Brev og frimerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
1 B Håndskrevet "Loppen 8/8" (FI) på baksiden av brevomslag til Bergen. Prima sort "Tromsø 9.8.1850" som transittstempel. Meget god kval. 450 0
2 B "Hasvig 18.3.1869". (7pkt). Fint og rettv avtrykk på Postsag til Tromsøe. Datert inni Brevig 15.Marts 1869". 200 0
3 B "Alstahaug 31.3.1858". Luksus blå enringst på helbrev til Hemnæs. Kan ikke tyde avsenderstedet som er skrevet inni. 100 0
4 B "Lødingen 6.5.1860" i prima rettv kvalitet på helbrev til Ibestad. Kart 2-5. 100 0
5 B Frimerkeløst brev datert inni Hof i Solør 26/6-1864. Til Christiania. Har inneholt 5Spd som er påskrevet. Sendt "Leilighet" som er påskrevet. Bra obj og prima kval. 100 0
6 B "Svelvig 27.5.1868". Prima blå enringstempel (type 1b) på helbrev til Christiania. Bra obj. 125 0
7 B "Svelvig 19.2.1868". (type 2b). Luksus enringstempel på omslag til Drammen. 100 0
8 B "Hof i Jarlsb. 9.8.1864". Rettv bra enringstempel på helbrev til Christiania. Også luksus st."Laurvig 11.8.1864". Liten rift nerkant. 100 0
9 B "Sande i Jarlsb 3.8.1865". Rettv prima enringst på brevomslag til Svelvig. Transitt "Drammen". Prima. 75 0
10 B "Porsgrund 22.6.1870" i prima kvalitet på brevomslag til Sandefjord. Enringst og fin kvalitet. 40 0
11 B "Hjerkinn 22.II.03".(Op,5pkt). Lilla stempel i fin kvalitet på portofri sak. Konv fra Hjerkinn Høifjeldssanatorium. Bra obj. 100 0
12 B 4. "253" + blågrønn prima st."Sandefjord 29.6.1859". Brevomslag til Christiania. Svak brun flekk venstre hjørne/nede på frimerket. Ellers prima. Rimelig obj. 100 0
13 o 5. "25". Meget fint nrst på fint merke. 100 0
14 B 14. "Laurvig 22.1.1870". God kvalitet på helbrev til Holmestrand. Sidest er rettv. 100 0
15 B 18. "Selsøvig 2.8.1875". Enringstempel i flott kvalitet på helbrev til Bergen. Bak forsendelsepåskrift "Med egen Jægt Johan Bernhof sendt". Posthistorisk uvanlig bra objekt. 500 0
16 o 18. "Moss 20.6.1874". Omv luksus enringstempel. 40 0
17 B 22x3. 3 stk 1øre Skravert postk på trykksakbrev til Laurvig. Ujevnt enringst. "Sandefjord 12.7.1883". (Nk postal 850,-). 250 0
18 B 25. Håndskrevet "Tysfjorden 14/7-79" på brev med blekkrysset merke. Til Christiania. Fikk ikke datostempel før i 1891. Prima. Ikke notert i NK-postal. 500 0
19 Fb 30. 50øre Skravert posth på følgebrev pkst."Christiania 13.X.93". Til Løiten med ankst. Spydhull og brett. Rimelig. 150 0
20 B 41. Brev st."Christiania 2.III.86" til Lillehammer. Liten brett hjtg. Et rimelig obj. 75 0
21 Hs (52). "Loppen 20.3.1893" (7pkt) Rettv lett enringstempel på 5øre Brevkort til Bosekop pr.Alten. 250 0
22 B 53I. Luksus st."Christiania 25.X.87" på prima brev til Sannessøen. Litt avrundet hjtg, dog et fint objekt. 60 0
23 B 53VII type 2. 10øre 20m/m plate VII type 2 på brev til Opeide, Hammerø, ST."Christisnia 11.VIII.93". Dette merke på brev er ikke så helt vanlig. Konv litt avklippet n v hjørne, ellers meget god kvalitet. Rimelig. 100 0
24 B 58. "Rise 15.V.94". (ST,5pkt). Bankobrev til Dovre. Dette stempel er ikke så vanlig å finne. Postens lakksegel. 100 0
25 B 69. 20øre grovtg i prima kvalitet på brev til Skogn. Rettv st."Larvik 3.XI.98". Meget fin kvalitet. 60 0
26 B (76). "Kalfarnæs 30.8.1899" (TR, 6pkt). Rettv og bra enringstempel på 5øres Brevkort til Valdersund. 125 0
27 B 76,77,79. "Frederikshald 11.XI.09" på verdibrev til Kornsjø. 50 0
28 Fb 76,77,83 + 80,83 + 79,100. 3 stk følgebrev med bra frankeringer. St."Aalesund 23.1.02", Pkst."Kristiania" og "Kristiania V". Et nokså bra obj. Rimelig. 90 0
29 o 77. Luksus "Brevik-Kristiansand S D 18.IV.05". Prima obj. 40 0
30 B 77x2. Par 10øre posth på brev til Tyskland. St."Kristiania 6.XII.99". Ankst. 45 0
31 Fb 77x5, 79x4. 2 følgebrev. 5-stripe pkst."Kristiania 28.XI.02" på Oppkravsfølgebrev. Samt Nk79 i 3-stripe + enkeltmerke på følgebrev pkst."Christiania 19.II.02". Spydhull. Rimelig obj. 90 0
32 Pk 98. "Ulsberg 3.1.10". (He,6pkt). Rettv prima stempel på kort til Thingvold. 60 0
33 B 99,104. "Ersfjord i Senjen 25.IX.19". (TR, 9pkt). Tydelig, men litt ujevnt avtrykk. Noe stor konv til Rakkestad. Meget sjelden stempel, og for dette. 150 0
34 Pk 99. "Aagotnes 4.I.13". (Ho, 7pkt). Rettv prima stempel på kort til Bergen. Kortet noe slitte kanter. 60 0
35 B 100. "Lavangen 17.X.11". (TR). Prima kvalitet på brev til Hardanger. 75 0
36 B 100x2. "Sigerfjord 17.X.11" På bankobrev til Hardanger. Transittst."Lofoten og Vesteraalens Posteksp B" og "Nordlands Postexp B". Bra obj. 100 0
