Cinderella

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
287 o 5 stk Svalbardmerker + 3 cinderella. Følgende i loten: 20øre Rød st.1898. Merket er "lite" da det er feilperforert nede Taggene i merkebildet. + 20øre rød st. "Advent Bay 1896" + 10øre brun st. 1896 + 10øre brun 3-sidig perforering, utagget øvre kant. + 5øre Blå st.1898. I tillegg 3 etiketter E11,12,13. Noen ujevn kvalitet, men ikke så valig obj. 400 495
288 x/o 8 stk feltpostetiketter fra 2.verdenskrig. Brukt i London. Både tagget og utagget. Fargenyanser og 2 ulike størrelser. 200 341
289 x Lot 10 stk forfalskninger av allierte propagandamerker inkl. Den norke Legions frimerke. Dette er uvanlige saker. Prima kval. 100 605
290 x Lot 12 stk krigsetiketter og merker. 6 stk tyske med bl a Heeres Nachrichdienst, "Har du gjort dette før Norge". (Svensk-Norsk for i Stockholm - 1948- Norgeutstilling". 2000laget og 500 brukt av Norges Legasjon. 3 stk med tilkn til Finland. 100 220
291 x Lot 27 stk. merker + 2 fireblokker. Noen samemerker.Bl a forløperen til sameflagget, Yrans sameplaket + noen norske og finske julemerker. Fin og rimelig lot. 100 330
292 x Lot 18 stk frimerkeutkast (essay) 1øre reinsdyr til 5kroner Nidaros.Tror dette er laget av OFK (?). Artig og fin lot. Rimelig. 200 200