Fine avtrykk. 200 306
200 B 119. "Nordmøre G 22.12.37". (D17, 6pkt). Bra stempel på brev til Tingvoll. Litt ujevnt slått. 125 165
201 Bk "Voldsfjorden B 14.X.20". (D2, 6pkt). Tydelig og bra stempel på 10-øres Brevkort til Sogn. 125 220
202 Bk 77. "Sogns Postexp S 15.VIII.98". (D4, 6pkt). Brevkort til Tyskland. Datert om bord på D/S"Kommandøren" 15.Aug.1898.!!! Motiv: "Hilsen fra Stalheim" 3-bilders kort. Meget bra obj. 250 337
203 B 354. "Bergen-Seim 20.VIII.49". (D1, 6pkt). Rettv fin stempel på brev. 100 0
204 B "Stavanger-Bergen Dagruten B 29.VIII.19" (D2,7pkt). Transittstempel på baksiden av brev fra Wien til Nærstrand. En bra sak. 175 633
205 Pk 99x2. "Bergen-Stavanger Nattruten B 18.1.17". (D2). Her på (Feld)postkarte til Tyskland. Fra Bergen. Et vanlig stempel, men her en nokså bra sak. 100 193
206 B 77. "Mjøsens Postexp 2.X.01" (D3b). Rettv og bra stempel på bruksbrev med innhold. 100 0
207 Pk 245. "Nordenfj.Reserveposteksp I 23.VIII.40". (D1). Et bra kort og stempel. Brukt på noen av rutene i Trøndelag. Motiv: Utsikt fra Byåsen. 100 149
208 Pk 77. "Brevkort skrevet om bord på S/S"Nordstjernen" og annullert med flott tysk skipspoststempel "Schiftsbrief Paquebot ûber Hamburg" i 4-kant. Adr til Gørlitz, Tyskland. Ankst. Motiv: Kunstnerkort Bergensutstillingen 1898. Et prima objekt. 200 405
209 B Facit 195. Island 20aur Gullfoss på fint skipspostbrev til Norge. Linjest "Paquebot" + st."Bergen 2.3.36". Meget fin kvalitet. 250 330
210 B 333-338. 10-60øre London prima st."Norwegian Army Field Post Office 17.May 1944" på konv til London. Brett nerkant konv. 100 0
211 Bk "Målsnes 6.VI.40" på 15øre Brevkort til Tuleng. Passert postkontrollen i Tromsø og påsatt rød linjest. "Passert/Postkontrollkontor nr.3" + signatur. Liten fuktskade n.v.hjørne. Dog et bra obj. 500 715
212 Pk 245. Postkort til Fange på Hjelpefelgslet - Grini, Viktoria Terasse 7. St."Stavern 10.IV.42". Også god stempel. "Der Befehlshaber der Sicherhetspolozei/ubd de SD-Oslo (7) Geprüft" med signatur. Et meget bra objekt da brev til fanger på Grini er høyst uvanlig. 300 630
213 Fb 231. 2 kr. Løve st."Skien 21.12.43" på ilpakke-følgebrev til Svenseid. Rødt rundt avsenderstempel "Nasjonal Samling Fylkesorg Propagandaleder Telemark". Et høyst uvanlig stempel - bra obj. 300 396
214 B 146. "Eidet i Vesterålen 5.1.45" på sensurert brev til Sverige. Bak påst."Forsinkelse i videreforsendelsen p g a manglende avsenderadresse". Bra obj. 150 0
215 B 220-211. "Romsdal Posteksp N 27.V.41" på sensurert brev til Danmark. Strimmel "o" + stempel bak. Delvis fjernet strimmel ved åpning. Meget uvanlig å se sensurerte brev fra båteksp. 200 0
216 B 221. "Hamar 8.V.40" på brev til Sverige. Brun sensurremse og st."Åpnet ved tysk censur". Bra obj. 200 0
217 B Rek feldpostbrev til Kiel. St."Feldpost d 459 21.7.43". Fra Fpnr. 17490 = Mar Art Abt 501-stap. Fp nr.39450 ( 4101-E). Seeverteldung Oslofjord-Kdt.Horten. God kval. Ankst. 150 242
218 B Lot 2 stk feldpostbrev til Oslo 1943/44. Fra 44749C = Heeres Verw.Dienst. Fauske. Og 50927A = Jäger.Rgt.28(L) stab 1 u 1.4.kp. Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. 125 165
219 B Svensk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral brun remse 36mm + st "Geprüft Deutsche Zensur". Bra kval. 75 0
220 B 246. "Vågaholmen 21.3.42" i prima kvalitet på sensurert brev til Danmark. 100 165
221 B 246. "Sandvær i Helgeland 7.VIII.45". God stempel på brev til Sverige. Passert postkontrollen i Trondheim. "Åpnet av kontrollør 884". God kval. Ankst. 100 110