37 B 100x2. "Langhavn 1.XII.11" (TR) på bankobrev til Børve, Hard. Bak transitt "Senjen-Tromsø pxp C", "Nordlands Posteksp U" og "Hardanger-Søndhordlands pxp D". Prima obj. 100 0
38 B 100x2. "Drangsholt 16.VIII.18". Type 1.(A.A. 8pkt). Prima stempel. Noe lang konv. For stempel. 100 0
39 Pa 100x2,102. "Mosjøen 12.VI.20" på Innenriks Postanvisning til Bergen. En fin sak. 100 0
40 Pk 101.98. "Trondheim Budavd 31.12.39". Rettv og sikkert et uvanlig stempel. På postkort til Danmark. Motiv: Lysholmgården med gaten og biler i Trondheim. Prima kortmotiv. 150 0
41 B 103. "Bogen i Ofoten 3.XI.11". Prima på¨bankobrev til Hardanger. Postens lakksegler. Bak st."Saltens Pxp B", "Nordlands Pxp U" og "Hardanger-Søndmørs pxp B". Prima obj. 100 0
42 B 105. "Tromsø 4.II.25". 30øre posthorn som singel på Rek trykksak. Denne er riktig bra. 150 0
43 B 109. "Kirkenes 7.1.28" rettv prima på rek brev til Oslo. Fra Kirkenes Toldkontor. Fint obj. 75 0
44 B 114,142,163. "Sjøholt 5.X.34" på fint frankert brev til Aalesund. Rimelig. 100 0
45 B 118,217. "Oslo 22.11.38" på verdibrev til Danmark. Har tydeligvis inneholt mynter. Adressat ukjent. Returnert med en mengde stempler. Etikett:"Til Returpostkontoret". Intr og uvanlig sak. 150 0
46 Pk 119. "Bygstad 22.XII.35". (Sf, 5pkt). Nær luksus kvalitet på julekort til Sunnfjord. 50 0
47 Pk 121. "Solsvik paa Sotra 19.XII.23". (Ho, 7pkt). Bra avtrykk på julekort. Merket -tgr. 50 0
48 B 127. "Dovre 10.III.25". Her med blåaktig farge på stempel. Brev til Sakshaug. Vanlig stempel, men ikke i denne farge. 75 0
49 B 130,131,138. "Heggenes 16.X.34" på bra frankert brev til Ø.Aker. Transitt Oslo på baksiden. Rimelig. 100 0
50 B 141,145. "Sæbø i Sunnmør 24.VII.32". (MR, 5pkt). Prima på brev til USA. 100 0
51 Pk 143. "Kvinesdal 23.7.38". (TA-stempel, 7pkt). Prima kvalitet på postkort. Motiv: Kvinesdal - parti fra Faret. 150 0
52 Pk 143. "Hankesund 9.7.36". (SA-stempel, 7pkt). Rettv på postkort til Ullevål Sykehus. Der st."Ullevål" og omadr til Oscarsgt i Oslo. Motiv: Hankø Bad - Regattakontoret. Merket er skadet i tg høire side. 125 0
53 B 145. "Foldals Verk 9.3.34" (7pkt). God kvalitet på brev til Kirkestuen. Konv fra "The Foldal Copper & Sulphur Co Ltd". Konv liten skade ø.v.hjørne. 100 0
54 B 145x2. "Øvre Lårdal 14.III.30". (TE, 8pkt). God stempel på litt lang konv med par. For stempel. 100 0
55 B 145x2. "Glomsetbygd 28.XI.29". (MR, 8pkt). Nokså uvanlig stempel i god kval. 20øre par hvor det ene merket har rundt hj. Noe lang konv. For stempel. 100 0
56 B 145x2,152. "Rabben 19.IX.33". (Ho,5pkt). Bankobrev til Firjar. Bra stempel. Svak brett i konv. 100 0
57 B 148,119. "Oslo 18.II.31" på rek trykksakbrev til Tyskland. Bra obj. Klaffen bak er borte. Porto 37øre som er korrekt. 100 0
58 B 155II. Luftpost I på prima rek brev st."Trondheim V 26.1.32". Til Finland. Transitt "Oslo". Ankst."Helsinki". 150 0
59 B 163x2,164,176. Bra frankert brev maskinst."Hamar 11.VII.31" til Ski st. Konv liten rift ø.h.hjørne ved åpningen. 150 0
60 B 166,181,185. Bra frankering på rek brev til Oslo. St."Nesttun 1.VII.33". Noen brune tgr på et merke. Men et bra objekt. 90 0
61 B 176. "Sandnes 14.10.42". Uvanlig og riktig frankering på dobbelvektig trykksakbrev. Noe sent brukt, og derfor rimelig pris. 150 0
62 B 184. "Nordkapp 20.VII.31" i prima kval på korrekt frankert kort til Tyskland. 100 0
63 B 187. "Kolbjørnsvik 12.I.33". (AA,5pkt). Flott kvalitet på brev til Kristiansand. 50 0
64 B 201,205. "Oslo 12.III.41" på rek trykksakbrev til Fiskaabygd. Konv fra "A/S Norsk Medicinsk Varehus". Et nokså bra obj. 150 0
65 Fbk 215x3,213,202. Klipp fra følgebrev med 3-stripe 2 kr. Haakon 1937 + 1 kr. + 10øre Løve. St."Oslo Tollpost 22.XII.39". Pakke til Tyskland. Flere stempler. Et merke liten skade. Et rimelig obj. 100 0
66 B 221x3. "Kråkstad 5.VII.42" (Ak). Rettv og bra stempel på rek bankobrev til Oslo. Provisorisk reketikett med håndskrevet navn. Nokså uvanlig. 100 0
67 B 222x2. "Oslo 12.VII.39" på rek brev til Tsjekkoslovakia. Konv fra A/S Stemme Uldvarefabrik, Rakkestad. Et bra obj. 100 0
68 B 222,220. Maskinst."Oslo 29.6.42" på bruksbrev til Tyskland. Strimmel + stempel. Luftpostbrev. Konv fra O.Sørensen, Oslo. 100 0
69 B 222,306. "Oslo 23.10.42" på luftpostbrev til Tyskland. Sensur "Ab". Bruksbrev. 100 0
70 B 225,228. 10 og 30øre Dr Maud st."Oslo 6.3.40" på rek brev til Fiskåbygd. Prima kvalitet og riktig frankering. 200 0
71 B 229,240. Maskinst."Oslo Solli 21.4.41" + "Oslo Bureau D'echange" på il - luftpostbrerv. Bak sensurstrimmel + stempel + st."8" + ankst. 100 0
