Auksjon 170 er avsluttet, og salgspris på solgte objekt er lagt ut.

Det var stor interesse og mange gode bud denne gang.

Utsendelse av objekt starter mandag 27/3.

 

Det er ønskelig at kjøpte objekt betales snarest etter de er mottatt, slik at leveradører kan få hurtig oppgjør.

 

Denne gang betales kjøpte objekt til Ragnar Robertsen, Myraveien 24, 8622 Mo i Rana.

Kto: 1226 06 74011, fremgår også av giroblankett som følger faktura.

Bruk gjerne nettbank, så går det raskere.

 

Obj. 253 er trukket pga. feil.

 

Dette var min siste auksjon.

Takk til alle gode kunder, som har vært med i lang tid.

Takk også til gode innleverere, for de fine og uvanlige objekt, som vi har fått anledning til å selge.

 

Hilsen Ragnar Robertsen/ Robertsen Frimerker

 

Spørsmål/info/bud: Mobil: 413 15371 

Mailadresse: mail@robertsenfrimerker.no