Oblatnr.St.

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
285 B 252. "Hopland 28.7.44".(SF) på bankobrev til Innvik. Påsatt liten rød oblat med lilla oblatnrst."2782". Den ene oblaten skadet, dog rimelig for dette obj. 150 165
286 B 252. "Skårvågen i Vesterålen 12.4.44" Et meget bra stempel på verdibrev til Tromsø. Provisorisk rekat: Linjest "Skårvågen" + påskrevet "i.Vålen nr.6" Bak påsatt liten postoblat med grønnt oblatnrst "4472". Dette er en høyst uvanlig og sjelden sak. 400 1595