72 B 237x8,240-41. "Mo 11.VIII.44" på riktig frankert brev til Danmark. Brun lukkeremse + "Ao"-stempel. 125 0
73 B 246. "Nordøyan 8.3.40". (NT, 7pkt). PÅ brev til Trondheim med ankst. Bra kval. 125 0
74 B 246. "Brennhaug 5.6.44"(Op). Rettv og bra stempel på brev til Dovre st. 80 0
75 B 246. "Røysing 22.2.45" på prima brev til Sverige. Lukkeremse + "Ao"-stempel. 75 0
76 Fb 248x2. "Øverlands Stasjon 17.12.43". (TE, 7pkt). God kvalitet på følgebrev til Svenseid PO. 100 0
77 B 249,252. "Offersøy 8.X.48".(Lødingen NL). Rettv prima stempel på verdibrev til Trondheim. Postens lakksegel. Bra sak. 100 0
78 B 250. "Salangsverket 27.6.42" (Tr) + rød provisorisk linjestempel "Salangsverket". Bankobrev til Oslo. På baksiden liten rød postoblat med tilsv linjestempel og signatur. 200 0
79 B 252. "Mindresunde 24.1.44".(SF,5pkt). God kvalitet på bankobrev til Innvik. 100 0
80 Fb 252. "Øvre Lårdal 14.3.45". (TE, 6pkt). På følgebrev til Svenseid med ankst. Sidest foran er i god rettv kval. 100 0
81 B 252,240 + 354. 2 fine luftpostbrev til Island !! Begge maskinst "MO" 17.10.46 og 30.5.47. Det ene med NKS oblat Julen 1946 med Kong Haakon. Ikke så vanlig sak. 100 0
82 B 253x4. "Mo 26.II.44" på 4-blokk Luftpost III. Luftpost,expres-brev til Danmark. Ankst. Strimmel + stempel. 150 0
83 B 257x4. "Oslo Elisenberg 21.9.43" i prima kval på rek luftpostbrev til Danmark. 4-blokk Redningsselsk. Tysk sensur. 100 0
84 B 258x4. 4-blokk 30ø+10ø Redningsselskap st."Stavern 25.IX.41" på rek brev til Frankrike. Ankst. Sensurstrimmel og stempel. Nokså uvanlig frankering. 150 0
85 xx 260. Universitetet i 3-stripe + 2 løse merker. Alle er postfriske. Små anm på de 2 enkeltmerker. Gunstig pris. 350 0
86 B 269(?). 30øre V-merke singel på brev med maskinst."Bergen 27.10.41 V m/eikeløv". Til Tyskland. Sensurert med strimmel + stempel. 75 0
87 B 275x4,276x4. 4-blokk 2øre V og 4-blokk 3øre V-merker maskinst. "Stavanger 27.X.41 V m/eikeløv". Prima stempelkval. Bruksbrev. Brett i konv. Korrekt porto. 100 0
88 B 279x2. 10øre V-merke i par på brev maskinst "Ålesund 17.9.41 V m/eikeløv". Til Fiskåbygd. Konv fra firma Peter Strømsheim, Aalesund. 100 0
89 B 286. "Sarpsborg 3.XI.41" på bankobrev til Opstad Tvangsarbeidshus. Singel 40øre V-merke. God kval. 100 0
90 B 297,279x3. "Sandvika 30.10.41 V/med eikeløv". På fint frankert ilbrev til Sverige. Sensurert i Oslo med strimmel. 100 0
91 B 301. Quisling på brev til Fiskåbygd. Konv fra Postverkets frimerkesalg til samlere. St."Oslo 1.7.42". Dette merke sees ikke så ofte alene på brev. 100 0
92 B 306x2,257. Rikstinget + Redningsselsk. På rek luftpostbrev st."Sarpsborg 15.5.43" til Sverige. Tysk sensur i Oslo. Overfrankert med 5øre. Dog god frankering og kval. 150 0
93 B 309-10,307,303. Flott frankering på rek luftpostbrev til Danmark. St."Mysen 23.X.42". Ankst. Sensurert. Noe overfrankert, dog uvanlig å se. Fin kvalitet. 100 0
94 B 314,297. "Tønsberg 9.X.44" på prima rek brev til Danmark. God kval. 100 0
95 B 315. "Furset 8.7.43". (RO, 5pkt). Stemplet er nok mer uvanlig. På sensurert brev til Sverige. Noe ørsmå brett i konv. 75 0
96 B 318,315. Frontkjemper + Grieg på rek brev til Danmark. St."Tønsberg 11.X.43". Ankst. Sensurert. Bra obj. 100 0
97 B 319,320x2,321. Landshjelp I + ekstra 20øre på rek ilbudbrev st."Mysen 17.XI.43" til Danmark. Påsatt tysk sensurremse fra Oslo og en uvanlig stor "il-etitekk"(Bl39c). Prima. 150 0
98 B 319-321. Kpl serie Landshjelp I på rek brev st."Thamshamn 19.II.43" til Tyskland. Tysk sensur "Ad" (München). Ankst. Fint obj. 125 0
99 B 320. 20øre Landshjelp I på brev til Finland. St."Stabekk 31.1.44". Tysk og finsk sensur. Fin kval. 100 0
100 B 320. "Fiskåbygd 4.3.44" på brev til Aalesund. 100 0
101 B 321. 40øre Landshjelp I singel på rek brev st."Drammen 25.1.44" til Trondheim. Korrekt frankering. Prima. 100 0
102 B 322x2. "Landeskogen 6.V.44". (AA). PÅ brev med par 20øre Krigsforlis. Bruksbrev. 100 0
103 B 322-324,242. Serie Krigsforlis på rek brev til Sverige. St."Moss 20.9.44". Luftpostbrev "Ao"-stempel. Korrekt frankering. 150 0
104 B 322-324. Serie Krigsforlis på luftpostbrev til Danmark. St."Kristiansund N 7.6.44" og ankst. Sensurstrimmel + stempel. 100 0
105 B 322x4. 10øre Krigsforlis i 4-blokk st."Hinderåvåg 5.6.44" på rek brev til Danmark. Tysk "Ao" stempel + transitt og ankst. En bra sak. 150 0
106 B 325. "Bestum 2.VIII.44".(Ak, 5pkt). Rek brev til Danmark. God frenkering og kvalitet. 100 0
