Posthornmerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
36 B 22,52,53,54x2. Porto 56øre på bankobrev til Sverige. St."Frederikshald 15.V.91". 1 brev er registrert i Nk-postal ( kanskje dette??) med denne merkekombinasjon. Noe "slitt" konv., men rimelig.(700). 150 150
37 B 24x2. 5øre skravert Posthorn i par på brev til Lillesand. Noe svak rettv st."Christiania 10.II.79". Høyre merke uten punkt etter M i frim. (T9). Brevomslag i god kvalitet. En litt lav tg. 150 0
38 B 25. "Bureau Reexpediant De Christiania 6.7.1878". Et bra enringstempel Kongsvingerbanen (D5, 6pkt). Brevomslag til Christiania. 2 loddrette bretter i brevet, men rimelig pris. 150 165
39 B 43. Håndskrevet "Romedal 3/12-85".(He) på brev til Kristiania. Merket er blekkrysset, og har en rund hjtg. Dog en rimelig pris. 100 0
40 K 51III (type 2). 3øre 20mm på Korsbaand med prima st."Christiania 4.XII.91". Til Skien, og sendt av Fearnley & Eger. Prima objekt. 100 0
41 Bk 52(Bk30). "Gjæsvær 17.8.1889". Meget bra enringstempel. (Fi,7pkt). Her er sidest tydelig. 5-øres Brevkort til Alten. Datert Gjesvær 13-Aug.1889. 100 231
42 Bk 52(Bk30). "Jupvig 13.12.1887". (Fi). Rettv og prima enringstempel på 5-øres Brevkort til Bosekop. 100 193
43 Bk 52(Bk30). "Komagfjord 2.10.1887". (Fi). Flott prima enringstempel. Nær luksus. 5-øres Brevkort til Bosekop. Meget bra. 100 220
44 Bk 52(Bk30). "Sopnæs 13.5.1889". (Fi). Enringstempel i bra kvalitet på 5-øres Brevkort til Alten. Fint objekt. Nokså uvanlig stempel å se. 100 286
45 Bk 52.(Bk30). "Talvig 14.IV.89". (Fi). Prima 2-ringstempel på 5-øres Brevkort til Bosekop. 75 138
46 Bk 52(Bk30). "Øxfjord 6.5.1888". (Fi, 6pkt). Prima enringstempel på 5-øres Brevkort til Bosekop. Samt Nk76 st."Øksfjord 1.IX.09" på postkort til Kristiania. Fine objekt med 2 ulike stempeltyper. 150 330
47 K 53(Bk37III). "Røldal 21.8.1892" (Ho, 6pkt). Fint enringstempel på Brevkort til Tyskland. 100 110
48 B 53III x2) Par 10øre 20mm på brev til Spania. Rettv., men litt svak enringst."Røken 24.7.90". Rundt n v hjørne er et merke. Ankst bak. (Hk 700). 150 150
49 B 53III x2. 2 stk 10øre 20mm på bankobrev st."Domaas 22.XII.89". (Op, 5pkt). Til Kristiania. Transitt "Lillehammer 23.12.1889". Litt gnurr, men OK. 100 100
50 o 53IV. "Sandfjord 14.5.1891". (Fi, 8pk). Nær rettv luksus enringstempel. Dette er en høyst uvanlig stempel å finne. Har ikke sett den før. Fra Lebesby i Finmark. Endret navn til Kinnarodden i 1899. Topp objekt. 350 715
51 B 53VI. "Valsøfjorden 30.IX.92". (Mr, 5pkt). Fin kvalitet på brev til Vikholmen, Helgeland. 75 0
52 B 57. "Farsund 17.V.95". (Va). Rettv prima stempel på brev med innhold til Nanse (?). 75 0
53 B 67x2+69 samt 69. 2 stk bankobrev st."Tromsø 14.II.98" og "12.IV.98". Det ene frankert med 2 stk 5øre + 20øre Grovtg. Det andre med 20øre Grovtg. Begge til Kristiania. Postens lakksegel bak. Litt småsmuss, men rimelig obj med disse merker. 200 0
54 B 73,75,79x2,83. 1øre + 3øre + 20øre x2 + 50øre Posthorn på bankobrev st."Trondheim 12.X.01" og sendt til Vestresand, Nordland. Transitt"Lofoten og Vesteraalen B" + "Nordlands pxp K" og "Svolvær". Litt kantbrett konv, men et bra obj. 150 182
55 Pk 73x3+74samt 73+74x2 samt 73. 3 stk ulikt frankerte postkort. Alle st. "Kristiania 1903" og sendt til Italia. Fin kvalitet og frankeringer. Et med bl a 3-stripe 1øre Posthorn. Motiv: Div Kristiania. 150 176
56 B 74,77x6. Porto 62øre på bankobrev til Trondheim. St. "Aa 3.XI.06" St,4pkt). Tror dette stempel er noe sjeldnere. Dels ujevne avtrykk og 2 merker med rund hjtg. Alikevel ikke så vanlig objekt å finne. Rimelig. 100 100
57 Pk 75. "Lundenes i Senjen 20.XII.10", (Tr, 5pkt). Prima stempelkvalitet på julekort til Kvæfjord. 100 165
58 Pk 75. "Salangsverket 18.XII.09". (Tr). Prima stempel på postkort til Hillesøy. Motiv: Langnesset, Salangen med fabrikkbygg og jernbanespor. Prima. (NL&R 1251). 100 132
59 B 77. "Lavangsnæs 29.IV.07". (Tr). Rettv fin IIL-stempel på brev til Sverige. Ankst. 100 0
60 B 77x2. "Nannestad 28.IV.00" (Ak). Rettv fin stempel på bankobrev til Holter. Prima. 75 0
61 B 77x2. 2 stk. 10øre Posthorn på bankobrev til Hvaler. Rettv prima st."Fredrikstad 8.XI.07". Et meget fint obj. 75 0
62 B 77. "Søndre Elverum 17.X.12" i prima kvalitet på brev til Kristiania. Transitt og ankst. 75 0
63 B 77. "Skarsvaag i Finmarken 23.V.09". (Fi, 5pkt). Meget fint brev til Bø i Vesteraalen. 75 75
64 B 77. "Aarstein 1.XI.08". (Tr,4pkt). God stempel på brev til Ibestad. Merket satt opp/ned og uvanlig sjevt sentrert. Dette er en nokså bra sak. 100 0
65 B 77+83. "Frederikshald 24.VI.01". Porto 60øre på bankobrev til Tyskland. Ankst., og meget fin kvalitet. Fint objekt. (NK600). 200 396
66 B 79. "Vestbanernes Postexp 21.XII.09" på PROSPEKTBREV til Nederland. Inni brevet er det 3 motiver fra Skien. Dette har vi ikke sett før.+++ 150 275
67 B 79. "Ringstad 20.III.07" (No, 4pkt). Bra stempel på bankobrev til Harstad. Transitt "Nordlands Posteksp S" og "Lofoten og Vesteraalens pxp B". Postens lakksegel. Ingen rek/verdietikett. 75 0