222 B 335,339. "Strand i Namdalen 6.9.45". Prima kvalitet på brev til Sverige. Remse "Åpnet av kontrollør 903". Trondheimkontrollen. 100 193
223 B Feldpostbrev st."Feldpost b 31.1.45" til Oslo. Fra Fpnr. 1201A = Fstg Btl 654 - Stab n. 1-4 kp. = Ørlandet Zahlmeisterei. Liten brun flekk nede t.h. 80 0
224 B PP-brev st."Feldpost b 10.10.43" til Oslo. Fra Fpnr. 37605D = Pz.Gren.Rgt. 146-Stab II u 5-8 kp. Lakselv. Prima brevstempel "Ab" fra Berlin som ikke er så vanlig. 100 165
225 B Feltpostbrev med innhold. St."Feldpost b 2.5.41" til Østerrike. Fra Fpnr. 39424 = Heeres-Verpl.stelle, Kirkenes. Briefst fra Fp 30364= Armee-Verpl-u Bekleidungslager, Kirkenes. 100 0
226 B Prima brev fra "Ortskommandantur Posgrunn" (Flott stempel). Til Eidanger. Maskinst."Porsgrunn 5.II.42". Meget uvanlig sak, og prima kval. 150 0
227 B 377,379. "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 8.8.49". Prima kval på rek trykksakbrev til Sverige. Bak st."Oslo Ank Utland 8.8.49". 125 0
228 Pk 99. "Ski Feltpostkontor 21.XII.19" (AK, 6pkt). Rettv litt ujevnt avtrykk på julekort sendt lokalt. Bare brukt 1919-20, og brukt istedenfor regulært poståpneri. Nokså uvanlig sak. 125 154
229 Pk 648. "Feltpost 16.9.76". God kval. Stemplet ble brukt ca 14 dager under høstøvelsen i Nord-Trøndelag (Namsos). Brukskort til Oslo. Ikke enkelt å finne. 100 250
230 Pk 99. "Feltpostkontoret Helgelandsmoen 12.VII.11". I god kval på humorkort til Sogn. Motiv: "Jod paa hæla" Sign. SX. 80 165
231 B 99x2. "Feltpostkontoret Oscarsborg 19.XI.15". Prima kvalitet på brev til Rjukan. 100 150
232 B 99x2. "Feltpostkontor No 10 6.X.11". (Kirkenes). God kvalitet og ikke så helt vanlig. Her på konv fra Kirkenes Bok-og Papirhandel til Hardanger. 100 143
233 Pk 245. "Feltpostkontor Nr 15 1.8.51". Nord-Norge Målselv - Bardu. Kort til Røros. Motiv: Målselvdalen. 100 220
234 Pk 99x2. "Feltpostkontor No 25 4.1.20" (Sauda). På postkort til Auklandsvik. God kval. 100 121
235 Pk 390. "Heistadmoen Feltpoståpneri 18.12.56". Rettv prima stempel på brukskort til Burud. 100 138
236 B 241. Hjelpest."Bagn 2.4.45" (Søndre Aurdal). Meget god kval på konv fra Alf Brustad Bokhaldel og sendt til Oslo. Iflg info var stemplet bare i bruk Mars-April 1945. Uvanlig. 200 506
237 Fb 252. Hjelpest."Gransherrad 20.12.43". Prima kvalitet på følgebrev til Svenseid. Ankst. Meget bra obj. 200 385
238 B 250x2. Hjelpest."Oslo-Rodeløkka 23.1.47". Rettv prima kvalitet på rek brev til Kråkstad. Litt lang konv med nokså lett loddrett brett, Dog er dette et bra obj. 200 275
239 B 246x2. Hjelpest."Ås 2.10.43" i prima kvalitet på rek brev til Oslo. Konv fra Herredskassereren i Ås. Har trolig inneholt en sjekk på kr. 138,95. Meget bra obj. 200 270
240 B 127. Hullst."Vestre Gausdal 30.V.24". Rettv og fin kvalitet på brev til Øyer. 75 0
241 B 125. Gjhull "D.N.F."+ maskinst."Oslo 7.X.25". På brev til USA. Denne er nok uvanlig. 150 220
242 B 145. Gjhull "FB/B" (F.Beyers Papirvarefabrik) + maskinst "Bergen 15.VI.34". Vinduskonv fra firmaet. 100 0
243 B 187. Gjhull "S" (Skattevesenet) + st."Fiskåbygd 28.II.32". Konv fra Lensmannen i Vannylven. God kval. 75 0
244 B 240,247. "Trondheim A 19.9.44" på bankobrev sendt lokalt. Bak påsatt betaling for gebyr ved NK240+247 med minist "T.heim Bko 19.IX.44". Stor rød oblat med oblatnrst "1348". Ikke så vanlig å finne. Bra kval. 250 540
