26.03.2018. 

Det er fremdeles uavklart når neste auksjon kommer.

Spørsmål/info/bud: TLF: 75152823.

Mailadresse: mail@robertsenfrimerker.no