Diverse Obj

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
287 B 193-196. Minist. "Oslo Bko 24.II.40" i prima kvalitet på rek brev til Sverige. Kpl serie Nansen I. Et meget fint og bra objekt og stempel anvendt slik. 300 440
288 B 302-305. Minist."Oslo St.H 13.VI.42" på baksiden av rek brev med serie Nordraak. Rimelig start. Fin kval. 75 0
289 Pk 361. "Lillehammer-Sjusjøen 16.4.1947" Et høyst uvanlig stempel som bare var i bruk denne ene dag. Sendt til Oslo. Motiv: "Solhøgda" pr. Lillehammer. 350 660
290 B 145,148x2. Luftpostbrev til Frankfurt, Tyskland. St."Oslo 27.VI.34". Prima rød tysk luftpoststempel Berlin + linjestempel + "Berlin Zentralflughafen 27.6.34" + flere stempler. Prima og god kval. 150 0
291 B 147,145. "Larvik 28.III.34" på luftpostbrev til Düsseldorf, Tyskland. St. "Køln 29.3.34" + tysk flott rød luftpoststempel + stempler på baksiden. Konv fra "C.I.Rosengren, Larvik,Handelsgartner". God frankering og obj. 150 150
292 B 145. "Luftpostruten Trondhjem-Tromsø 9.7.1935 1ste Sydtur" + maskinst."Tromsø 8.VII.35" på bruksbrev til Oslo. Konv fra Tromsø Maskinforretning. 150 0
293 Bk "Vik i Sogn 17.6.1886". Enringst på Militært Tjenestebrevkort til Bjørø Namsen. Der omadr til Bangsund og st."Bjørø 3.7.1886" enringstempel. Her 2 bra enringstempler.. 100 165
294 B "Feltpostkontoret Otta 14.VII.19" på portofritt brev til Dovre. Stemplet ble brukt i stedet for regulært poståpneri. Prima kvalitet. 125 165
295 B 421,395,392. "Ny-Ålesund 5.8.54" + spesialst."Worlds Northermost Community Kingsbay 79 North Svalbard", På postkort til Sverige. Motiv: Gruven og Lovenbreen. 100 110
296 B 369,240. Rek brev til Bergen. St."Dronning Maud Land 10.2.51". Reketikett. Rød st."Norsk-Britisk-Svensk Antharktis 1949-1952"Expedisjon. 75 121
297 K 453. "Gjøvik 7.7.1961 Innlandsmessen i Gjøvik 23 juni - 16 juli". Prima tekstmaskinst på kort til Oslo. Motiv: 4-motivers storf fargekort Gjøvik. 75 75
298 Pk 392. "Molde 14.8.1953 Romsdalsutstillingen Molde 19-27 Sept..". Kort til Sverige. (Aune 300). 75 75
299 B LB1. "Øvre Ullern 21.7.64" på konv med Lykkebrevets nedre del. 75 0
300 B 745. "Gäddede 30.9.77" + st. "Postlagt i Norge/Mellomriksruten Nordli-Gäddede". Bruksbrev i prima kvalitet til Borås. 150 150
301 K 99. Bremsnes i Nordmør 22.IV.13". Bra stempel på Brevkort med påtrykket "reklame" for IOGT. Fin sak. 90 0
302 Bk 50x3. 3-stripe 2øre 20mm som oppfrankering på Bk50. St."Kristiania 31.1.98" til Tyskland og ankst. God kvalitet. 90 0
303 Bk Bk47 (5øre dobbelkort) prima st."Kabelvaag 11.I.96" til Kristiania. Ankst. Dette er nok et bra obj. 100 0
304 B 3 skilling helsakkonv prima st."Hamar 18.1.93" til Christiania og ankst. Bruksbrev. 75 111
305 B 3 skilling helsakkonv prima st."Tromsø 4.V.95" til Bergsfjord. Bruksbrev. 75 110
306 Bk "Bergen 18.6.1896 Tur 4". Rettv og meget bra lokalsendt Brevkort fra BDS og NFDS med påtrykket båtruter og skipsnavn. 3øre helsak brevkort. 100 0
307 Bk "Bergen 18.8.1902 Tur 6".På brevkort sendt lokalt. Ruter for båter fra BDS og NFDS. 3øres helaskbrevkort. Bra. 100 0
308 B LB1. "Oslo-Brevik A 6.7.64 T 502". Togstempel på lykkebrevets nedre del på bruksbrev til Kristiansand. Også påsatt LB1 på baksiden som er datert for hånd. Inneholder trekkningsliste. Dette er en uvanlig sak. 150 176
309 o Nordland. Lot 4 stk merker med enringst. "Borge 1886", "Dverberg 1891", "Risøhavn 1892", "Venset 1892". Alle lesbare - men noe svak - dog rettv. 100 0
310 Bk Troms. 3 stk 5øres Brevkort med prima stempler 2-ring (IIL). "Maalsnæs 1912"(4pkt), "Medfjord i Senjen 1907"(5pkt),og "Skjervøy 1914" (3pkt). Meget fin kvalitet. Alle til Trondheim. 100 110