107 B 326-29,239,241. Landshjelp II + 3øre og 7øre posth = porto 60øre på korrekt ilbrev til Danmark, St."Oslo 16.1.45". Ankst + tysk sensur. Meget bra obj. 200 0
108 B 326-29. Kpl serie Landshjelp II på rek brev st."Ålesund Verdi 16.1.45". 150 0
109 B 326x2, 329x4. Porto 90øre på rek ilbudbrev til Sverige. St."Oslo Bko 28.2.45". "Ao"-stempel. Logokonv fra "A/S Post-Foto,Oslo". Et prima obj. 200 0
110 B 326,328. 5øre + 15øre Landshjelp II st."Kristianssand S 1.12.44" på korrekt frankert brev til Ålefjer. 100 0
111 B 326-328,163,164. 5ø + 10ø + 15ø Landshjelp II + 10ø og 4ø Portoprov = 35øre som er korrekt frankert luftpostbrev til Sverige. St."Hønefoss 23.1.45". Tysk sensur i Oslo. Et uvanlig brev. 150 0
112 B 327. 10øre Landshjelp II alene på lokalsendt brev. Maskinst. "Oslo 24.1.45". Et bra obj. 100 0
113 B 336,331x2. "Egersund 25.8.45" på prima rek brev til Danmark. 75 0
114 B 339x2. "Stuguflåten 19.II.45". (Op,6pkt). Fint brev til Dombås. 125 0
115 Bk 345 oppfr. "Otrøy-Heggedal 16.XI.46".(MR). Prima på kort til Oslo. H7-lotteriet. 100 0
116 Bk 346. "Smalåsen 15.10.46". (TR). Meget bra stempel fra Trøndelag. 100 0
117 B 350,240. "Skaun 15.9.49". (ST). Rettv stempel på verdibrev til Trondheim. Postens lakksegel. 75 0
118 B 354. "Bjelland 3.XII.48". (VA). Nær luksus kvalitet. Et flott obj. 40 0
119 B 354. "Ringøy 12.X.49". (HO). Rettv. Prima kvalitet på brev til Oslo med innhold. Trolig er ganske bra obj. 50 0
120 B 362. "Børresrud 27.VI.47". (ØF, 5pkt). Rettv nær luksus på brev til Oslo. Dette er nok et ganske bra obj. 60 0
121 B 362. "Gjerstad 9.6.47". (AA). Fint stempel og brev til Kristiansand. 40 0
122 B 373,245. "Narvik 20.8.48" på verdibrev til Trondheim. God frankering. Bak påsatt Nk242x2 st."Narvik" for lakksegelgebyr. Postens lakksegel. 100 0
123 B 379,354. "Sør-Fron 27.8.49". Rettv og bra kvalitet på¨verdibrev med postens lakksegel. 80øre Kielland ikke ofte å se på brev. Bra obj. 100 0
124 B Tj.33. "Nesna 20.IV.41" på rek brev til Mosjøen. Brevet er ikke sensurert - noe det burde være. Fra Lensmannen, og adr til Infanteriregiment nr 14. 75 0
125 B 3cent Canada frim på brev til Norge. St."Halifax 25 oct 1921". Påskr. "56" blåkritt + st."T70" i ring. Satt i porto med 2 par 4øre "at betale" + par 20øre "at betale". St."Kristiania 10.XI.21". Dette er et bra obj. 100 0
126 Pk Kort fra "Suure-Jana 2.10.27" (??) til Oslo. Satt i porto med 12øre posth (NK 101) og st."T" i ring + "Oslo". Skrevet i Jaska !!. Trolig et bra obj.++ 100 0
127 Pk 76. "Kristiania 14.9.08" på dobbeltkort til Nittedal. Påskr "10" i blått og satt i porto med 10øre "at betale" st."Nittedalen 15.IX.08". Motiv: Slottet i Krania. Dobbelkort. 100 0
128 Pk 76. "71. (Nordre Sundene). Tjømø/Vf. + st."Vrengen 24.XII.08" på kort til Kristiania. Ruten Tjømø-Tønsberg. Rettv og meget bra kval. 100 0
129 Pk 99. "220" D/S"Norefjeld". Gikk på Krøderen. God kvalitet på postkort skrevet på Fjeldhvil Hotel. Adr til Eina st. Motiv: Fjeldhvil Hotel med gjester utenfor. 2 bra sider her. 200 0
130 B 145. "238" (Visnes i Nordmør) Eide/Mø. Tydelig og klart avtrykk på brev til Oslo. Litt fliset kanter på konv. Nokså bra stempel. 200 0
131 B 99x2. "310" (Botten)Sel/Op + prima st."Otta 28.IV.11". Brev til Dovre. Dette nrst er ikke så helt vanlig. Litt ujevnt slått. 150 0
132 Pk 99. "377" (D/S"Seimstrand") Båtrute Bergen-Manger. Lett men tydelig på julekort. Hjbrett. 50 0
133 Bk 76. "531" (Raael) Sem/Vf + st."Tønsberg 4.VI.10". Skrevet på Raael. Meget bra. 200 0
134 B 145. "706" M/b "Kvamsøy" + st."Fjordane G 24.II.35". Fin kvalitet. 125 0
135 B 127x2. "751" (Fjeldstad)S.Odalen/He. Her på bankobrev til st."Skarnes 13.XII.27" Sendt til Oslo. Meget fint og ikke så helt vanlig. 250 0
136 B 99x2. "792". 4-ringst. (Oslo-Lillestrøm jernbane). Bra stempel på brev til Danmark. Ankst 25.8.16. 150 0
137 B 432. Krp. "Bolmen" (MR, 5pkt). Sidev klart avtrykk på bruksbrev til Andebu. Med innhold. 100 0
138 B 350,434,388x2. Krp."Brattfjord" (NO) + st."Bodø 24.6.58" og verdietikett "Bodø Postkontor" på verdibrev til Tromsø. Postens lakksegel på baksiden som er glassklart stemplet krp "Brattfjord". Å se et slikt stempel på lakksegel er meget sjelden - for å si det forsiktig. 400 0
139 Pk 650. Krp."Bøvertun" sidest på kort st."Bøverdalen 16.7.70". 75 0
140 B 700. Krp."Eikå" (MR, 6pkt). Brev som er omadr til Minde. Maskinst."Oslo 26.1.73". Krpst ved omadresseringen. Filatelistisk sak, dog bra. 100 0
141 B 988. Krp."Fæmund II" + st."Røros 16.7.86". Prima kvalitet på brukskort til Sverige. 100 0
