9. januar 2019

   Informasjon om ny auksjon:

Det ser ut til at neste auksjon blir i mars 2019. 

En mengde flotte og rimelige brev er levert. Her bør det bli mye å se fram til - tror vi.

Beregnes utlagt på nettet i slutten av februar.

Hilsen Robertsen Frimerker

Spørsmål/info/bud: TLF: 75152823 - Mobil: 413 15371

Mailadresse: mail@robertsenfrimerker.no