Posthornmerker

ObjektNr Illustrasjon Beskr. Kode Beskrivelse Start Bud Salsgspris
17 B 22x3. 3 stk 1øre Skravert postk på trykksakbrev til Laurvig. Ujevnt enringst. "Sandefjord 12.7.1883". (Nk postal 850,-). 250 0
18 B 25. Håndskrevet "Tysfjorden 14/7-79" på brev med blekkrysset merke. Til Christiania. Fikk ikke datostempel før i 1891. Prima. Ikke notert i NK-postal. 500 750
19 Fb 30. 50øre Skravert posth på følgebrev pkst."Christiania 13.X.93". Til Løiten med ankst. Spydhull og brett. Rimelig. 150 0
20 B 41. Brev st."Christiania 2.III.86" til Lillehammer. Liten brett hjtg. Et rimelig obj. 75 0
21 Hs (52). "Loppen 20.3.1893" (7pkt) Rettv lett enringstempel på 5øre Brevkort til Bosekop pr.Alten. 250 0
22 B 53I. Luksus st."Christiania 25.X.87" på prima brev til Sannessøen. Litt avrundet hjtg, dog et fint objekt. 60 0
23 B 53VII type 2. 10øre 20m/m plate VII type 2 på brev til Opeide, Hammerø, ST."Christisnia 11.VIII.93". Dette merke på brev er ikke så helt vanlig. Konv litt avklippet n v hjørne, ellers meget god kvalitet. Rimelig. 100 0
24 B 58. "Rise 15.V.94". (ST,5pkt). Bankobrev til Dovre. Dette stempel er ikke så vanlig å finne. Postens lakksegel. 100 220
25 B 69. 20øre grovtg i prima kvalitet på brev til Skogn. Rettv st."Larvik 3.XI.98". Meget fin kvalitet. 60 0
26 B (76). "Kalfarnæs 30.8.1899" (TR, 6pkt). Rettv og bra enringstempel på 5øres Brevkort til Valdersund. 125 193
27 B 76,77,79. "Frederikshald 11.XI.09" på verdibrev til Kornsjø. 50 0
28 Fb 76,77,83 + 80,83 + 79,100. 3 stk følgebrev med bra frankeringer. St."Aalesund 23.1.02", Pkst."Kristiania" og "Kristiania V". Et nokså bra obj. Rimelig. 90 0
29 o 77. Luksus "Brevik-Kristiansand S D 18.IV.05". Prima obj. 40 0
30 B 77x2. Par 10øre posth på brev til Tyskland. St."Kristiania 6.XII.99". Ankst. 45 0
31 Fb 77x5, 79x4. 2 følgebrev. 5-stripe pkst."Kristiania 28.XI.02" på Oppkravsfølgebrev. Samt Nk79 i 3-stripe + enkeltmerke på følgebrev pkst."Christiania 19.II.02". Spydhull. Rimelig obj. 90 138