142 Pk 143. Krp. "Gålå Høgfjellshotell" + sidest."Harpefoss 24.VII.36". Postkort til Oslo. Motiv: Golaa Høgfjellshotel. (Wilse 21352). 100 0
143 Pk 241. Krp. "Hadselsand". (No,8pkt). Meget god kvalitet på julekort til Åsebakken. 250 0
144 B 354. Krp. "Hafsås" (MR) + st,"Gjøra 16.3.50" Rettv og meget bra kval. På bruksbrev til soldat i Tysklandsbrigaden. Bra sak. 50 0
145 B 145. Krp. "Halle" (VF, 6pkt) + st."Larvik 6.XII.35". Prima kvalitet på brev til Oslo. 200 0
146 B 141x2. Krp. "Nordsæter" (Op, 6pkt). Meget fint brev til Lillehammer. 150 0
147 Pk 143. Krp. "Nustadfoss" (NT) + del av datost "Meråker 27.VII.38". Brukskort til Aasgaardstrand. Noe ujevnt avtrykk. Motiv: Stor gård.(Schrøder). 100 0
148 B Tj.61. Krp. "Nylund" (RO,3pkt). Bra avtrykk på bruksbrev fra Skjold Forsyningsnemd til Haraldseidvågen. 75 0
149 B 611. Krp."Rotneim" (BU) + st."Gol 31.7.70" på brukskort til Danmark. Motiv: Fargemotiv fra Gol. 75 0
150 Bs 377. Krp. "Rundhaug" (Rana No, 8pkt) + st. "Grønnfjelldal 1.10.49". Her på større brevklipp. 100 0
151 B 460. Krp. "Silvalen" (NO) + st."Herøyholmen 19.1.59". God kvalitet. Krpst brukt 1958-63. Bruksbrev. 100 0
152 B 377x2,240. Krp. D/S "Skogøy" + st."Ofoten A 20.7.53". Prima kvalitet på konv til USA. 150 0
153 Fb Krp. "Smoge" (MR). Her som ank og utlevst på følgebrev fra Ytterdal 21.I.43 til Smoge. Bra obj. 100 0
154 B 396. Krp. "Snarset". (Bø/No) (5pkt). + st."Bø i Vesterålen 16.4.53". Meget god kval. Brev til Kråkberget. Brukt noen få år. 125 0
155 B 306. Krp. "Strand i Bærum". Prima kvalitet på sensurert brev til Sverige. 150 0
156 B 242,245. Krp. "Svisdal" (MR,5pkt). Tydelig og bra avtrykk på bruksbrev. Litt fliset ved åpning venstre side konv. 100 0
157 K 345x2. Krp. "Tørnby" (Øf,6pkt) + st. "Rømskog 15.10.46". Meget god kval på kort til H7-lotteriet. 150 0
158 K Krp. "Vålåsjø" (Op) + st."Dovrebanen N.O."(T15,6pkt). God kombinasjon av stempler. Her på Privat Meldekort for familie med husfolk. Krigstiden. Trolig uvanlig obj. 125 0
159 Pk 396. Krp. "Vatnahalsen" (T-1). Rettv og fin stempel på kort til England. 100 0
160 Pk 242. Krp. "Vattedal" (HO, 5pkt). Prima på julekort til Bergen. 125 0
161 Bk "237" 3-ring nrst. Dette stempel ble brukt på båt i ruten Brevik-Kristiansand. Datert "Kragerø 14.juli 1898". Til Kristiania og ankst."Kristiania Tur 1 15.7.1898". 2 arkivhull ved kanten, men dette nok en nokså sjelden sak. 300 0
162 Pk 143. "Fra Tog". (T2 ?)(28x7mm). + maskinst."Oslo 24.X.27". Postkort påskrevet Gjeilo 23.10.27 til Sverige. Motiv: Tuftebroen Geilo. 125 0
163 B 205, "Fra Tog". (T6?). Lokalsendt bruksbrev maskinst."Oslo 14.3.38". Bra kval. 100 0
164 Bk Bk7."Hovedjernb Postexp 29.4.1880". På 5-øres Brev-kort til Christiania. Datert Feiring 29.4.1880. 100 0
165 B 246. "Lillehammer-Åndalsnes 20.8.44 T402". (T6A, 7pkt). Rettv og meget bra stempel på bruksbrev fra Hundorp til V.Aker. 100 0
166 Pk 242. "Hønefoss-Roa 28.XII.44". (T1). Prima kvalitet på postkort til Begna Bruk. Kortet har signatur foran. 50 0
167 B 246. "Drammen-Oslo 26.6.45". (T1,9pkt). Brev med innhold til Sverige. Noe ujevnt vtrykk, men tydelig. Merket rundt ø.h.hjørne. Remse "Åpnet av kontrollør 294". En rimelig pris for dette obj. 400 0
168 B 246Bv. "Trondheim Bureau D'echange 30.7.45". (8pkt). Et uvanlig stempel på brev fra Trondheim til Sverige med innhold. Remse "Åpnet av kontrollør 880". 200 0
169 Pk 143. "Merakerbanen B 1.VII.27". (T3III, 8pkt). Noe ujevnt avtrykk på postkort til Stockholm. Et nokså uvanlig stempel bare brukt noen måneder i 1927. Motiv: Trondhjem. 250 0
170 B 122. "Nordbanernes Posteksp II C 29.XII.21". (T10II, 7pkt). Prima stempelkvalitet slått omv på merket på konv fra Kristiania Havnelager. Dekorativt innhold. Til Trondhjem. Konv litt småkrøll ved kanter. 100 0
171 K 241,242. "Nordlandsbanen H 9.7.45".(T19). På brevkortformular til Svenska Norgeshjälpen. Prima kontrollst. Fra Trondheim "Kontroll nr. 866". Meddelelse om pakke som er ankommet til Levanger i 1945. 150 0
172 B 251,354. "Bergensbanen A 8.1.51". (T17). Rettv stempel som er av vanlig type. Men her på ilbrev fra Jernbane som ikke er så vanlig. Logokonv fra A/S Sunde & Larsen, Bergen. 75 0
173 B 255-258. Serie Redningsselskapet på ilbrev st."Vestfoldbanen B 19.8.41" til Danmark. Konv fra Hotel Atlantic, Sandefjord. Tysk sensur fra Oslo. God kval. 100 0
174 B 221. "Rørosbanen S.A. 21.1.41". (T1). Rettv og uvanlig flott stempel på sensurert brev fra Rena til Sverige. Intr påskrift på baksiden av konv. Prima sak. 75 0
