Posthornmerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
8 B 24IIIx2. 5øre skravert posthorn i par på brev st."Christiania 6.XII.81" + "Chr 8F Byp 6.12.81". Det venstre merket med tydelig variant "Oppgravert under sjallstykket". Fin kvalitet. 200 275
9 B 38. Håndskreven "Romedal 6/1-85" på forsiden av brev med blekkrysset merke. Sendt til Kristiania. Litt ujevn tg på h side merke. 100 248
10 B 49,60,64. 1øre 20mm + 3 og50øre grovtg. Prima st."Larvik 30.XI.95". Her på bankobrev til Brandbo. Bak transitt "Vestbanernes pxp" og "Randsfj. Banens pcp". Postens lakksegel. Dette er et meget bra obj med god frankering. Porto 54øre. 300 468
11 B 51IIa. "Bergen 26.IV.88" i rettv prima kvalitet på liten sørgekonv med 3øre 20mm singel. Merket satt opp/ned. Adr til Drammen og omadr til Hønefoss. Transitt "Randsfj-Banen Posteksp 30.IV.88". Et fint obj i god kval. 150 210