245 B 229. "Oldedalen 18.1.45". (SF,6pkt) på bankobrev til Innvik. Bak påsatt liten rød oblat med sort oblatnrst."2794". Dette er trolig et meget bra obj. 250 308
246 B 252. "Arendal 2.7.42" på bankobrev til Oslo. Bak påsatt liten rød oblat med grønnt oblatnrst "1542". Slike brev er ikke så vanlige. 200 495
247 B 229. "Hopland 11.9.44" på bankobrev til Innvik. Bak påsatt rød oblat med lilla oblatnrst "2782". Klaffen bak litt revet ved åpningen. 150 374
248 Pk 388. Maskinst."Skøyen 20.12.51 VI.Olympiske Vinterleker Oslo….". Meget god kval. Brukskort til Kongsberg. 100 231
249 B 309. Halvert 20øre Rikstinget på lokalsendt brev. Maskinst "Oslo 8.9.43". Frankeringen er underkjent. Bak påsatt straffeporto 20øre ved Nk 246. Påst."T" i ring + "Oslo BD 8.9.43". 150 165
250 B 181-183. Kpl serie Nordkapp I på brev st."Nordkapp 7.VIII.39". Adr til Poste Restante Moløkka pk. Prima minist "Oslo ML 11.VIII.39" på baksiden. Et flott brev med god frankering og stempler. 400 660
251 B 293x4. Minist."Oslo Solli 21.X.41" i prima kvalitet på lodrett 4-stripe Hvit V. 300 578
252 B 254x2. Minist."Oslo MJ 3.VI.41" på brev med par Hålogaland. God kval. 225 245
253 B 363,364. "Oslo Elisenberg 3.2.48" på verdibrev til Nordsæter. Postens lakksegel bak. Påsatt Nk 360x2 med prima minist."Oslo E 3.2.48". Et meget bra obj. 200 235
254 B 222x4. Minist."Oslo Bko 2.VI.39" på baksiden av rek brev st."Oslo 1.6.39" til Grimstad via Amsterdam. Grønn st."Luftpostruten Oslo-Amsterdam 1.6.1939 1ste Tur". God kval. 100 220
255 B 302-05. Kpl serie Nordraak på rek brev st 1.dag Oslo 12.6.42 og adr. Oslo. Bak minist."Oslo St.H. 13.VI.42". Litt merkelig sak. Prima kval. 100 220
256 B Postsakbrev (Bl590) sendt fra Postgirokontoret, Oslo til Halden. Her med et maskinstempel vi ikke har sett før.:" Postgirokontoret 19/12/46". Har heller ikke sett dette omtalt (?). 125 935
257 B 166,164,96. "Luftpostruten Tromsø-Kirkenes 1-7-1938 1ste Nordtur". + st."Tromsø 1.7.38" på konv til Kiberg. Ankst bak. Prima kval. 100 220
258 Pk 425,427. "Voss 12.7.55" på luftpostkort til USA. Portokontrollstempel sort "1" i ring. Bra. 100 0
259 B 396,297x2. Luftpostbrev til USA. St."Drammen 2.6.56". Rød portokontrollstempel "2" i ring. Bra sak. 100 0
260 Pk 99Bv-Bv-Dvn. Loddrett par + enkeltm 5øre heftemerker på postkort st."Kristiania 23.XII.23". Sendt lokalt. Bra obj. Virker til å være 3-stripe fra hefte. Motiv: Musikkpaviljongen i Kristiania. 70 0
261 Pk 9 mark finland st."Utsjoki 1.IV.49" + linjest "Nuorgam" på kort til Leknes. En nokså uvanlig sak. 75 358
262 B 369,240. "Dronning Maud Land 10.2.51 + gradetall". Prima spesialstempel på konv med tilsv rek etikett. Rød st."Norsk-Britisk-Svensk Antarktisexpd 1949-52". Adr til Sverige. 75 165
263 K Frankeringsmaskinstempel 15øre maskin nr.72 Tiedemanns Tobaksfabrikk Oslo 2.6.34 Golden West Fineste Virginia.." På andre siden reklame for Teddy sigaretter. 100 248
264 B 141. Maskinst."Oslo 7.X.26" på logokonv til Tyskland. Fra A/S Bergans Meis og Ryggsæk. På baksiden påptrykket fin tegning signert A.Bloch. Prima reklamekonv. 75 75
265 B 202. "Trondheim 31.3.39" på lokalsendt konv. På hele baksiden påtrykk fra Trondheim Losseanlegg og Kjølelager a/s. 3 bilder + rutenett for båt,fly og tog fra/til Trondheim. Et bilde med hurtigrute. Uvanlig og fin reklamekonv. 75 141
266 B 439,440. "Tønsberg 10.12.55" prima på luftpostbrev til Tsjekkoslovakia. Konv har reklame "Velkommen til Vestfold" på baksiden med stilisert kart. Prima. 75 165