175 B 246. "Solørbanen A 12.2.44". (T6, 5pkt). Meget pent brev til Moelv. 100 0
176 B 256,264. "Sørlandsbanen G.V. 14.12.41". (T16A, 8pkt). Fint brev fra Arendal til Oslo. 300 0
177 Pk 143. "Sørlandsbanen D 1.12.35". (T10, 8pkt). Meget bra stempel på brukskort til Oslo. Motiv: Gjerstad - parti fra. (Melaas). 250 0
178 B 455,3923. "Kongsberg-Rødberg 12.7.63 T2191". (T6,7pkt). Bra kvalitet på brev til Gran. 100 0
179 Pk 241x2. "Horten-Skoppum 23.12.42". (T4, 5pkt). God kvalitet. 75 0
180 Pk 245. "Brevik-Skienbanen 16.VII.48". Bra stempelkval på brukskort til Haugesund. Motriv: Luftfoto Porsgrunn. 100 0
181 B 333-338. "Norsk Skipspost Marinen 17 May 1944 - 113" (Torodd). God kvalitet på sensurert konv med 2 ulike sensurstempler. Et er lilla og et er rødt. Med innhold. Fra norsk soldat til familien. Meget bra , men litt uforsiktig åpnet som sees på baksiden. 150 0
182 B 333-338. 10-60øre London med prima st."Norsk Skipspost Handelsflåten 3.Aug 1943 14". D/S"Ara". Prima kvalitet på konv adr til Liverpool. 100 0
183 B 246. "Bodø xx 29.3.39". Dette stempel skal ifølge info bare være brukt om bord på D/S"Tøtta". (9pkt). Brev fra Bodø til Trondheim. Ankst. 400 0
184 Bs "Nidelven 4.4.1866" dampskipsstempel som transitt på del av brevfront med enringst "Sund 26.3.1866". Fra brev til Bergen. Begge stempler i meget bra kvalitet. God kombinasjon. 200 0
185 B "Nordland 17.9.1857 samt håndskrevet "Rødø 16/9" på helbrev til Østerdalen. Transitt "Trondhjem 19.9.1857". Har gått med Prinds Carl på 26. Sydturen. 400 0
186 B 4. "Bodø 24.3.1860" + transitt "Nordland 26.3.1860". Prinds Gustav 5.Sydturen. Helbrev i fin kvalitet til Christiania. 350 0
187 B "Nordland 5.7.1860" D/S"Nordcap" 19.Nordtur.(Type 1). Ujevnt st."Christianssund 2.7.1860" også datert inni. Helbrev til Kjerringø. 150 0
188 B "Næsne 17.7.1878" + transitt "Nordlands Amb.Postexp 18.7.1878". Helbrev til Norddalen Søndmøre. Også transitt "Aalesund 22.7.1878" på baksiden. Intr brev Litt ujevne stempler. Rimelig. 150 0
189 B 18. "Alstahaug 21.10.1872" + transitt "Hmrfst G-Hmbrg 24.10.1872". Brev til Christiania med ankst. Stemplene er relativt bra. 200 0
190 B 359,380. "Trondheim-Kirkenes I 15.1.51". + linjest."M/S"Vertserålen" på konv til England. 75 0
191 B 205. "Trondheim-Kirkenes V 3.9.39".(D16b). Prima kvalitet på brev til Trondheim. 100 0
192 B 77. "Nordlands Posteksp I 10.VII.03". (D10). Brukt 1898-1906. Brev til Jennestad. 125 0
193 B 246. "Mid-Helgeland A 7.II.44". (D6). Vanlig stempel, men her på sensurert bruksbrev til Danmark. Sensurert skipspost er uvanlig. Noen småbretter i konv dog bra sak. 75 0
194 B 306,243. "Namdalens Posteksp B 1.12.44". (D4). Prima kvalitet på brev til Sverige. Brun remse + "Ao". Sensurerte skipspostbrev er uvanlig. 100 0
195 Pk 143. "Vestfinmark B 27.V.36". (D5). Rettv og bra stempel på postkort til Halden. Motiv: Parti av Bossekop, Alta. Bra kortmotiv - også. 100 0
196 B 125. "Altenfjord 18.IX.24". (D1). Rettv bra stempel på brev til Stavanger. 75 0
197 Pk 119. "Nordmør G 21.XII.31". (D9,7pkt). Meget bra stempel på kort til Ålvundeid. 200 0
198 - "Nordmøre A 22.12.39" på sekkelapp for postsekk sendt med Nordg.Hurtigrute. Obs. Har vært brukt 2 ggr. Intr sak. 100 0
199 Pk 141. "Nordmøre E 22.12.35". (D15,7pkt). Kort til Nordheim(M&R). St."Nordheim" og omadr til Gullstein. Fine avtrykk. 200 0
200 B 119. "Nordmøre G 22.12.37". (D17, 6pkt). Bra stempel på brev til Tingvoll. Litt ujevnt slått. 125 0
201 Bk "Voldsfjorden B 14.X.20". (D2, 6pkt). Tydelig og bra stempel på 10-øres Brevkort til Sogn. 125 0
202 Bk 77. "Sogns Postexp S 15.VIII.98". (D4, 6pkt). Brevkort til Tyskland. Datert om bord på D/S"Kommandøren" 15.Aug.1898.!!! Motiv: "Hilsen fra Stalheim" 3-bilders kort. Meget bra obj. 250 0
203 B 354. "Bergen-Seim 20.VIII.49". (D1, 6pkt). Rettv fin stempel på brev. 100 0
204 B "Stavanger-Bergen Dagruten B 29.VIII.19" (D2,7pkt). Transittstempel på baksiden av brev fra Wien til Nærstrand. En bra sak. 175 0
205 Pk 99x2. "Bergen-Stavanger Nattruten B 18.1.17". (D2). Her på (Feld)postkarte til Tyskland. Fra Bergen. Et vanlig stempel, men her en nokså bra sak. 100 0
206 B 77. "Mjøsens Postexp 2.X.01" (D3b). Rettv og bra stempel på bruksbrev med innhold. 100 0
207 Pk 245. "Nordenfj.Reserveposteksp I 23.VIII.40". (D1). Et bra kort og stempel. Brukt på noen av rutene i Trøndelag. Motiv: Utsikt fra Byåsen. 100 0
208 Pk 77. "Brevkort skrevet om bord på S/S"Nordstjernen" og annullert med flott tysk skipspoststempel "Schiftsbrief Paquebot ûber Hamburg" i 4-kant. Adr til Gørlitz, Tyskland. Ankst. Motiv: Kunstnerkort Bergensutstillingen 1898. Et prima objekt. 200 0
