Auksjon 162 med budfrist tirsdag 17. oktober er nå avsluttet.

 

Salgspris er lagt på obj. som ble solgt.

Obj. uten salgspris kan nå kjøpes til minstepris + prov. og porto.

Mange gode og fine obj. finnes fortsatt - bestill snarest.

 

 

 Utsendelse av solgte objekter starter snarlig.

Forhåndsfaktura kan også forekomme.

 

Vi takker alle budgivere for god interesse også denne gang.

 

 

Spørsmål/info/bud: TLF: 75152823.

Mailadresse: mail@robertsenfrimerker.no