209 B Facit 195. Island 20aur Gullfoss på fint skipspostbrev til Norge. Linjest "Paquebot" + st."Bergen 2.3.36". Meget fin kvalitet. 250 0
210 B 333-338. 10-60øre London prima st."Norwegian Army Field Post Office 17.May 1944" på konv til London. Brett nerkant konv. 100 0
211 Bk "Målsnes 6.VI.40" på 15øre Brevkort til Tuleng. Passert postkontrollen i Tromsø og påsatt rød linjest. "Passert/Postkontrollkontor nr.3" + signatur. Liten fuktskade n.v.hjørne. Dog et bra obj. 500 0
212 Pk 245. Postkort til Fange på Hjelpefelgslet - Grini, Viktoria Terasse 7. St."Stavern 10.IV.42". Også god stempel. "Der Befehlshaber der Sicherhetspolozei/ubd de SD-Oslo (7) Geprüft" med signatur. Et meget bra objekt da brev til fanger på Grini er høyst uvanlig. 300 0
213 Fb 231. 2 kr. Løve st."Skien 21.12.43" på ilpakke-følgebrev til Svenseid. Rødt rundt avsenderstempel "Nasjonal Samling Fylkesorg Propagandaleder Telemark". Et høyst uvanlig stempel - bra obj. 300 0
214 B 146. "Eidet i Vesterålen 5.1.45" på sensurert brev til Sverige. Bak påst."Forsinkelse i videreforsendelsen p g a manglende avsenderadresse". Bra obj. 150 0
215 B 220-211. "Romsdal Posteksp N 27.V.41" på sensurert brev til Danmark. Strimmel "o" + stempel bak. Delvis fjernet strimmel ved åpning. Meget uvanlig å se sensurerte brev fra båteksp. 200 0
216 B 221. "Hamar 8.V.40" på brev til Sverige. Brun sensurremse og st."Åpnet ved tysk censur". Bra obj. 200 0
217 B Rek feldpostbrev til Kiel. St."Feldpost d 459 21.7.43". Fra Fpnr. 17490 = Mar Art Abt 501-stap. Fp nr.39450 ( 4101-E). Seeverteldung Oslofjord-Kdt.Horten. God kval. Ankst. 150 0
218 B Lot 2 stk feldpostbrev til Oslo 1943/44. Fra 44749C = Heeres Verw.Dienst. Fauske. Og 50927A = Jäger.Rgt.28(L) stab 1 u 1.4.kp. Mo-Mosjøen-Bodø-Fauske. 125 0
219 B Svensk frank. Brev fra Sverige 21.7.40 til Oslo. Bak påsatt nøytral brun remse 36mm + st "Geprüft Deutsche Zensur". Bra kval. 75 0
220 B 246. "Vågaholmen 21.3.42" i prima kvalitet på sensurert brev til Danmark. 100 0
221 B 246. "Sandvær i Helgeland 7.VIII.45". God stempel på brev til Sverige. Passert postkontrollen i Trondheim. "Åpnet av kontrollør 884". God kval. Ankst. 100 0
222 B 335,339. "Strand i Namdalen 6.9.45". Prima kvalitet på brev til Sverige. Remse "Åpnet av kontrollør 903". Trondheimkontrollen. 100 0
223 B Feldpostbrev st."Feldpost b 31.1.45" til Oslo. Fra Fpnr. 1201A = Fstg Btl 654 - Stab n. 1-4 kp. = Ørlandet Zahlmeisterei. Liten brun flekk nede t.h. 80 0
224 B PP-brev st."Feldpost b 10.10.43" til Oslo. Fra Fpnr. 37605D = Pz.Gren.Rgt. 146-Stab II u 5-8 kp. Lakselv. Prima brevstempel "Ab" fra Berlin som ikke er så vanlig. 100 0
225 B Feltpostbrev med innhold. St."Feldpost b 2.5.41" til Østerrike. Fra Fpnr. 39424 = Heeres-Verpl.stelle, Kirkenes. Briefst fra Fp 30364= Armee-Verpl-u Bekleidungslager, Kirkenes. 100 0
226 B Prima brev fra "Ortskommandantur Posgrunn" (Flott stempel). Til Eidanger. Maskinst."Porsgrunn 5.II.42". Meget uvanlig sak, og prima kval. 150 0
227 B 377,379. "Norsk Feltpostkontor Tyskland-Oslo 8.8.49". Prima kval på rek trykksakbrev til Sverige. Bak st."Oslo Ank Utland 8.8.49". 125 0
228 Pk 99. "Ski Feltpostkontor 21.XII.19" (AK, 6pkt). Rettv litt ujevnt avtrykk på julekort sendt lokalt. Bare brukt 1919-20, og brukt istedenfor regulært poståpneri. Nokså uvanlig sak. 125 0
229 Pk 648. "Feltpost 16.9.76". God kval. Stemplet ble brukt ca 14 dager under høstøvelsen i Nord-Trøndelag (Namsos). Brukskort til Oslo. Ikke enkelt å finne. 100 0
230 Pk 99. "Feltpostkontoret Helgelandsmoen 12.VII.11". I god kval på humorkort til Sogn. Motiv: "Jod paa hæla" Sign. SX. 80 0
231 B 99x2. "Feltpostkontoret Oscarsborg 19.XI.15". Prima kvalitet på brev til Rjukan. 100 0
232 B 99x2. "Feltpostkontor No 10 6.X.11". (Kirkenes). God kvalitet og ikke så helt vanlig. Her på konv fra Kirkenes Bok-og Papirhandel til Hardanger. 100 0
233 Pk 245. "Feltpostkontor Nr 15 1.8.51". Nord-Norge Målselv - Bardu. Kort til Røros. Motiv: Målselvdalen. 100 0
234 Pk 99x2. "Feltpostkontor No 25 4.1.20" (Sauda). På postkort til Auklandsvik. God kval. 100 0
235 Pk 390. "Heistadmoen Feltpoståpneri 18.12.56". Rettv prima stempel på brukskort til Burud. 100 0
236 B 241. Hjelpest."Bagn 2.4.45" (Søndre Aurdal). Meget god kval på konv fra Alf Brustad Bokhaldel og sendt til Oslo. Iflg info var stemplet bare i bruk Mars-April 1945. Uvanlig. 200 0
237 Fb 252. Hjelpest."Gransherrad 20.12.43". Prima kvalitet på følgebrev til Svenseid. Ankst. Meget bra obj. 200 0
238 B 250x2. Hjelpest."Oslo-Rodeløkka 23.1.47". Rettv prima kvalitet på rek brev til Kråkstad. Litt lang konv med nokså lett loddrett brett, Dog er dette et bra obj. 200 0
239 B 246x2. Hjelpest."Ås 2.10.43" i prima kvalitet på rek brev til Oslo. Konv fra Herredskassereren i Ås. Har trolig inneholt en sjekk på kr. 138,95. Meget bra obj. 200 0
240 B 127. Hullst."Vestre Gausdal 30.V.24". Rettv og fin kvalitet på brev til Øyer. 75 0
241 B 125. Gjhull "D.N.F."+ maskinst."Oslo 7.X.25". På brev til USA. Denne er nok uvanlig. 150 0
242 B 145. Gjhull "FB/B" (F.Beyers Papirvarefabrik) + maskinst "Bergen 15.VI.34". Vinduskonv fra firmaet. 100 0
243 B 187. Gjhull "S" (Skattevesenet) + st."Fiskåbygd 28.II.32". Konv fra Lensmannen i Vannylven. God kval. 75 0
244 B 240,247. "Trondheim A 19.9.44" på bankobrev sendt lokalt. Bak påsatt betaling for gebyr ved NK240+247 med minist "T.heim Bko 19.IX.44". Stor rød oblat med oblatnrst "1348". Ikke så vanlig å finne. Bra kval. 250 0
245 B 229. "Oldedalen 18.1.45". (SF,6pkt) på bankobrev til Innvik. Bak påsatt liten rød oblat med sort oblatnrst."2794". Dette er trolig et meget bra obj. 250 0
246 B 252. "Arendal 2.7.42" på bankobrev til Oslo. Bak påsatt liten rød oblat med grønnt oblatnrst "1542". Slike brev er ikke så vanlige. 200 0
247 B 229. "Hopland 11.9.44" på bankobrev til Innvik. Bak påsatt rød oblat med lilla oblatnrst "2782". Klaffen bak litt revet ved åpningen. 150 0
248 Pk 388. Maskinst."Skøyen 20.12.51 VI.Olympiske Vinterleker Oslo….". Meget god kval. Brukskort til Kongsberg. 100 0
249 B 309. Halvert 20øre Rikstinget på lokalsendt brev. Maskinst "Oslo 8.9.43". Frankeringen er underkjent. Bak påsatt straffeporto 20øre ved Nk 246. Påst."T" i ring + "Oslo BD 8.9.43". 150 0
250 B 181-183. Kpl serie Nordkapp I på brev st."Nordkapp 7.VIII.39". Adr til Poste Restante Moløkka pk. Prima minist "Oslo ML 11.VIII.39" på baksiden. Et flott brev med god frankering og stempler. 400 0
251 B 293x4. Minist."Oslo Solli 21.X.41" i prima kvalitet på lodrett 4-stripe Hvit V. 300 0
252 B 254x2. Minist."Oslo MJ 3.VI.41" på brev med par Hålogaland. God kval. 225 0
253 B 363,364. "Oslo Elisenberg 3.2.48" på verdibrev til Nordsæter. Postens lakksegel bak. Påsatt Nk 360x2 med prima minist."Oslo E 3.2.48". Et meget bra obj. 200 0
254 B 222x4. Minist."Oslo Bko 2.VI.39" på baksiden av rek brev st."Oslo 1.6.39" til Grimstad via Amsterdam. Grønn st."Luftpostruten Oslo-Amsterdam 1.6.1939 1ste Tur". God kval. 100 0
255 B 302-05. Kpl serie Nordraak på rek brev st 1.dag Oslo 12.6.42 og adr. Oslo. Bak minist."Oslo St.H. 13.VI.42". Litt merkelig sak. Prima kval. 100 0
256 B Postsakbrev (Bl590) sendt fra Postgirokontoret, Oslo til Halden. Her med et maskinstempel vi ikke har sett før.:" Postgirokontoret 19/12/46". Har heller ikke sett dette omtalt (?). 125 0
257 B 166,164,96. "Luftpostruten Tromsø-Kirkenes 1-7-1938 1ste Nordtur". + st."Tromsø 1.7.38" på konv til Kiberg. Ankst bak. Prima kval. 100 0
258 Pk 425,427. "Voss 12.7.55" på luftpostkort til USA. Portokontrollstempel sort "1" i ring. Bra. 100 0
259 B 396,297x2. Luftpostbrev til USA. St."Drammen 2.6.56". Rød portokontrollstempel "2" i ring. Bra sak. 100 0
260 Pk 99Bv-Bv-Dvn. Loddrett par + enkeltm 5øre heftemerker på postkort st."Kristiania 23.XII.23". Sendt lokalt. Bra obj. Virker til å være 3-stripe fra hefte. Motiv: Musikkpaviljongen i Kristiania. 70 0
261 Pk 9 mark finland st."Utsjoki 1.IV.49" + linjest "Nuorgam" på kort til Leknes. En nokså uvanlig sak. 75 0
262 B 369,240. "Dronning Maud Land 10.2.51 + gradetall". Prima spesialstempel på konv med tilsv rek etikett. Rød st."Norsk-Britisk-Svensk Antarktisexpd 1949-52". Adr til Sverige. 75 0
263 K Frankeringsmaskinstempel 15øre maskin nr.72 Tiedemanns Tobaksfabrikk Oslo 2.6.34 Golden West Fineste Virginia.." På andre siden reklame for Teddy sigaretter. 100 0
264 B 141. Maskinst."Oslo 7.X.26" på logokonv til Tyskland. Fra A/S Bergans Meis og Ryggsæk. På baksiden påptrykket fin tegning signert A.Bloch. Prima reklamekonv. 75 0
265 B 202. "Trondheim 31.3.39" på lokalsendt konv. På hele baksiden påtrykk fra Trondheim Losseanlegg og Kjølelager a/s. 3 bilder + rutenett for båt,fly og tog fra/til Trondheim. Et bilde med hurtigrute. Uvanlig og fin reklamekonv. 75 0
266 B 439,440. "Tønsberg 10.12.55" prima på luftpostbrev til Tsjekkoslovakia. Konv har reklame "Velkommen til Vestfold" på baksiden med stilisert kart. Prima. 75 0